dokument v PDF

Kultivace v Dafa je vážná

„Kultivujte se jako na začátku a jistě uspějete.“ To je pravdivé rčení ve společenství kultivujících. Od chvíle, kdy byl Dafa zpřístupněn veřejnosti, odhalil mnoho závažných nebeských tajemství, což způsobilo lidem na světě, společenství kultivujících, a dokonce i říši bohů nebývalý šok. Lidé s předurčeným vztahem i bez něj přicházeli jeden po druhém, aby získali Dafa a aby se kultivovali. Někteří, když prvně začali, se kultivovali s pevným srdcem. Pro některé lidi je však obtížné zbavit se během kultivace různých druhů připoutání, která si v průběhu dlouhé doby vytvořili, a jak čas běží, někteří polevili; a navíc jsou zaneprázdněni prací a nezvládají dobře své rodinné záležitosti, takže mají ještě méně času na studium Fa a provádění cvičení; a i když se občas účastní některých skupinových aktivit, nejsou schopni být pilní. Časem už vůbec nejsou jako kultivující, a dokonce začnou dělat věci, které by kultivující dělat neměli. Pokud to tak bude pokračovat, bude to velmi nebezpečné!

V čase, kdy lidé vstoupili do řad učedníků Dafa v období nápravy Fa, složila vědomá stránka každého z nich slib bohům a podepsala smlouvu, v níž se zavázala životem, že splní historické poslání, které by měl učedník Dafa nést. Od té chvíle už jejich životy nenáleží Třem říším. A tak Mistr úplně odstranil jména učedníků Dafa ze Tří říší, z lidského světa i z podsvětí, včetně pekla. Životy učedníků Dafa jsou od té doby pouze v rukou Dafa, jsou osvobozeny od reinkarnace a ti, kteří by zhřešili, nebudou pod kontrolou pekla. Ti, kteří se dobře kultivují, dosáhnou Dovršení a vrátí se na své místo v novém vesmíru, kde budou vládnout vlastnímu nebeskému království. Ti, kteří v kultivaci selhávají, porušují své sliby nebo se dopouštějí hříchů proti Dafa, musejí dodržet slib, který zaručili svým životem! Mistr je však milosrdný a celou dobu jim dává šanci. Ale oni nevědí, že mají být vděční, a tvrdošíjně lpí na svých připoutáních, aniž by je opustili.

Ačkoliv má kultivační praxe učedníků Dafa volnou formu, standardy pro kultivující jsou přísné a jejich historické poslání je vážné a velmi důležité. Po Dovršení se učedníci Dafa stanou výjimečnými bytostmi a v očích všech bohů ve vesmíru budou úžasnými velkými osvícenými bytostmi, které byly ukovány během období nápravy Fa. Proč jsou staré síly k učedníkům Dafa tak tvrdé? Na jedné straně se to děje proto, že vám závidí. Na druhé straně se dívají svrchu na některé učedníky Dafa, jejichž lidská připoutání jsou příliš četná a příliš silná, kteří v různých situacích neřeší věci podle Fa a kteří se na problémy dívají z hlediska svých lidských připoutání. A tak ti, kteří si nevedou dobře, budou mít velké těžkosti, a trvá-li to dlouho, bude to velmi nebezpečné!

Náprava Fa se již blíží ke konci a staré síly chtějí odstranit skupinu těch, kteří se nedokázali skutečně kultivovat nebo kteří dlouhodobě porušují své sliby a nejsou schopni naplnit své historické poslání. A tak používají démony, aby se zmocnili těl těch nejhorších lidí, již se vmísili mezi praktikující, a využívají lidské myšlení, připoutání, zášť a další zlé myšlenky těchto lidí, aby naváděli ty praktikující, kteří po dlouhou dobu nenásledovali Fa a kteří se skutečně nekultivovali. Na povrchu to vypadá, že účelem je narušit prostředí učedníků Dafa, ale ve skutečnosti je staré síly využívají k tomu, aby očistily společenství učedníků Dafa a odhalily mezi učedníky Dafa ty, kteří se jen potloukají, kteří se v průběhu kultivace nedokáží vymanit ze svých připoutání, kteří po dlouhou dobu nenásledují Fa a kteří se změnili do té míry, že se již nedokáží kultivovat. Ti, kteří se podvolí, budou v tomto kritickém okamžiku odhaleni, přičemž cílem je jejich odstranění. To je skutečný důvod, proč staré síly využívají lidi, kteří v současnosti působí potíže.

