dokument v PDF

Probuďte se

Náprava Fa vesmíru skončila a nyní se uskutečňuje přechod k nápravě Fa lidského světa. Až bude Fa napravovat lidský svět, většina našich učedníků Dafa se ke mně připojí.

Nicméně během toho mnohé životy s obrovskou karmou, právě tak jako členové té zlovolné komunistické strany, budou odstraněny a zničeny. A současně s tím jsou mezi praktikujícími Dafa ti, kteří nesplnili sliby, které podepsali svým životem, když přicházeli do tohoto světa – jako například, že si nevedli dobře v tom, co mají učedníci Dafa dělat, či nepracovali na spáse lidí – a kteří proto mají silné lidské myšlení a už dlouho mají mezi praktikujícími záporný vliv na prostředí duchovního rozvoje. A ještě další se řídili podle určitých jednotlivců, kteří se ve svém chápání Zákona odchýlili, anebo se řídili podle tajných agentů ČKS předstírajících, že jsou praktikující, a vážně rušili ostatní. Podle slibů, které složili, to bude mít následky pro všechny z nich. Přesněji řečeno, někteří lidé už dlouho byli zatíženi pocity přitažlivosti, ale nevěnovali jim moc pozornosti, což způsobilo, že se stali cíli agentů, kteří se vydávají za praktikující; a klesají do jejich osidel stále hlouběji, a jsou hluší k radám od kohokoli. Abych dal příklad, mluvil jsem o jedné ženě, která utekla ze Singapuru do Japonska, a přesto někteří lidé stále ještě nepřišli k rozumu. Tehdy jsem ji nejmenoval, protože toho nebyla hodna. Chová se, jako by byla pilná, předstírá, že je poddajná, a umí lidi oklamat. Několik lidí s ní souhlasilo, a právě tak jako ona se ve svém chápání odchýlili od našeho učení. Mezi nimi jsou někteří, kteří obdivují nadpřirozené síly, a nechali se jí zlákat. Často tvrdí, že je spojena s druhými z minulých životů. Potom, co někteří praktikující slyšeli takové provokativní poznámky, které jim jako příslušníkům opačného pohlaví nestoudně řekla, jí byli ve skutečnosti velmi okouzleni a uvěřili jí. Ti, kterých se to týká, jsou nyní v největším nebezpečí.

Existuje také určitá část praktikujících, mezi nimiž jsou veteráni praxe, kteří se pravidelně zapojují do práce Dafa a kteří pokračují ve studiu Fa, ale v kritických okamžicích nejsou schopni překonat určité překážky. Velká cesta, kterou praktikujete, je tím, co vytvořilo všechen život ve vesmíru, je tím, co ukovalo výjimečné božské bytosti, a je také tím, co vytvořilo ty nejnepatrnější viry a bakterie. Vy jste ti, kdo vedou život duchovního rozvoje ve Velké cestě a kdo mně pomáhá zachraňovat lidi, a zatímco je zachraňujete, pomohli jste pro lidi zničit mnohé bakterie a viry tisíckrát silnější než ty, které jsou v kterékoli epidemii. A přesto jste se na osobní úrovni nedokázali s věcí pandemie vypořádat správně. Někteří praktikující se bojí, že se nakazí, zatímco jiní se neoblomně odmítají nechat očkovat. V obou případech byste se měli zastavit a zeptat se sama sebe, zda se chováte podle titulu „učedník Dafa“. To samozřejmě zahrnuje některé praktikující ženy, které jsou těhotné. Ale to není, že vám říkám, zda se máte nechat očkovat nebo jak na vás může epidemie účinkovat. V obou případech nezacházejte do krajnosti. To, že to děláte, pramení z lidského myšlení. Co vám chci říci, je, že se měříte spíše lidským myšlením, než abyste se na věci dívali z perspektivy někoho, kdo se věnuje duchovní praxi. A je tomu tak, protože máte nedostatek v tom, jak jste se duchovně rozvíjeli.

V současnosti jsou mezi námi také někteří, kteří jsou velmi připoutáni k politickému dění a sporům obyčejných lidí. Nezapomínejte, co zde máme dělat. Obracet společnost k lepšímu není vaší povinností. Společnost je nyní ve svém úplném konci a všechny ty špatné věci, které se odehrávají, jsou nevyhnutelné. Všechno, co děláme, je zachraňování lidí. Starý vesmír je takový, jaký je; nechte ho být. Vaší zodpovědností je zachraňovat životy a pomoci jim do nového vesmíru. Co je potřeba pro příští historické období – nápravu Zákona lidského světa – je, aby lidé byli zachráněni a uvedeni do světa, který Zákon napravuje, a aby byly obnoveny tradiční způsoby. I když se po nějakou dobu nekonala konference Fa, co chci vyjádřit, není jiné a je určeno k tomu, abych vám pomohl jít správným směrem na cestě vašeho duchovního rozvoje, a nakonec splnit sliby, které jste udělali před úsvitem dějin. Na své cestě jste úspěšně prošli velkou řadou obtíží a neměli byste na jejím konci klopýtat a padat. I když čas od času lidé dělají nerozumné věci, titul „učedník Dafa“ je něco, co dokonce obdivují i božské bytosti, a přejí si, aby jej mohly mít.

Li Hongzhi
18. listopadu 2021


dokument v PDF