dokument v PDF

Konference Fa pro NTD a Epoch Times 2018

27. října 2018, Li Hongzhi

Dobré odpoledne všem praktikujícím Dafa, kteří jste tady na konferenci Fa pro NTD a Epoch Times.

Během těchto mnoha let, kdy ničemná čínská komunistická strana (ČKS) pronásledovala učedníky Dafa, hrála tato dvě naše média výjimečnou a klíčovou úlohu. Účinně jste odhalovali pronásledování zla, umožnili jste lidem skutečně poznat, co je to Falun Gong, a zároveň jste pomohli zachránit mnoho vnímajících bytostí.

ČKS je ďábelský režim, darebácký režim. Pokud lži, které vštěpuje lidem, způsobí, že nebudou schopni rozlišit pravdivé od falešného, tito lidé budou směřovat ke zničení spolu s ním. V tomto ohledu The Epoch Times a NTD odvedly skvělou práci při nápravě [této situace] a skutečně účinně zachraňovaly vnímající bytosti.

Samozřejmě, ti z vás, kdo pracujete v médiích, pokud si máte dobře vést v tom, co máte dělat, musíte se dobře kultivovat. A tak by pro vás a pro každého praktikujícího Dafa, který je zapojen do našich médií, měla být kultivace naprosto prvořadá. Protože to, jak dobře kultivujete sami sebe, rozhoduje o vaší síle zachraňovat lidi a také o tom, zda je vaše práce efektivní. To je beze sporu. Zjistili jste to ze svých vlastních zkušeností v průběhu všech těch let, ať jste byli zapojeni do jakéhokoliv druhu práce – včetně té mediální. Často je tomu tak, že ti, kdo tvrdě pracují na své vlastní kultivaci, dosáhnou s polovičním úsilím dvojnásobných výsledků. Takže nesmíme přehlížet svou vlastní duchovní praxi. Je naprosto prvořadá.

Jak víte, mediální práce, kterou děláte, slouží k záchraně životů, na objasňování pravdy a k zastavení pronásledování. Jaký je však její nejvyšší cíl? Každý z vás v médiích se nachází v procesu kultivace a tato práce, kterou děláte, je jeho součástí. Je tomu určitě tak. A je tomu tak bez ohledu na to, jakou roli v té firmě máte nebo jakou práci děláte. Takže jestli chcete po této cestě kráčet dobře, musíte do osobní kultivace dát své srdce a v žádném okamžiku nemůžete polevit, protože to, o co se nakonec snažíte, je duchovní dokonalost. Nemám pravdu?

Vidím, že se nyní zapojilo mnoho mladých lidí, a většina z vás tady jsou nové tváře. Pokud se týká mladých lidí, ta první věc, která mi přichází na mysl, samozřejmě je, že věci a teorie, které ČKS během těchto let v pevninské Číně šíří, jsou špatné a jdou proti tradici a našemu lidstvu. Takže aby lidé její věci přijali, první, co udělala, bylo, že rozvrátila tradiční čínskou kulturu a univerzální hodnoty lidstva. A tohle dělá po celou tu dobu. Lidé, kterých se během předchozích hnutí v Číně zbavovala, byli všichni kulturní elitou Číny. Kulturní revoluce zničila hmotnou kulturu minulosti – od kulturních památek přes historická místa až po starodávné texty – aby lidé neměli jakékoliv důkazy o hodnotách předávaných z minulosti a vůbec o nich nevěděli. Zároveň ve školním systému nevyučují čínskou historii – zpočátku ji vyučovali velmi obecně a později ji přestali vyučovat úplně. Potom začali učit studenty, aby minulost kritizovali, což nakonec vedlo k naprosté degradaci čínské historie a minulost se stala něčím bezcenným. Lidem se snaží vymýt mozek tvrzením, že ČKS je to nejlepší a nejobdivuhodnější. V důsledku této propagandy dnes mnoho mladých lidí vůbec nezná svou vlastní tradiční kulturu ani historii. Mnoho mladých lidí z Číny je po zhlédnutí představení Shen Yun příjemně překvapeno, protože neměli ani ponětí o tom, že Čína měla v minulosti takovou úžasnou kulturu. Jako by to zjistili poprvé [až tam]. Až takhle ničemná ta ČKS je. Lidem v Číně, dokonce i lidem z mé generace, byl od té doby, co se strana před lety chopila moci, silně vymýván mozek. A tak se způsob uvažování těchto lidí velmi liší od způsobu uvažování lidí v normální, nekomunistické společnosti. A dnešní mladí lidé byli ovlivněni ještě více.

