dokument v PDF

Další přísné varování

Zdravím praktikující v Japonsku!

Když se teď dívám na současnou situaci, nemám na výběr a musím pronést pár slov, aby se věci uklidnily. Duchovní kultivace znamená postupovat k božství, a všechna lidská připoutání na této cestě představují překážky. A v našem případě je ta cesta úzká. Pokud jste byť i jen trochu nedbalí, můžete z cesty sejít a budou následovat problémy – a někdy i velké problémy. Pokud se vám nepodaří najít cestu zpět, budete toho navěky litovat.

Měřítko, které musíte splnit, pokud jde o zlepšování sebe sama, je nanejvýš přísné, protože učedníci Dafa mají dosáhnout ještě vyšší božské pozice, než je běžné, a každý z vás má za úkol zachránit bezpočetné, nespočitatelné životy – životy vysokých úrovní – ze své vesmírné sféry. Je to ohromná zodpovědnost. Takže s tak ohromným božským postavením, které na vás čeká, když uspějete, budou ohromné i ty těžkosti, všemožné těžkosti, kterým čelíte. A to zahrnuje ty nesmírné obtíže, které přicházejí v důsledku praktikování na tomto iluzorním místě. Většina z vás musí bez ustání dělat pilné pokroky a nepolevovat navzdory tomu, že se kultivujete, aniž byste si byli vědomi všeho toho, čeho jste ve skutečnosti duchovně dosáhli. Těla těch, kdo se kultivují do větších výšek a mají velké zodpovědnosti, jsou zapečetěna přísněji. Nikdo, s výjimkou mne samotného, nemá dovoleno vědět, na jaké duchovní pozici se učedník Dafa nachází nebo jaká je jeho skutečná situace, protože to je věc, která má přímou souvislost s čistotou nového vesmíru.

Během uplynulých let se vždy vyskytovali špioni, kteří předstírali, že jsou praktikující, a také ti, pro které staré síly na počátku uspořádaly, aby se tajně ukrývali v podobě praktikujících. A pak v určený čas vyskočí a udělají to, co udělat museli. Protože se tajně ukrývali mezi praktikujícími po dlouhou dobu, budou tito lidé působit ještě klamavěji. (U většiny z těchto lidí si toho jejich lidská stránka na povrchu není vědoma. A v některých případech se začali opravdu věnovat Dafa potom, co byli svědky jeho velikosti a ctnosti, zvládají následovat požadavky, které jsem stanovil, pevně odmítají uspořádání starých sil a stali se z nich opravdoví kultivující Dafa.) Samozřejmě, staré síly to udělaly s odůvodněním, že budou lidé, kteří mají připoutání, kteří budou chtít vědět, jak se jim vede v jejich duchovní kultivaci, kteří závidí lidem s nadpřirozenými schopnostmi a kteří si pletou proces odstraňování karmy s nemocí, a proto touží po tom, požádat někoho s takovými domnělými schopnostmi, aby se na ně podíval. Z tohoto důvodu se v průběhu vaší duchovní cesty čas od času vynoří pár jedinců, kteří takové schopnosti údajně mají a kteří jako by v každé větě, kterou pronesou, citovali moje učení. Ale tito sebevědomí lidé ve skutečnosti citují má slova vytržená z kontextu a používají je, aby ospravedlnili to, co dělají, a zavádějí praktikující, kteří touží po takovýchto věcech. Někteří praktikující se nechali vážně oklamat, a jsou dokonce lidé, kteří mezi praktikujícími šíří, jak schopní tito lidé [se zdánlivě nadpřirozenými schopnostmi] jsou. To vážně zasáhlo do kultivace našich praktikujících a narušilo to plány, které jsem měl připravené pro vaši duchovní cestu.

