dokument v PDF

Učení Fa přednesené na konferenci Fa v New Yorku u příležitosti 25. výročí představení Dafa veřejnosti

Li Hongzhi, 14. května 2017


(Mistr vstupuje na pódium za vřelého potlesku deseti tisíc učedníků.)

Všechny vás zdravím! Pracovali jste tvrdě! (Všichni učedníci: Dobrý den, Mistře!)

Počet účastníků konference Fa se každým rokem zvyšuje. Dnes, páni, máme plný stadion. Dělat dobře tři věci je pro učedníky Dafa tou nejdůležitější věcí. Jedině tím, že se budete sami dobře kultivovat, můžete naplnit své historické poslání. A proto v celém tom procesu záchrany vnímajících bytostí a potvrzování Dafa nemůžete zanedbávat svou vlastní kultivaci. Takže kultivaci musíte brát vážně a to je pro vás jako kultivující ta nejzákladnější záruka úspěchu. Pokud se nekultivujete, jen se nad tím zamyslete, je to totéž jako když obyčejný člověk dělá dobré skutky. Ale jako učedníci Dafa jste si utvářeli karmická spojení a dláždili cestu k tomu, abyste dnes mohli být učedníkem Dafa, po celou historii. V průběhu dějin jste toho hodně vytrpěli, a proto dnes můžete být učedníkem Dafa. A také jde o to, že nejzákladnější původ vašeho života je mimořádný. Nic z toho není jednoduché.

Lidský svět je iluze. V tomto iluzorním prostředí běžných lidí nikdo nevidí opravdovou situaci. Lidské oči vidí svět dvojrozměrně, zatímco oči bohů vidí svět mnohorozměrně a vidí celkovou situaci na každé úrovni světa. Lidské oči mohou vidět jen povrch tohoto světa a lidé nemohou vidět ani celé své tělo. Nemluvím o vnitřních orgánech, mluvím o stavu a fyzickém projevu v jiných dimenzích, vrstvy za vrstvami částic, které tvoří vaši bytost – nic z toho nevidíte. Vidíte jen svůj povrch. Tím chci říct, že je to obrovské omezení. Nemůžete vidět opravdovou situaci, takže tohle je pro lidské bytosti ta největší iluze. Ale o kultivaci lze mluvit, jen když jste v této iluzi. Takže v jiných dimenzích, v jiných prostředích, o kultivaci nemluvíme a kultivace tam ani neexistuje. Jak víte, bohové se kultivovat nemohou. Proč se nemohou kultivovat? Oni vidí všechno tak, jak to doopravdy je – dalo by se tomu říkat kultivace? To není kultivace. Jen když člověk nevidí, říká se tomu kultivace. Když přesto dokážete v iluzi a uprostřed nejrůznějších pokušení v tomto lidském světě kráčet po cestě k božství a řídit se měřítkem kultivujícího, to je vskutku pozoruhodné.

Zejména v dnešním společenském prostředí [v Číně] snášejí učedníci Dafa obrovský tlak. Kdybyste kultivaci vzdali, zlo by vám dovolilo vést normální život. Když kultivaci nevzdáte, budete muset snášet pronásledování – a možná ještě větší než předtím. Je opravdu pozoruhodné, že tím dokážete projít, všechno tohle vydržet a vytrvat až dodnes. Je to proto, že na začátku, když bohové rozhodovali o této záležitosti, pro ty, kdo se odvážili přijít do tohoto lidského světa, to nebyla žádná jednoduchá záležitost. Ti, kdo se odvážili přijít, jsou pozoruhodní, a dokonce i bohové považují tyto životy za pozoruhodné. Tohle jsou ti stateční, kteří mají odvahu potvrzovat Fa, osvědčit sami sebe a prorazit novou cestu ke spáse vnímajících bytostí v místě, kde se koncentrují staré síly celého vesmíru. Tohle je také bezprecedentní a tohle je prostě něco, co je nevídané od stvoření Nebe a Země. V minulosti, když se měl vesmír podle zákona vzniku, stability, úpadku a rozložení rozpadnout, tak se rozpadl. Potom se vytvořil znovu. Všichni víte, že znovustvoření je velice snadné, tak snadné, že si ani nedokážete představit, jak snadné to je. Když bohové chtějí, aby se něco stalo, postačí myšlenka a věci se skutečně objeví. Ať chtějí cokoliv, budou to mít. Co potom ti větší bohové? A co teprve ten nejvyšší Stvořitel vesmíru? On má všechny schopnosti na všech úrovních vesmíru. Jeho jediná myšlenka bude mít účinky na všech úrovních a utvoří vesmír, který zahrnuje všechny úrovně a všechny věci, dokonce včetně bezpočtu bohů. Jen ta jediná myšlenka utvoří všechno. Možná víte, že Šákjamuni o této otázce, tedy o tom, že bůh stvoří svět jedinou myšlenkou, také mluvil.

Ale principem starého vesmíru je zákon vzniku, stability, úpadku a rozložení. Kdyby se v tom procesu vzniku, stability, úpadku a rozložení měl rozpadnout ten největší vesmír, to by bylo příliš děsivé. Po věky věků se životy ve vesmíru, včetně bezpočtu bohů, dokonce toho nejvyššího Boha, nechtěly vzdát a všechny chtěly zachránit sebe a zachránit všechny životy. V průběhu věků dosáhly všechny bytosti v tomto vesmíru mnoha, mnoha věcí, které všichni považují za opravdu vzácné, a chtějí je zachovat. Mnoho bohů proto mělo tuto myšlenku a chtěli zachránit všechny bytosti. Ale, jak už jsem předtím řekl, každá úroveň má bezpočet životů a každá úroveň má bezpočet bohů a mnohé vládce. Nad každou doménou ve vesmíru dohlíží vládce, ale žádný vládce neví, jestli jsou nad jeho vesmírem ještě další vesmíry, a všichni věří, že oni jsou těmi nejvyššími. Takže mnoho vládců a králů mělo tuto myšlenku, že sestoupí dolů, aby zachránili všechny bytosti. Ale protože oni jsou králi a vládci omezené oblasti, nemohou tuto věc udělat. Kdyby to udělali v takovém omezeném rozsahu, nebylo by to uznáno. Proto tato věc zahrnuje něco obrovského, nesmírně obrovského.

Mistr k vám mluví jen z hlediska principů Fa. Náprava Fa vesmíru dnes došla do této fáze a opravdu dosáhla konce, a navíc už přechází do fáze, ve které Fa napravuje lidský svět. Když se tedy ohlédneme zpět, opravdu nebylo snadné toho všeho dosáhnout. To, co vidíte před očima, je pronásledování a iracionální potlačování učedníků Dafa, ale v dějinách, v průběhu hrozivých nepokojů, to bylo neméně děsivé. Jako učedníci Dafa jste si v tomto historickém procesu v průběhu namáhavých převtělování všichni položili základ a díky tomu jste se dostali až do této fáze dnes. Ti z vás, kteří tu sedíte, bez ohledu na to, kdo jste, vy všichni jste dospěli do tohoto dne skrze dlouhou cestu dějinami, život za životem. V každém životě a v každém cyklu, bez ohledu na to, zda jsi učedník Dafa nebo běžný člověk, pokud jste měli být v budoucnu zachráněni, museli jste si v průběhu věků umenšit hříchy a karmu tím, že jste trpěli a snášeli nepokoje. Každá lidská bytost si tím prošla, ať už si to uvědomuje nebo ne. Pro toto lidské prostředí je přirozené, že když je lidstvo v dobách míru, lidé si myslí, že se mají celkem dobře, ale v pohnutých časech pak musejí prožívat všemožné těžkosti a procházet drastickým utrpením. Jak jste scházeli dolů do nižší úrovně vesmíru, přestože prostředí na vyšších úrovních vesmíru není tak těžké jako v tomto lidském světě, a bytosti tam nejsou tak ztraceny jako lidské bytosti, sestupovat z vyšších úrovní do nižších je přesto velmi bolestivé.

Právě jsem řekl, že bohové vidí svět mnohorozměrně. Jediným pohledem vidí vaše tělo utvořené částicemi, vrstvu za vrstvou, v jeho celistvosti. Váš povrch tvoří molekuly, ale ve skutečnosti vaše oči nemohou vidět ani molekuly – vidíte jen buňky tvořené molekulami. Buňky tvoří i vaše oči, a tak vidíte jen na úrovni buněk. A i na jednotlivé buňky se musíte dívat mikroskopem. Vaše oči vidí pouze povrch tvořený buňkami – lidstvo je ztraceno v iluzi do takové míry. Vrstvy za vrstvami částic, které tvoří lidské tělo, existují v různých dimenzích, a tvoří celé vaše tělo. Je jich nesmírně mnoho. Kolik vrstev částic tvořících Tři říše existuje, tolik je vrstev lidského těla – je tam zrovna tolik vrstev. Ve vašem lidském těle je mnoho vrstev, které nemůžete vidět. Ale bohové to vidí jediným pohledem. Bohové vidí člověka jako celek.

Někteří lidé uvažují nad tím, co představuje slovní spojení „hluboké přemýšlení a pečlivé zvažování“. Ve skutečnosti, když mnozí lidé něco dělají, najednou se objeví nějaký nápad a oni to prostě udělají. Jen na to pomysleli a provedli to, a ta myšlenka neprošla žádným hlubokým přemýšlením a pečlivým zvažováním. Neprošli pečlivým zvažováním, a přesto to udělají velice dobře. Proč? Tohle je otázka, nad kterou uvažuje hodně lidí, a vědci o tom přemýšlejí také. Jak je možné, že se lidem objeví vyzrálá myšlenka a projeví se v okamžiku, bez pečlivého rozvažování, pečlivého rozmýšlení nebo hloubání? Nedokáží to jasně vysvětlit. Ve skutečnosti není lidské tělo tento malý kousek na povrchu, ale v každičké vrstvě je vaše tělo, vaše myšlenky a všechny vaše buňky, a všechny jsou součástí vašeho těla jako celku. Když povrchová vrstva člověka něco dělá, všechny jeho buňky jsou v pohybu a přemýšlejí, a zároveň se to neděje jen v jedné dimenzi. Čím je dimenze mikroskopičtější, tím je čas v ní rychlejší a tím větší jsou schopnosti bytostí tam. Tady máte pocit, že na to jen zlehka pomyslíte, ale v jiné dimenzi jste na to možná mysleli tak dlouho, že uběhlo několik let, protože ty myšlenky probíhaly v různých dimenzích.

