dokument v PDF

Jak byste se měli správně chovat ke členům Mistrovy rodiny

Kultivace v Dafa je vážná. Když Mistr poprvé přišel do tohoto světa, bylo to pouze proto, aby zachránil všechny vnímající bytosti před zkázou. Vydal se na toto zdegenerované místo sám, bez jakýchkoliv vztahů či starostí, a vtělil se do lidské bytosti. Převtěloval se opakovaně do bezpočtu těl, do všech koutů světa a do všech národů současně; od králů po obyčejné lidi, od božských bytostí ve Třech říších po bytosti v podsvětí. Nebylo místa, kam by se nepřevtělil. A tak si vytvořil příbuzenské vazby s ohromným množstvím životů, které se rozprostíraly ve všech říších. Život za životem si vytvářel v každé říši příbuzenské vazby s nesčetnými rodiči, manželkami, dětmi a sourozenci. To mělo zaprvé zabezpečit morálku tohoto lidského světa a zadruhé vytvořit s životy posvátné pouto, které by mohlo být použito v čase, kdy budou ti s lidskými těly spaseni. V průběhu dlouhých dějin měla většina životů, jakož i většina lidí na této zemi, s Mistrem nějakou formu osudového pouta. Zejména mnozí lidé na této zemi měli s Mistrem příbuzenský vztah. A především většina učedníků Dafa byla po mnoho životů členy Mistrovy nejbližší rodiny, což je také hlavní důvod toho, že se mohli stát učedníky Dafa.

Nyní probíhá náprava Fa vesmíru. Někteří lidé sem přišli, aby se stali učedníky Dafa, někteří přišli, aby očekávali spásu všech vnímajících bytostí, a někteří přišli, aby se stali mými příbuznými, přáteli, spolužáky nebo kolegy. A samozřejmě někteří přišli, aby se stali bratrem, sestrou, manželkou nebo dítětem. Kromě Mistra se všichni kultivují v Dafa a nesou na svých bedrech poslání zachránit sebe i ostatní a pomáhat Mistrovi při záchraně vnímajících bytostí.

Avšak v posledním období konce věků už nejsou srdce lidí spravedlivá, jejich morálka je velmi nízká a jejich myšlení i chování se zvrhlo. A škody, které na morálce lidí napáchala zlá Komunistická strana Číny (ČKS), jsou obzvláště hrozivé. Je nemožné, aby učedníci Dafa, když zachraňují lidi a kultivují se v takto neklidném světě, nebyli ovlivněni současným prostředím. Jakmile v kultivaci poleví, mají sklon dívat se na věci s lidskými připoutáními a světským způsobem. Pokud to trvá dlouhou dobu, je to nebezpečné. Mistr tedy na všechny naléhá, aby v kultivaci nepolevovali.

Otázka, jak se chováte ke členům Mistrovy rodiny z tohoto života, se stala výrazným problémem odrážejícím vaše lidské myšlení; a tím se chci v tuto chvíli zabývat. Někdy ani neposloucháte to, co vám Mistr říká. Pokud neposloucháte, jste stále ještě mými učedníky? Když členům mé rodiny podlézáte, nebo se k nim chováte špatně, to vše může ovlivnit jejich kultivaci. Pomysleli jste na to? Zejména nevhodné lichotky členům Mistrovy rodiny škodí. Někteří lidé se k nim chovají stejně jako k Mistrovi a někteří jim dávají peníze nebo jiné věci. Co vás k tomu vede? Žádný projekt Dafa nemá dovoleno získávat finanční prostředky od praktikujících. A i když existují zvláštní okolnosti, žádný projekt Dafa nesmí bez povolení přijmout více než tisíc dolarů. Ti, kteří jednají na vlastní pěst a dávají peníze, škodí ostatním i sobě. Zostuzujete Mistrovu rodinu i Mistra! Někteří lidé ve skutečnosti chtějí od členů Mistrovy rodiny něco získat a někteří chtějí jít v kultivaci zkratkami. Existují všechny druhy směšných lidských připoutání. A jiní se domnívají, že se o ně bude Mistr obzvlášť starat, až se to dozví. Co si to o Mistrovi myslíte? Pravdou je, že členové mé rodiny by se mi to neodvážili říci, ani kdyby to přijali. Některým lidem se nelíbilo, že darováním peněz nezískali notný užitek, někteří z toho chtěli vycouvat, a tak vyvolali potíže. Ale přesně všechno tohle chce rudá bestie, stojící za ČKS, abyste udělali!

Vesmír prochází zničením a jedinou šancí bytosti, jak uniknout zkáze na konci věků, je, že získá Dafa. Jak můžete tuto záležitost velkou jako vesmír nebrat opravdu vážně? V minulosti ani božské bytosti vesmíru nevěděly, že ve vesmíru existuje Fa, a přesto je dnes lidem poskytnut, aby se kultivovali. Jaký to předurčený vztah! Jaká ohromná milost! Přemýšlejte, s jakým srdcem byste to tedy měli brát! Od chvíle, kdy se Dafa začal šířit, jsem bral v úvahu, že lidské bytosti, a dokonce i bohové spáchali během svých mnoha životů za předlouhého trvání vesmíru nespočet hříchů. A to platí zejména pro lidské bytosti. Životy mohou být zachráněny pouze tehdy, když jim budou odpuštěny jejich minulé hříchy. Jaká spásná milost Dafa to je! Jaký nesmírný soucit! Jaké posvátné milosrdenství! Kolik lidí o tom přemýšlelo? Jsou srdce těch, kteří pohlížejí na Dafa a na Mistra s lidskými připoutáními a s lidským myšlením, hodna tohoto obrovského poslání a svaté milosti?

Popravdě, umožnit záchranu mnohých bytostí v průběhu spásy, a to zcela bez ohledu na jejich minulé hříchy, nelze bez omezení; při nápravě Fa vesmíru se pohlíží na srdce lidí i na srdce božských bytostí. Protože se kultivujete ve světě, který je zmatený jako nikdy předtím, je dovoleno, aby vám trvalo nějaký čas, než věci pochopíte; mohou existovat ti, kteří jsou pilní, a ti, kteří chvíli pilní nejsou, stejně jako ti, kdo mohou porozumět, a ti, kdo dočasně nechápou. Lidská moudrost je přeci jen omezená. Ale jsou dvě věci, které jako příslušník dnešního lidstva, a zejména jako učedník Dafa, nesmíte nikdy udělat: první je klamat Mistra! Druhá je zasahovat do záchrany vnímajících bytostí! Protože toto je konečná hranice, která určuje, zda bude bytost ponechána. Dokonce ani jediný dotek této linie není povolen!

Na závěr bych vám rád řekl, že Mistrova milost je téměř nekonečná, ale požadavky na to, zda bytost získá spásu, či ne, a standardy pro učedníky Dafa jsou extrémně přísné!

Mistr Li Hongzhi
13. září 2023


dokument v PDF