dokument v PDF

Konferenci Fa ve Francii

Zdravím všechny učedníky Dafa, kteří se účastní konference Fa!

Držte krok s postupem nápravy Fa a učiňte v Evropě celkový průlom. Zatímco se sami dobře kultivujete, měli byste si dobře vést při záchraně vnímajících bytostí.

Doufám, že se díky konferenci Fa opravdově pozvednete. Rozpoznejte své nedostatky, a čiňte se lépe. Jste nadějí lidstva. Dejte se do toho a buďte aktivní, a stejně jako učedníci Dafa v Severní Americe neustupujte před těžkostmi, se kterými se setkáte. Nenechte se blokovat lidskými omezeními. A nenechte se zastrašit zlem, protože tyto historické dny byly ponechány vám.

Mistr

4. srpna 2019dokument v PDF