Bohové vidí věci mnohorozměrně a z hlediska celku, zatímco lidské bytosti vidí jen věci na povrchu. Někdy jsou učedníci Dafa u mne. U každé vaší myšlenky a každého vašeho chování se vůbec nedívám na váš povrch ani na vaše jednání. Místo toho se dívám na váš opravdový motiv. Dívám se na to, co si ve své podstatě myslí a co dělá vaše opravdová myšlenka. V tomto procesu, přestože to, co se projevuje na povrchu, je vaše jednání, za které musíte být zodpovědní, já se stejně dívám na vaši podstatu.

Totéž platí pro učedníky Dafa během pronásledování. V kultivaci jsou to lidské bytosti, kdo se kultivuje. Protože se kultivují lidské bytosti, projeví se mnoho, mnoho lidských názorů, a když se projeví, je velice pravděpodobné, že nebudou odpovídat měřítku Fa, že? Pak je velice pravděpodobné, že uprostřed tohoto pronásledování, když používáte lidské názory, uděláte chyby. Jelikož je to kultivace, v kultivaci máte samozřejmě dovoleno dělat chyby, protože není možné, abyste všechno dělali dobře. Ale nakonec byste se měli činit dobře. Protože můžete udělat chyby, je možné, že uděláte velké chyby. Na tohle jsem myslel už dávno a už dávno jsem o těchto věcech věděl. Je možné, že jste udělali obrovské chyby. Chci tím říct, že jste člověk, který se kultivuje, a kráčíte po cestě k božství. Dělat chyby je v pořádku, ale měli byste si své chyby uvědomit, a než dokončíte svou kultivaci, měli byste dále dělat dobře to, co máte – to je kultivace. A stejné je to pro některé studenty, kteří si vedli velice chabě, jak vidíte, a dokonce pomáhali zlu v pronásledování jiných učedníků Dafa. Ale já vím, že pod tím těžkým pronásledováním zla je kultivační stav každého různý a snášenlivost lidského těla má také své meze. Řekl jsem, že jsou to všechno lidské bytosti, kdo se kultivuje, ne bohové. Protože se kultivují lidské bytosti, budou mít lidské uvažování, a protože mají lidské myšlení, je možné, že udělají chyby. Dělat chyby může zahrnovat dělání malých chyb nebo dělání obrovských chyb. Proto jsem řekl, že než tato věc skončí, měli bychom těm, kdo udělali závažné chyby, stále dávat příležitosti, a pokud se chtějí kultivovat, pořád byste k nim měli přistupovat jako ke spolupraktikujícím. Tohle je koneckonců kultivace a už dávno jsem věděl, že není možné, aby každý vždycky kráčel po své cestě dobře a jednal spravedlivě.

Když jsem prvně začal předávat Fa, něco jsem prohlásil. Řekl jsem, že učím takovýto ohromný Fa, něco, co se od stvoření Nebe a Země nikdy předtím nestalo, ale že i kdybych zachránil byť i jednoho člověka – kdyby nakonec mohl kultivovat k dovršení jediný člověk – nedělal bych tuto věc nadarmo. Nastavil jsem měřítko takto nízko. Ale zdá se, že podle současné situace... jak jsem řekl, když jsem sem přišel, počet lidí na konferenci Fa se každým rokem zvyšuje a prostor je teď plný. Přinejmenším vy, kdo tu sedíte, jste prošli těžkým pronásledováním a vytrvali jste až dodnes. Samozřejmě, je mnoho učedníků Dafa, kteří nemohli přijít, protože jim to podmínky neumožnily. Vím, že je ještě mnohem více učedníků Dafa, je jich velmi mnoho. Kultivace koneckonců není žádná lidská záležitost. Základ byl položen v původu vašeho života. Pronásledování vám může ublížit pouze na povrchu. Může změnit vaši podstatu? Nemůže vaši podstatu změnit. A tak zlo vždy chce, aby lidé, kteří kultivují, kultivaci vzdali. U učedníků Dafa, kteří opravdu mají poslání, nemůže nikdy v jejich pronásledování uspět a nemůže je přimět, aby se kultivace vzdali, protože to bylo ustaveno v základu jejich života, kam pronásledování nemůže dosáhnout. Pronásledování může dosáhnout pouze k povrchu lidských bytostí. Samozřejmě, povrch lidských bytostí je také velmi důležitý, protože činy člověka určují osud této bytosti. Ale bohové budou v procesu dělání věcí pohlížet na základní motivy všeho, co děláte. Tak to je.

Pro lidskou bytost je tohle ve skutečnosti spravedlivé. Proč je to spravedlivé? Vznik, stabilita, úpadek a rozložení jsou kosmickým zákonem a vždy, když už životy jednoho kola nejsou dobré, [ta civilizace] se rozloží. V průběhu dějin existovalo během různých období víc než jen jedno nebo dvě kola civilizací, není to tak? Bylo jich hodně. A prehistorické civilizace mnohokrát předčily současnou civilizaci. Historie je jako scénář divadelní hry. Jakmile skončí jedno kolo lidské civilizace, scénář se přepíše a použije pro další hru, dokud není scénář nakonec finalizován. V některých obdobích byla technologie vysoce pokročilá, zrovna jako ta mimozemských bytostí, ale když ta historie skončila, bylo rozhodnuto, že to není vhodné, protože stav lidských bytostí nebyl v souladu s tím, aby na konci získaly Fa. Proto se došlo k závěru, že člověk by neměl tak pokročilou technologii mít. V některých obdobích bylo lidstvo velmi málo rozvinuté a to také nebylo vhodné. Není to jenom o technologii. Kdyby chování, myšlenky, kultura a dokonce vzhled lidských bytostí neodpovídaly požadavkům, nefungovalo by to.

S tím, jak historie dospěla do tohoto bodu... promluvil jsem dnes jen o vnější formě člověka. Vzhled, jaký lidé měli v počátcích lidské historie v různých obdobích, by ve skutečnosti připadal dnešním lidem velmi zvláštní, protože se hodně lišil od lidí dnes. Lidské rasy byly mnohokrát odstraněny, když se ukázaly jako nevyhovující. A nyní v posledním období už zbylo pouze pět hlavních ras: žlutá rasa, bílá rasa, černá rasa, červená rasa a hnědá rasa. Červená rasa nedávno vymizela, snad kvůli míšení ras. Jak se technologie lidstva rozvíjela, setřely se bariéry mezi různými oblastmi a to vedlo k tomu, že určité rasy vymizely. Zcela původní bílou rasu už dnes nenalezneme. Pokud jde o žlutou rasu, Číňané jsou nejvíce pomíchaní. Znám velmi dobře pravou historii lidstva, ale protože to zahrnuje rasové záležitosti, které by mohly být kontroverzní, neřeknu o tom více. V každém případě, celá lidská historie je tady u mne, a znám celý její průběh od začátku až do konce. Jak lidská historie pokročila do tohoto stadia, všichni bohové cítili, že člověk je připraven a vhodný, aby se použil v konečné fázi nápravy Fa.

Ještě v 50. a 60. letech byli lidé stále celkem prostí a laskaví. Ale staré síly viděly, že v tomto stavu je pro lidi příliš snadné získat Fa a že laskavé myšlenky ve společnosti jsou příliš silné, a tak vytvořily mnoho forem moderního myšlení, moderního umění a moderních teorií. Každá sféra a oblast je plná moderních, negativních věcí a postupem času ty negativní věci začaly mít nadvládu nad celým světem. Teď už prostě máme takovéto prostředí. Většina lidí se neodvažuje otevřeně promluvit o kladných a dobrých věcech, protože mají strach, že je budou druzí kritizovat, vysmívat se jim nebo se na ně dívat shora. Negativní a zlé prvky vše naprosto ovládly a klidně se propagují v elegantních sálech a před velkým obecenstvem. Všichni znáte Shen Yun Performing Arts. Shen Yun prezentuje to, co je zcela dobré a krásné, a vše, co ukazuje, je prostoupeno opravdovým dobrem a krásou a těmi nejpozitivnějšími prvky. V tomto světě, který je naplněn negativními a nezdravými věcmi, ten náhlý zjev takto čisté a poctivé společnosti jevištního umění lidi po celém světě skutečně uvádí v úžas. Kromě toho, to, co Shen Yun vyjadřuje, skutečně přináší požehnání všem lidem, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Shen Yun přináší požehnání všem lidem, a proto jej všichni chválí. Je tady v prvé řadě proto, aby lidi spasil.

Jsem si hluboce vědom toho, jak těžké to je, stát se světcem nebo ctnostným člověkem ve světě, kde natolik převládají negativní prvky. Studenti na škole, která rozvíjí talenty pro Shen Yun, na Akademii umění Fei Tian, si vedou velmi dobře, jak víte. Ale přesto se velmi bojím, protože umění dnešní společnosti je skutečně příliš ovlivnilo a všechny věci ve společnosti je přitahují. Morálka běžné společnosti byla narušena právě tímto způsobem, působením nepostřehnutelných vlivů. Ti, co za tím stojí, by otevřeně neprohlásili: „Jsem démon a jsem odhodlán přivést lidstvo k pádu.“ Tohle by neřekli. Místo toho vás vábí pomocí všemožných nemorálních věcí, a vy si to ani neuvědomujete a nedokážete je prohlédnout. Projevuje se to v umění, v chování lidí, v mnoha rozličných výrobcích a všemožných věcech, které vás přitahují. Snaží se vás stáhnout dolů, stahují vás dolů tím, že vás přimějí na ně neustále myslet. Jakmile budou v myslích lidí a společenských formách převládat negativní prvky, lidstvo bude velmi těžké spasit, protože lidská racionalita je ovládána negativními prvky a oni sami, když něco dělají, nedokáží rozpoznat, zda jde o jejich vlastní myšlenky.

