dokument v PDF

Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C.

Li Hongzhi
21. června 2018 ve Spojených státech


(Téměř deset tisíc přítomných učedníků Dafa povstává a dlouze tleská. Mistr vstupuje na pódium, se všemi se vítá v heshi do všech směrů a poté lidem naznačuje, aby si sedli.)

Dobré odpoledne! (Učedníci odpovídají: „Dobré odpoledne, Mistře!“ a vřele tleskají. Mistr gesty utišuje potlesk.) Pracovali jste tvrdě. (Učedníci odpovídají: „Mistr také tvrdě pracoval!“ Mistr gesty naznačuje, aby se publikum utišilo.) To pronásledování je, řečeno slovy starých sil, zkouškou života a smrti, křtem učedníků Dafa a procesem tavení skutečného zlata. Ale ať je tomu jakkoliv, jako praktikující skutečně nesete ohromnou zodpovědnost – zodpovědnost za spásu životů. Nemáte moc karmy, nebo ne zas až tolik. Ale jak víte, žádná z živých bytostí, které nalezneme na tomto světě, není obyčejná, dokonce ani zvířata ne. Mnoho životů sem přišlo z velmi vysokých úrovní existence a my bychom se je měli pokusit spasit. Tyto životy jsou zástupci bytostí starého vesmíru, které měly být odstraněny, a přály si své bytosti ušetřit tohoto osudu. A tak když zachraňujeme tyto životy, ty bytosti, které zastupují, budou spaseny také. Třebaže záchrana velkého množství bytostí či životů se může jevit jako úžasná věc, co s veškerou tou karmou, která je v tom zahrnuta? Ta karma je ohromná. Jak si dokážete představit, když jsou lidé pohlceni mocnými proudy tohoto světa, nahromadí si enormní množství karmy. A to způsobuje ty obtíže, problémy a těžkosti při jejich záchraně, a také toto pronásledování.

V tomto pronásledování jde v zásadě o to, že nám ničemné, nízké bytosti a věci brání v naší snaze zachránit lidi. Ale z pohledu bytostí na velmi vysokých úrovních to pronásledování slouží ke zkoušení učedníků Dafa a umožňuje jim, aby se kultivovali. A tedy právě o to tu jde. Všechny ty božské bytosti, které známe z historie, které si spojujeme s pravou vírou a které přišly na tento svět zachránit lidi, zakládaly druh kultury, která lidem umožňuje pochopit bohy, a ve skutečnosti si prošly něčím podobným. Bylo to podobné v tom ohledu, který jsem právě popsal. Ale to, co dělají učedníci Dafa, má hlubší smysl. Jestliže jsou lidé pozemským vtělením životů z vysokých úrovní a zastupují ohromné množství masivních skupin bytostí, jistě si dokážete představit, jaký význam má to, jak tito lidé na tomto světě žijí. A v tomto ohledu není lidský svět jen tak obyčejný. Ale třebaže jsou lidé na této zemi mimořádní, jakmile jsou v tomto iluzorním, světském světě a zapletou se do toho neúprosného přívalu světských věcí, nechovají se v životě dobře – a někteří se dokonce chovají velmi zle. Ale ony jsou to životy nesmírných kvalit. A tak je musíme spasit, i když na této povrchové úrovni se nechaly pohltit proudy moderního myšlení, které je odnesly pryč od kultury, která byla lidem svěřena bohy, nebo dokonce když byly hrozivě indoktrinovány kulturou a myšlením společnosti té ničemné komunistické strany a chovají se opravdu špatně. Učedníci Dafa jsou jejich jedinou nadějí na spásu. Nikdo jiný je spasit nemůže.

Jak jsem se zmínil dříve, je to z toho důvodu, že náboženství minulosti pouze položila kulturní základ pro lidi, aby pochopili bohy. To například zahrnovalo stanovení toho, jací bohové jsou, jak se praktikuje víra, co s sebou obnáší jít do nebeské říše nebo co to znamená duchovní praxe. Prostě jen položila kulturní základ. Ale mohla by ta náboženství opravdu převzít zodpovědnost za skutečné spasení životů ve vesmíru v této závěrečné, kritické chvíli? To by žádné z nich nedokázalo. To mohou dokázat pouze Dafa a učedníci Dafa, a ano, je to pozoruhodné. Možná pocházíte z opravdu význačného místa (Mistr se usmívá) a všechno, co zastupujete, je ohromné. Možná, že vaše schopnosti před časem [stráveným] na této zemi byly mimořádné. Ale je těžké tomu nepropadnout a nenechat se znečistit tímto světským světem, když jste tak jako všichni konfrontováni se všemi těmi lákavými věcmi a všemi těmi věcmi, které působí na vaše emoce a připoutání, aby vás odvedly z cesty. Naštěstí jsem učedníky Dafa neustále očišťoval a odstraňoval jim karmu po celou historii až dodnes. A tak jste jiní než obyčejní lidé. Tak jak to vidí bohové, ten, kdo dokáže vzdorovat tomuto mocnému proudu, který tento svět stahuje dolů, a stát si za svým, je opravdu pozoruhodný. Kdokoliv zůstává nepohnutý, je opravdu výjimečný! A učedníci Dafa nejen že jsou tím vším neovlivněni, ale navíc jdou proti proudu! (Nadšený potlesk. Mistr spíná ruce v heshi.)

Jdete proti silným proudům tohoto světa. Ale když se nad tím zamyslíte, je v tom ještě něco více. Celý vesmír čelí odstranění a všechno se pokazilo. Ale vy jste přesto dokázali jít proti takovýmto proudům! Kdokoliv je schopen mít pozitivní, ctnostné myšlenky, je pozoruhodný. Nemám pravdu? Význam toho, že někdo má pozitivní, ctnostné myšlenky, se vztahuje k tomu, v jakém společenském prostředí se nachází a jaká je morální základna toho prostředí. V minulosti nemělo až takový význam, když někdo udělal něco dobrého, protože skoro všichni měli mravné myšlenky a skvělé morální hodnoty. Skoro všichni byli takoví. Ale v dnešním světě jsou dobro a zlo pomíchány, nebo dokonce převráceny. Jestliže stále dokážete pohlížet na věci ctnostnými myšlenkami – jestliže stále máte spravedlivé myšlenky – potom jste někým výjimečným.

Tady bych rád promluvil o něčem, o čem jsem předtím nemluvil. Často mluvíme o „kultivaci“. Ale co to opravdu znamená? To ví popravdě jen málo lidí. „Kultivace“ je o zdokonalení a naplnění života. Není to něco, co by se týkalo výhradně náboženství nebo duchovních skupin, dokonce ani ne něco, co by nezbytně dělaly. Uvažte, že Tři říše byly stvořeny v době, kdy už vesmír nevyhovoval, a že životy, které se v tomto lidském světě shromáždily, jsou zástupci ohromných bytostí a skupin na velmi vysokých úrovních. Jaká se z toho stane společnost a jak s tím naložit? Když se nad tím zamyslíte, to je opravdu velmi vážná a hluboká otázka. Pravda je, že tím, že tyto bytosti přišly do tohoto lidského světa, přišly do prostředí ke kultivaci a zocelování sebe sama. Vždycky jsem říkal, že celá tato společnost je ve skutečnosti prostředím, kde se mohou naši učedníci Dafa kultivovat. Kultivujete se venku ve světě, a ne mimo něj v prostředí náboženství, a tak ať už máte jakoukoliv profesi či povolání, slouží to jako prostředí pro vaši kultivaci, není to tak? A ve skutečnosti to neplatí jen o vás. Neznamená to potom, že jsou v tomto prostředí ke kultivaci a zocelování sebe sama i všechny lidské bytosti? Nikdy předtím takováto společnost neexistovala!

V každé společenské třídě, v každém prostředí v tomto světě, v každé formě, kterou žití na tomto světě zaujímá, jsou věci, které zkoušejí srdce a mysl. To, jak se člověk se vším v životě vypořádává, odráží jeho způsob uvažování a charakter, a všechno se to zaznamenává. Zvážili jste někdy, jak je možné, že jediné představení Shen Yun může lidi zachránit? Nemuseli mít potřebný základ a prostředí, aby to bylo možné? Vždycky jsem říkal, že ti, kteří se přijdou podívat na představení Shen Yun, jsou výjimeční. Ne každý je kvalifikován k tomu, aby vstoupil. Ti, kteří vstoupí do divadla, tam mohou jít, protože už mají položen základ a ze všech těch lidí tam venku byli vybráni a byla jim dána příležitost, aby přišli. Jinými slovy, oni se už vlastně zocelovali a kultivovali. [Uvedu vám příklad.] Pamatuji si, jak jednou Shen Yun vystupoval v jednom městě v Severní Karolíně, myslím, že to bylo tam, a já jsem tam byl. Vstupenky byly vyprodané, ale v den představení udeřila sněhová bouře. Bylo hodně sněhu a bylo opravdu těžké se někam autem dostat. Ve výsledku přišlo jen třicet procent diváků. Ale ti, kterým se tam podařilo dojít, podávali ohromující popis toho, co zažili. Jeden člověk popsal svou cestu z domu, a řekl, že to bylo jako duchovní cesta, a na každém kroku té cesty mu přicházely těžkosti a popudy k přemýšlení, po celou cestu až do divadla. Jako by byl zocelován jednou zkouškou za druhou. A potom, co uviděl představení, cítil hluboké naplnění – právě jako [to, co bychom my označili za] „dovršení“. (Učedníci vřele tleskají) Takže jinými slovy, nepodceňujte tento svět a lidi v něm. Učedníci Dafa nejsou jediní, kdo se „kultivuje“ nebo kdo na sobě pracuje, druzí lidé dělají v určitém smyslu totéž. Jsou zocelováni stejně tak. V životě, v práci a v různých prostředích, problémy, s nimiž se setkají, myšlenky, které mají, až po to, jak v tomto světě jednají, oni všichni si volí v zápase mezi dobrem a zlem – a tyto volby ovlivní jejich budoucnost.

Potom jestliže toto prostředí jako celek umožňuje kultivaci, znamená to, že každý je kultivujícím? Ne, neznamená. Možná víte, že když se taví ocel, do pece se dává nejen železná ruda, přidává se tam také dřevěné uhlí. A bez něj ocel nelze tavit. Stejná představa platí i o tomto lidském světě. Přišlo sem mnoho bytostí z vysokých úrovní, ale stejně tak sem přišlo i mnoho démonů a převtělili se jako lidé. Dmýchají problémy v tomto světě a neustále se snaží lidi přivést k „novým“ trendům v myšlení. Vedou lidi k moderním způsobům myšlení a směrují je pryč od tradičních způsobů, které dali lidem bohové. A vedou lidi tak, aby si zničili naději na návrat do nebe, která spočívá v tradici – v tom, co lidem svěřili bohové. Tedy jak jsem se zmínil, k tomu, aby se někdo kultivoval nebo zoceloval, musí následovat způsoby, které bohové určili. Ale mezi lidmi jsou teď démoni, protože se tajně převtělili do lidské formy. A je jich ohromné množství. Ale velké množství je jich potřeba k tomu, aby se vytavila ocel, jinak by pec neměla ten ohromný oheň, žár či potřebnou teplotu. A v tomto světě tedy hrají tuto úlohu, snaží se lidstvo svést a zničit moderním myšlením, všemožnými taktikami, které lidi kazí, a rozličnými způsoby. Mnoho lidí tomu opravdu propadlo, hlavně mladých lidí. Skupina, na kterou se obzvláště zaměřují, jsou studenti, zvláště ti na univerzitách.

