dokument v PDF

Probuďte se

Soucit se v tomto světě projevuje láskou a vlídností, a učedníci Dafa by vždy měli tyto vlastnosti vyzařovat ze svého nitra. Nedávno jsem o něčem přemýšlel. Vyzval jsem vás, abyste zachraňovali životy, ale stav mysli, který při tom máte, by neměl být omezen jen na ty okamžiky, kdy sami objasňujete lidem pravdu nebo vystupujete se souborem Shen Yun. I ve svém chování na pracovišti, ať už je to kdekoliv, byste si měli udržovat stav mysli zaměřený na pozvednutí lidských duší a být si tohoto cíle vědomi. To platí zejména pro ty z vás, kteří jsou zapojeni v různých médiích. Vyskytují se případy, kdy z vás ostatní ani necítí soucit, který byste jako lidé, vedoucí duchovní život, měli mít. Nebo když komentujete situace či události, vychází to z vašich osobních preferencí, a tak by to být nemělo. Jste tu proto, abyste na duchovní úrovni pomáhali zachraňovat životy, a měli byste věci posuzovat dle zásad Zhen, Shan, Ren – být pravdivý, laskavý a snášenlivý. To, co píšete a říkáte, by přinejmenším mělo pomoci vést lidi směrem, který nakonec povznese jejich duše.

Poměrně závažným problémem je, že někteří z vás často osobně útočí na významné vládní představitele. Ale my jsme tu proto, abychom lidem pomáhali duchovně se povznést a abychom je zachránili z nebezpečí, ne abychom si dělali nepřátele. Popravdě řečeno byste neměli podnikat osobní útoky na nikoho, bez ohledu na to, o jak špatného člověka se jedná (výjimkou je Jiang, dnes již zesnulý hrozivý krutovládce čínské komunistické strany), a zejména ne na významné osobnosti dvou hlavních politických stran ve Spojených státech. Všichni jsou zde kvůli Cestě a všichni na určité úrovni čekají na vysvobození z tohoto světa. Avšak osobní útoky mají tendenci plodit silnou zášť. A jakmile se jednou takový intenzivní pocit vytvoří, je těžké ho odstranit. Tak, jak se tedy k lidem dostanete? A navíc je pravděpodobné, že to vyvolá odvetu. Nebylo už podobných lekcí dost? Většina z nás se sem přistěhovala a nejsme v této společnosti hluboce zakořeněni. Navíc jsme sem přišli, abychom unikli pronásledování, které páchá KS Číny. Měli bychom tedy být vděčni, že nám Spojené státy otevřely svou náruč.

Když píšete nebo mluvíte, měli byste tak činit s úmyslem pomoci druhým, aby se duchovně pozvedli, a měli byste tak činit s láskou k bližnímu. Všichni učedníci Dafa, a nejen ti v médiích, by si měli položit otázku, zda dělají to, co by člověk, věnující se duchovní praxi Dafa, měl dělat. Nemohu si pomoci, ale dělám si starosti, když se ohlížím za tím, jak si vedete. Mnozí lidé nebyli po dlouhou dobu ve své duchovní praxi důslední a dělají věci stejným způsobem jako kdokoli jiný na světě. Což je sotva duchovní stav někoho, kdo praktikuje Dafa, že? Tento problém byste měli brát opravdu vážně. Mnozí z vás, kteří jste zapojeni v různých médiích, musíte začít propojovat svou práci s objasňováním pravdy a musíte pomáhat vysvobozovat lidské duše z nebezpečí. Pokud je vaším jediným cílem zvýšit počet kliknutí, pak to stěží může být duchovní stav učedníka Dafa. Plýtváte velkým množstvím omezeného času, který je v těchto konečných dnech určen k záchraně lidí! Jednoho dne toho budete litovat! Odpovědností učedníka Dafa je vyvést lidi z nebezpečí. Pokud však budete takto pokračovat, váš soucit zcela uvadne! Podobá se to ještě na stav toho, kdo vede duchovní život? Přemýšlejte o věcech, které se staly; jak by spolu mohly nesouviset? Existují vyšší bytosti, které učedníky Dafa ochraňují. Když se něco pokazí, není to tedy varování božských bytostí? Proč vás to neprobudilo? A když se něco strašlivě pokazí, není to boží trest? Pokud už v sobě nemáte soucit, pokud jste ztratili ze zřetele své povinnosti a své poslání, a dokonce jste zapomněli na své duchovní cíle, pak budete stejní jako všichni ostatní na tomto světě. A pokud se hranice mezi učedníky Dafa a ostatními stírají, co se z vás, jako se skupinou, stane? Není to děsivé? A přitom jsme bytostmi, které na bedrech nesou tu nejvelkolepější odpovědnost ve vesmíru!

Vždy jsem říkal, že byste se jako učedníci Dafa neměli zapojovat do politiky, ani se zaplétat do soupeření mezi politickými stranami. Demokratická strana i Republikánská strana jsou jen světskými subjekty. Božské bytosti chtějí zachránit z tohoto světa každého jedince. Nemůžete říci, že se budete snažit pomoci pouze lidem, kteří patří k jedné politické straně, a lidem z té druhé nepomůžete. Oni všichni jsou mými lidmi! Já i zástupy božských bytostí si je přejeme zachránit! Něco jiného ovšem je, když někdo na určité úrovni nechce být zachráněn. Ale jako učedníci Dafa si nemůžete vybírat. Každý člověk je božské povahy a každý přišel na tuto zemi, aby se dozvěděl o Dafa a získal vykoupení.

Také, když něco komentujete [v rámci svých médií], měli byste zaměřit svou debatu na danou věc, nikoli na osoby, kterých se to týká. Možná, že některý jedinec něco v určitém ohledu nezvládl dobře, zatímco v jiných ohledech je skvělý. Myšlení a názory některých lidí jsou dosti odlišné, ale to neznamená, že jsou špatní. Být schopen pohlížet na každého se soucitem a milovat všechny lidi, to průměrný člověk opravdu nedokáže. Ještě těžší je mít ve všem, co děláte, soucit se vším živým. Ale to je něco, co učedníci Dafa musí být schopni udělat! Duchovní vývoj je proces, a tak to, co jsem popsal, nemusí být v současnosti pro nováčky proveditelné; ale časem, jak se budete ve své duchovní praxi dále rozvíjet, to musíte určitě dokázat. Zkušení praktikující to tak musí dělat hned. Je to něco, co vám určuje vaše historické poslání, a je to něco, čeho musí ve své praxi docílit každý učedník Dafa, který usiluje o duchovní velikost!

Váš Učitel

Hongzhi Li
6. června 2024


dokument v PDF