dokument v PDF

Konferenci Fa v Kanadě

Zdravím všechny učedníky Dafa účastnící se konference Fa!

Staré síly nikdy neměly v úmyslu nechat Dafa přežít zlo, které utvořily z ohně a krve. Ale díky síle vašeho přesvědčení, díky posvátným slibům, které vás na tuto zemi přivedly, díky osobním vazbám a osudovým propojením, které jste si za mnoho životů vybudovali, díky vašemu racionálnímu chápání Dafa a díky spravedlivým myšlenkám, které vám Dafa dává, a nejvyšší ochraně od Fa a jeho sil, jste to dokázali!

Všichni se dobře čiňte v tom, co zbývá udělat, a s kultivační cestou, kde nemáte výčitek, vykročte směrem k budoucnosti! Přeji vám mnoho osvícení a zdaru!

Váš učitel,

Li Hongzhi
21. července 2019dokument v PDF