Nechci ale, aby to vyznělo příliš vážně. Můžete se nad tím zamyslet, ale v zásadě je společnost v tomto stavu. V současném trendu uvažování jsem však zaznamenal jednu věc. Zpočátku jsem sledoval, kolik lidí dokáže takovéto ohromné trápení přestát. Ale zjistil jsem, že po celém světě, s výjimkou Číny, se to horních vrstev takřka vůbec nedotklo, ať se je ty věci snaží vychýlit sebevíc. Oni ty moderní věci odmítají, a silně. Jsou strážci tradice. A díky tomu jsou schopni uchovávat a podporovat tradiční způsoby, které lidstvu svěřili bohové. Neplatí to však o Číně. Lidem tam bylo natolik vštípeno ničemné komunistické myšlení, že nedokáží rozlišit dobré od zlého a bezhlavě následují ty věci, se kterými ti démoni v lidské formě přišli na Západě. Celá čínská společnost za těmi věcmi jde, více méně je to tak. Ale proč je Čína taková? Vzpomeňte si, co jsem vás učil o těch králích a panovnících světa a co se s nimi stalo s příchodem demokracie: převtělili se v Číně. A tím myslím panovníky každé éry – nejen jedné éry, nebo jednoho národa či země. Byli z každé éry a pocházeli z nejvyšších nebes, zastupovali masivní vesmírná uskupení a měli ohromné kvality. Všichni se převtělili do Číny a ta se tak stala prvním prostředím ke kultivaci. Právě proto je tedy Čína v takovém nepořádku a všemožné nekalé věci, jaké si jen lze představit, si tam našly svou cestu. Zdá se, že Čína dnes prosperuje, a má všechno, na co pomyslíte. Ale ve skutečnosti tyto věci svádějí a ničí lidi – a skoro nikdo tomu neodolá. Jistě si dokážete představit, jak těžké je toto všechno ustát! Takže někdy si říkám, že i když ten nenormální stav čínské společnosti skutečně našim učedníkům Dafa tam způsobil zmatek, oni setrvali v Dafa a stejně se stále snaží dělat věci pro Dafa. V tomto ohledu mám radost a myslím, že jsou pozoruhodní. (Učedníci zpočátku pomalu, poté hlasitěji tleskají, a Mistr se odmlčí.) V každém ohledu jejich života je vidět znečištění těmi moderními věcmi – od toho, jak se chovají, jak uvažují, až po cokoliv dalšího. Ale i tak, jestliže jako učedník Dafa dokážete dělat ty věci, které byste měli dělat – tedy, jestliže jako učedník Dafa dokážete splnit slib, který jste dali, a dělat to, co byste měli – to je potom ta největší a nejvelkolepější věc. Dokonce i když do vás zasahují, jestliže jste neopustili Fa, snažíte se dobře kultivovat sami sebe, pořád jste učedníkem Dafa a stále děláte to, co by měl učedník Dafa dělat – to je potom pozoruhodné, zvážíme-li, jak nesmírně se ta čínská společnost zkomplikovala a znehodnotila.

Ani na Západě situace není tak jednoduchá, jak se zdá. Démonické entity, které se snaží uškodit lidstvu, tady na to jdou jinak, snaží se dosáhnout svého cíle tím, že znečišťují kulturu obecně. Vezmou lidský koncept svobody a rozšíří jej, a přehnaně podporují individualismus a sebestřednost. A potom zde máme... Nepůjdu do větších podrobností. Existují prostě všemožné věci, které nyní lidé prosazují. Co tím míním, je, že ničí tradiční kulturu za použití jiného přístupu. A lidé jsou poháněni trendy moderního myšlení. Takže to, co máme před sebou, je svět, který je ve strašném nepořádku. Mluvím o tom nyní, protože je na to čas. Když věci zajdou příliš daleko, je na čase, aby se to obrátilo. Pozitivní a zdravé věci jsou nyní na vzestupu, a postupně uvidíte, že naděje je na obzoru. Tato éra se pomalu, ale jistě začne ubírat správným směrem. Takže bych byl rád, kdybyste získali lepší pochopení těchto věcí.

Ničemná komunistická strana má teď, jak víte, strašlivou pověst. Dokonce i ti, kteří jsou u moci v komunistických zemích, na ni nejsou pyšní. Je pro ně prostě jen prostředkem k udržení moci. Nevědí, jak z toho ven, ale zároveň se zdráhají vzdát vedení. Takže tak se věci mají. Nikdo už v ni nevěří. Přestože komunistický přízrak vládne světu, je v téže obtížné situaci jako strana v tomto světě, a pomalu je decimován. Ať už se to zdá být v jakémkoliv stavu, nebo jakkoliv se věci ve společnosti mají, učedníci Dafa hrají v tomto světě hlavní roli – to jeviště je vaše. Takže ať se věci jeví jakkoliv, ve skutečnosti se to uhlí nikdy nemůže vyrovnat oceli. Oni zocelují vás, ne vy je. Jinými slovy, věci jako ničemná komunistická strana a ten přízrak existují a žijí kvůli vám. Možná si také uvědomujete, že tento vesmír se už dávno pokazil a už nevyhovuje, a přetrval do dnešních dní kvůli Dafa. Kdybychom v tom, co dnes děláme, neuspěli, všechno by se zhroutilo a přestalo existovat. Ale to, že jsme dokázali vytrvat v tom všem, co je potřeba dělat, a že jsme to vše dělali dobře, za těchto podmínek – ať už jsou věci jakkoliv chaotické nebo komplikované – to znamená, že jsme uspěli. (Učedníci vřele tleskají)

Jiná věc je, že, jak víte, to pronásledování ve světě, a hlavně v Číně, stále probíhá. Víme, o co jde: je to ta stará mašinerie, která stále pracuje. To je nám naprosto jasné. Myslím, že jste na to přišli. A zatímco se věci zdají být neuspořádané, postupně zjistíte, že ve všem je ve skutečnosti řád. Dokonce i to, co se jeví chaotické a neuspořádané, bylo naplánováno. V průběhu času se věci budou jevit uspořádaněji. Počkejte a uvidíte. V každém případě, učedníci Dafa by měli vidět tu cestu, kterou ušli, a tu cestu, která je nyní před nimi, a měli by všemu tomuto jasně rozumět.

Vždy jsem říkal, že ta nejtěžší věc na kultivaci (Mistr se sám pro sebe usmívá), je to, jak dlouhé se to zdá a jak dlouho se to táhne, zvláště když je člověk zocelován trápeními a tvrdými zkouškami. Nevidíte cílovou čáru nebo kdy to skončí (Mistr se sám pro sebe usmívá) a to je na tom ve skutečnosti to nejnáročnější. Ale máme tu to přísloví, že? „Jakmile věci dosáhnou určitého bodu, určitě se obrátí.“ A to platí o všem, je to zákon. Věci se vždy v určitém bodě změní, ať už to čekáme nebo ne. Vezměme si například rozpad Sovětského svazu. To nikdo nečekal. Nikdo si nedokázal představit, že takovýto silný režim padne. Ale musel. Nezáleží na tom, co si lidé myslí, jestliže vyšší bytosti chtějí, aby lidé něco udělali, udělají to, a to i ti lidé, kteří si myslí, že opravdu mají svou vlastní vůli. (Mistr se usmívá) Nedopusťte, aby vás ta doba, kterou to celé trvá, udolala. Mnoho lidí postupně ve své kultivaci polevilo. Ale my zde máme něco neobyčejného. Říkal jsem vám, že je to mimořádné – vskutku mimořádné – když učedníci Dafa v Číně dokáží vytrvat v tom, co mají dělat, a pokračují v kultivaci a studování Fa, navzdory tomu, jak těžké a tísnivé prostředí tam je, a se všemi těmi svody, kterým v tom složitém prostředí čelí. Dokázali to v takových obtížných podmínkách! A tak nikdo nesmíte polevit! Jakmile polevíte, staré síly se toho chytnou a mohou vám i vzít život. Měli jsme až příliš mnoho bolestivých případů a zkušeností v tomto ohledu! Samozřejmě, je ještě jiný scénář: někteří lidé se kultivovali velmi dobře, ale přesto jim staré síly vzaly život, aby přiměly kultivovat ostatní. Měli jsme poměrně dost i takovýchto případů.

Ale co mám na mysli, je, že byste jako kultivující neměli zvolnit. Už jste dokázali projít nejtěžší částí cesty, těmi nejtvrdšími úseky. Samozřejmě, jít svou cestou dobře, to se snadněji řekne, než udělá, já vím. Ale ať to bylo jakkoliv tvrdé, přišli jste sem, abyste dělali právě toto. A ať už to bylo jakkoliv těžké, právě kvůli tomuto byl stvořen a utvářen váš život. Učedník Dafa už více není pod pravomocí Tří říší. Vaše jméno bylo vyškrtnuto z knihy záznamů pekla toho dne, kdy jste se rozhodli začít kultivovat. (Učedníci nadšeně tleskají) Poté, co učedník Dafa zemře, nebude se znovu převtělovat, protože už více nespadá pod pravomoc Tří říší a nemůže se tam znovu narodit. Ani peklo nad ním nemá žádnou pravomoc, a tak v něm nemůže být potrestán. Patříte pouze Dafa a jste pod jeho správou. (Učedníci nadšeně tleskají) Učedníci Dafa, kteří odešli dříve, ať už se činili dobře nebo ne, nebo z jakéhokoliv důvodu, vás všichni sledují ze zvláštní dimenze, kde setrvávají a čekají na konečné uzavření toho všeho. (Všichni učedníci nadšeně tleskají)

Podstata toho, co se vám snažím říci, je, že jste sem přišli jen kvůli této věci! (Učedníci nadšeně tleskají) Takže nemáte na vybranou, opravdu nemáte jinou možnost [než dělat to vše dobře]! To platí pro učedníky Dafa. Obyčejní lidé mohou procházet šesti cestami převtělování a reinkarnovat se v různých říších. Ale to vy už nemůžete, protože vy jste tady pouze kvůli Dafa a této ohromné záležitosti. Takže když se nebudete činit dobře, budete toho litovat. A zvláště bych chtěl upozornit naše dlouholeté učedníky Dafa, aby nezvolňovali. Prošli jste tolika dlouhými a vyčerpávajícími roky a dospěli jste až k tomuto dni, a skutečně to nebylo snadné! Copak nevíte, že si máte sami sebe cenit a vážit? Já si vás určitě vážím! A božské bytosti také! (Učedníci nadšeně tleskají) A tak byste si tím více měli vážit a cenit sami sebe.

To je pro dnešek vše. Odpovím teď na některé otázky, které představují to, na co by se lidé rádi zeptali. (Učedníci nadšeně tleskají) Můžete mi teď posílat své papírky s otázkami. Děkuji. (Všichni učedníci znovu nadšeně tleskají.)


Učedník: Zdravím vás, Mistře! Naše média zveřejnila analýzy o tom, jak komunismus oklamal a poškodil svět, a také podporujeme návrat k tradici a slušnosti. Ale pro některé naše praktikující, kteří byli velmi ovlivněni nenormálním myšlením Západu posledních let, to bylo opravdu těžké přijmout. A někteří tito praktikující to stále ještě přijímají jen s obtížemi. Jak jim můžeme pomoci, aby rychle změnili názor?

