dokument v PDF

Pozdrav učedníkům Dafa, kteří se účastní Evropské konference Fa

Kultivace, kterou učedníci Dafa dělají, není jen k tomu, aby dosáhli vlastní duchovní dokonalosti, ale také kvůli tomu, aby mi byli nápomocni při záchraně vnímajících bytostí. Přišli jste sem naplnit poslání, a to je důvod, proč jste se mohli stát učedníky Dafa.

Lidský svět je iluzorním místem. Je to dimenze, kde nelze vidět realitu vesmíru a života. Ale právě z tohoto důvodu se tady lidé mohou duchovně rozvíjet. Když člověk nemůže vidět věci tak, jak skutečně jsou, ale přesto věří v bohy, přesto odolává proudům tohoto světa a dokonce jej překračuje, a přesto dokáže pohlédnout do sebe, když zažívá napětí či spory, těžkosti nebo když čelí nespravedlivému zacházení, a přikládá nejvyšší důležitost ctnostným myšlenkám a chování, pak to znamená, že se opravdu duchovně kultivuje. Každá vyšší bytost, která to uvidí, si bude myslet, že tento člověk je hoden toho, aby se stal bohem. A právě díky tomu, že to takto děláte, můžete dosáhnout duchovní dokonalosti. Jste prostě bytost takovýchto kvalit. A kromě toho mi jako učedníci Dafa uprostřed pronásledování pomáháte zachraňovat lidi. Něco takového se nikdy předtím v žádné víře ani duchovní disciplíně nestalo. Přestože je to těžké, je to něco, co jste opravdu dokázali. Ti z vás, kdo jste se doposud nečinili dobře, ještě není konec, tak se dejte do toho a dělejte dobře to, co máte dělat!

Přeji vám úspěšnou konferenci Fa!

Mistr,
Li Hongzhi

31. srpna 2019dokument v PDF