dokument v PDF

Těžké zkoušky, kterým čelí naše duchovní disciplína

Bylo předurčeno, že se ke mně učedníci Dafa v tomto historickém okamžiku připojí v záchraně životů. To jste před začátkem dějin slíbili. Naplnění tohoto slibu je velkolepá a posvátná pocta, která nemá od stvoření vesmíru obdoby. Je to však náročný a nebezpečný proces. Pro lidské bytosti je velmi obtížné pochopit, jak mimořádný je soucit, který projevují učedníci Dafa v lidském světě. Když učedníci Dafa odporují pronásledování a zachraňují lidi, zlé přízraky v pozadí podněcují lidi k tomu, aby pod různými lidskými záminkami napadali a pronásledovali učedníky Dafa i mě.

Těžké zkoušky, jimž Dafa čelí, které začaly v Číně roku 1999 a trvají až do dnešního dne, nikdy neustaly; ani ve Spojených státech, ani jinde ve světě. Když se snažíte zachraňovat bytosti, začne působit karma, kterou si během dějin vytvořily, a démoni ji využijí k tomu, aby kdykoli a kdekoli rušili a škodili. Zatímco učedníci Dafa následují svého učitele a snaží se zachraňovat životy, pracují na svém vlastním duchovním osvobození a odstraňují svou vlastní karmu. Avšak démoni se pokoušejí využívat vlastní karmu učedníků Dafa, aby jim bránili v záchraně lidí. Protože ti, kteří jsou zachraňováni, nemohou sami odčinit všechny své hříchy a karmu z minulosti, musejí je božské bytosti soucitně zbavit části jejich karmy a část jim ponechat, aby si ji odstranili sami. I já za ně musím část snášet. A proto čím více životů je zachráněno, tím více toho musím snést. I sebemenší neopatrnost při tom, jak odporujete pronásledování, povede k útrapám.

Problém, který se nyní objevil v mediální společnosti založené učedníky Dafa, je způsoben hlavně tím, že si samotní praktikující nevedou dobře, třebaže v pozadí působí i faktory z jiných dimenzí. Mysleli jste si, že bez finančních prostředků je těžké bojovat s pronásledováním, které páchá KS Číny, a tak jste pro tento účel chtěli vydělat nějaké peníze; mysleli jste, že americká vláda bude mít pochopení, pokud se něco nebude řešit úplně správně. Ale to bylo vaše vlastní uvažování. Tváří v tvář násilnému odebírání orgánů a tomu, že lidé každý den umírají v důsledku pronásledování, jste si mysleli, že to bude ospravedlnitelné, protože jste ty peníze nepoužili na jiné účely než na boj proti pronásledování. Nesmíte však zapomínat, že jako učedníci Dafa musíte vždy jednat čestně, jinak nastanou problémy.

Vím, že ve skutečnosti, když zachraňujeme lidi, stále je tu patnáct procent karmy, která ještě nebyla odstraněna. To je to, co zbývá po více než dvaceti letech práce na záchraně životů. Je to ohromné množství, já vím. Tudíž budou věci, které pro mě znamenají obrovský tlak a zátěž, přicházet jedna za druhou. Zachraňovat lidi je obtížné a snadněji se to řekne, než udělá. A tak dokonce vidíme spiknutí proti těm světcům z Shen Yun Performing Arts, kteří zachraňují lidi.

Naši učedníci Dafa se postavili proti zlé, obrovské a zuřivé propagandistické mašinérii KS Číny a viděli, jak používá sílu celého národa, aby na ně útočila ve všech aspektech jejich života. Učedníků Dafa mimo Čínu je málo, takže ti, kteří jsou rodiči, našli pro své děti způsob, jakým mohou pomoci v boji proti pronásledování. Aby tuto věc účinně podpořily, starají se Fei Tian Academy of the Arts a Fei Tian College o to, aby jejich studenti nejen dobře studovali, ale také aby se z nich stali umělci, kteří nenásilným způsobem čelí pronásledování. Ukazují světu, jaká byla Čína před komunismem, pomáhají lidem vidět KS Číny takovou, jaká je, odhalují pronásledování a předávají poselství, že božské bytosti v konečných časech zachraňují životy. Během představení je použita pozitivní energie k rozptýlení pohrom, které by na lidi čekaly, a to prospělo Američanům i celému světu. Každý člen komunity Dafa se tedy zapojuje do boje proti pronásledování.

V Číně jsou všichni učedníci, děti i dospělí, vystaveni těžkým zkouškám. Dokonce i malé děti byly v důsledku pronásledování uvězněny nebo zemřely. Shen Yun dává některým studentům možnost vystupovat se souborem v rámci školní praxe. Jejich rodiče doufali, že by mohli pomoci v boji proti pronásledování během toho, jak získávají vzdělání, a proto je poslali do Fei Tian. V průběhu přijímacího řízení se škola studentů vždy ptá, proč si přejí navštěvovat Fei Tian, a oni vždy odpovídají, že chtějí pomoci svému učiteli při záchraně životů. Touží po tom, aby jednou mohli vystupovat se souborem Shen Yun, aby odhalovali pronásledování, které páchá KS Číny, a pomáhali zachraňovat ostatní učedníky v Číně. My všichni, ať už mladí či staří, cítíme odpovědnost zachraňovat životy a odporovat pronásledování. Někteří mladí studenti jsou navzdory svému věku pozoruhodně odhodlaní. Odporování pronásledování je to, o co se v našem duchovním společenství snažíme. Neexistuje žádná vláda ani korporace, která by to dělala společně s námi. Ať tak či onak, stále se najdou lidé, kteří se snaží podněcovat ostatní, aby útočili na Shen Yun, a tvrdí, že mladí nezletilí studenti jsou využíváni jako účinkující, i když se ve skutečnosti jen účastní školní praxe. Vzhledem k bezprecedentní povaze pronásledování je jen přirozené, že všichni členové naší komunity cítí povinnost přispět k tomu, aby pronásledování odporovali. Pokud se toto používá jako záminka k útoku na Shen Yun, kam to Amerika dospěla?

Ve skutečnosti bychom neměli očekávat, že jako duchovní disciplína nebudeme čelit těžkým zkouškám jen proto, že se nacházíme v určitém regionu; jsou tu jen odlišné projevy. Během těchto těžkých zkoušek jsou vybírány životy, které buď zůstanou, nebo budou nakonec prosety, což zahrnuje i ty naše učedníky Dafa, kteří to mohou dokázat, a ty, kteří nemohou.

Váš Učitel,

Hongzhi Li
5. června 2024


dokument v PDF