Takže ve světle toho všeho by tradiční kultura měla být základem všeho, co naše média dělají, měla by být vaší kulturní základnou a sloužit jako základ pro stanovení toho, co jsou univerzální hodnoty. Musíte vycházet z tradičních hodnot. Proč se ta ničemná ČKS tak velice obává představení Shen Yun? Vždyť jsou to nakonec jen umělecká představení. Je to proto, že Shen Yun ukazuje tradiční kulturu lidstva. A to je přesně to, co chce ta ČKS oslabit a odstranit, protože jinak by se ty její zlé věci nemohly tak nekontrolovaně rozrůstat a šířit. V Číně, kde vládla po několik desetiletí, více než polovinu století, považuje veškerou populaci za mláďata rudého draka, a má pocit, že se všichni stali jeho buňkami. Proto si myslí, že po lidech v Číně může tak nehorázně šlapat, bezcitně je zabíjet, masakrovat a pronásledovat. A její vliv je tak všudypřítomný, že i když ten režim Číňané odsoudí, stále ho odsuzují tím komunistickým způsobem, není to skutečné odsouzení. Shen Yun všechny ty nesmysly ČKS zcela vyvrátil. Ten zlý duch vycítil, že Shen Yun zvrátil všechno, co během posledního zhruba století udělal – bylo to skutečně, jako by byl zasažen bleskem – všechno to udělal zbytečně. A tedy nejprve musíte být schopni rozpoznat a rozlišit vliv té ničemné strany. A to lze pouze prostřednictvím opravdové, tradiční kultury lidstva.

A tak zatímco děláte svou mediální práci, jako novináři, a jako kulturní a vzdělaní jednotlivci, byste měli mít dobrou znalost tradiční kultury a používat ji k tomu, abyste porozuměli univerzálním hodnotám, a pouze pak můžete rozpoznat vliv té ničemné ČKS a zbavit se ho. Samozřejmě, ve světě existuje také mnoho projevů moderny, i na Západě. A to je také další problém, který se vyskytuje souběžně s tím, jak ta ničemná strana ubližuje Číňanům. Řeknu vám, že takto ničemná strana ničí Západ. Opět je za tím ta strana. Lidská kultura se během posledního století či dvou změnila. V minulosti v lidské společnosti existovaly souběžně dobré a špatné, pozitivní a negativní. Existovala tam rovnováha mezi jinem a jangem. Ale v posledních sto či dvě stě letech tento zlý komunistický duch postupně nahradil ďábla. To znamená, že v rámci rovnováhy sil jinu a jangu už zcela nahradil tu negativní, démonickou stránku. A to vedlo k tomu, že se v posledních letech zcela bez rozpaků pokouší lidstvo zničit.

Takže jinými slovy, jestliže chcete dělat tyto věci dobře, musíte se za prvé dobře kultivovat a za druhé musíte tomuto všemu jasně rozumět. Ať jsou to myšlenky, kulturní jevy nebo zprávy, na všechny tyto věci musíme použít univerzální hodnoty, abychom posoudili jejich přínos a správnost. Samozřejmě, všichni jste prošli mnoha lety zkoušek a trápení a váš výchozí bod pro založení těchto médií byla záchrana vnímajících bytostí a odhalování zla. Toto byl váš původní záměr a to je stále vaším cílem – toto by se nikdy nemělo změnit. Musíte si tedy zachovávat tento směr. Samozřejmě, právě jsem řekl, že ničemná ČKS se nedopouští zla jen v Číně, je také za těmi věcmi, které jsou spojeny s modernismem. Řekl jsem, že v minulém století či dvou se ďáblem pro lidstvo stal ten zlý komunistický přízrak. Takže to, co v minulosti vytvářelo rovnováhu mezi pozitivním a negativním, mezi jinem a jangem, už není totéž. [Zlý duch] má tedy účinek po celém světě – nejen v Číně nebo v komunistických zemích, kde je všudypřítomný. Je to proto, že převzal tu negativní část napříč celým lidstvem – tedy tu negativní roli pro celé lidstvo. Neřekl Nostradamus, že světu bude vládnout Mars [Marx]? Negativní stránka je skutečně ovládána tím komunistickým duchem. Nicméně ta pozitivní stránka je samozřejmě ovládána božskými bytostmi, jelikož existuje rovnováha mezi jinem a jangem. Ale morální základna lidstva teď klouže dolů a ten duch vede lidi k tomu, aby dělali zlo, až do bodu, že ta rovnováha se ztratila. Ty protichůdné síly tedy již nejsou v rovnováze. Zlo převažuje nad dobrem. Taková je nyní situace.

