dokument v PDF

Česko-slovenské konferenci Fa

Zdravím učedníky Dafa, kteří se účastní Česko-slovenské konference Fa!

Každý učedník Dafa musí za všech okolností vytrvat v dobrém studiu Fa. Jen tak budete schopni splnit své historické poslání učedníka Dafa a pomoci Mistrovi při záchraně životů. Jste nadějí pro životy té rasy či etnické skupiny, do které jste se narodili. Dělejte dobře ty věci, které máte dělat. Přeji vám, ať je to vaše dosud nejlepší konference!

Váš Učitel,
Li Hongzhi

5. března 2022


dokument v PDF