dokument v PDF

Konferenci Fa v Japonsku

Zdravím učedníky Dafa v Japonsku a všechny praktikující, kteří se účastní konference Fa.

Učedníci Dafa jsou nadějí budoucnosti a nesou historickou zodpovědnost za záchranu vnímajících bytostí. Jestliže mají učedníci Dafa naplnit své ohromné poslání, je naprosto nezbytné, aby dobře studovali Fa. Pouze když se sami dobře kultivujete, můžete se zároveň dobře činit a úspěšně toto vše dokončit. Dafa je Cestou vesmíru, a tak je titul „učedník Dafa“ něčím posvátným. Přeji vám, ať spolu s tím, jak se snažíte zachránit všechny životy a potvrdit platnost Dafa, dosáhnete duchovní dokonalosti!

Přeji vaší konferenci Fa naprostý úspěch!

Li Hongzhi
2. září 2017dokument v PDF