Mistr: To není jednoduchá otázka. Ale objasním to na základní úrovni. Tradiční způsoby jsou cestou, kterou stanovili bohové, a mohou lidem umožnit vrátit se přímo do nebe. Protože lidské bytosti mají neobyčejný původ, mohou se s bohy tímto způsobem spojit. A jak jsem řekl dříve, protože toto větší prostředí je v podstatě prostředím ke kultivaci, člověk může získat spásu, hned když se setká s Dafa. Ale pokřivené věci nejsou součástí tradice a nikomu neumožní se s bohy spojit. Když myšlení člověka Boha odmítá, necítí k němu vděčnost ani v něj nevěří, jak by mohl být spasen? A v tom je ten problém. Vaší povinností jako učedníků Dafa je snažit se zachránit všechny životy. A tak nedotýká se ta otázka, o které se bavíme, něčeho zásadního? Myslím, že [ti lidé, na které se ptáte] se nad tím zcela jistě nezamysleli.

My se nezapojujeme do žádných světských politických věcí, ale v žádném případě nemůžeme lhát. Naše média nesmějí informovat lživě, tak jako některá jiná, nebo následovat jiná média v šíření lživých věcí. My nikoho nepropagujeme ani se aktivně nesnažíme vymýšlet o někom pozitivní zprávy. Spíše se snažíme o věcech podávat přesné zprávy. Učedníci Dafa se snaží pomáhat lidem v tom, aby se ubírali zdravým, pozitivním směrem, že? Naším záměrem je zachránit lidi, a tak si myslím, že pokud se objeví někdo, kdo pomáhá zastavit tu sestupnou spirálu, ve které se svět nachází, potom je to opravdu někdo výjimečný! Ve skutečnosti nám pomáhá! (Potlesk) Nepomáhá nám v podstatě zachraňovat lidi? Jen považte: nebyli bychom je schopni zachránit, kdyby měli pořád klesat dolů! Myslím, že teď už máte představu.

Učedník: Poté, co jsem si přečetl knihu na pokračování Jak přízrak komunismu vládne tomuto světu od editorů Devíti komentářů, která odhaluje komunistický přízrak, začal jsem si dělat starosti a cítím bezmoc, když teď ten přízrak pronikl do každé části společnosti. (Mistr: Je to tak.) Rád bych se Mistra zeptal, jak se můžeme svými spravedlivými myšlenkami od těchto názorů očistit?

Mistr: Vy už to děláte, když studujete Fa a přicházíte k tomu, že tyto názory v sobě rozpoznáváte. Jestliže budou lidé schopni rozpoznat, co je [ten duch] skutečně zač, také ho odvrhnou. Pokud ho dokážete jasně rozpoznat, budete jako člověk vědět, co byste měli dělat. A i kvůli tomu objasňujeme pravdu. Pokud jde o vymýcení [strany], nu, to není úkolem učedníků Dafa. My se jen snažíme zachránit lidi a říci jim, co by měli udělat.

Když někdo přísahal, že svůj život zasvětí komunismu, je to vážná věc, vzhledem k tomu, jak to ve vesmíru chodí. Co s sebou taková „přísaha“ obnáší? Každé slovo, které člověk řekne, si bohové zaznamenají. A tak když někdo přísahá, že zasvětí svůj život ničemné komunistické straně, převezme nad ním kontrolu, jak si jistě představíte, a bude mít takovou moc, že ten člověk ji bude poslouchat na slovo. Někdy, když se snažíte lidem objasňovat fakta, vůbec vás neslyší. Ale není to tak, že by vás ten člověk neposlouchal, to ten zlý přízrak komunismu se mu připoutal k tělu a zastupuje ho. To se může stát proto, že ten duch komunismu má nad tím člověkem moc a ovládá jeho život. Ale naši učedníci Dafa mají velkou moudrost a postupně si uvědomili, jak se věci mají. Napřed lidem pomohou, aby vystoupili ze strany. Začnou tím, že člověku vysvětlí, jak je hrozná, jaké strašné věci udělala a jak je zlá ze své podstaty. A potom lidi podpoří v tom, aby z ní vystoupili. Jakmile s tím souhlasí, už více nebudou odmítat ta fakta, která jim říkáte [o Falun Gongu]. Ale čím to je? Je to tím, že už je ten přízrak neovládá. Kdyby se je ten přízrak pokusil ovládat, božské bytosti ho odstraní. A tím se vysvětluje, proč je objasňování pravdy snadnější, když lidé ze strany vystoupí.

Přestože ten přízrak vládne světu, na věci ve skutečnosti dohlížejí i spravedliví bohové. V tomto světě mají existovat jak pozitivní, tak negativní prvky a síly. A tedy když se lidstvo mění čím dál více negativním způsobem, a ten negativní prvek narůstá, váhy se vychýlí tímto směrem, a tak to vypadá, jako by ten přízrak, nebo ten ďábel, našemu světu vládl. To je ten důvod. Ale váhy se opět vyrovnají, jakmile lidé nabudou pozitivní, ctnostné myšlenky a rozpoznají, co je to zlo zač.

Učedník: Někteří mladí učedníci Dafa jsou zapojeni do propagace Shen Yunu a do práce na médiích, ale poměrně málo se jich aktivně zapojuje do našich dalších projektů, které děláme častěji, jako je šíření praxe a objasňování pravdy. Co můžeme udělat pro to, abychom mladým učedníkům poskytli více příležitostí na zocelení?

Mistr: Pokud jde o tohle, jak bych to jen řekl... Nu, ve skutečnosti tento problém nemáme, protože v každé oblasti a v každém projektu máme nedostatek lidí, a všechny uplatňují mladé učedníky Dafa, když je to možné. Jestliže mladí učedníci chtějí, každý projekt jim dá příležitost. Shen Yun to dělá – v Shen Yunu je plno mladých učedníků Dafa.

Učedník: Někteří učedníci Dafa v soukromí říkají, že náprava Fa lidského světa se kvapem blíží a že náprava Fa vstoupila do nové fáze. Tvrdí, že tato fáze je jiná než ta předchozí, a to v tom, že předtím učedníci Dafa měli co nejvíce odhalovat pronásledování a objasňovat fakta o Dafa, zatímco teď by měli učedníci Dafa období nápravy Fa vést lidský svět...

Mistr: I když tady hrajete hlavní role, ještě nejste schopni tento svět vést. V této chvíli ho ještě vést nemůžete. Vidíme situaci velmi jasně a zachraňujeme lidi, ale pokud jde o to, tento svět vést, nu, dokonce ani v budoucnosti nebudou záležitosti ve světě něčím, co by kultivující, duchovní praktikující, chtěli nějak ovlivňovat. Od toho jsou ve společnosti lidé, kteří to budou dělat. Vy se potřebujete starat jen o zachraňování lidí. Staráme se jen o srdce lidí.

Učedník: Loni, když prodej vstupenek na Shen Yun nešel až tak ideálně, místní koordinátor Shen Yunu kritizoval všechny koordinátory našich projektů Dafa s tím, že jsme neudělali všechno, co jsme mohli, abychom pomohli Shen Yun zpropagovat. A letos, potom co u nás Shen Yun skončilo, řekl lidem, že Mistr řekl: „Ze všech projektů, které máme na záchranu lidí, má Shen Yun největší moc lidi zachránit.“ (Mistr: To jsem skutečně řekl.) Nepochybuji o tom, že to tak je, ale rád bych se zeptal, zda by všichni měli odložit stranou projekt, na kterém pracují, aby pomáhali při propagaci Shen Yunu?

Mistr: Ani tehdy, když Shen Yun začínal, jsem nic takového neříkal. Dokonce i když propagace Shen Yunu byla v rané fázi, když šly věci poměrně ztuha, jsem neustále říkal, že ti učedníci Dafa, kteří nemají až tolik práce, kteří nejsou zaneprázdněni na jiných projektech, mohou vypomoci. Možná v té situaci, kterou jsi popsal, koordinátor začal být neklidný, když prodej lístků nešel dobře. A tak v tom, co udělal, nebyl v principu žádný zásadní problém. Nicméně bych něco rád řekl studentům, kteří nemají až tolik práce: zvážíme-li, jak velkou moc má Shen Yun při zachraňování lidí – má moc zachránit jeden až dva tisíce lidí jediným představením – opravdu byste se měli zastavit a zamyslet se nad tím, proč tady jste. Ale měli byste vědět, že příležitostí pomoci je méně a méně.

Když jsem byl v Evropě, sdílel jsem s tamějšími praktikujícími, že jsem původně doufal, že se všichni zapojí, protože jsem jim chtěl dát příležitost, aby si v tom procesu ustavili velkolepou ctnost, aby si opravdu vystavěli základ v kultivaci a skrze to všechno se pozvedli. Ale mnoho praktikujících nevzalo má slova příliš vážně. A když jim pak došlo, o jak velkou věc jde, a chtěli se zapojit, prodej lístků už šel hladce i bez nich. Vstupenky se prodávaly jen za použití reklamy a internetových médií. A tak když se chtěli zapojit, ta příležitost byla pryč. Ale taková už je kultivace – na nikoho nečeká.

Učedník: Děti některých učedníků Dafa kdysi studovaly Fa a cvičily se svými rodiči, když byly malé, ale protože rodiče tak úplně nevěděli, jak vychovávat mladé učedníky, a měli mnoho práce s projekty na potvrzování Dafa, nedařilo se jim vést děti k tomu, aby kultivaci opravdu pochopily. Ty děti teď vyrostly a staly se součástí společnosti a z velké části kultivaci opustily. Ale tím, že se narodily do rodiny učedníků Dafa, musejí mít s Dafa předurčený vztah. Máme ještě stále jako rodiče naději, že napravíme své chyby při jejich výchově, když se teď už blíží konec nápravy Fa?

Mistr: Hmm... to vskutku není snadné. Musíte jim objasnit, co Dafa opravdu je, úplně stejně, jako byste to vysvětlovali komukoliv jinému. Nečekejte, že vás budou poslouchat jen proto, že jsou to vaše děti, nemyslete si, že udělají, cokoliv jim řeknete. Nebudou vás už poslouchat. Musíte na to teď jít jinak, když jim Dafa vysvětlujete. Taková je situace.

Sám s tím mám také hlubokou zkušenost. Když Shen Yun začínal, většina z vás úplně nerozuměla, o co se jedná, a bála se, co bude s dětmi [když se zapojí do souboru], až už nebudou tancovat. Neuvědomili si, že to není můj styl, abych jen tak někoho využil, když se to hodí, a tím to skončí. Musel jsem myslet i na budoucnost těch dětí. A tak jsem založil střední školu, akademii a vysokou školu. Zprvu se ale někteří rodiče zdráhali nám své děti poslat a rozloučit se s nimi. Nechtěli se s nimi rozloučit, když jim bylo dvanáct nebo třináct, a byly velmi ohebné, tedy ve věku, který je nejpříhodnější na rozvinutí techniky. Ale když pak bylo dětem čtrnáct patnáct, rodiče zjistili, že jsou nezvladatelné, vzpurné a odmlouvají a že už si s tím neumějí poradit, a tak je rychle poslali do naší školy (smích). Ale v tom bodě už ty děti nebyly tak ohebné a měly problém s tréninkem na Hoře. Takže jsem to sám mnohokrát zažil.