Jak jsem řekl dříve, lidské oči mohou vidět jen povrch těla, který je utvořen buňkami na povrchní úrovni člověka. Lidé nemohou vidět ani znát své myšlenky, svá těla a všechny ostatní věci na všech těch rozličných vrstvách, kde se odehrávají. Názory, které lidé nyní mají, na povrchové úrovni obsahují velmi moderní, a nenormální představy. To bylo způsobeno věcmi, které je naučila společnost a kterým teď dominují negativní a nezdravé věci. Negativní faktory, ovlivňující názory, které si utvářejí v tomto životě, nejsou vůbec jednoduché – jsou za nimi zlovolní duchové, ať už Satan nebo zlý duch té zlé komunistické strany. Oni vládnou světu a ovládají lidi skrze své zlé přisluhovače. Lidé dnes nedokáží jasně rozpoznat, zda je jejich jednání poháněno jejich vlastními myšlenkami, nebo je ovládají negativní prvky. Na povrchu vaše činy vypadají všechny velmi přirozeně, a i vy si dokonce můžete myslet, že původ vašich myšlenek je zcela přirozený. Nedokážete však poznat ani rozlišit, co je vaše vlastní myšlenka a co je práce vnějších prvků, které vás ovládají. Řídí vaše touhy a přitahují vaše rozličné závislosti, bez ohledu na to, co to je, co máte rádi. Je opravdu strašně těžké kultivovat v takovémto prostředí. Opravdu těžké! Mnoho náboženských skupin, od křesťanů až po buddhisty, cítí, že s tlakem společnosti je pozitivních prvků mezi jejich věřícími čím dál méně a společnost stále více upadá. Jsou si toho vědomi, ale vůbec nic s tím nezmůžou, protože negativní a nezdravé věci svět skutečně ovládly.

Jestliže se chce někdo vydat nazpět a vrátit se, potom právě touto cestou jde Shen Yun. Ale aby člověk mohl být jeho součástí, musí být praktikující. Tito praktikující v Shen Yun tedy musí mít základ v kultivaci. A pomoci jim se rozvinout dá opravdu notný kus práce, ohromné množství tvrdé práce. Stejné je to i v jiných prostředích. Učedníci Dafa po celém světě musí jít poctivou cestou a zároveň zachraňovat vnímající bytosti. Ale pokud jde o vlastní členy rodiny a děti mnoha učedníků Dafa, vy jste je rozmazlili a nedokážete je ukáznit, nebo se dokonce vůči nim cítíte bezmocní. Lákadla tohoto světa mají natolik přitažlivou moc. Ty negativní prvky jsou prostě velice silné.

Jako praktikující jste si vědomi toho, že na tomto světě už nezbývá moc lidí, kteří vedou počestný život. Kdo má ještě odvahu kráčet po spravedlivé cestě? Je to opravdu těžké. Jak jsem řekl dříve, z pohledu bohů se sem odvážili přijít jenom ti stateční. Abyste se odvážili přijít do tak složitého prostředí, musíte být někdo odvážný. Bohové vás považují za mimořádné už jen proto, že jste přišli v průběhu nápravy Fa, připojili se k řadám těch, kdo zachraňují lidi, a dokonce jste se stali kultivujícím – opravdu mimořádné! A pokud jste ještě navíc schopni se činit poměrně dobře ve své kultivaci, potom nad tím přemýšlejte – protože lidé jsou produktem svého prostředí, vy vynikáte už jen díky tomuto špatnému prostředí. Už když nekultivující vezme do ruky knihu Dafa a přečte si ji, ani nemluvě o učednících Dafa, jen tímto samotným činem vyniká, a pokud se s ní někdo dokáže ztotožnit, už je někým výjimečným. Kdyby místo toho toto prostředí bylo opravdu dobré a lidé měli mysl plnou počestných myšlenek, a kdyby to byl svět naplněný pozitivními prvky, potom to, co děláte, by nic neznamenalo, protože by to dokázal každý. Museli byste se chovat mimořádně dobře, aby se to počítalo, že? Díky tomuto zlému prostředí vynikáte a v tomto ohledu vám vaši kultivaci poněkud ulehčuje. Ale od vás jako učedníka Dafa se očekává, že se přesto budete co nejvíce snažit činit se dobře a naplníte své historické poslání. Musíte zachraňovat životy. Abych to řekl jasně: zachraňování životů je nesmírně důležité a vy na tom musíte pracovat.

Co je to učedník Dafa? V průběhu historie bylo mnoho náboženství. Jak víte, duchovní praxe normálně nezahrnuje zvláštní poslání a za cíl si klade pouze osobní dovršení – jít do nebe nebo se stát bódhisattvou anebo arhatem jako výsledek úspěšného praktikování. Pro lidi je snadné mluvit o „zachraňování životů“, ale kdo by se odvážil to opravdu dělat? Už tak je dost těžké kultivovat sám sebe, natožpak vést ke kultivaci někoho jiného. Jestliže vedete ke kultivaci jednoho člověka, znamená to, že zodpovídáte za všechno, co se jej týká, a musíte dohlédnout na to, aby se kultivoval dobře, právě tak, jako se musíte dobře kultivovat vy sami. Jestliže se nemůžete dobře kultivovat ani vy sami, nebo s tím máte obtíže, jak byste ho mohli přimět, aby se činil dobře on? Navíc, zachraňování životů znamená záchranu více než jednoho člověka – zachraňovali byste hodně lidí, a jak byste nesli zodpovědnost za ně za všechny? Proto mi přijde poněkud absurdní, když někteří lidé říkají, že chtějí zachraňovat životy. Ale kdo se odváží opravdu životy zachraňovat? Jen si to zkuste! Nemusíme ani mluvit o zachraňování vnímajících bytostí. Už jen přidat si do svého těla část karmy nemoci jediného člověka by vás zabilo – zemřeli byste ještě předtím, než byste měli možnost ho zachránit.

Zachraňovat životy můžete dělat jen díky ohromné síle tohoto Fa, základu, který jste si jako učedníci Dafa v historii utvořili, a díky tomu, jak ohromně důležité jsou vaše zodpovědnosti. Tohle by nemohl dělat jen tak kdokoliv, a v celé historii vesmíru se to ještě nikdy nestalo. Velký Zákon vesmíru ukovává učedníky Dafa. Které životy jsou hodny kultivovat se podle Velkého Zákona vesmíru? Toto v minulosti nikdo předtím nedělal. Ani Šákjamuni nedosáhl osvícení kultivací ve Velkém Zákonu vesmíru, že? Jak víte, dovršil svou kultivaci tím, že se osvítil k té úrovni zákona ve vesmíru, jejíž měřítka splnil. Přemýšleli jste někdy o tom, co byste měli dělat a jaké máte jako bytost zodpovědnosti v tomto období, kdy Velký Zákon vesmíru přímo zachraňuje lidi? Samozřejmě, jako učedníci Dafa jste prošli těmito mnoha roky trápení a strastí. Neustále opakuji, že ti z vás, kdo jste prošli 20. červencem 1999, jste pozoruhodní a bohové už si vás velmi cení. A tak byste si jako učedníci měli také vážit sebe sama a své cesty, a odhodit vše, co je špinavé a špatné. A tím, že to budete dělat, skrze své spravedlivé osvícení, které jste si ustavili, dosáhnete Cesty a tímto si vysloužíte svou mocnou ctnost. A to také u každého z vás rozhodne o vaší nebeské pozici.

Právě jsem řekl, že náprava Fa vesmíru je už v pozdní fázi, a brzy skončí, a přechází do fáze, v níž Fa napravuje lidský svět. A tak v tomto období máte o to větší důvod činit se dobře, nedopustit, aby vaše předchozí úsilí vyšlo vniveč, nedělat znovu chyby a přestat dělat pošetilosti, vedeni touhou se předvádět, být jedineční a odlišní nebo kvůli rozličným jiným připoutanostem. Pouhé spoléhání se na své nadšení pro Dafa nestačí. Musíte být racionální a ve zlém prostředí myslet na bezpečnost. Musíte kultivovat spravedlivě a jít spravedlivou cestou, a pouze potom to půjde. Staré síly změnily mnoho věcí, ale já je porážím jejich vlastními zbraněmi. Ale vy jako učedníci Dafa byste měli vytrvat ve spravedlivé cestě. Jako učedníci Dafa jste vydrželi až dodnes, Mistr si vás velmi cení, a tak se musíte činit dobře. Slova, která jsem řekl v historii, se všechna naplňují. Neříkal jsem vám proroctví, ale jasně jsem vyložil, jak bude vesmír procházet nápravou Fa, krok za krokem až do konce. Jen se podívejte, má slova se naplňují.

Řeknu toho jen tolik. Přijeli jste z velké dálky a někteří jste přijeli z pevninské Číny. Jestli máte nějaké otázky, na které se nutně potřebujete zeptat, můžete je předat personálu konference a já vám je zodpovím. (Učedníci nadšeně tleskají)


(Mistr si za vřelého potlesku učedníků sedá za stůl)


Učedník: Učedníci Dafa z celého světa přejí Mistrovi všechno nejlepší k narozeninám!