Samozřejmě, božské bytosti by za normálních okolností zase věci napravily, když by takovou situaci viděly, a nedovolily by to. Ale protože lidské bytosti jako celek jsou v úpadku, lidstvo si o to samo říkalo. Jenže lidé si nejsou až tolik vědomi toho, co se děje, a jsou poháněni tím přízrakem a věcmi, které do nich vložil. Moderní způsoby uvažování a další modernistické věci, které teď ve světě vidíte, jsou ve skutečnosti, abych byl upřímný, výsledkem působení toho komunistického přízraku ve svobodném světě a opět je to ten přízrak, který se snaží lidstvo zničit.

Žádná z těchto věcí není náhodná. Přestože se může zdát, že přízrak komunismu nemá v západní společnosti žádný vliv, ve skutečnosti za všemi těmi špatnými věcmi stojí on. V čínské společnosti lze vidět působení toho přízraku při zabíjení vzdělaných, vysoce kulturních a bohatých lidí, a stejně tak při ničení tradic. V západní společnosti to lze pozorovat na vysokém zdanění a na moderním uvažování a chování, které útočí na tradice. Jako lidé, kteří se zabývají duchovní praxí, víte, že finanční situace lidí je výsledkem karmy z jejich minulých životů a že zabavit lidem peníze násilím jde proti vesmírným zákonům. Ale tento svět je teď takový, jaký je – ve zmatku, s pokřivenými hodnotami. A morální zásady lidí neustále upadají. A k tomu všemu tu máme ten fakt, že samotný vesmír došel do konečné fáze cyklu stvoření, stagnace, degenerace a zničení. A tak je svět teď takový, jaký je, rozvrácený a směřuje ke zničení. Problémy se neobjevují jenom v lidském světě, protože i světy na vyšších úrovních vesmíru už nejsou normální. Tak se věci mají. A proto mi někdy připadá, že média provozovaná našimi učedníky Dafa opravdu zachraňují lidstvo a že jste pro lidstvo opravdu jedinou nadějí.

Na povrchu to vypadá, že bojujeme osamocenou bitvu. To znamená, že každý z nás se musí snažit udržovat v dobrém stavu a činit se o něco lépe, pokud jde o naši vlastní kultivaci a měřítka, která máme pro své chování. Jinak pro nás bude těžké dokončit náš úkol. Samozřejmě, jak se praví v tom přísloví: „Před rozbřeskem je vždy největší tma.“ Možná jste si všimli, že jak lidé chápou věci lépe, to pozitivní získává navrch, stává se opravdovou silou a znovu se obnovují tradice a ve světě si více považují tradiční kultury. Tím větší důvod tedy máme, abychom se činili lépe a hráli roli, kterou máme hrát. Vesmírné síly nám také pomáhají a bylo jasné, že k tomu dojde, protože věci musejí jít tímto směrem.