Učedník: V Číně někteří obyčejní lidé vyrábějí odznaky Falunu a praktikující v některých oblastech je nakupují ve velkém množství přes internet a distribuují je mezi praktikujícími. Nemůžeme se shodnout na tom, zda je to vhodné.

Mistr: Ve skutečnosti není na vyrábění odznaků s Falunem nic špatného. Ale pokud se jedná o nějaké podnikání a někdo na tom vydělává peníze, potom se na tom učedníci Dafa nesmějí podílet, protože by to bylo příliš riskantní. Ale pokud je to jen tak, že je prostě chtěli udělat a umožnit lidem mít odznak Dafa za náklady, neměl by to být problém. Nicméně, pokud je to v Číně, je skutečně potřeba myslet na bezpečnost. To proto, že praktikující tam teď nemohou nosit odznaky s Falunem veřejně, jinak by se tím prozrazovali těm zlým policistům. Takže jaké je tedy mé doporučení? Zdá se, že není ten správný čas na jejich vyrábění. Není na tom nic špatného kromě toho bezpečnostního hlediska.

Učedník: V Číně, kde pronásledování stále probíhá, se často dozvídáme interní informace o hrozících aktivitách Úřadu veřejné bezpečnosti a Úřadu pro domácí bezpečnost. Na jedné straně si dělám starosti, že pokud o tom lidem neřeknu, nedozví se, že by měli věnovat zvláštní úsilí vysílání spravedlivých myšlenek na negování plánů zla, ale na druhé straně se bojím, že když to lidem řeknu, ta negativní informace je ovlivní a odvede jim to pozornost od toho, co by měli dělat. Někdy, když jsem s ostatními tu informaci sdílel, cítil jsem, že k tomu musím přidat pár slov, jako třeba: „Doufám, že všichni budou opatrní, ale zároveň bychom měli mít spravedlivé myšlenky a činy, negovat pronásledování a činit se dobře v tom, co máme dělat.“ Nejsem si jistý, jestli to bylo správné?

Mistr: To by mělo být v pořádku. Učedníci Dafa, kteří pracují na Úřadu veřejné bezpečnosti, vědí o určitých věcech, ale někdy stojí před těžkým rozhodnutím. Bojí se, že když budou o něčem informovat ostatní, může to způsobit, že půjdou do extrémů, ale když nic neřeknou, může se stát, že lidé nebudou dbát na bezpečnost tak, jak by měli. To jsou oprávněné obavy. Nejlépe by bylo, kdybyste mohli všichni zůstat racionální a rozumní a odvádět dobrou práci v tom, co byste měli dělat, a nedělat nevhodné věci. Ale uvědomuji si, že s tím, jak se ta společnost stala tak komplikovanou a zmatenou, to může být těžké.

Učedník: Někteří praktikující nahráli videa s produkcí Shen Yun 2016, 2017 a 2018 na USB a poskytli to dalším praktikujícím. Někteří lidé je upozornili na oznámení redakční rady Minghui, že se to nemá dělat, ale oni si stále dělají, co chtějí.

Mistr: Lidé chtějí vidět Shen Yun, to lze pochopit. Ale problém je bezpečnost.

A ještě jedna věc vás možná nenapadla. Dosáhli jsme mnoha věcí a Fei Tian College a Shen Yunu se povedlo mnoho věcí, které jsou světové kvality. Ale my ty věci nedáváme na internet, neuveřejňujeme je tam. To proto, že internet je jako ďábel. Jsou tam všechny možné věci a je to nejprohnilejší místo – je to produkt zkaženého lidstva. Proč bychom měli chtít do té směsice přidávat naše věci? Proč bychom ta naše krásná díla vrhali do té jámy? Ale vždycky se najdou praktikující, kteří pověsí věci Shen Yunu nebo naše další věci na internet. Samozřejmě, webové stránky Shen Yunu a Fei Tian poskytují informace o těchto společnostech, ale to má svůj účel a je to v souladu s normálními obchodními praktikami. Když náhodou uvidíte zlo, jak nás na internetu pomlouvá, snažte se to samozřejmě co nejvíce ignorovat. Zmizí to, když tomu nebudete věnovat pozornost. Čím více se o to budete starat, tím více to budete přiživovat.

A tak když si nedáváte pozor a umístíte nahrávku nebo záznam Shen Yunu na internet, druzí lidé se jich mohou na internetu zmocnit. Mějte na paměti, že mnoho věcí Shen Yunu – včetně hudby Shen Yunu – pochází z nebe. Kdyby si je mohl z internetu kdokoliv jen tak stáhnout a pak je použil k útoku na Dafa nebo je použil k tomu nejhoršímu v lidské společnosti, jak byste se pak cítili? Ale byli byste to vy, kdo to umožnil! Už vidíte, v čem je ten problém, že? Takže proto nechci, aby se ty naše dobré věci dávaly na internet. Mají utvářet budoucnost lidstva!

Učedník: Co bychom měli dělat, abychom se v této době vypořádali s problémem koordinování věcí v Číně ve velkém měřítku? Je v pořádku, když někoho jmenujeme „hlavním koordinátorem“ na úrovni městské prefektury a potom mu umožníme, aby dohlížel nad kraji v té oblasti? Někteří lidé cítí, že pokud nejsou malé oblasti takto koordinovány, znamená to, že jsme se nespojili jako „jedno tělo“.

Mistr: Ne, to dělat nesmíte. Chci tady jasně říci, že to opravdu nesmíte dělat, i když je váš záměr dobrý. Jsem si velmi dobře vědom, že existují hranice v tom, co lidé dokáží fyzicky snést, když jsou vystaveni pronásledování. Když se nacházíte v psychologicky zlomovém bodě, anebo dokonce ani nejste schopni racionálně uvažovat, a to brutální mučení stále pokračuje, možná se podvolíte a vyzradíte věci, které byste prozradit neměli. Ale v kultivaci to nemusí být váš konečný výsledek. V tom případě bychom pochopili, že jste se nečinili dobře, protože jste to už nedokázali déle vydržet nebo jste nebyli úplně při smyslech. A protože cesta vaší kultivace ještě není u konce, možná stále budete mít další příležitosti. Ale pokud se dobře nevypořádáte s věcmi v tom ohledu, o kterém se bavíme, bude to vážné. Bylo by to závažnější, kdyby vaše chyby vedly k úmrtím jiných učedníků Dafa. Proto vám říkám, abyste takovéto věci nedělali.

Stránka Minghui poskytuje učedníkům Dafa fórum ke sdílení a výměně myšlenek, a zároveň nabízí nepraktikujícím okno do našeho světa. A tak můžete sdílet jakékoliv myšlenky, které máte, na této stránce. Ale koordinování věcí ve velkém měřítku [v Číně] teď nemůžete dělat. Opravdu je potřeba dbát na bezpečnost všech.

Učedník: V posledních letech mnoho praktikujících v naší oblasti zemřelo a byli mezi nimi i ti, kteří hráli důležitou roli jako koordinátoři. Někteří z nich zemřeli kvůli karmě nemoci, i když se jí v srdci opravdu nechtěli poddat. Mnozí z nás věříme, že jedním důvodem bylo to, že ve hře byly určité faktory, které způsobily, že to bylo nevyhnutelné.

Mistr: Jak jsem se zmínil dříve, důvod, proč někteří lidé přišli o život, byl ten, aby to viděli ostatní – bylo to zamýšleno k jejich kultivaci. Tak to ty staré síly zařídily. Nebylo to proto, že by se nečinili dobře. Ale byly i případy, kdy byl ten člověk laxní ve své kultivaci, a to jsou pro nás ponaučení. Byly také situace, kdy byl člověk pronásledován a cítil se bezmocný a nemohl přijít na to, v čem má problém(y).

Každý učedník Dafa se snaží být opravdovým kultivujícím, někým, kdo je neochvějný a pevný ve své kultivaci, zatímco jde po cestě k božství. Ale pro některé praktikující je to jen přání, protože jejich mysl nedosáhla té duchovní říše či úrovně. Možná si říkají: „Nepřijímám pronásledování starých sil.“ Ale jejich mysl nedosáhla té duchovní říše či úrovně, kdy je to člověk schopen udělat. A tak jejich spravedlivé myšlenky nejsou dostatečně pevné. Někdy vás ty staré síly pozorují, aby viděly, zda vás mohou nakonec rozkolísat. A tak vám na základě vašich myšlenek dělají problémy. A když zakolísáte, potom uspěly. A tak za těchto okolností si myslím, že když se novější praktikující, nebo ti, kterým se v kultivaci nepodařilo po dlouhou dobu zlepšit, potýkají se zkouškou karmy nemoci, někdy je v pořádku, když si zajdou k lékaři. Je v pořádku, když jdou do nemocnice. Bude se to posuzovat jako epizoda na jejich cestě kultivace. Ale myslím si, že se to netýká učedníků Dafa, kteří jsou ve své kultivaci pevní, mají silné spravedlivé myšlenky a vědí, co by měli dělat.

Staré síly využívají této situace, aby škodily. Možná vás to, co jsem před chviličkou řekl, poněkud šokovalo. Ale říkal jsem to proto, že jsem zjistil, že staré síly využívají této situace k tomu, aby pronásledovaly naše praktikující. Když ty staré síly použijí tuto... Jak jsem řekl dříve, ty ničemné, nízké entity – a to zahrnuje staré síly nízké úrovně – jsou skutečně zlé. Nechtějí, abyste v kultivaci uspěli, a chtějí vás pronásledovat k smrti. Bytosti na vysokých úrovních mezitím vnímají pronásledování jako něco, co lze využít k tomu, aby vás to zocelovalo. A tak to vše má mnoho úrovní. Bytosti na nízkých úrovních, totiž ty na nejnižší úrovni, které jsou schopny pronásledovat tělo učedníků Dafa, se vás snaží rozrušit. Samozřejmě, působí tam všechny možné příčiny. Věci nejsou vždycky takové, jak si to představujete, že bychom se božské bytosti nebo já mohli o všechno za vás postarat. Některé ty příčiny jsou prostě příliš složité, kdybych je měl začít vysvětlovat. A tak noví praktikující, nebo ti, kteří vědí, že už nějakou dobu neudělali žádný pokrok a nekultivovali důsledně, jestliže zažíváte problémy, můžete si k lékaři zajít.

Když jsem předtím mluvil o tom, že není vhodné, aby učedníci Dafa chodili do nemocnice, zmínil jsem, že ta božstva, nebo světci, jako třeba ti, kteří se kultivovali v horách po stovky nebo tisíce let, by nikdy do nemocnice nešli. Není to tak? To by spíše lékaři z nemocnice zašli za nimi, když by byli nemocní. (Smích a potlesk) Takový je tam vztah, takže si to všechno musíte správně rozvážit.

Učedníci: Někteří učedníci jsou celkem bohatí, ale nepoužívají své peníze k tomu, aby zachraňovali lidi. Je to tak, že prostě jen nejsou ve své kultivaci pilní, anebo dělají velkou chybu?