Mistr: Tyhle přeskočím, ano? (Učedníci nadšeně tleskají)

Učedník: Podle mého pochopení jsme teď dospěli ke konci nápravy Fa a Fa se chystá napravit lidský svět. S tím, jak proces nápravy Fa spěje kupředu, nastala nějaká změna v tom, na co bychom měli klást důraz, když objasňujeme pravdu? Máme hovořit s lidmi ve světě víc na rovinu a otevřeně?

Mistr: Nic se nezměnilo. Prostě to dělejte tak, jak jste to dělali v minulosti. Žádná změna nenastala. Kdyby nějaké změny byly, řekl bych vám to přes internetové stránky Minghui. Když lidem vysvětlujete pravdu a chcete je zachránit, nemůžete mluvit na příliš vysoké úrovni, jinak to bude mít negativní účinek. Měli jsme v tomto mnohá ponaučení.

Učedník: Zločinu odebírání orgánů zaživa, kterého se zlo dopouští při svém pronásledování učedníků Dafa v Číně, si všímá stále více běžných lidí. Mnoho praktikujících se zaměřilo na jeho odhalování, a když vysvětlují pravdu, začínají právě tímto tématem. Měli bychom stále ještě při objasňování pravdy vysvětlit širší pozadí, pomoci lidem získat představu, co je Dafa, a uvést základní informace ohledně pronásledování, například tu falešnou zprávu o sebeupálení a lživé zprávy o 1400 úmrtích, a pak pokračovat v závislosti na tom, kolik toho dotyčný dokáže přijmout?

Mistr: Ano, myslím, že toto je velmi racionální přístup. Lidé jsou prostě lidé a vy o nich často smýšlíte příliš vysoce. Když máte pocit, že je někoho těžké zachránit, je to proto, že jeho porozumění je na nižší úrovni, než jste čekali, a ne na vyšší. Proto byste s těmi, se kterými je to obtížnější, měli mluvit na nižší úrovni, a jedině pak to dokáží přijmout. Kdyby to byla jejich moudrost opravdu schopna pojmout, nebyli by takoví. Proto byste stále měli začít základními věcmi. Hlavně v pevninské Číně byste měli lidem vysvětlit, jak si ta zlá ČKS vymýšlí lži, ty věci jim vyjasnit a říct jim, co se opravdu děje. Potom můžete vysvětlit, jak zle nás ta ČKS pronásleduje, a oni s vámi budou sympatizovat. Když jen mluvíte o tom, jak vás ta zlá strana pronásleduje, mohou si myslet, že také nejste dobří, protože jejich uvažování je pomýleno lžemi. Proto musíte při objasňování pravdy tyto lži vyvrátit. Jedině pak to bude fungovat.

Učedník: Nejvyšší představitel Hongkongu, ovládaný zlem, sabotuje žádost o udělení prostor pro Shen Yun a pobízí zlomyslné gangy, aby v územních oblastech Hongkongu a na turistických místech útočily na Dafa. To všechno je v rozporu se zákony Hongkongu. Může místní Asociace Dafa koordinovat ty studenty, kteří pro to mají vhodné podmínky, aby podali žaloby a vytvořili tak prostředí, kde se dodržují zákony?

Mistr: V blízké budoucnosti nebude moci uniknout ani jediný špatný člověk a někdo je potrestá. Co se týče situace v Hongkongu, studenti a Asociace Dafa v Hongkongu by se měli sami rozhodnout, jak postupovat dále. Mistr to tady nemůže jasně ve dvou větách vysvětlit a ani vám nemůžu říkat, jak dělat věci v každém ohledu, jinak bych vám upíral vaši kultivační cestu. Je to proto, že to, jak to udělat a jak to udělat dobře, je na vás. Kdybych s vámi mluvil o všem, všechno vám pověděl, dokonce včetně toho, jak udělat každý krok, byli byste to vy, kdo se kultivuje, nebo já? Nebo bych vás měl vést za ruku, zatímco vy byste pokračovali v kultivaci? To by se nepočítalo. Není to takovýto princip? U některých věcí je to proto stále na vás, abyste si promysleli, jak to udělat dobře. [Příznivé] prostředí si vytvářejí učedníci Dafa v procesu objasňování pravdy.

Učedník: Stojím před takovouto situací: na místa, kde studujeme Fa, někdy posílají anonymní lidé knihy Dafa. Některé z těchto knih jsou stará vydání, ve kterých nebyly opraveny znaky, některé jsou nové, ale většina knih má zašpiněné stránky nebo je papír hodně ztvrdlý a starý. Nevím, jak tohle vyřešit.

Mistr: To pronásledování je velmi tvrdé, a lidé možná knihy schovali a pravděpodobně se o ně dobře nestarali. Pro lidi, kteří knihy Dafa nemají, jsou stále velmi vzácné. Znaky, které nebyly opraveny, se mohou opravit. Jestliže jsou knihy trochu zašpiněné, není to problém a můžete je pořád ještě číst a používat. Pokud jsou opravdu tak poškozené, že se nedají použít, můžete je spálit. Protože jste učedníci Dafa, bohové budou vědět, co děláte.

Učedník: Od té doby, co loni v květnu na Tchaj-wanu nastoupila k moci nová vláda, se značně snížil počet turistů z pevninské Číny, kteří jezdí na turistická místa na Tchaj-wanu. Je to odraz kultivačního stavu tchajwanských učedníků Dafa? Oproti tomu očividně přibylo turistů z Jižní Koreje, Japonska a jihovýchodní Asie. Měli bychom se při svém objasňování pravdy na turistických místech na Tchaj-wanu zaměřit na širší publikum a zahrnout i tyto skupiny?

Mistr: Na tom, co jste pozorovali, není nic zvláštního. Ekonomika v pevninské Číně na tom není v poslední době tak dobře jako předtím a je docela normální, že počet turistů klesl. Co se týká objasňování pravdy, nezáleží na tom, kdo to je. Měli byste jim všem stejně tak říci pravdu, s tím, že se budete soustředit na turisty z pevninské Číny. Na Tchaj-wanu můžete objasňovat pravdu i lidem jiných národností, hlavně těm ze zemí v jižní Asii, kterým bylo v důsledku pronásledování Falun Gongu také hluboce ublíženo. Můžete říci pravdu jim všem.

Učedník: Spolupraktikující v Hongkongu říkal, že praktikující v Epoch Times se všichni pustili do prodeje, a on nechápe proč. Někteří noví praktikující šli na studium Fa, organizované Asociací Dafa, ale odmítli je. Nemají tam dobré prostředí pro studium Fa, a tak noví lidé, kteří se právě připojili, Dafa nechápou.

Mistr: Je tomu skutečně tak? V Hongkongu? Koordinátoři jsou v každém případě zodpovědní za kultivační prostředí. Ale pokud ten, kdo tuto poznámku napsal, nezná situaci dostatečně dobře, to také není dobré.

Učedník: Učedníci z pevninské Číny pozdravují Mistra. Na mnoha místech v naší provincii došlo za poslední víc jak rok k velkému počtu únosů učedníků Dafa. Mám tuto otázku: náprava Fa se blíží ke konci, a přesto dnes dochází k takovému zasahování. Je to proto, že máme mezery v kultivačním stavu jednoho těla, nebo…?

Mistr: Nic takového to není. Je to zkrátka tím, že jste se v nějakém ohledu nekultivovali dobře a [zlo] vás chce přimět kultivovat – je pevně rozhodnuté, že to bude dělat takto. Řečeno slovy starých sil, pevninská Čína je jako pec Pána Lao-c' ke zušlechťování danu, a aby se ukovalo pravé zlato, ten oheň musí hořet prudce. Jak jsem řekl, není to tak, že když se situace zlepšuje, zlo se také polepší. Zlo se nepolepší a může být pouze odstraněno. Než je odstraněno, bude vyvádět, a před svou smrtí bude obzvlášť tvrdě zápasit. Právě tak to s ním bude. Je jako jed. Když chcete, aby nebyl jedovatý, je to možné? Je to prostě jed.

Učedník: Zpravodajství médií o Shen Yun stále není schopno věnovat pozornost detailům. Například články [v čínštině] používají slova pan a paní, když mluví o dotazovaných lidech, nebo opakovaně zmiňují jejich tituly. To není v souladu se zvyklostmi u zpravodajství. Ctěný Mistře, jestliže média stále nejsou schopna věnovat pečlivou pozornost detailům, tak jako Shen Yun, ovlivňuje to sílu médií při záchraně lidí?

Mistr: To jsou drobnosti. Naše média by zkrátka při sestavovaní zpráv měla věnovat větší pozornost kulturním zvyklostem, to je všechno. Studenti Falun Gongu by měli dělat věci tradičním způsobem, proto byste si měli v tomto ohledu vést ještě lépe.

Učedník: Dva kultivující se rozvedli, protože se opravdově nekultivovali a nedívali se dovnitř, když se setkali s problémy. Ale jejich srdce pro kultivaci v Dafa se nezměnilo. Jaký dopad má rozvod na jejich kultivaci? Mají stále ještě příležitost kultivovat se k dovršení?

Mistr: V principu, ať už se kultivují dobře nebo ne, je to jen odraz jejich stavu v průběhu kultivace. Pro běžné lidi je rozvod vážná věc. Ale pro tyto kultivující je ve skutečnosti nejvyšší prioritou kultivace. Pokud se mohou dobře kultivovat, nemá to žádný vliv. Ale jakou formu si v kultivaci zvolit a jak se chcete kultivovat, je vaše vlastní věc. Když se rozvedete kvůli svým připoutáním a lidským názorům, to, co jste udělali, samozřejmě není správné.

Učedník: Všechny děti dnes hrají počítačové hry. Jsou vyrobeny mimozemskými bytostmi? Jak bychom to měli řešit?

