dokument v PDF

Učedníci Dafa naplňují svá poslání

Zdravím všechny učedníky Dafa, kteří se účastní konference Fa v Austrálii!

V současnosti můžeme vidět, že dezinformační propaganda ničemné Komunistické strany Číny (ČKS) a negativní vliv, který měla na celý svět, když pronásledování učedníků Dafa začínalo, jsou nyní naprosto rozbity. Lži ČKS jsou rozptýleny a z chaosu je znovu nastolen řád. Dosáhli toho učedníci Dafa na celém světě za použití různých prostředků, včetně aktivit na objasňování pravdy, jako je zakládání vlastních médií a webových stránek, což zahrnuje i kontaktování vlád v různých zemích. Toto všechno pomohlo vládám a lidem ve světě uvidět laskavou a krásnou povahu Dafa a jeho praktikujících, a zároveň umožnilo lidem všude dozvědět se o zločinech ČKS proti lidskosti a o jejím podlém, darebáckém a zavrženíhodném chování. A všechno toto obrátilo situaci. K čemu bych vám měl poblahopřát nejvíc, je to, že při objasňování pravdy bylo zachráněno velmi mnoho lidí ve světě a velmi mnoho Číňanů vystoupilo ze zlých organizací té ničemné strany, a mají teď naději.

Samozřejmě, toho všeho mohl dosáhnout jedině Dafa a učedníci Dafa. Takže pokud se chcete činit ještě lépe, bude to možné, jen když budete dobře studovat Fa, a jen toto vám umožní dokončit vaše historická poslání.

Nakonec přeji vaší konferenci Fa, aby byla úspěšná!

Váš Učitel,

Li Hongzhi
13. října 2019


dokument v PDF