Mistr: Na takovéto věci se nezaměřujte. Mezi těmi, kdo jsou bohatí, jsou určitě i učedníci Dafa, protože učedníci se nacházejí v každé společenské třídě. To, zda je člověk bohatý či ne, nemá co dělat s tím, zda dělá chybu. Někteří lidé mají být bohatí, ale v kultivaci nejsou velmi pilní. A pak jsou ti, kteří jsou bohatí a kteří pilní jsou. Je to záležitost toho, jak se kultivují, což nesouvisí s jejich peněženkami (smích). A není to tak, že správné je jen to, když věnují peníze. Je problém, když vaše projekty nevydělávají a vždy se spoléhají na příspěvky od praktikujících. Někteří lidé rychle utratí peníze nebo je dokonce utratí marnotratně a téměř nehledí na finanční omezení nebo na to, čí peníze utrácejí.

Mnoha projektům učedníků Dafa chybějí prostředky. Je to proto, že staré síly vás sledují, aby viděly, zda v takovýchto obtížných podmínkách dokážete uspět. Jsou toho názoru, že to je vaše kultivace, vaše velkolepá ctnost a že to je mimořádné – a jenom potom vás uznají. Kdybyste mohli mít, cokoliv byste potřebovali, ať už lidské zdroje nebo prostředky, no panečku, skutečně by se jim zdálo, že učedníci Dafa to mají příliš snadné a že záchrana lidí je pohoda. [Mohly by říci:] „A co takhle obejít tu čínskou internetovou blokádu? Tak a teď už vám zbývá jen postavit satelit [a vysílat].“ (Smích) Mohli byste dělat, cokoliv byste chtěli. Myslíte si, že by ty staré síly v tom případě vaše počínání uznaly? Právě proto byla naše cesta tak obtížná. Staré síly si myslí, že je to fér, jen když musíte s vážnými finančními a materiálními omezeními a s nedostatkem lidských zdrojů čelit tomuto světu, který má přes sedm miliard lidí. Myslí si, že jinak by učedníci Dafa byli příliš schopní. Ale v každém případě, se starými silami si vyrovnám účty později. V této chvíli musíme dělat věci takto, a měli bychom je dělat dobře.

Učedník: Čas od času mne mate jedna věc. Když zažívám karmu nemoci nebo útrapy, je to způsobeno zasahováním starých sil, nebo je to tím, že se mi odstraňuje moje vlastní karma? Když jsem se podíval do sebe, zjistil jsem, že mám na své straně spoustu nedostatků. Ale pokud se to utrpení táhne, rád bych se vás, Mistře, zeptal, co víc ještě můžu udělat, abych se tím prolomil?

Mistr: Řekl jsem, že když máte Dafa, není se čeho bát. Ale někteří lidé to berou tak, že se nemusí ničeho bát, když mají knihu Dafa. Na začátku si někdo dokonce vykračoval po prostředku cesty s knihou Dafa v ruce, přešel do protisměru, kde rychle jezdila auta, a křičel: „Jsem učedník Dafa a nikdo mě nemůže srazit!“ Jeho myšlení nebylo o moc odlišné. Pouze když Dafa opravdově studujete a přijímáte ho svým srdcem, pak opravdu „máte Dafa“. Pouze pokud jste do kultivace opravdově zapojili své srdce a stali jste se upřímně se kultivujícím učedníkem, potom skutečně „máte Dafa“ a nemáte se čeho bát. Takže to je jedna stránka věcí.

Kromě toho, jak jsem právě říkal, ty staré síly zneužívají nedostatky učedníků Dafa, a to je další stránka. A další příčinou je, že nemůžete najít svá vlastní připoutání. Ale situace samozřejmě není až tak jednoduchá. Existují desetitisíce možných příčin. Věci jsou docela komplikované. Někteří praktikující zažívají podobné útrapy znova a znova, protože mají velké množství karmy. Jak jsem vysvětloval předtím, jsou tři kategorie učedníků Dafa. Ale i když máte spoustu karmy, pokud máte silné spravedlivé myšlenky, můžete překonat každé trápení. Karma se ale odstranit musí, a tak může přijít něco, co vypadá jako opětovné zhoršení. Když se to stane, můžete k tomu přistupovat jako ke zkoušce, jako k něčemu, čím je potřeba se prolomit kultivací. Udržujte si své myšlenky pozitivní a silné, a znovu se tím prolomíte. Kultivace na sebe nebere jen jednu podobu či formu. Situace každého člověka je jiná. Ale rád bych, abyste měli na mysli jednu věc: teď, když máte Dafa, získali jste Fa a váš život patří Velké cestě, a tak byste měli postupovat rázně, bez jakýchkoliv pochybností, se spravedlivými myšlenkami a činy, a dělat věci tak, jak jsem vás učil. Ale pokud máte pocit, že jste se nekultivovali dobře a nedosahujete standardu a nedokážete zvládnout [to fyzické utrpení, jemuž čelíte], pak si můžete zajít k lékaři a v budoucnu, až uděláte v kultivaci pokrok, si můžete vést lépe. Ale neberte má slova jako omluvu pro to, abyste polevili.

Učedník: Aby naše média zvýšila návštěvnost webových stránek, vytvářejí titulky, které jsou čím dál nejasnější.

Mistr: To je vlastně pravda. Někdy, když si čtu titulky vašich novin, opravdu nedokážu rozluštit, co se tím míní, a někdy má titulek u pozitivní zprávy negativní podtext. A to samé platí pro internetové vydání. Proto to musíte brát vážně. Měli byste psát v souladu s tradičními konvencemi pro čínštinu a se zásadami spisovné mandarínštiny. Neměli byste používat takovou tu gramatiku, jakou používají Číňané žijící v jihovýchodní Asii, nemám pravdu? (Smích) Čínština tam není hlavní jazyk, a tak je pochopitelné, že ji používají jinak. Ale vy jste čínskojazyčné médium, které je určeno pro čtenáře ze všech čínských komunit, a proto byste měli zaručit, že vaše titulky nejsou zavádějící nebo matoucí.

Učedník: … a aby navýšila čas, který lidé tráví na internetových stránkách, píší zpravodajské články, které odhalí klíčové body až někdy ke konci článku, což se čím dál víc odchyluje od konvencí standardní žurnalistiky. Uvažuji správně, když si myslím, že to určitě ublíží profesionální pověsti a důvěryhodnosti našich médií, a to zase bude mít vliv na naši schopnost zachraňovat lidi? Není to ve skutečnosti v rozporu s tím, co nás Fa učí?

Mistr: Trošku ano. „Trošku“ říkám proto, že někteří autoři nejsou až tolik kvalifikováni, a další jsou ovlivněni moderním myšlením a kulturou a tedy dělají ty věci záměrně. Je to podobná situace jako v Číně. Dřív to bývalo tak, že reportéři při vysílání vždy mluvili spisovnou mandarínskou čínštinou, ale teď do toho rádi přimíchávají trochu kantonského přízvuku, jinak... V každém případě to dělají záměrně, protože lidé se domnívají, že je to módní, hlavně mladí lidé. Ale o co se snažíme my, je vést lidi nazpět k tradiční kultuře. Na to nezapomínejte.

Učedník: Zažívám myšlenkovou karmu, která je neuctivá k Mistrovi, a nedokážu ji zahnat. Hodně mě to trápí a mám pocit, že nejsem hoden všeho toho, co pro mě Mistr udělal.

Mistr: Snažíš se ji zahnat, takže si vedeš docela dobře. Je velice pravděpodobné, že ty zlé myšlenky nejsou z tvé vlastní mysli. Je také možné, že jde o reakce proti Dafa od názorů, které sis utvořil po narození, protože všechno je naživu a ony se mohou vzpírat. Prostě se snaž je odmítat. Děláš to správně, když je neustále zaháníš. Proces jejich odmítání je procesem kultivace, a když to takto děláš, posiluješ si svou vůli. Nebuď sklíčený. Pokaždé, když zažiješ takové věci, můžeš se k nim prostě stavět tak, že nejsou tvoje, a připomínat si, aby ses choval tak, jak se chová učedník Dafa. Studuj Fa, když máš studovat, a dělej všechno, co bys měl dělat. Nedovol, aby tě to tížilo. Mistr ví, čím si procházíš.

Učedník: V Číně je praktikující, který trpí nekrózou hlavice stehenní kosti. Neuzdravil se a kvůli tomu při chůzi kulhá, ale denně chodí ven objasňovat pravdu.

Mistr: Jako učedníci Dafa byste měli mít na paměti několik situací. Jedna je, že jste si nevedli dobře a cítíte, že potřebujete lépe využít čas. Tento praktikující si možná myslí: „Odumírání kosti? – jak by se něco takového mohlo stát učedníkovi Dafa? Určitě jsem si nevedl dobře. Raději bych se měl chopit příležitosti a vyrazit ven.“ A tak jde ven. Pokud je to ten případ, pak bych řekl, že teď můžeš dělat jiné věci a počkat, až se zotavíš, než půjdeš ven objasňovat lidem fakta tváří v tvář. Jinak by se tě lidé mohli ptát, co to, že tak kulháš. (Smích) A ty bys neměl jak odpovědět, že? Další situace, o které jsem slyšel, je, že praktikující, kteří procházejí zkouškou karmy nemoci, chodí k čínskému konzulátu nebo ambasádě. Ale kdyby je tam agenti vyfotili a použili to při propagandě proti nám, nevyplatilo by se tam chodit, že ne? Použili by ty snímky v Číně, aby nás očernili a vás by zesměšnili. V současné době se stejně tak můžete dobře činit v jiných věcech, které nejsou o nic méně cenné.

Učedník: Zdravím vás, Mistře. Moje kultivační cesta je kvůli dlouhodobému zasahování plná útrap a bolesti. Často zažívám vidiny satana a věřím, že zasahování, jemuž čelím, do značné míry způsobuje satan. Rád bych se Mistra zeptal, jaká je spojitost mezi starými silami a satanem.

Mistr: Tento vesmír je starý a jak víte, pokazil se. Ale přesto si na způsob existence starého vesmíru všechny životy zvykly; a to zahrnuje jejich způsob života, jejich návyky a vše, co se týká kultury předávané bohy. Takže chce-li někdo tohle všechno v nápravě Fa obnovit či dokonce odstranit všechno, co je podřadné kvality, a napravit to, [jisté staré bytosti] nebudou ochotny se s těmi věcmi rozloučit, a tak se pokoušejí plést do nápravy Fa a změnit si ji podle toho, jak chtějí ony. A dokážete si představit, co se stane, když to není jen jedna nebo dvě bytosti, které takto uvažují. A je toho ještě víc, než jsem popsal. Zasaženo bylo mnoho velkých věcí a záležitostí, a způsobily to ty staré síly. Na určitých úrovních utvořily systém věcí, velmi složitý systém, a spojily se, aby ho násilím prosadily, zatímco zneužívají změny, k nimž dochází při tom, jak Dafa napravuje Fa. Pod záminkou, že pomáhají zachránit starý vesmír a že mi pomáhají s nápravou Fa, přišly se svým vlastním systémem věcí. Toto jsou „staré síly“, jak jim říkám.

Neexistuje žádné přímé spojení mezi nimi a satanem. Zlé věci jako satan a komunistická Rudá šelma, stejně jako odporní tvorové každé říše, jsou jimi využíváni k zocelování učedníků Dafa. Těm hrozným bytostem dělá radost ubližovat učedníkům Dafa a nemilosrdně je pronásledovat. Chtějí, abyste v kultivaci selhali. To je jejich záměr. I když to mohou udělat, vědí, že když to přeženou, budou odstraněny, a tak jsou opatrné, aby nepřekročily své meze. Musí být schopny ospravedlnit to, co dělají. Ale jejich motiv je špatný – dělat zlo. Na druhé straně, záměrem starých sil je dosáhnout v nápravě Fa svých vlastních cílů. To je to, co je pohání. Takže pronásledování, jemuž dnes čelíme, je výsledkem věcí, které uspořádaly.