Mistr: Ano, všechny elektronické hry dnes vyrábějí lidé, které ovládají mimozemšťané. Lidé si myslí, že je vyrábějí oni sami. Ale jak jsem právě řekl, lidé nevědí, odkud přicházejí jejich myšlenky, když chtějí ty věci vytvořit. Jak se vaše myšlenky na různých úrovních vyvíjejí, nebo to, jak do vás byly naočkovány myšlenky z vnějšku – tento proces vy vůbec neznáte. Víte pouze o věcech, které se projevují na povrchu. Pro lidstvo jsou tyto hry škodlivé a jedovaté a vedou lidské bytosti do stavu, kdy svou lidskost ztrácejí.

Proč to ty mimozemské bytosti dělají? Protože se chtějí zmocnit lidského těla. Dychtí po struktuře lidského mozku. Mimozemské bytosti jsou životy pocházející z odporné hromady odpadků na nejnižší úrovni vesmíru. Životy ve vesmíru je považují za neskutečně šeredné. Lidská mysl je na druhou stranu úžasná. Lidstvo je každých čtyři až pět tisíc let zničeno. Kdyby tomu tak nebylo, váš mozek by se strukturou uvažování, jakou mají bohové, mohl vytvořit cokoliv. Měl by schopnosti daleko větší než mimozemské bytosti. Neříkal jsem, že Měsíc vytvořily lidské bytosti dřívějšího období? Takže oni chtějí získat lidské tělo a opakovaně takovéto věci [jako videohry] dělají. Samozřejmě jsou v tom zahrnuty i další faktory, a já jsem o nich hovořil v předchozích přednáškách.

Učedník: Studenti v médiích málokdy vysílají spravedlivé myšlenky. Někteří studenti, hlavně ti mladí, téměř nestudují Fa a necvičí a jejich uvažování je velice podobné uvažování běžných lidí. Jak můžeme tuto situaci změnit?

Mistr: O tomto vím už poměrně dlouho a pozoruji to. Učedníci Dafa, zejména učedníci Dafa v pevninské Číně, vedli své děti ke kultivaci, když byly malé. Ale jak děti odrostou a pohlcují je světské věci, rodiče je už nedokáží ukáznit. Dokončily školu, něco se naučily a pak vyšly do společnosti, a některé odešly do zámoří. Některé také nastoupily do Epoch Times nebo NTD. Nestudují Fa po dlouhou dobu, a protože si s sebou nesou myšlenky a chování ovlivněné kulturou strany, pro lidi mimo Čínu je jejich chování jednoduše nesnesitelné, aniž by si to [tito mladí učedníci] uvědomovali. Jen na tyto věci, které si neuvědomujete, poukazuji. Přišli jste teď do nového prostředí a měli byste své uvažování a chování změnit. Všichni jste učedníci Dafa – jak můžete nestudovat Fa? Když nestuduješ Fa, jsi pořád ještě učedníkem Dafa?

Učedník: Mnoho vnímajících bytostí ještě nebylo zachráněno. A Mistr mluvil o tom, že porazí zlo jeho vlastními zbraněmi. Je možné, aby tady dnešní učedníci Dafa zůstali a naplnili svá poslání během období, kdy Fa napraví lidský svět?

Mistr: Nemůžu ještě hovořit o věcech budoucnosti, protože cokoliv řeknu, způsobí, že budete mít připoutání. Ti z vás, kteří se nekultivovali dobře, mají jen jednu možnost: kultivovat se dobře. Žádná jiná cesta neexistuje. Když se rozhodnete, že povedete poklidný život, a myslíte si, že je dost času nebo že je čas si nejdřív trochu užít a ke kultivaci se dostat později, no... bohové vidí všechny vaše myšlenky.

Učedník: Někteří spolupraktikující si kvůli rozdílným názorům vyvinuli během dlouhého časového období výrazné neshody a jejich nedorozumění se prohloubila. Když jsem se pokoušel pracovat na něčem s oběma stranami, vyloučily mě a nakonec si vybily zlost na mně.

Mistr: Obě strany mají problémy a obě si přechovávají silná připoutání. Když se učedníci Dafa spojí, jejich síla je opravdu obrovská. Když všichni dokážete při vysílání spravedlivých myšlenek soustředit své myšlenky, síla, která vychází, je opravdu mocná a úžasná! Proto do vás chtějí prohnilí démoni zasahovat a ovlivnit vás. Způsobí, že se vynoří vaše lidské názory, a vy jste naštvaní a určití jedinci vás rozčilují. Zesílí vaše lidské názory do takové míry, že vaše spravedlivé myšlenky vůbec nemohou vystoupit!

V počátečních letech, když pronásledování Falun Gongu začalo, museli jste dělat spoustu věcí, abyste mu čelili. Ale na setkáních jste se pořád dokola hádali, což silně ovlivnilo vaši schopnost dělat to, co byste měli. Já jsem se na to díval prostě jako na proces, kdy se utužujete, jako na součást vašeho procesu kultivace. Věřil jsem, že si povedete v budoucnu lépe. Ale někteří lidé své uvažování ani dnes ještě nezměnili a jsou tak celou tu dobu využíváni zlými démony, aby mezi učedníky Dafa vyvolávali problémy. Všichni jste spolupraktikující. Jste snad nepřátelé? Váš společný cíl tady na této zemi je zachraňovat lidi, tak byste k sobě měli mít nejblíž a měli byste si pomáhat. Připadá vám někdo protivný? Vnější vzhled toho člověka a jeho chování jsou pouze projevy tady v tomto lidském světě. Nebyli jste vy všichni původně bohy? Chovala by se ta božská stránka takto? Měli byste se na věci dívat jako kultivující.

Učedník: Mýty, legendy a staré písně předávané mezi menšinami na jihozápadě Číny mají hodně obsahu, který souvisí s vesmírem, životem, vodou apod., a na svých tradičních oděvech mají mnoho starých symbolů, například svastiku a tai-ji. Rád bych se zeptal, jestli jsou kultury menšin v Číně také součástí tradiční čínské kultury? Má jejich stará kultura význam pro lidskou kulturu v budoucnosti?

Mistr: Hovořit o jejich důležitosti pro kulturu budoucnosti je poněkud přehnané. Mohu vám říci, proč je na jihozápadě Číny tolik menšin a proč se zdají být oddělené od posledních pěti tisíc let čínské kultury. Ve skutečnosti jsou tito lidé lidskými rasami, které přetrvaly z období před pěti tisíci lety této civilizace. Jednou, když jsem jel autem do provincie Yunnan, bohové podél cesty mi pověděli, že tyto etnické menšiny jsou všechno živoucí fosilie, a jsou velice staré.

Učedník: Před nedávnem se ve větší skupině Dafa v Pekingu vynořily spory mezi praktikujícími. Co je ta nejčistší a nejspravedlivější věc, jakou můžeme udělat a která by zároveň byla také nejlepší pro jedno tělo? Je závist tím, co nepříznivě ovlivňuje naši schopnost spolupracovat s druhými a myslet na skupinu jako na celek?

Mistr: Tuhletu závist byste rozhodně měli odstranit. Tahle mentalita je opravdu nebezpečná, protože může způsobit, že polevíte ve všech aspektech své kultivace a zničíte se. Závist nesmíte mít!

Učedník: Naši praktikující v Číně používají víc a víc petice. Jak bychom měli vnímat jejich vztah vůči přímějšímu zachraňování lidí pomocí tří vystoupení? A na co bychom si měli dávat pozor?

Mistr: Vzpomínám si, že se mě kdysi někdo ptal, kolik lidí musí z ČKS vystoupit, aby strana padla. Ukázal jsem mu pět prstů a neřekl jsem mu kolik. (smích) Vystupování ze strany je v každém případě procesem záchrany lidí, protože tito lidé se stali rukojmími té zlé ČKS a byli označeni znamením zlého rudého draka. Každý z nich přísahal před tou krvavou vlajkou, že straně zasvětí život. Mohli byste je pak zachránit, když ze strany nevystoupí? Protože ta zlá ČKS se stala démonem ve vztahu k nápravě Fa, neměla by být zničena? Není právě teď odstraňována? Samozřejmě, kdyby byla odstraněna najednou, představovalo by to problém pro ty učedníky Dafa, kteří se nekultivovali dobře, že? A tak musím v procesu odstraňování toho démona přemýšlet o tom, jak dát šanci těm praktikujícím, kteří se dobře nekultivovali, a umožnit jim, aby se kultivovali dál, a nechat ty části démona, které ještě nebyly odstraněny, aby působily. Musíte se na tyto věci dívat racionálně. Ve skutečnosti jsem v minulosti jasně vysvětlil mnoho věcí.

Učedník: Proč je to jen na učednících Dafa ve Spojených státech, aby prostřednictvím on-line petice Bílého domu pomohli zastavit odebírání orgánů zaživa učedníkům Dafa? Zprávy o petici se objevily v televizi a psaly o tom i noviny. Slyšel jsem, že pokud podpisy nedosáhnou sta tisíc, bude to mít negativní dopad. Osobně mám pocit, že učedníci Dafa jsou jedním tělem a při dělání věcí by spolu měli spolupracovat. Ti učedníci Dafa, kteří o této zprávě slyšeli, by měli svým jménem tuto iniciativu podpořit.

Mistr: Tak to není. Tohle číslo jsem já nezmiňoval. Co se týká otázky odebírání orgánů zaživa, děje se to v široké míře v řadě nemocnic v Číně a byl to rozkaz přímo vydaný zlem. Ale teď se nemůžeme dostat ke konkrétním datům. Pokud nemáte možnost sesbírat hodně důkazů, nebudete důvěryhodní. Říkáte, že je jich tolik, a [ostatní vás požádají:] „Ukažte nám lékařské záznamy.“ Zhang nebo Li, jaké měl povolání, kde mu byly orgány odebrány, kdy začal s kultivací – můžete takové informace poskytnout? V západní společnosti je důležité mít spolehlivé důkazy a lidé je musí mít možnost vidět. Bez důkazů si věci jen vymýšlíte – budou si myslet, že je to vaše představivost, že to není věrohodné. Budou si dokonce myslet, že přeháníte a lžete. Takhle uvažují, a tak nemůžete nahrazovat realitu emocemi.

