dokument v PDF

Asijské konferenci Fa

Zdravím všechny učedníky Dafa, kteří se účastní Asijské konference Fa!

Konečné spasení se určitě odehrává v čase, kdy se lidská morálka zhroutila. Zlo, které převažuje nad dobrem, tlak pronásledování a vštěpování lží, to vše s sebou nese obtíže při spáse lidí, ale většina z vás se činila velmi dobře. Ve skutečnosti, kdyby na tom nebylo nic obtížného, nebylo by třeba, aby záchranu dělali kultivující Velké Cesty Dafa, a samozřejmě by se ani nemohla projevit mocná ctnost učedníků Dafa. Všichni ti, které zachraňujete, se stanou vašimi budoucími vnímajícími bytostmi. Jste nadějí všech bytostí! A vy jste ta budoucnost!

Váš Učitel, Li Hongzhi
14. října 2018dokument v PDF