Vlastně je to docela jednoduché. Víte, je to, jako když je třeba zamést pokoj, který se dlouho neuklízel, jinak by byl špinavý. Ale ať se ho budete snažit zametat jakkoli, rozvíří to prach a ten prach bude lidi dráždit. Když nic jiného, zametání je únavné a tak trochu otravné. Anebo řekněme, že nějaký dům je ve zchátralém stavu. Pak potřebuje opravit, což je dost únavné. A můžete se při tom dokonce i zranit, například mít škrábance nebo modřiny nebo nějaké zranění, nebo na vás něco může spadnout. Je to pracné a únavné. Ale kdyby to byl nový dům, žádný z těchto problémů byste neměli. Všechno, co děláte, obnáší jisté útrapy nebo potíže. Takže nedělat věci znamená nemít problémy, zatímco věci dělat znamená je mít. Tak to zkrátka je. A proto mi někteří bohové, kteří jsou mi nakloněni, řekli: „Ty jsi jediný, kdo je ochotný se o to všechno postarat.“ (Smích a potlesk)

Učedník: Je hodně nových praktikujících z Číny, kteří se začali Dafa věnovat, aby mohli zůstat v cizině, a jejich uvažování se různí. Někteří se praxi věnují opravdově, zatímco někteří stále nevystoupili ze tří hlavních komunistických organizací a nechápou pravdu ani potom, co studovali Fa rok nebo dva. A několik z nich dokonce očerňuje a pomlouvá praktikující za jejich zády. Koordinátoři je při zapojování do našich aktivit a iniciativ rádi podporují a myslí si, že tito noví praktikující tím získají tolik, co ze studia Fa, a někdy těmto lidem pomáhají s imigračním procesem tím, že se za ně zaručí. Vím, že to pro tyto lidi opravdu muselo být nesnadné, žít v Číně pod tou ničemnou stranou, a tak bych rád věděl, jak bychom měli tyto případy řešit? Jak bychom jim měli pomoct?

Mistr: Jak jim pomoct? Nejdřív musíte zjistit, zda je ten člověk praktikující. Pokud není, pokud nezačal opravdově praktikovat a dělá to, jen aby získal nějaký status, pak bychom se do toho neměli vkládat, protože by to porušovalo imigrační zákony USA, že ano? Takže to je jedna věc. Druhá je, že vy si můžete myslet, že když tomu člověku pomáháte, tak ho zachraňujete, ale pokud se nekultivuje, ani vaši dobrotu neocení. Víte, čeho jsou lidé v Číně schopni? Zajdou tak daleko, že podvedou vlastní rodiče nebo sourozence, nebo dokonce na ně vytáhnou zbraně a nože. Do takové míry se lidé zkazili. Nemyslete si, že jsou svatí nebo kdoví co. Pokud se nekultivují, jsou to jen běžní lidé. Za praktikující je můžete považovat pouze tehdy, pokud se opravdově kultivují a opravdu se začali naší praxi věnovat.

Učedník: Jsem praktikující z Evropy. Uvědomil jsem si, že mě každý den ovládají moje připoutání a nedokážu se odtrhnout od mobilního telefonu a počítače. Promarním na nich spoustu času. Snažil jsem se z toho stavu vysvobodit, ale moc mi to nešlo. Mohl by mi prosím soucitný Mistr povědět, co můžu udělat, abych si zesílil vůli a zbavil se tohoto připoutání?

Mistr: Pořiď si mobil, který nemá internetové připojení. (Smích a potlesk) Když se chce, všechno jde. Věděli jste, že hodně mladých učedníků z Hory má jen jednoduchý telefon bez připojení k internetu, aby to do nich nemohlo zasahovat?

Učedník: Někteří praktikující, kteří odjeli zhruba na rok zpátky do Číny, se po návratu zapojují do našich aktivit, včetně konferencí Fa. Ale když byli v Číně, nezažili tam žádné pronásledování. Jak se k tomu máme stavět?

Mistr: Tohle stojí za zamyšlení. Víte, jak se dají telefony odposlouchávat... Mohu vám říct, že každý mobil, který u sebe nosíme, slouží jako odposlouchávací zařízení. ČKS si tam sedí a poslouchá dokonce i všední hovory a všechno jasně slyší. Mobil každého učedníka Dafa je monitorován. Takže jak by si někdo mohl myslet, že o něm nevědí? A hovory z mobilního telefonu se vystopují velice rychle. Hned jak někomu zavoláte, už to číslo mají a začnou pak sledovat i ten telefon. Je velice zřídkavé, ne-li nemožné, aby někoho neidentifikovali. Budou o vás vědět hned, jak se zúčastníte nějaké veřejné aktivity. Takže si myslím, že když někdo odejde do Číny a nic se mu nestane a všechno jde hladce, pak tam musí být nějaký problém.

Učedník: Rád bych se zeptal, jestli vstoupil prodej lístků na Shen Yun do nové fáze, kdy je potřeba jen malý počet lidí? Ale co když je to poprvé, co Shen Yun v dané zemi vystupuje, a …

Mistr: Samozřejmě, když je to poprvé, stále je třeba, aby to každý vzal vážně. Účinek Shen Yunu… Předtím jsem řekl: jakmile Shen Yun uspěje v New Yorku, uspěje v celých Spojených státech, a jakmile uspěje ve Spojených státech, bude mít úspěch po celém světě. A to se i stalo. Teď je uznáván po celém světě. Kdekoliv byl Shen Yun v Evropě, lidé o něm slyšeli a vědí o něm a říkají o něm dobré věci, protože všichni vědí, že je vynikající. Takže tak se teď věci mají. Myslím si, že ty části Evropy, které se při propagaci Shen Yunu moc nesnažily, to opravdu musí brát vážněji. Jsou to místa, která byla při objasňování pravdy a záchraně lidí poněkud pasivní. Ale Shen Yun je při zachraňování lidí opravdovou silou a to, že máte vystoupení Shen Yun, vám pomáhá dosáhnout stejných cílů ve vaší oblasti. Vy jste v tom přesto byli pasivní. Ale ať už to bylo z jakýchkoliv důvodů, kdybyste byli trochu pevnější a přistupovali k věcem jako praktikující v USA, uviděli byste v Evropě ještě větší poptávku a víc diváků, než je tomu dnes v Americe.

ČKS používá zvláštní agenty, aby se pokusili ovlivnit potenciální divadla nebo do nich zasahovat, a vyhrožovali jim a zkoušeli je podplatit. Dokonce pozvali ředitele některých divadel do Číny. Není nic, co by nezkusili. Ale naši učedníci Dafa byli vytrvalí a všechno tohle překonali. A u případů, kdy byli lidé opravdu tou ničemnou stranou koupeni, naši praktikující šli za jejich nadřízenými. Jak víte, členové správní rady a vyšší vedení jsou obvykle lidé z vyšší společenské třídy. Shodou okolností jsou i cílovými diváky našich představení, a tak je obvykle i viděli. Když zjistí, že nějaký manažer Shen Yun diskriminuje, aktivně nám pomohou. „Koho jiného už chceš pozvat, když ne Shen Yun?“ Někteří ředitelé se museli podvolit, zatímco jiní odolávali. Ředitel jednoho divadla v Los Angeles nás jeden rok odmítl a prostě nám nedovolil si divadlo zamluvit. Udělal to poté, co si ho čínský konzulát koupil výletem do Číny. A tak jsme v té věci zašli za nejvyšším vedením, a i když nám o tom nic neřekli, potichu ho vyhodili. Divadlo nám pak zavolalo – a pozor, v té době jsme je o to nežádali – sami se chopili iniciativy a zavolali nám, aby se zeptali, jestli bychom tam nechtěli vystupovat. Kdyby správní rada nedala příkaz a neřekla vedení, že musí Shen Yun zamluvit, určitě by to neudělali, protože zbytek zaměstnanců tam byl pořád pod vlivem toho ředitele, kterého vyhodili. A tak, když se tam Shen Yun dostal, tak s námi spolupracovali, i když se nezdáli příliš nadšení. Samozřejmě, postupně se to zlepšilo. Takže tohle je jen jeden příklad.

Pokud je nějaký jednotlivec zastrašován konzulátem nebo ambasádou té ničemné strany, pak za ním jděte objasnit mu fakta, informujte ho, jak zlá ta strana je, a povězte mu, jak takovouhle situaci vyřešila jiná divadla a co udělala. Když mu ty věci povíte, dokážete tu věc vyřešit. Tím chci říct, abyste se do toho pustili. V některých případech to naši praktikující vzdají hned, jak narazí na překážku. Ale to nestačí. Jak překonáte překážky bez vytrvalosti? Vy zachraňujete lidi, a tak musíte pro jejich záchranu udělat vše myslitelné. V tomto světě je spousta omezení, kterými se možná budete muset probít, přičemž stále budete jednat v souladu se zákonem a chovat se náležitě a zdvořile. Pusťte se do toho. Zachraňování lidí není bez překážek. Staré síly by nedovolily, kdyby vám stačilo zajít do divadla a oni by rychle souhlasili se vším, o co si řeknete, a řekli by: „Jasně, přijďte sem vystupovat.“ V USA jsme se těmito překážkami už prolomili. Řídící pracovníci divadel se zúčastňují každoročních konferencí a už se rozneslo, jak se ČKS tyto lidi pokouší zastrašovat a zviklat. Lidé o tom mluví a jsou si teď toho vědomi. V Evropě je ta samá situace.

Samozřejmě, nedělejte to jen tak na vlastní pěst, mohli byste to pokazit. Všechno, co děláte, by mělo být koordinované. Proberte věci s koordinátory a dohodněte se, jak věci dělat. Jakmile to spolu pečlivě proberete, běžte to udělat. Nedělejte to bezhlavě. Někteří lidé nejsou normálně příliš racionální a bez rozmyslu říkali [vedení divadla] všechny možné šílené věci: „Za tohle vás čeká odplata,“ nebo „Shen Yun je bůh“. Říkali všechno možné. Lidé na lidské úrovni nemohou takovéto poznámky přijmout. Naopak, bude to mít nepříznivý účinek.

Učedník: Kvůli dlouhodobému zasahování je má kultivační cesta plná těžkostí a bolesti. Často mívám vidiny satana a …

Mistr: Tohle už jsem předtím četl. Vidiny satana… V případě, jako je tenhle, bys to měl prostě pozitivním způsobem zahnat. A pokud to bude opravdu zlé, můžeš zavolat mě. Pokud je to jen zjevení, můžeš se mu vysmát. Můžeš vyslat spravedlivé myšlenky, aby ses toho zbavil, a ono to nebude moct udělat nic na svou obranu, bude to bezmocné. Učedníci Dafa mají určité síly a vaše síla tamto daleko předčí. Jak jste si možná domysleli, satan je démon ve Třech říších, démon tohoto světa. Takže to je strašně nízká úroveň. Běžnému, obyčejnému člověku v tomto světě se může zdát, že je strašlivý, ale pro božské bytosti je nekonečněkrát titěrnější než prach. Když můžete vyslat spravedlivé myšlenky a opravdu to udělat se silou, odstrašíte ho. Některým démonům se podařilo našim učedníkům Dafa ublížit, protože učedníci je nevidí, a tak si myslí, že nemají moc věci změnit. Ti démoni proto tohoto faktu zneužili.