Vždycky jsem říkal, že odebírání orgánů zaživa je velice vážná věc a v Číně existuje v široké míře. Učedníci Dafa jsou zlem pronásledováni tak tvrdě, že to v dějinách nemá obdoby. Ale dokud jsme nenashromáždili hodně skutečných případů, čísla nezmiňujte. Opakovaně jsem zdůrazňoval, že byste neměli zmiňovat čísla, ale někteří lidé prostě neposlouchají. Jen lidem povězte, že tato věc existuje a že je to opravdu strašné a rozšířené, a lidé to pochopí. Můžete vznést ty příklady, o kterých víte, a lidé pochopí, jak tvrdé to zlé pronásledování je. To číslo, které uvádíte, je pravděpodobně menší než skutečný počet, třebaže máte pocit, že je hodně velké. Ale i tak, jestliže nemáte věcné důkazy, druhým přijde celá ta věc neuvěřitelná.

Učedník: Učedníci Dafa se nemůžou zapojovat do pyramidového prodeje, ale u některých výrobků je těžké zjistit, jestli se prodávají přes pyramidový model. Na WeChatu běží reklama na konkrétní produkt…

Mistr: Řeknu to takhle: dnešní společnost je velice složitá, ale učedníci Dafa mají vytrvat ve spravedlivé cestě. Můžete použít měřítko kultivujícího, abyste posoudili, jestli je to etické, nebo je za tím nějaký podvod. Myslím si, že pokud opravdu použijete měřítko učedníka Dafa, abyste to posoudili, budete to vědět. Někteří lidé to vědí, ale předstírají, že nevědí. Věci utajují, aby vydělali peníze. Ve skutečnosti jsou však ty věci všechny velice jasné, no ne? Jen se podívejte, a hned budete vědět, zda jsou v tom podvodné prvky.

Učedník: Se snoubencem jsme se přestěhovali kvůli práci do Maroka a jsme tam jen dva učedníci Dafa. Jak můžeme v této zemi objasňovat pravdu?

Mistr: Objasňování pravdy a seznamování [lidí] s Dafa je to, co má povinnost dělat každý učedník Dafa. Co se týká toho, jak to dělat, můžete to dělat jen na základě místní situace, jak ji znáte, a v průběhu sami přijít na to, jak to uskutečnit.

Řeknu to takhle: u některých konkrétních věcí byste se mě neměli ptát. Kdybych vám odpověděl, odstranil bych z vaší kultivační cesty kroky, které máte udělat. Ať už o té záležitosti vím nebo ne, jakmile o ní promluvím, to, co řeknu, se stane skutečností. Ale to, co pak bude následovat, by nebyla vaše zásluha, ale moje. Proč bych něco takového dělal? Přišel jsem sem, abych vás zachránil, abych vám umožnil po té cestě kráčet. Proč žádáte mne, abych po ní kráčel já? (Učedníci se smějí)

Učedník: Jsem učedník Dafa z Changchunu. Po osmnácti letech tvrdých zkoušek a utrpení cítím radost i lítost. Bez ohledu na to, jak dlouho to potrvá, pořád poneseme na svých bedrech zodpovědnost učedníků Dafa a budeme pilně postupovat vpřed, a dobře a spravedlivě kráčet na posledním úseku naší cesty. Mistře, prosím, nedělejte si starosti.

Mistr: Věřím vám, já vím. (Nadšený potlesk) Učedníci Dafa v Mistrově rodném městě jsou pronásledováni nejtvrději, ale také si vedli nejlépe. (Nadšený potlesk)

Učedník: Do New Yorku přijelo na konferenci Fa deset tisíc učedníků Dafa, aby se zúčastnili aktivit a zachraňovali lidi. Ale pršelo. Je to výsledek zasahování starých sil, nebo mezer na straně učedníků Dafa?

Mistr: (Mistr se směje) Když má pršet, tak ať prší. (Učedníci se smějí) Ale nic není náhoda a věc má vždy dvě stránky. Je to tady, buď aby vás to prověřilo, nebo aby vám to pomohlo. V každém případě to má dvě stránky, tak o tom přemýšlejte, a uvědomíte si, že náhody neexistují. (Všichni učedníci tleskají)

Učedník: Zlý duch komunismu se snaží ovládnout západní společnost. Jak bychom se s tím měli vypořádat?

Mistr: Ve skutečnosti věci ovládá už dlouho. Právě jsem řekl, že negativní prvky už obsadily svět. (Mistr se směje) Ale vy jste nebyli schopni pochopit to, co jsem řekl, na příliš hluboké úrovni. Jak to vidí lidé na povrchu, konflikt mezi komunismem a Západem je konfliktem hodnot a politických uspořádání. Pravdou však je, že všechny ty negativní a nezdravé prvky přinesl ten rudý démon. Promluvím o tom v budoucnu, protože se to týká budoucích věcí na lidském povrchu v průběhu toho, jak bude Fa napravovat lidský svět.

Učedník: Někteří kolegové kolem mě byli hluboce ovlivněni ateismem a vystoupení ze strany nepovažují za nutné, a kromě toho je pro ně trochu riskantní a může jim přinést problémy. Morálka lidí dnes zůstává na úrovni, že s něčím nechtějí nic dělat, pokud se to netýká přímo jich. Tito moji kolegové ale s Dafa sympatizují a nedělají věci, které Dafa pronásledují. Pokud si své ateistické smýšlení neodstraní, není možné tyto lidi přesvědčit, aby ze strany vystoupili. Ctěný Mistře, jak bychom měli přistupovat k lidem, kteří mají takovéto uvažování?

Mistr: Ve skutečnosti to tak není. To, jestli v bohy věří nebo ne, nemá nic do činění s jejich vystoupením ze strany. Není to tak, že každý, kdo věří v Boha, je ochotný vystoupit ze strany. Co děláme my, je, že pomáháme lidem vidět, jak ničemná ta ČKS je. Tohle jste mohli vidět hned od začátku zlé komunistické strany, když banda zločinců porozbíjela architektonické skvosty v celé Paříži, které se svou nádherou rovnaly těm ve světě bohů, a ve společnosti vyvolali chaos. A zabíjejí lidi bez přestání, od té doby, co si uzmuli moc. Jen si projděte dějiny té zlé ČKS a objevíte, že jsou to dějiny plné vraždění. Povězte lidem o těchto věcech. Povězte jim, co ta ČKS provedla, hlavně v Číně, co provedla Číňanům. A pak se jich zeptejte: „A vy ještě chcete být součástí něčeho takového?“ Když budete hovořit z tohoto úhlu, pochopí to. To, jestli věří v bohy nebo ne, to ve skutečnosti není ta největší překážka. Když si přečtou [naše] knihy, jejich ateismus se přirozeně odstraní.

Učedník: V Mistrově nové básni „Znovustvoření“ se píše: „Návrat k tradicím, to je ta cesta, jež vede do nebe“.

Mistr: Správně. Jak víte, kultura celého lidstva je uspořádána bohy, a proto je cesta do nebe úzce spojena s bohy. Abyste se vrátili do nebe, jakou jinou cestou byste se tam dostali? Je možné, aby se tam, kde jsou bohové, dostali lidé s moderním uvažováním, kteří vypadají divně, mají divné účesy, velké náušnice a kruhy v nose a berou drogy? Všichni dobře víte, že to možné není. A proto pouze tato tradiční cesta je bohům nejblíže, protože tuto cestu naplánovali bohové.

Učedník: Jak souvisí obnovení čínských tradic s pomocí Mistrovi v nápravě Fa?

Mistr: Právě jsem řekl, že obnovení tradic není něco, na čem by učedníci Dafa právě teď měli pracovat. Tohle dělá Shen Yun Performing Arts, protože oni se pohybují v umění – dělají to pomocí tradičního umění. Jako učedníci Dafa byste prostě měli dělat dobře tři věci.

Učedník: Jak poznáme, která část pěti tisíc let čínských dějin je pravdivá? Jak rozlišíme to, co staré síly změnily, od toho, co bylo lidstvu opravdu zanecháno?

Mistr: Tohle není něco, s čím byste si měli dělat hlavu. Pět tisíc let čínské kultury vytvořili bohové a bylo to zničeno teprve potom, co se objevila ta zlá ČKS.

Učedník: Aby si praktikující v pevninské Číně mohli přeinstalovat počítač, museli smazat nějaké soubory. Mezi nimi byly Mistrovy přednášky Fa. Jiný praktikující řekl, že mazat tyto soubory je stejně neuctivé jako roztrhat knihu Dafa.

Mistr: Takhle se na to nemůžeme dívat. Je v pořádku je smazat, to není problém, protože tu podstatu na počítači smazat nemůžete. Totéž platí u samotného počítače. Jakmile se do něj jednou něco uloží, nikdy se to nedá opravdu smazat. Jeho terminál na druhé straně mají pod kontrolou mimozemšťané a všechno to končí tam.

Učedník: Lidé jsou v dnešní době ovlivněni internetem a mobilními telefony a přišli o autentický a tradiční styl života, který kdysi měli. Internetová média přitahují uživatele za použití všemožných metod, aby si zvýšila on-line návštěvnost a příjmy. To přilévá olej do ohně.

Mistr: Takhle bychom to neměli chápat. Dnešní společnost je teď už taková. Protože společnost je taková, když nebudete dělat totéž, nemůžete přežít ani pochopit, co se ve společnosti děje. Co se s tím tedy dá dělat? Musíte ty věci používat, nemáte na výběr. Ale zároveň je můžete použít k objasňování pravdy a záchraně lidí a použít je k založení dobré společnosti, která využívá internet k zachraňování lidí. Po celou dobu říkám, nejsou webové verze Epoch Times a NTD internetovými společnostmi? Jsou. Ale jakou roli hrají? Objasňují pravdu a zachraňují lidi. Takže věci, na nichž učedníci Dafa pracují, by všechny měly být za spravedlivým účelem.