Samozřejmě, jak jsem řekl, ta ničemná ČKS Falun Gong pronásleduje, protože byla právě kvůli Falun Gongu stvořena. Přišla přesně z tohoto důvodu, bez ohledu na to, kolik let už existuje. Když se nad tím zamyslíte, můžete to vidět. Ta zlá strana řídí pronásledování Falun Gongu a využívá k tomu celý státní aparát. Dostali jsme se do fáze, kdy jak zkoušky, kterým praktikující Dafa čelí, tak jejich vlastní kultivace jsou téměř uzavřeny. Jsme v konečné fázi zachraňování lidí, které bychom měli zachránit. Všechno je téměř hotovo. Postupně se to uzavírá. Existence komunistického přízraku už nemá žádný velký význam, a tak je na čase, aby byl odstraněn. Ti z vás, kdo jste mladší, to možná nevíte, ale když jsem byl mladý, nikdo v Číně se tehdy neodvážil říct cokoliv záporného o ČKS, ani slovíčko, i když kolem nebyl nikdo, kdo by to uslyšel. Ten přízrak neustále číhal a sledoval vás. Od té doby ale byly tyto věci zničeny. Dnes lidé mohou na tu ničemnou ČKS dokonce nadávat, když spolu popíjejí, a ještě si budou myslet, že je s vámi něco v nepořádku, když o ní neříkáte nic špatného. Takže ji všichni kritizují. Ale co jim dodalo kuráž? Zlé faktory a ten přízrak, co jsou za ČKS, byly zničeny do bodu, kdy zůstává jen velmi málo, a proto se lidé odvažují být takoví a už se tolik nebojí. Ale dokud ten komunistický přízrak stále existuje, zůstává zlý. Je jako jed a jistojistě bude lidi dál otravovat tak dlouho, dokud bude existovat. Nemůže se změnit, protože to je jeho původní povaha. Tak byl prostě stvořen. Musí se odstranit. Proto budou v této fázi věci uvnitř té zlé ČKS čím dál chaotičtější. Božské bytosti ji ničí a mocná síla nápravy Fa se jí neustále zbavuje. Do této fáze jsme se již dostali. Takže každý, kdo ji ještě oslavuje, každý, kdo ji schvaluje, padne spolu s ní.

Naše média by v každém případě měla být ohledně své budoucnosti čím dál optimističtější. Říkám to proto, že když si vzpomenu na začátky, věci pro vás byly tehdy strašně tvrdé, jak po stránce finanční, tak z hlediska lidských zdrojů. Ale teď pro změnu vidím, že, panečku – máte tolik mladých lidí! Mám radost, když vidím, že jste v tom vy všichni zapojeni. A také už není tak těžké věci dělat jako kdysi. Svět kolem nás se změnil. V počátcích ta ničemná strana ovládala všechna jednostranná média v Číně a šířila do světa lži. Nikde nešlo nalézt poctivé a pozitivní zprávy. Zprávy pocházející od médií té zlé ČKS se šířily do světa a bylo to stejné, jako by byl Falun Gong pronásledován celým světem. Dokonce i ten tlak a stres, který cítili praktikující Dafa mimo Čínu, byly obrovské. To, jak se lidé dívali na praktikující Dafa, bylo ovlivněno propagandou ČKS. A za takovýchto okolností založili praktikující Dafa svá vlastní média a od té doby je postupně zlepšují. Široká veřejnost si je čím dál více vědoma toho, kdo opravdu jsme, a toho pronásledování, a to je také díky spojenému úsilí jiných praktikujících Dafa, kteří pracují na vysvětlování pravdy lidem napříč celou společností. Čili v procesu toho, co děláme, jsme nepostřehnutelně a úspěšně objasňovali pravdu a zároveň zmírnili tento tlak, a proto to teď vypadá, že věci polevují. Ale na začátku to opravdu bylo tak, jak jsem popisoval. Vidím, že síly dobra se teď ženou kupředu, zatímco ta zlá ČKS se blíží svému zániku. Každý, kdo se ji ještě snaží zachovat, půjde ke dnu s ní. Ti, kteří vidí, co se děje, jsou ti moudří, zatímco ti, co to nevidí, jsou ti největší hlupáci.

V podstatě jsem dnes chtěl říct, že aby vaše média byla úspěšná, musíte dobře dělat dvě věci. Jedna je dobře se kultivovat a ta druhá je být zakořeněn v tradiční kultuře a zakládat to, co děláte, na univerzálních hodnotách. Jedině tak zvládnete dělat všechno dobře. A vy už jste se celkem dobře činili. Prošli jste řadou namáhavých let, posílili jste pracovní síly o nové zdroje a víc a víc rostete. Měl bych dodat, že Epoch Media Group, což zahrnuje NTD, je teď největší mediální, čínskojazyčnou organizací na světě a vytrvale se jí dostává čím dál větší uznání a ocenění v západním světě. Vidět to je opravdu povzbuzující! Využijte této velké příležitosti a pozvedněte média na další úroveň. Rád bych viděl, aby vaše práce měla po uveřejnění mocný dopad. Rád bych viděl, aby každá zpráva měla velký dopad. Rozhodně toho můžete dosáhnout! To je pro dnešek všechno. Děkuji vám všem!

(Překlad byl naposledy upraven 6. 11. 2018.)dokument v PDF