Učedník: Budou mít něčí názory na současnou politickou situaci v Americe a to, jakou stranu podporuje, dopad na jeho budoucnost? Když objasňujeme pravdu, máme hovořit o tom, jaký vliv má ta ničemná strana v Americe a jak jistá politická strana obhajuje komunistické myšlenky?

Mistr: My se v politických věcech neangažujeme. Musíme zachránit každého, bez ohledu na jeho politickou příslušnost. A nemáme žádné názory na politické záležitosti, není to tak? My se zaměřujeme na principy, ne na lidi. Zaměřujeme se na přízrak té ničemné komunistické strany, ne na konkrétní lidi. Jste tady, abyste lidi zachraňovali. V žádném případě se nezaplétejte do mezistranických politických sporů. Ve skutečnosti se do nich nemíchala ani naše média. Pouze se snaží přesně informovat o pozitivním vývoji a to je vše. Nikdy přímo neřekla, že podporují nějakou konkrétní osobu, nestavěla se na něčí stranu, ani se svou žurnalistikou nesnažila někoho propagovat. To není to, co dělají. Pouze konstruktivně informují o věcech, konstruktivně informují o faktech. Nebylo by vhodné, aby média učedníků Dafa přinášela nesprávné informace, že ano? Neměli bychom mít o našich médiích negativní myšlenky jen proto, že jsou jiná než ta, která šíří nepravdivé věci, že ano? Nezapomeňte, že jste praktikující. Jak byste mohli být hnáni emocemi, připoutáními nebo dokonce negativními faktory a být tak iracionální?

Učedník: Někteří učedníci Dafa věří, že když procházíme útrapami a nejdřív se díváme dovnitř, následujeme staré síly, a že bychom místo toho nejdříve měli vysílat spravedlivé myšlenky.

Mistr: (Povzdechne si a pak se usměje) ... Obvykle říkám, že vždy, když se setkáte s problémem, měli byste se nejdřív podívat dovnitř a prozkoumat, jestli je problém na vaší straně, a pokud ano, tak ho okamžitě napravit. Vysílání spravedlivých myšlenek byste měli dělat, když s jistotou víte, že se nějaká zlá síla zaměřila na určitou věc nebo zasahuje. Než vyšlete spravedlivé myšlenky, musíte si být jisti, že to tak je. A vysílání spravedlivých myšlenek není něco, co se dělá u každičké věci, s níž se setkáte. Kdybyste něco udělali špatně a pak vyslali spravedlivé myšlenky, kdyby v té chvíli opravdu účinkovaly, cílily by na vás.

Učedník: Co by měl dělat čínský praktikující, který žije v zámoří, když se nějakou dobu nemůže vrátit do Číny, ale ani jeho rodina nemůže vyjet z Číny do zahraničí?

Mistr: Je těžké být odloučen od svých milovaných a vidím, že je to pro vás trýznivé. Ale protože kultivujete, co s tím můžete dělat? Kultivujte se. Pokud se zeptáte mě, poradil bych vám, abyste se soustředili na kultivaci. Dává vám to smysl? Ti, kteří se setkat mají, se jednoho dne setkají. Až se učedníci Dafa jednoho dne otevřeně a důstojně vrátí do Číny, jako hrdinové, kteří spasili tento svět, budete se těšit obrovské úctě. (Potlesk) Ale když se teď potají vrátíte a najdou vás a zavřou vás do nějaké malé místnůstky, kde vás zbijí a vy to všechno prozradíte (smích), pak bych řekl, že to nezní moc lákavě!

Učedník: V Číně se teď už nepoužívají videopřehrávače, ale tamní praktikující si doma stále ponechávají videokazety s Mistrovým učením Fa. Rád bych se Mistra zeptal, zda bychom si je stále měli nechat, anebo je můžeme spálit?

Mistr: Pokud jejich uchovávání představuje bezpečnostní riziko, můžete je spálit. Ale jako učedníci Dafa musíte vědět (ukazuje si na srdce), co děláte. Pokud nechcete Dafa ublížit, pak je v pořádku, když to tak uděláte. Řekl jsem i ostatním praktikujícím, že to lze udělat.

Učedník: V kultivaci se neustále cítím naštvaný. Je to připoutání, kterého se opravdu těžko zbavuji.

Mistr: Když má člověk v mysli hněv, je to proto, že si oblíbil slyšet příjemné věci a že má rád, když jdou věci dobře. A když to tak není, naštve se. Když se nad tím zamyslíte, takoví být nemůžete. Nemůžete se takto stavět ke kultivaci, že ne? Vždy jsem učil, že praktikující by se měl dívat na věci opačně, než jak se na ně lidé normálně dívají. Když narazíte na špatné věci, měli byste na to pohlížet jako na něco dobrého a pochopit, že vám to má pomoci se zlepšit. „Musím to vyřešit správně. Je to pro mě zkouška, kterou musím projít.“ A když vám věci vychází, měli byste si připomínat: „Neměl bych být příliš šťastný. Když jde všechno hladce, nemůžu se zlepšit a můžu lehce sklouznout dolů.“ Takže v kultivaci se musíte na věci dívat z opačného úhlu. Řekněme, že se dostanete do potíží nebo se objeví nepříjemné věci, a vy je odstrčíte a odmítnete. Pak odmítáte projít tou zkouškou, pak odmítáte šanci pozvednout se, není to tak? Pronásledování, jemuž čelíme, je samozřejmě jiná věc.

Učedník: Měli by se praktikující mimo Čínu více snažit, aby pomohli anglickým Epoch Times k úspěchu?

Mistr: Nebyl bych proti tomu. Kdysi jsem řekl člověku z vedení Epoch Times, že kdyby dřív brali anglickou edici vážněji, dnes by předčila všechna ostatní média v New Yorku. Řekl jsem, že by v této chvíli měla obrovskou čtenářskou základnu, a že když budou jednat rychle, stále toho mohou dosáhnout. No, v každém případě to opravdu není ničí chyba. Je to velice namáhavé kvůli nedostatku finančních zdrojů a lidských sil.

Učedník: Komunistická doktrína dominuje našemu světu. Vzhledem k tomu, že se má začít náprava Fa v lidském světě, jsou lidé – ať už na Východě nebo na Západě, jejichž mysl nebyla kompletně očištěna od zlých myšlenek té strany – v nebezpečí, i když nevstoupili do jejích organizací?

Mistr: Mohu vám říci, že lidé na Západě obecně nemají z ničemné komunistické strany dobrý dojem. Samozřejmě, jsou nějací lidé, kterým nejsou určité věci jasné a kteří obhajují socialismus, rovné rozdělení bohatství a takovéto věci. Ale tak nemá tento svět fungovat. Tady jsou ve hře karmické příčiny a osud. Dobré věci, které někdo v předchozím životě udělal, se stanou v tomto životě požehnáními a tato požehnání se mohou projevit jako mocenská pozice nebo bohatství. A tak někdo přijde k penězům, které má. Přestože úspěch v podnikání se může přičítat jejich zkušenostem nebo obchodním znalostem, ve skutečnosti je to díky jejich požehnáním. Je mnoho lidí, kteří se považují za velice talentované a dobré ve všem, co dělají, a přesto si nedokáží nic vydělat a jsou kvůli tomu naštvaní. Ale je to proto, že nemají ta požehnání. Faktem je, že tento svět je ve skutečnosti ovládán vyššími bytostmi a věci jsou spravedlivé. Pokud někdo ve svém minulém životě zabil lidi a udělal spoustu strašných věcí, nemůže očekávat, že v tomto životě zbohatne. Takže je to jinak, než si lidé myslí. Je to řízeno vyššími bytostmi. Není to tak, jak si myslí lidé. Každý chce dobře žít a na tom není nic špatného. Nemůžete lidem vyčítat, že uvažují lidským způsobem. Například není nic špatného na pomáhání chudým. Je to dobrý skutek, který by se měl podporovat, že ano? Dělá se to z dobroty, ze soucitu a slitování, takže je to dobré. To jsou dobré věci. A ty chudé to inspiruje, aby se víc snažili. To všechno je prospěšné pro společnost. Lidský svět je jako jedno velké prostředí pro kultivaci a sebezlepšování. Neříkal jsem, že když si lidská společnost dokáže uchovat ctnostné myšlenky a držet se tradice, bude následovat cestu, kterou jí svěřili bohové?

Existují lidé, kteří nerozumějí tomu, co to ta ničemná komunistická strana nebo socialismus opravdu jsou. Co se týče socialismu, strana ho vysvětlila velice jasně: je to úvodní fáze komunismu. To je velice jasné. Je to jasně uvedeno ve stanovách komunistické strany. Čína je socialistická společnost, ne komunistická společnost. Sami to říkají. A jsou v počáteční fázi socialismu. O co usilují, je komunismus, něco ještě zlejšího. Ti lidé, kteří tam venku volají po socialismu, by opravdu měli na chvíli odjet žít do Číny a zažít si to na vlastní kůži – a pak se uvidí, co budou říkat.

Samozřejmě, my objasňujeme pravdu. Věci se obvykle nepřihodí náhodou. Když narazíte na člověka ze Západu a tyto věci mu vysvětlíte, pravděpodobně to měl slyšet, i když do té zlé komunistické strany nevstoupil.

Učedník: Jsem nový učedník, který začal praktikovat a dělá tři věci, ale pořád se mi zdá, jako by byl mezi mnou a dlouholetými učedníky rozdíl. Je to kvůli tomu, že máme odlišný původ, úrovně a bytosti?

Mistr: Tak se to nedá chápat. U některých lidí bylo uspořádáno, že začnou praktikovat a stanou se učedníky Dafa v pozdější fázi než druzí. Měl jsi přijít teď a nemá to co do činění s tvou úrovní v budoucnu. Proto si pospěš, abys to dohonil, studuj Fa a dobře se čiň v dělání věcí, které bys měl dělat.

Učedník: Je vhodné, aby lidé používali u výrobků, které nenesou symbol Falunu, slova Zhen, Shan, Ren?

Mistr: Ne, není. Zhen, Shan, Ren je Zákon vesmíru. Není příliš vhodné, ani správné, abyste to umísťovali na výrobcích určených k prodeji. Chápu, že jako učedníci Dafa chcete přinést prospěch druhým, ale takto se to nedělá. K Fa je třeba přistupovat s úctou.

Učedník: Mohl by prosím Mistr vysvětlit, jak bychom se měli poučit z pozitivních i negativních zkušeností?

Mistr: Měli jsme tak mnoho ponaučení, v každém směru. Zkrátka příliš mnoho, opravdu – víc než stovky milionů. Pokud se nedíváte na pozitivní nebo příjemné věci jako praktikující a jen jste šťastní jako obyčejný člověk, pak se z toho pro vás stane trápení, protože vy jste praktikující. Co se týká negativních ponaučení, těch bylo prostě příliš mnoho. Když si nevedete dobře, vede to k negativní lekci.

Učedník: Když učedníci Dafa používají lidské prostředky, aby vyřešili problémy, kterým v kultivaci čelí, nejenom, že problém nevyřeší, ale ve skutečnosti to konflikty ještě vyhrotí.

