dokument v PDF

Pozdrav s blahopřáním

Učedníkům Dafa, kteří se účastní konference ke sdílení zkušeností NTD a Epoch Times:

Všechny vás zdravím!

Založili jste své firmy, když bylo zlo nejdivočejší, a máte největší vliv v době, kdy lidé ve světě potřebují pochopit pravdu. Prošli jste tou nejtěžší fází, zastrašujete zlo a dáváte naději dobrým lidem ve světě. Práce učedníků Dafa ještě není u konce. Dobře se kultivujte a přiveďte média na ještě vyšší úroveň – toto je mocná ctnost učedníků Dafa. Kráčet po své cestě uprostřed trápení vůbec není snadné, ale vy jste to dokázali.

Přeji vám ještě víc úspěchů. Děkuji vám všem!

Váš Učitel,

Li Hongzhi
23. listopadu 2019


dokument v PDF