dokument v PDF

Konferenci Fa v Německu

Učedníkům Dafa, kteří se zúčastňují konference Fa v Německu:

Všechny vás zdravím! Je zodpovědností učedníků Dafa pomáhat mi při spáse všech bytostí. Abyste své poslání vykonali dobře, nejprve se vám musí dařit ve vašem vlastním duchovním rozvoji. Pouze když vás vede Fa, budete vědět, jak si počínat lépe, a pouze když vás vede Fa, se dokážete vyhnout tomu, že půjdete nesprávnou cestou. Zároveň vás Fa utváří a přeměňuje ve výjimečnou bytost. Konference Fa učedníků Dafa je tedy příležitostí, jak uspíšit váš pokrok. Přeji vám vydařenou konferenci Fa!

Děkuji vám všem.

Váš Učitel,

Li Hongzhi
18. července 2021


dokument v PDF