dokument v PDF

Buďte racionální

Pandemie a mor1 jsou součástí božího uspořádání a v průběhu dějin jsou nevyhnutelné. Když lidé začnou být nemorální, vytvoří si karmu, onemocní a budou procházet katastrofami. Za takových okolností se lidé, kteří nevěří v bohy, uchylují k různým „opatřením“ (v čínštině cchuo-š'), aby se s tím pokusili vypořádat. Ale skutečnost, že „cchuo-š'“ je homofonem jiného čínského slova [obě slova znějí stejně, ale význam je jiný], které znamená „chybný přístup“, hovoří sama za sebe. Dějiny nám zanechaly mnohá prospěšná ponaučení, která však dnešní Číňané neberou vážně vzhledem k tomu, že mají ateistický způsob myšlení a nevěří v bohy – což oboje způsobilo vymývání mozků Komunistickou stranou Číny.

Popravdě řečeno, k pandemiím dochází jen tehdy, když upadly lidské hodnoty a morálka, a lidé si nashromáždili obrovské množství karmy. A tak, jestliže je pandemie ustavena řízením bohů, co lze dělat, aby se zastavila? Koneckonců, je to boží vůle. Někteří lidé si to uvědomují a v modlitbě prosí o ochranu, ale zřejmě to nepomůže. Důvodem je, že lidé mají být odstraněni, pokud se jejich mravní charakter zkazil a karma se obrovsky zvětšila. Proč by jim v tom okamžiku tedy měly božské bytosti nabízet ochranu? Místo toho by lidé měli upřímně vyjádřit bohům svou lítost, přiznat své chyby a modlit se, aby dostali příležitost změnit své chování. Právě touto cestou by měli jít a stane se zázrak.

Ale pandemie, jako je ten současný čínský komunistický vir (či „vir z Wu-chanu“), má svůj určitý účel a cíl. Je zde k tomu, aby odstranil členy této strany spolu s těmi, kteří ji podporují. Jestli o tom někdo pochybuje, jen se podívejte, na které země či národy tento vir udeřil nejtvrději. Jsou to ty, které měly úzký vztah k čínské komunistické straně. Co by tedy měli lidé dělat? Lidé by se měli od Komunistické strany Číny distancovat a přestat se stavět na její stranu. Stojí za ní rudý ďábel, a přitom se na povrchu chová jako gangster a nezastaví se před žádným zlem. A tak teď, když tohoto ďábla začínají bohové odstraňovat, všichni ti, kteří ještě při něm stojí, zahynou. Ti, kteří o tom pochybují, si mohou počkat a uvidí.

Všichni učedníci Dafa, kteří nebyli pilní anebo mají sklon dělat extrémní (a škodlivé) věci, by se měli okamžitě napravit a upřímně studovat Fa a pracovat na sobě, protože jsou ve velkém nebezpečí. Opravdoví učedníci Dafa mají vyšší energii a jsou schopni zničit karmu i bakterie a v těchto posledních dnech jsou posly spásy, a zaměřují svoji moudrost na spásu lidí, protože sdílejí pravdivé informace o naší praxi. Měl bych se také zmínit o tom, že praktikující v mnoha oblastech vyzývají všechny k tomu, aby společně vysílali spravedlivé myšlenky a skoncovali s tímto čínským komunistickým virem (virem z Wu-chanu). To ale není správná myšlenka. Nejste tady proto, abyste měnili dějiny, ale proto, abyste zachránili lidi v tomto nejnebezpečnějším období dějin tím, že je poučíte a přesvědčíte je, aby vystoupili z těch třech hlavních komunistických organizací, a povzbudíte je, aby upřímně vyslovili ta kouzelná slova2 atd. To vše je ten nejlepší možný lék, nejlepší způsob, jak lidi zachránit – když se změní morálka lidí, věci se změní k lepšímu. Čínská komunistická strana se ve svém předsmrtném zápase snaží ublížit lidem tím, že ve světě vytváří pandemonium. Učedníci Dafa by se tím neměli nechat vyvést z rovnováhy. Držte se toho podstatného a budete schopni vidět ve správném světle ten zmatek, který se nyní odehrává.

Li Hongzhi
19. března 2020


  1. Čínský výraz, který se zde používá, wenyi, odkazuje jak na mor, tak na pandemii v širším významu.
  2. Odkaz na jeden ze dvou výroků, které se často odříkávají v čínštině pro jejich kouzelný účinek: Falun Dafa hao (což se často doslovně překládá jako „Falun Dafa je dobrý!”) a Zhen, Shan, Ren hao (což v přímém překladu znamená: „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou vynikající zásady.”).

dokument v PDF