Učedník: Člověk ve vedení Epoch Times tvrdí, že novinám pomáhá, ale to, co říká, dělá a co si myslí, není konzistentní. Ve skutečnosti je posedlý děláním svých vlastních obchodů za použití zdrojů Dafa. Nechceme vidět, jak projekty Dafa trpí ztrátami.

Mistr: Epoch Times jako celek se vyvíjí zdravě, i když jsou tam lidské věci, které kultivujícím nepřísluší. Vím, že v kultivaci se nelze lidským myšlenkám vyhnout. Už dávno jsem to věděl a viděl. Pokud tu situaci opravdu znáte, můžete si promluvit s Asociací Dafa. Ale jestli se jen řídíte pomluvami nebo děláte závěry na základě toho, co jste slyšeli, a nemáte důkazy, to by také nešlo. Pokud máte v mysli něco, čeho se nemůžete vzdát, nežádejte Mistra, aby mluvil za vás, protože vy sami za to musíte převzít zodpovědnost. Pokud však opravdu mají velké problémy, i když se o to nepostarám já, postarají se o to bohové. Ve skutečnosti dávám lidem dost volnou ruku, protože vím, že jsou to všichni kultivující a bohové se o ně starají.

Učedník: Někteří praktikující v Anglii neposlouchají Asociaci Dafa ani koordinátory. Řekli, že následují Fa jako svého učitele, a rozšiřují klepy.

Mistr: Dobrá. Asociace Dafa má organizovat a vést lidi ke kultivaci a studování Fa. Není zodpovědná za každou stránku vaší kultivace, pouze poskytuje celkovou koordinaci pro skupinové aktivity při objasňování pravdy a zachraňování vnímajících bytostí. Pokud je někdo úplně v rozporu s Asociací Dafa, pak je to skutečně problém. Myslím si, že situace v Anglii se zlepší, protože jsem se s nimi setkal, (potlesk) a vysvětlil jsem jim také některé principy. Nedržte se starých názorů, když se na věci díváte. Těším se na dobré zprávy z Anglie. (Nadšený potlesk)

Učedník: Někteří Číňané potom, co viděli Shen Yun, neporozuměli Dafa a nepodporují ho. Mistře, je možné, že někteří lidé ani poté, co viděli Shen Yun, nemusí být spaseni? Zdá se, že v poslední době zlo začalo najednou divočit. Docela dost novin otevřeně napadlo Dafa a i na sociálních médiích, včetně Facebooku a WeChatu, jsou potenciální bezpečnostní rizika. Jde o poslední poryv zla předtím, než zanikne?

Mistr: Není to až tak vážné. Zlo ve skutečnosti ve svém úsilí nikdy nepolevilo. Je to prostě jen tak, že někdy jste příliš optimističtí a připadá vám, že se zlo mění. Vždycky jsem říkal, že zlo se nezmění. A ono se nezmění. Samozřejmě, někdy zatknou více lidí, a někdy méně, podle toho, jak potřebují. Nemyslete si, že se mění, jen proto, že počet lidí, které zatknou, kolísá. Zlo samotné se nezmění. Ale ti, koho se vy snažíte zachránit, jsou jednotlivci. Dokud lidé nejsou zachráněni, zlo je využívá a oni dělají zlé věci. Samozřejmě, z celkového hlediska neustále roste počet zlých bytostí, které byly zničeny, a zlé věci jsou na ústupu, to je jisté. Celková situace se zcela jistě mění.

Učedník: Poslední dobou mám silnou myšlenkovou karmu. Když čtu knihy Dafa, zdá se mi, jako by mě od Fa oddělovala nějaká vrstva, a tak úplně nemůžu pojmout každou větu. Jiný praktikující zažívá něco podobného. Říká, že to zasahování je tak velké, že se mu zdá větší i než jeho hlavní vědomí, a když vysílá spravedlivé myšlenky, nemá to takovou sílu jako předtím.

Mistr: Stav kultivace je u každého jiný. Už jsem vám říkal o tom, jak se dělá kultivace Dafa. Zajistit váš úspěch v kultivaci v tomto složitém prostředí není vůbec nic jednoduchého. Víte, když nejste pozorní a uděláte chybu, ta vaše část, která byla plně zkultivována, by mohla kdykoliv spadnout zpátky dolů. Takže abychom zajistili, že v kultivaci uspějete, ta vaše část, která byla plně zkultivována, se oddělí, hned jakmile splní měřítko, bez prodlení. Jakmile se část plně zkultivuje, oddělí se a stejné je to i s další částí. Takže ta vaše část, která byla plně zkultivována, se stále zvětšuje, ale ta vaše část, která zkultivována nebyla, to nikdy nepocítí, a proto, když kultivujete, jste pořád v takovém stavu, jaký jsi popsal. Ale dochází k určité jemné změně. Totiž, když se někdy blížíte do bodu, kdy má být vaše část zrovna plně zkultivována, budete mít mimořádně mocnou sílu a spravedlivé myšlenky, které vysíláte, se vám budou zdát velmi silné. Ale když je ta vaše část plně zkultivována, je od vás najednou oddělena, a potom se najednou bude zdát, jako byste měli malou sílu a jako byste právě začali kultivovat. Takže jak pokračujete v kultivaci, budou tam tyto jemné změny. Děje se to v průběhu celé vaší kultivace, není to něco, co by začalo až teď.

Učedník: Docela dost praktikujících v mém okolí si neuvědomuje, že [když vysílají spravedlivé myšlenky,] mají ochablé ruce. A řada praktikujících prodělává karmu nemoci.

Mistr: V kultivaci máme takové rčení: „Kultivuj se srdcem, jaké jsi měl kdysi, a úspěch je zaručen.“ Je to tak? (Učedníci nadšeně tleskají) Vzpomínáš, jak jsi se cítil, když jsi poprvé získal Fa a začal jsi praktikovat? Když sis uvědomil, co tenhle Fa je, páni, byl jsi neuvěřitelně nadšený, a byl jsi odhodlaný činit se dobře! Jestliže si dokážeš uchovat to srdce, které jsi měl kdysi, po celou cestu své kultivace, rovnou až do konce, potom máš zaručeno, že uspěješ – dokonce i nebesa se za tebe zaručí. (Mistr se směje) (Lidé tleskají)

Nicméně vy samozřejmě praktikujete v tomto světském světě, a s těmi všemožnými věcmi, všemožnou prací, která vás zaměstnává, všemožným zasahováním, kterému jste podrobeni – včetně složitých prvků ve společnosti – a kde jsou navíc ty tlaky pronásledování, je skutečně těžké zůstat pevný ve svém odhodlání a opravdu pilný po celou dobu. Proto jsem říkal, že zatímco praktikujete, pravděpodobně uděláte chyby, protože lidé snadno dělají chyby, když ještě mají lidská připoutání. Ale když tomu rozumíte, a dál energicky praktikujete, potom to, čím procházíte, je normální součástí kultivace. Neměli byste být odepsáni nebo vyloučeni jednou provždy jen proto, že jste udělali chybu. Takhle by se na věci nemělo pohlížet. Ty chyby, které jste udělali, pouze odrážejí, kde jste se nacházeli ve své praxi. Abych užil přirovnání, nemůžete říct, že student už není studentem, jestliže v jedné zkoušce dostane jedničku a ve druhé propadne. Je stále studentem a prostě se musí dále snažit studovat dobře. Takže jestliže dokážete neustále mít silné spravedlivé myšlenky, od začátku až do konce, po celý průběh své kultivace, při pohledu na vás i já k vám budu chovat respekt. (Lidé tleskají)

Učedník: Čím výše člověk dospěje, tím méně mluví. Ale učedníci, kteří se kultivují v prostředí, kde musí věci koordinovat, často musí mluvit, a někdy dělají ještě více, aby dosáhli určitých věcí, jako třeba když je třeba podpořit a povzbudit lidi, aby sdíleli své myšlenky. Mistře, jak bychom to měli řešit?

Mistr: Stav kultivace je u každého odlišný. Ano, s tím, jak někteří pokračují ve své praxi, zjišťují, že se jejich stav mění, a to je normální. To, co jste popsali, není problém. Jestliže někdo nerad hodně mluví, může si svá slova šetřit na příležitosti, kdy by promluvit měl. (Mistr se usmívá) Nemá to na nic vliv.

Učedník: Každá jednotlivá myšlenka učedníka Dafa je bohům jasně zřejmá, ale v průběhu posledních několika let mé myšlenky často vstupovaly do pole druhých praktikujících a běžných lidí, a to mě vyvádí z míry. Mistře, jak si to mám vyložit?

Mistr: Praktikující nejsou jediní, kdo přišel z nebe získat Fa: téměř všichni v tomto světě takto přišli. Abych vám pomohl získat lepší představu, někteří lidé byli hluboce zasypáni názory, které si utvořili v tomto životě, zatímco někteří mají názorů méně a nebyli zasypáni tak hluboko. A některé nadpřirozené schopnosti, které ta druhá skupina má, se mohou ukázat. Jak je možné, že někteří obyčejní lidé mají nadpřirozené schopnosti? A proč je mají, když se nevěnují kultivaci? No, lidé dnes jsou jiní než v minulosti. Většina z nich byla kdysi bohy, a tak mají určité schopnosti. Je to prostě jen tak, že jejich schopnosti byly více či méně zakryty nebo zamčeny. Ty schopnosti, které nebyly uzamčeny příliš pevně, se projeví. Jestliže dokážete vnímat myšlenky druhých lidí, nebo vstoupit do jejich mysli, a vědět, co si myslí, potom to můžete brát jako normální věc a nenechte to do své praxe zasahovat. Neberte to jako břímě nebo něco zlého. Objevení se nadpřirozených sil kultivující tradičně brali jako důvod k radosti, protože je vnímali jako znamení duchovního pokroku. Tak to třeba také tak berte.

