dokument v PDF

Evropské konferenci Fa

Zdravím všechny učedníky Dafa, kteří se účastní konference Fa:

Většina dnešních lidí světa jsou bytosti vysokých úrovní, které sestoupily na svět, aby očekávaly Fa a čekaly na spásu v čase, kdy Stvořitel znovu vytváří nové nebeské tělo. Jako učedníkům Dafa vám bylo svěřeno poslání tyto lidi zachránit.

Aby mohli učedníci Dafa dobře naplnit toto významné historické poslání, musejí dobře studovat Fa. A pouze když máte Fa ve svém srdci, můžete to dobře zvládnout. Takže se musíte kultivovat opravdově a pevně.

Konference Dafa se konají za účelem vzájemného zlepšování se, učení se jeden od druhého a pozvednutí sebe sama. A proto přeji vaší konferenci mnoho zdaru!

Mistr Li Hongzhi
27. srpna 2023


dokument v PDF