dokument v PDF

Důrazné a naléhavé varování

Někteří jednotlivci hovoří na internetu na veřejných fórech o problémech, které mají s druhými, i když tyto problémy byly míněny k tomu, aby se jimi propracovali v rámci své duchovní praxe v Dafa. Toto je v děsivém rozporu s historickým posláním učedníka Dafa, znesvěcuje to vážný a posvátný slib, jímž se učedník Dafa svým životem zavázal Bohu, a zmenšuje to naději lidí na spásu. Tito jednotlivci často dovolí připoutáním, která si nesou v nitru, aby se přeměnila ve zlobu, a pak hledají lidi, u kterých by si ji vylili. A přesto se k tomu někteří lidé připojili a pomáhali takové pocity podněcovat. Lidé samozřejmě mají ve zvyku vyhledávat ty, kteří jsou v podobném duševním stavu jako oni.

Tyto lidi netrápí, že si nepočínali dobře, když byli tehdy v Číně, to, že jejich myšlení sešlo na temnou cestu, nebo ta hanba, že vykonávali ďáblova nařízení. Ani se nepoučili z toho, co se stalo předtím, a nenapravili upřímně své chyby, nesnažili se přesně zjistit, kde zaostávají, a nestali se pilnějšími. A naopak, nebyli na sebe přísní a teď záporně ovlivňují situaci vně Číny. Jsou to většinou tito jednotlivci, kteří mezi praktikujícími vyvolávají nepokoje. Co je ještě vážnější, někteří z nich nebyli předtím pilní, zatěžovala je připoutání a tehdy v Číně si vedli špatně, a teď když jsou v zahraničí, jsou stále stejní: nikdy se nechovají podle našich učení, Fa, a ve skutečnosti začali své vlastní kanály na sociálních sítích nebo webových stránkách, a jsou poháněni svými připoutáními a říkají všemožné nezodpovědné věci, což vážně narušilo snahy učedníků Dafa zachránit lidi. Většina komentářů na internetu, které s nimi souhlasí, jsou od „padesáticentové armády“ a tajných agentů čínské komunistické strany, a jen málo z nich je od lidí, kteří se doopravdy nekultivují, ale říkají si praktikující.

Konečný okamžik, do kterého učedník Dafa musí své poslání splnit, je velmi blízko. Přemýšlejte o tom, kde chcete skončit, a dělejte to, co je ve vašem nejlepším zájmu! Zatímco je učedník Dafa v tomto světě, má si dobře počínat ve svém duchovním rozvoji a má splnit své historické poslání, kterým mně pomáhá zachraňovat lidi. Lidská společnost stále ještě existuje právě proto, aby Dafa mohl zachraňovat lidi. Není už na čase se probudit?! Vzdejte se své nespokojenosti a rozhořčení; je to jen připoutání. A začněte si dávat pozor na to, co říkáte. Nehodí se, abyste mezi praktikujícími mluvili o věcech, které nejsou v souladu s Fa. Splňte své poslání – samotná vaše budoucnost závisí na tomhle. Duchovní dokonalost je možná pouze pro učedníka Dafa, který bere učení Fa za svého Učitele a neztratí to srdce, které měl na začátku!

Li Hongzhi
31. srpna 2021


dokument v PDF