dokument v PDF

Praktikujícím ve Vietnamu

Zdravím praktikující Falun Gongu ve Vietnamu.

Kultivace je procesem povznášení duše a začíná tím, že se kousek po kousku stáváte dobrým člověkem, a postupně se stáváte ještě lepším člověkem, bytostí s ušlechtilou myslí, která přesahuje běžné lidi, a nakonec někým ještě vyšším. Takže pokud se setkáte s nepochopením lidí nebo dokonce pokud čelíte jakémukoli tlaku vlády, neměli byste přijímat protiopatření, jako by to udělali nepraktikující, a měli byste lidem objasnit situaci s laskavostí.

Od chvíle, kdy čínská komunistická strana (ČKS) začala Falun Gong pronásledovat, zahnala sama sebe kvůli vnitřnímu i mezinárodnímu tlaku do kouta. Protože pronásleduje duchovní věřící, její režim se ocitl na pokraji kolapsu. Aby [strana] ten tlak přesunula jinam, zvláštní agenti ČKS, kteří se infiltrovali do vietnamské vlády, použili peníze, diplomatické prostředky a obchodní zájmy, aby přesvědčili vládu, že má praktikující Falun Gongu potlačit. [ČKS] to udělala v naději, že odvede pozornost mezinárodního společenství a zmírní tlak, který si přivodila pronásledováním Falun Gongu v Číně. Takže naši praktikující ve Vietnamu by měli v této mimořádné chvíli zachovat klid a prozatím nepořádat rozsáhlé aktivity na objasňování pravdy – a už vůbec ne přijímat nějaká protiopatření. Kultivace nakonec znamená pracovat na sobě samém a odstraňovat připoutání, takže prozatím můžete studovat Fa a cvičit hlavně sami, a neorganizovat velká skupinová studia nebo cvičení. Nenechte se rozrušit ani vyprovokovat žádnými lžemi z médií. Prostě jen tiše pozorujte situaci. Jestliže se někdo pokouší věci rozdmýchávat, problém je na straně toho člověka! Tohle mějte určitě na paměti.

Z jiného úhlu pohledu, to, že ČKS byla schopna zahájit pronásledování Falun Gongu, bylo způsobeno obrovským množstvím zlých entit a karmy, zkrátka hordami zlých věcí, které se v průběhu věků nahromadily v jiných dimenzích. A jsou to právě tyto věci, které používají ČKS k tomu, aby útočily na praktikující Falun Gongu, což pro nás vytvořilo tyto neuvěřitelně vypjaté okolnosti. Ale z pohledu vyšších bytostí bylo nevyhnutelné, že ty zlé věci budou při očišťování vesmíru vzdorovat svému odstranění, které jim bylo osudem předurčeno. Takže v lidském světě, a zejména v Číně, způsobily všem životům i praktikujícím obrovský tlak a přivodily ty chaotické a zvrácené jevy, které se objevily ve společnosti. Zlý přízrak čínského komunismu by sám o sobě tohle všechno nedokázal. Spravedliví bohové by ho zničili v okamžiku, kdy začal pronásledovat [duchovní] kultivující. Nyní, když pronásledování trvá už skoro dvacet let, ta hromada zlých věcí už byla zničena. A ten zlý přízrak, kterým je čínský komunismus, je také v poslední fázi svého zničení. Není možné, aby někdo znovu pronásledoval Falun Gong tak, jak to udělala ČKS, protože zlé faktory v jiných dimenzích jsou pryč. Lidské bytosti by nemohly nic takového udělat bez podpory ohromných zlých sil.

Zhen, Shan, Ren – být upřímný, laskavý a vyrovnaný – jsou univerzální hodnoty, které uznávají všichni, a jsou prospěšné každému národu a každé zemi, ať je to kdokoliv. I když se opravdu setkáte s pronásledováním, stále byste měli vše řešit s dobrotou někoho, kdo je na duchovní cestě. Pokud si jako neochvějný praktikující nenecháte své srdce ničím ovlivnit, dokážete překonat jakoukoliv situaci.

Dafa Li Hongzhi
27. listopadu 2018dokument v PDF