dokument v PDF

Držte se dál od nebezpečí

Dafa je zde, aby zachránil lidi v konečných časech; Dafa je kultivace. Přestože jsou někteří jedinci mezi učedníky Dafa, ve skutečnosti se opravdově nekultivují a v kritických chvílích vždy používají při hodnocení věcí lidská připoutání, lidské názory a lidské emoce. Někteří dokonce tvrdí: „Já jsem toho pro Dafa udělal tolik,“ nebo: „Obětoval jsem pro Dafa tolik a tolik,“ atd. Tito lidé jsou nejnáchylnější k tomu, že budou využiti zlými agenty Komunistické strany Číny.

Dafa existoval vždy a v lidském světě se projevuje jen kvůli záchraně lidí během konečného údobí. Potřebuje, aby „lidé“ něco udělali pro Dafa? To Dafa zachraňuje „lidi“, a ne že „lidské bytosti“ dělají něco pro Dafa! Když v kultivaci jako lidská bytost trpíte nespravedlností nebo vás pronásleduje zlo, Mistr vás ochraňuje a zároveň za vás snáší karmu. Mistr vám nic nedluží! Ta zlá strana Mistra očerňuje jen proto, že On vás všechny zachraňuje. Co se dá dělat, když věřitelé karmických dluhů, které život za životem dlužíte, a dokonce oběti vašich masivních karmických dluhů trvají na tom, abyste je splatili? Zákony vesmíru hodnotí také každého jedince, proto budou v kultivaci trápení a proto dochází k pronásledování. Jenže vy si pak uprostřed pronásledování nevedete dobře, což způsobí, že trápení jsou ještě úpornější. A když je nedokážete překonat, začnete si stěžovat na Dafa, a někteří si dokonce stěžují na Mistra. Jste to vy sami, kdo má problém. Mistr vám nic nedluží. Zatímco vás Mistr zachraňuje, snáší za vás také vaše hříchy, a dokonce hledá všemožné způsoby, jak vyrovnat vaši karmu. Jste to vy, kdo Mistrovi dluží. Nemyslete si, že jen kvůli tomu, že objasňujete pravdu, účastníte se na nějakých Dafa aktivitách nebo se účastníte na projektech Dafa, udělali jste něco pro Dafa nebo pro Mistra. To já vám poskytuji způsoby, jak se navzájem zachraňovat a pomáhat si, jak zachraňovat druhé, zatímco zachraňujete sebe – toto je čas, kdy se bytosti navzájem zachraňují během těchto konečných dnů. Nedělá se to pro Dafa. Dafa vždy existoval a nikdo to nemůže ovlivnit. Dafa je tady, aby spasil lidi v konečných dnech, jinak by lidé ani nevěděli, že nějaký Dafa ve vesmíru existuje.

Účelem šíření pravdy učedníky Dafa je duchovně se zdokonalit uprostřed trápení a tím se zbavit karmy. To činí kultivaci ještě smysluplnější a nádhernější. Ani to neděláte pro Dafa, ale pro sebe. Špatné zacházení a nespravedlnost, kterými v pronásledování trpíte, také eliminují vaše vlastní hříchy; není to tak, že vy něco snášíte pro Dafa, natož pro Mistra! Dafa je tady, aby zachránil vnímající bytosti, včetně vás! Jak by vám mohl někdo něco dlužit, když vás zachraňuje? Byli jste to vy, kdo před finálním rozkladem v konečných dnech podepsal smlouvu, že přijde na tuto zemi a bude se kultivovat v Dafa, aby zachránil životy, které reprezentuje. Jinými slovy, svým životem jste se zavázali, že se stanete učedníkem Dafa, protože jste se chtěli kultivovat v Dafa. Když jste poprvé získali Fa, byli to učedníci Dafa, kdo vám řekl, že Dafa je zde, a tak jste začali kultivovat – nikdo vás nenutil. Člověk si vždy může vybrat, že nebude kultivovat, i když jste vlastním životem podepsali slib, když jste sestoupili do tohoto světa. Ale porušení tohoto slibu je také vaše vlastní věc a nemá co do činění s nikým druhým. To, jestli se kultivujete, nebo ne, je vaše vlastní věc!

Někteří lidé říkají, že jsou kultivující, ale ve skutečnosti nic z toho, co dělají, nejsou věci, co by měli kultivující dělat, a dokonce často dělají hanbu titulu učedníka Dafa.

Proto říkám těm z vás, kteří se opravdu nekultivují, a těm, kteří začali být rozhořčeni poté, co neprošli kultivačními zkouškami: kultivační praxe je o kultivování sebe. Všechno, co děláte, včetně toho, co děláte při objasňování pravdy a pronásledování, které snášíte, je procesem kultivace a něco, co musíte udělat a projít si tím. Pronásledování, které staré síly na vás uvalily, je způsobeno karmou, kterou máte. Nic z toho se nedělá pro Dafa ani se to nedělá pro Mistra; spíše jde o to, že vaše karmické dluhy daly starým silám něco, čeho se mohou chytit.

Je to proto, že ze svého milosrdenství k vnímajícím bytostem toho pro vás Mistr snesl příliš mnoho, nebo proto, že v naději, že můžete uspět v kultivaci, toho pro vás udělal příliš mnoho, že to všechno berete jako samozřejmost? Někteří si dokonce myslí, že Mistr z vás nějak získá nějaký prospěch. Kromě toho, že pro vás něco snáší, od vás Mistr nic nezískává. Mistr to dělá jen proto, že si váží vnímajících bytostí! To, jestli v kultivaci uspějete, nebo ne, je také vaše věc. Náprava Fa vesmíru dospěla do konečné fáze a po skončení tohoto období proběhne vážný proces vybírání a vyřazování. Proto udělejte to, co je ve vašem nejlepším zájmu! Učedníci Dafa, kteří jste prošli tímto historickým obdobím, dokonce i bohové si vás váží. I vy byste si měli vážit sami sebe za to, že jste dokázali projít tímto bezprecedentním, nejhorším pronásledováním. Staňte se skutečně osvícenými! Pouze toto bohové považují za velkolepé!

Mistr Li Hongzhi
31. srpna 2023


dokument v PDF