dokument v PDF

Konferenci Fa v Itálii

Konferenci Fa v Itálii:

Rád bych pozdravil praktikující Dafa, kteří se účastní konference Fa v Itálii. Posláním všech učedníků Dafa období nápravy Fa je pomáhat Mistrovi při záchraně lidí. Jako takoví se učedníci Dafa v každé oblasti stali nadějí na spásu pro tamní lidi. Z tohoto důvodu se každý z nás musí náležitě činit ve své vlastní kultivaci a vzít na svá bedra toto nebývalé, největší poslání a odpovědnost; hodně studovat Fa; brzy dozrát; a pomáhat Mistrovi zachraňovat životy!

Ať je vaše konference Fa úspěšná!

Váš Mistr,
Li Hongzhi

23. července 2023


dokument v PDF