Ti, již působí potíže, jsou ovládáni démony, ale nejsou si toho vědomi, a tak to samozřejmě nepřiznají. Problém je v tom, že se skutečně najdou lidé, kteří jsou připoutáni a roztrpčeni a kteří těmto jedincům dělají publikum, pochlebují jim a přijímají je, naslouchají jim a věnují jim pozornost, a přitom zcela opomíjejí vážnost Dafa a kultivace. Dafa je nebeský Fa a nikdo jej nemůže pokazit! To lidská srdce jsou zmatená! Ti, kdo se zkazili, jsou právě těmi, které chtějí staré síly odstranit. Zpozornět by měli především ti, kteří již dlouho nejsou v souladu s Fa. Nejsnadněji se podvolí ti, kteří mají připoutání a cítí zášť, či dokonce ti, kteří byli kvůli svým chybám vyloučeni z projektů Dafa, jež zachraňují lidi, nebo ti, kteří jsou rozhořčeni. Když se tito lidé sejdou, aby si vylili svůj vztek, jejich připoutání se naplno projeví. Též jsme viděli, že takoví lidé nikdy nehodnotí věci na základě Fa: Je správné, abych byl takto rozhořčen? Patří se to na kultivujícího? Je to v souladu s Fa? Pokud se dobře nekultivujete, je to vaše věc, ale když závažně podkopáváte Fa a ovlivňujete záchranu lidí, pak je to vážná záležitost. Jak by mohlo být dovoleno, aby lidské bytosti zasahovaly do ohromné nápravy Fa, kterou Stvořitel a mnozí bohové připravovali po stovky milionů let, za účelem spásy vnímajících bytostí! Toto je ten nejhorší zločin, kterého by se neměla žádná bytost v žádné říši nikdy dopustit!

Jsou také lidé, kteří říkají, že se už dávno přestali kultivovat, a mylně se domnívají, že již nejsou jedni z nás, a že mohou říkat nebo dělat věci, které poškozují Dafa. Tímto těm lidem říkám: Na počátku jste mohli vstoupit, protože jste podepsali smlouvu, v níž jste se zavázali svým životem. Nezáleží na tom, kolik je vám let nebo jak je to dávno; složit slib je vážné. Jinými slovy, ti, co říkají, že se nekultivují, ať již opustili Dafa v rané fázi či nedávno, všichni musí splnit svůj slib bez ohledu na to, zda se kultivují či ne. Původně, když jste se chtěli stát učedníkem Dafa v období nápravy Fa vesmírného Dafa, bylo to nesmírně vážné. Pro bytost je to významné rozhodnutí, a navíc je to slib, který byl podepsán životem! Tak vy si myslíte, že se prostě můžete kultivovat, když chcete, a že můžete přestat, když nechcete? Jak by mohlo být lidem dovoleno, aby si dělali legraci z této významné vesmírné odpovědnosti, z bohů a ze Stvořitele! Jakmile je slib podepsán, musí být splněn!

Co se těchto lidí týče, Mistr vám z milosrdenství vysvětluje Fa ještě jednou a naposledy. Jde-li o to, jakou cestou půjdete, udělejte to, co je ve vašem nejlepším zájmu! Staré síly využily veškerou sílu tak obrovské země ovládané zlou ČKS, aby nás potlačily, a vám ještě není jasné, jak je kultivace závažná? Aby se lidé stali bohy, to nemá v dějinách obdoby. Jak by to tedy mohlo nebýt vážné? Stále vám nestačí všechny ty různé trýznivé lekce, kterým čelili učedníci Dafa, když se jim v kultivaci nedařilo dobře, abyste se probudili?

Mistr Li Hongzhi
1. září 2023


dokument v PDF