Kultivace člověka je důkladný proces a každý aspekt je úzce svázán s dalším. Ani jediný okamžik či krok by neměl být narušen. Ta dotyčná, která přijela k vám do Japonska ze Singapuru a která vždy cituje moje učení vytržené z kontextu a ničí praktikující, nepochybně má problémy, ale vy byste se měli ptát sami sebe: není to ve skutečnosti něco, co jste si vytvořili sami? Nepramenilo to ze slabostí jistých praktikujících, kteří touží po věcech a nechali se ovlivnit? Tohle způsobilo mezi praktikujícími docela rozruch a vážně to narušilo vaši normální praxi. Neřekli byste tedy, že to je problém? Nikdo, vyjma mě, nedokáže říct, jak si učedník Dafa vede v kultivaci ani v jakém stavu je jeho tělo, protože to má vliv na bezpečnost budoucího vesmíru. Tohle jsem vyučoval mnohokrát a při mnoha příležitostech, a vy všichni jste tu myšlenku chápali. Proč tedy věříte všem těm nesmyslům? Je pravděpodobné, že člověk bude mít na povrchu nějaké nevýznamné problémy, které bude někdo s mimosmyslovými schopnostmi moci vidět, ale tyto problémy vás nijak zásadně neovlivní. Jenže pokud se někdo pokouší vidět, jak se druhým praktikujícím vede v kultivaci nebo jakou mají karmu nemoci, a prohlašuje nesmysly, pak jde o zasahování do jejich kultivace. Pokud rozpoznává vaše připoutání, jste to pak vy, nebo on, kdo se ve skutečnosti kultivuje? Každý jednotlivec musí rozeznat svá vlastní připoutání, a právě procházení tímto procesem znamená, že se opravdu duchovně rozvíjíte. Takže když vám druzí poukáží na všechny vaše problémy, těžko se to dá počítat za práci na vlastním duchovní rozvoji. Samozřejmě, když praktikujete, použiji ústa druhých lidí, abych vám dal náznaky, protože váš duchovní vývoj je něčím, co připravuji já, a ne tito lidé. Musím se zeptat těch z vás, kteří těmto lidem rádi nasloucháte a věříte jim: jsou tito lidé vaším mistrem? Opravdu věříte ve mne?

Tato vnější forma lidského těla je ve skutečnosti dost složitá. Ti, kdo údajně vidí věci mimosmyslovými schopnostmi, nejsou schopni rozlišit, jaká je skutečná situace na každé z jeho vrstev, ani si nemohou být vědomi toho, jak na sebe jednotlivé vrstvy vzájemně působí. Většina dnešních lidí jsou bohové, kteří sem sestoupili z nebes, a nebyli by schopni zde žít, kdyby se nechovali jako lidské bytosti. A tak jestliže zde mají žít a fungovat jako lidé, musejí se jim v mnoha případech dát určité zvířecí rysy, když se převtělí. Nezahlédla Šákjamuniho matka bílého slona, když se Šákjamuni narodil? Něco podobného se musí udělat se všemi bytostmi, které sem přijdou z nebes. Ti, kdo údajně vidí věci, nemají schopnost rozpoznat to, co jsem právě popsal, natožpak aby věděli o tomto božském tajemství. Přesto však někteří lidé neuváženě vyhlašují, že ten či onen člověk je převtělením toho a toho z minulosti. Povrch člověka je velice složitý a týká se to početných věcí v jiných dimenzích. Neměl jsem dnes na vybranou a musel jsem toto božské tajemství odhalit, abyste se z této strašlivé situace dostali. Ale víte, jaké to bude mít následky? Myslíte si, že ty z vás, kteří jste v tom silně angažováni, nechají staré síly vyváznout?

Někteří lidé se dokonce ještě snažili tu dotyčnou osobu bránit i poté, co Minghui na tuto záležitost poukázala, a dokonce své názory ventilovali na internetu. Snažíte se narušit kultivaci ještě více učedníků Dafa? Připadá vám, že zpráva na Minghui není fér? Když vás něco takto rozčílí, není v tom připoutání? Měl by duchovní kultivující být takový? Nezamysleli jste se při tomhle všem nad svými vlastními nedostatky? Přesto však, ti učedníci Dafa, kteří to od 20. července 1999 úspěšně zvládli, Mistr si vás všech opravdu cení a nespočetní bohové tam nahoře si vás také velice váží, ale i vy byste si měli vážit sami sebe. Probuďte se! Prošli jste tou nejobtížnější částí cesty, takže nedává smysl na konci fatálně selhat v něčem tak základním. Moje rada zní, držte se od té dotyčné dál a neposlouchejte ji. Spása se nabízí všem lidem, takže ti lidé, kteří uveřejňují tyto věci na internetu, ať jste kdokoliv, měli byste je radši odstranit. Když tam zůstanou, stanou se hmatatelným důkazem, který vám zabrání v dosažení duchovní dokonalosti. Řeknu ještě jednu věc: každý okamžik vašeho života je součástí vaší duchovní cesty a jsem to já, kdo se o vás v každém okamžiku stará. Nezpůsobujte sami sobě žádné zasahování. Namísto toho se dobře čiňte na tom kousku cesty, který zbývá.

Li Hongzhi
5. července 2020


dokument v PDF