Mistr: Učedníci Dafa jsou lidé, kteří se kultivují. Takže když se na věci nedíváte z pohledu kultivace, nesnažíte se věci řešit ve světle učení Fa a používáte místo toho lidské smýšlení, pak vám staré síly, které číhají opodál, způsobí potíže. Možná s někým začnete bojovat už po pár slovech, protože nejste ve Fa.

Učedník: Jsem Mistrovi velice vděčný. Zdá se, že jsem pochopil a našel v sobě kořen emocí (qingu), ale nechápu vztah mezi mou sobeckostí a qingem.

Mistr: Co se týká sobeckosti, v tomto vesmíru, a obzvlášť v této lidské společnosti, se dá říci, že to není velký problém. A proč? Protože všechno pramení z vašeho já. Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že to platí pro všechno na tomto světě, rodina je vaše, práce je vaše, peníze, které vyděláváte, věci, které děláte, a tak dál. Sobeckost je síla, která pohání rozvoj v tomto světě. „ chci něco vymyslet“, „ chci něco udělat“, „ chci tohle, chci tamto“. Není to tak? Například prezident nějaké země si může myslet: „ chci změnit společnost, aby byla v tom a tom ohledu lepší.“ Dokonce i dobré věci pocházejí ze sobeckosti. Pro obyčejné lidi je to tak v pořádku. Ale jako kultivující si přejete svou kultivací vyvinout nesobecké myšlení ve prospěch druhých a ve prospěch většího dobra, a změnit svou samotnou bytost tak, že splynete se spravedlivým Fa a dosáhnete opravdového a ctnostného osvícení. To se týká kultivujících.

Co se týká qingu, v lidské společnosti ho nemůžete vidět, ale v této atmosférické vrstvě má hustotu desítky milionů krát větší, než je hustota molekul vody. Prochází kostmi a buňkami a částicemi každé živoucí věci. Může procházet jakoukoliv živou věcí či předmětem, tedy pokud je ta věc v rámci Tří říší. Takže, jinými slovy, jste ponořeni v emocích. Kdokoliv, kdo je emocemi neovlivněn, je opravdu výjimečný. To je možné pouze pro ty, kdo se věnují duchovní praxi. Ale i když se člověk duchovní praxi věnuje a dosáhne toho, bude to pouze jeho část, která toho dosáhne, ta část, která se pozvedla za Tři říše, když porozuměl jistým principům. Takže dokud kultivací nedospějete do těch výšin a pořád ještě jste v lidské říši, jste ponořeni v emocích a ony vás ovlivňují. Učedníci Dafa si mohou své emoce udržovat pod kontrolou za použití rozumu, ale není možné být naprosto mimo jejich vliv. Můžete k nim jen přistupovat s rozumem. Pouze ta vaše část, která dokončí kultivaci, se z emocí vymaní.

Ale schopnost učedníka Dafa si s nimi racionálně poradit závisí na tom, jak silná jeho racionalita je. To je to, čemu říkáme mít „spravedlivé myšlenky“. A když hovoříme o tom, jestli je něčí kultivace pevná, je to o tom samém. Dokážete-li všechno řešit racionálně tak, jak jsem popisoval, pak je to opravdu pozoruhodné. Já vím, jaké to je, být bez emocí (ukazuje si na srdce). Znamená to mít soucit ke všem živým věcem, něco naprosto jiného než emoce. Je to něco, co zahrnuje všechno. Když je někdo takový, sentimentalita mu připadá zbytečná a otravná. Je to podobné tomu, jako když slyšíte něco nepříjemného nebo vidíte něco, co by tak nemělo být, a nechcete s tím mít nic společného. Prozatím všechno, co můžete dělat, je vypořádávat se s emocemi použitím rozumu.

Učedník: Mnoho věcí, které na Minghui děláme, pokud chceme dosáhnout toho, co chceme, vyžaduje profesionální zaměstnance na plný úvazek, kteří se mohou své práci plně věnovat. Ale nemáme kancelář, oficiální organizační strukturu ani platy nebo jiné finanční příspěvky. Jednotlivci, kteří se tomu věnují, musí dlouhodobě působit nenápadně a nemohou druhým říct, čím jsou tak zaneprázdněni. Ve výsledku si mnoho praktikujících, kteří se v projektu původně angažovali, přetáhly jiné projekty. Zůstala jen skupinka praktikujících, ale ti to mohou dělat jen ve volném čase a nepracují tak tvrdě na rozvoji svých profesionálních dovedností. Ti, kdo mají profesionální zkušenosti, požadují finanční kompenzaci, aby se mohli práci věnovat, a nějakou formu uznání, a tak se nemohou přidat a považovat to za své poslání. Když tedy přijde na rozšíření obsahu stránek a vylepšení jejich designu a zastaralé technologie…

Mistr: Všechna naše média zachraňují lidi a jsou proto pozoruhodná. Všechna hrají v nápravě Fa důležitou roli a nahromadila si nezměrnou mocnou ctnost. Ale pouze Minghui slouží jako okno do Dafa pro vnější svět a jako fórum pro učedníky Dafa, kde si mohou sdílet své kultivační zkušenosti. Je to fórum pro učedníky Dafa z každého koutu zeměkoule, včetně Číny. To je něco, co ostatní média nedokáží, je to nenahraditelné. Takže mocná ctnost je ještě o to větší! (Potlesk)

Jak ten tazatel právě zmínil, musí dělat věci nenápadně, aby nikdo nevěděl, co dělají, a lidé si možná myslí, že se aktivně nezapojují do aktivit učedníků Dafa. A je to těžká a únavná práce, pracuje se pozdě do noci, s omezenou pracovní silou a musí v tom vytrvat za velice tvrdých podmínek. Ale to je kultivace, takže nejsou tohle ty nejúžasnější a nejvýjimečnější věci, jaké lze dělat? Když se učedníci Dafa ocitnou v těch nejobtížnějších situacích a potřebují slyšet hlas [podpory], Minghui je tu pro ně. Zamyslete se tedy nad tím, jak výjimečná práce to je. Opravdu byste si toho měli vážit! Bez ohledu na to, jak tvrdé to může být, je to vaše mocná ctnost.

A také lidé, kteří pro Minghui pracují, musí být velice důvěryhodní a spolehliví praktikující, protože přímo kontaktují praktikující v Číně. Musí být velmi spolehliví a oddaní své práci a opravdu musí být schopni se tomu věnovat naplno. Nejvíce je potřeba mladých učedníků Dafa, ale pro ně je nejtěžší u věcí vydržet, a tak je to velice obtížné. Ale tohle je kultivace, a kdyby si toho praktikující opravdu byli vědomi, bojovali by o to, aby se na tom mohli podílet. Ale tu mocnou ctnost, která z toho plyne, lidé neuvidí. [Ty praktikující] nikdo nevidí, pracují potichu a bez ocenění.

Lidé obvykle chtějí dělat věci, které jsou lépe viditelné a kde druzí mohou vidět, čeho dosáhli. Byli by rádi, aby to viděli když ne Mistr, tak alespoň druzí. Jinak budou v srdci poněkud znepokojeni. Ale ve vesmíru je ve skutečnosti tolik očí, které vás pozorně sledují, že si ani nelze představit, kolik jich je. I jen jediná částečka hmoty je těmato očima napěchována, dokonce i ty nejnepatrnější částečky. Všechny životy v kosmu pozorně sledují všechno, co učedníci Dafa dělají. A božské bytosti jsou mezi nimi také. Každá vaše myšlenka a čin se zaznamenávají, a to živěji než na videu – všechno se nahrává multidimenzionálně. Takže to, co děláte, je k tomu, aby to viděli bohové, ne lidé. Nemohou si pomoci a sledují vás, jelikož neúspěch či úspěch učedníků Dafa ovlivní to, zda uspěje náprava Fa ve vesmíru a zda bude vesmír i nadále existovat. To, zda si učedníci Dafa vedou dobře, ovlivní samotný jejich život. Jak by vás mohli nesledovat? A tak vás všichni pozorují.

Učedník: Dostali jsme zpětnou vazbu od čtenářů, že když Minghui používá výraz „únos“ k popisu toho, jak jsou učedníci Dafa neprávem zatýkáni policií v Číně, není to pro běžné lidi srozumitelné, protože „únos“ se normálně používá, když někoho chytí mafiáni a pak požadují výkupné. Myslí si, že styl, jakým píšeme, je zvláštní a nenormální.

Mistr: To, jak se věci dělají v Číně, je odlišné. Praktikující, kteří jsou už nějakou dobu z Číny, mají sklon pohlížet na věci tak jako lidé ve zbytku světa, takže tam může být rozdíl. Ta zlá komunistická strana je jako mafiánský gang – není to, jak lidi odvezou pryč, úplně stejné, jako když únosci unesou lidi? „Zatýkání“ je termín, který se vztahuje na špatné lidi. Můžete však těm čtenářům, které to trápí, vysvětlit, že pokud bude třeba, volbu výrazů můžete vylepšit – tedy těch výrazů, které se týkají záležitostí v Číně. Ale když se nad tím zamyslíte, ve skutečnosti je ten zmiňovaný výraz docela trefný.

Učedník: Je kniha Jak přízrak komunismu vládne našemu světu primárně určena lidem mimo Čínu? Musíme ji široce propagovat v Číně?

Mistr: Ne, to není třeba. Je hlavně určena zbytku světa. Lidé v Číně už vědí, že jim vládne ta Rudá šelma a že lidem vládne ten přízrak.

Učedník: Má otázka se týká knihy Konečný cíl komunismu. Někteří praktikující, když se snaží dávat lidem nějakou dobrou radu nebo když píší komentáře, chtějí shrnout obsah knihy nebo ji citovat, ale často nejsou schopni vyjádřit věci tak dobře, jako to umí ta kniha.

Mistr: V knize máte obecně prostor, aby se uvedlo nějaké stanovisko, a pak se používají různé argumenty, které jej potvrzují, aby se věci jasně vysvětlily. Když objasňujete pravdu, nemůžete hovořit o tolika věcech najednou, a když nemůžete mluvit až tak dopodrobna, výsledek nebude tak dobrý. Podle mě byste tu knihu mohli brát jako něco, čím si obohatíte znalosti při objasňování pravdy. Když objasňujete pravdu, musíte používat své vlastní metody a uzpůsobit to danému člověku a situaci.

Tady bych skončil. Mnoho lidí přijelo na dnešní konferenci Fa z velké dálky a nechci vás více obírat o čas. Zkušenosti, které spolu navzájem na konferencích Fa sdílíte, jsou ve skutečnosti klíčové. Z různých způsobů, jakými učedníci Dafa v různých oblastech zachraňují lidi, a z toho, jak se kultivují, se můžete přiučit cenným věcem a budete z toho mít velký prospěch při svých snahách v budoucnu. Ale věděl jsem, že budete chtít slyšet i mne, a tak jsem se vám snažil odpovědět na pár otázek. Tak se tedy věci mají.

Vy jste ti, kdo musí odvést skutečnou práci. V těch nejtvrdších a nejnáročnějších situacích jste to byli vy, kdo se postavil zlu, a pokračujete [v tom, co máte dělat]. Vězte, že i já jsem s vámi. Ta ničemná komunistická strana říká, že se schovávám v Americe, ale ve skutečnosti jsem s vámi v Číně každý den! (Dlouhý, nadšený potlesk všech učedníků)

(Český překlad naposledy upraven 5. 8. 2018.)


dokument v PDF