Učedník: Doporučil jste nám, že naše média by měla fungovat jako běžné společnosti, a že bychom se měli učit od Shen Yun. Ale náš koordinátor říkal, že bychom se stále měli snažit minimalizovat zdroje, které jsou v našich operacích zahrnuty. Vím, že bychom si měli našich zdrojů cenit, ale naše média nebudou úspěšná, jestliže si nevyvinou pozitivní model fungování a nenaleznou praktikující, kteří mají potřebné vlohy.

Mistr: Ano. Pokud jde o Shen Yun, jak to jen říci... Prostě jsem vytvořil zcela nový model fungování. Způsob, jakým naše společnost věci dělá, je odlišný od toho modelu, který následují jiné umělecké skupiny. Ta naše má pozitivní cyklus, a nebude zasažena věcmi, jako je slabá ekonomika, protože se dokáže zabezpečit sama. Mnoho uměleckých skupin v těchto dnech se položilo, když na tom byla ekonomika špatně, protože nefungovaly normálně a zdravě. Přežívaly tím, že v podstatě žebraly, což nezní dobře, tak prostě jen řekněme, že se spoléhaly na dobročinné příspěvky a dary. A tak s tímto přístupem už nebylo důležité, aby získávaly příjem na základě svých vystoupení a schopností. Takže to není pozitivní nebo zdravý cyklus. A bez toho samozřejmě mohou snadno zbankrotovat. Lidský svět řídí bohové a ti by nedovolili, aby takovéto společnosti přetrvaly. Takto to je a takto se na tu věc dívám. Někteří lidé, kteří vstoupili do našeho souboru, nejsou zvyklí na to, jak věci děláme, protože je to velice odlišné od toho, jak k věcem přistupují běžné společnosti. A ono to opravdu odlišné je, protože to je zcela nový model a já to dělám jako příklad pro běžné lidi. Mnoho uměleckých organizací se snaží přijít na to, jak Shen Yun funguje, a snaží se přiučit tomu, jak být soběstačnější a úspěšnější.

Je však v pořádku, když si naše média zvolí svůj vlastní způsob, jak věci dělat. Shen Yun šel příkladem a vy si můžete zvolit, jestli se od něj budete učit. Mluvil jsem s koordinátorem našeho média o tom, jak školit a rozvíjet zaměstnance a řídit věci efektivně.

Učedník: Někteří praktikující pomáhali obyčejným lidem vystoupit ze tří organizací ČKS a vymysleli pro ně přezdívky, ale nebyli schopni včas uveřejnit ty přezdívky na webové stránky Epoch Times, věnované třem vystoupením. Za uplynulý zhruba rok se tak nahromadilo několik tisíc nevyřízených přezdívek.

Mistr: Rád bych vám připomněl, že nemůžete zanedbávat otázku vystupování ze strany. Tohle je zásadní věc! Rozhoduje o tom, zda lidé a nesčetné životy za nimi budou spaseni. Musíte s tím nakládat se vší vážností. Měl bych také dodat, že o tom, kolik lidí ze strany vystoupilo, si bohové vedou záznamy, a tak to nepodceňujte.

Učedník: … a nepamatují si data, kdy ti lidé vystoupili. Počítají se ti lidé, jejichž prohlášení nebyla uveřejněna, za ty, kteří vystoupili ze tří organizací a jsou spaseni?

Mistr: Bohové je možná započítali, ale vy jste neodvedli dobrou práci. Je to věc toho, zda si vedete dobře v kultivaci, a tak to musíte brát vážně.

Učedník: Někteří učedníci pracovali na tom, aby Shen Yun mohl vystoupit v jednom městě v Jižní Americe, a výsledek byl celkem dobrý. Ale protože měli více práce, než mohli unést, mohli by si příště najmout běžnou společnost, aby jim pomohla s propagací, prodejem vstupenek a logistikou, s tím, že na to budou dohlížet naši praktikující?

Mistr: Ne, nemůžete si najímat běžnou společnost – určitě to nedělejte. Není to tak, že bychom měli nějaká tajemství. Jde spíše o to, že máme mimořádnou situaci, protože nás stále pronásleduje ČKS. Běžné firmy lze podplatit a mohou znejistět kvůli chvilkovým emocím, a lži zla je mohou zmást. Tyhle věci jsme už zažili mnohokrát. Jakmile se do vašich iniciativ vloží běžní lidé, často jsou z toho problémy a oni to neustojí. V tomto ohledu už máme mnohá ponaučení, a tak to musíte mít na paměti.

Učedník: Jsem softwarový inženýr a rád bych strávil nějaký čas tím, že se budu učit technologiím spojeným s umělou inteligencí, ale v mysli mám mnoho otázek. Mohl by prosím Mistr promluvit o tom, jaký by měl být vztah mezi člověkem a počítačem?

Mistr: Společnost dospěla tam, kde dnes je. Vypadá to, že firmy v počítačovém průmyslu se snaží získat osobní data všech lidí. Všichni fungují on-line a všichni to dělají. Byl bych rád, kdyby učedníci Dafa, kteří jsou v tomto oboru nadaní, založili takovou počítačovou společnost, která nebude ničit lidskou morálku. A jestliže chcete tomu oboru porozumět, samozřejmě si musíte osvojit příslušné znalosti. Tím chci říct, že dnešní společnost je taková, jaká je, a tak v principu by mělo být v pořádku, když se do toho dáte a budete dělat vše, co máte, jako učedníci Dafa, a považovat se za praktikující.

Učedník: Dobrý film nebo televizní pořad může zvýšit povědomí veřejnosti, odstranit zlo a očistit mysl lidí. V posledních letech mají lidé stále vyšší a vyšší požadavky ohledně kvality filmů a televizních programů. Ale některé filmy vytvořené praktikujícími, které byly zamýšleny ke zvýšení povědomí, mají slabou kvalitu, což vedlo k tomu, že si z nás běžní lidé dělají legraci a mají negativní komentáře, a dokonce to negativně ovlivnilo obraz Dafa. Přesto výroba těch filmů spotřebovala hodně zdrojů učedníků Dafa.

Mistr: Ano, jestliže je kvalita slabá, raději je opravdu nevysílejme v televizi. Neměl by být až takový problém, když se odvysílají jinde. Aby šly odvysílat v televizi, musí být dostatečně kvalitní.

Učedník: Mohla by se vydat verze Zhuan Falunu, ve které bude jak přepis zhuyin, tak i pinyin? Velmi by to pomohlo praktikujícím mimo Čínu, kteří se učí čínsky.

Mistr: Pro tyto věci vždy existovala určitá pravidla. Nemám nic proti [přepisu] zhuyin ani pinyin. Můžete se o těchto věcech poradit s Asociací Dafa.

Učedník: Praktikující, kteří pracují s internetovou technologií, potřebují získávat informace, a tak musí číst velké množství běžných věcí. Zvětší jim to karmu a znečistí je to?

Mistr: Ne. A proč ne? Protože vy tu práci děláte, abyste zachránili lidi, a božské bytosti se o vás starají a pomáhají vám. Proto to nebude problém. Ale když ty obyčejné věci stále čtou jiní kultivující, pro ně to problém je. Není to problém pro ty, kdo pracují v médiích a musí to dělat jako součást své práce.

Učedník: Koordinátor v mé oblasti trvá na tom, že bude říkat lidem takřka výhradně o odebírání orgánů učedníkům Dafa, a téměř nikdy se nezmiňuje o kladech Dafa. A trvá na tom, že obyčejní lidé jsou spaseni jen tím, když podepíší petici proti perzekuci. Ale z toho, co vím, někteří, kdo podepsali, nemusí nezbytně chápat fakta o tom, co se skutečně děje. Někteří praktikující v Evropě také mají názor, že zvyšování povědomí o Falun Gongu znamená zvyšovat povědomí o odebírání orgánů Falun Gongu zaživa.

Mistr: Opravdu je to tak? To působí strach, když se někdo zdráhá potvrzovat Fa sebevědomým a důstojným způsobem a udělal by něco tak pošetilého. Když se lidé odchýlí ve svém pochopení Fa, ve většině případů to způsobuje právě strach.

Učedník: Mistr naplánoval, že Shen Yun každý rok vidí jiné životy, a sedadla v divadle jsou takto předurčena. Je nevhodné, když podporujeme lidi, kteří už Shen Yun viděli a byli spaseni, aby si znovu koupili lístky?

Mistr: Přes osmdesát procent těch, kdo navštíví představení Shen Yun Performing Arts, ho vidí poprvé. Dokonce i když Shen Yun na některém místě předtím mnohokrát vystupoval, noví návštěvníci vždy tvoří většinu. Zhruba nějakých deset až dvacet procent – na některých místech je to až dvacet procent – jsou opakovaní návštěvníci. Normálně ho někteří lidé mohou vidět jeden rok a jiní v následujícím roce, protože my zachraňujeme lidi neustále. Takže co způsobuje, že máme i vracející se návštěvníky? Staré síly si myslí, že to je prostě normální. Bylo by příliš divné, kdybychom měli jen nové návštěvníky, že? Takže musí existovat i nějací diváci, kteří se vracejí. Je to potom tak, že ten, kdo přichází každý rok a každý rok má z toho užitek, je posunut výše a výše? Ne. Jakmile je rozhodnuto, že někdo navštíví více představení, potom na každém z nich je pro něj odstraněna jen část [jeho karmy]. (Potlesk)

Učedník: Jeden člověk v naší oblasti, který má démonické zasahování z vlastní mysli, prohlašuje, že může odstranit karmu pro jiné praktikující, a docela dost jich chodí k němu domů studovat Fa a tvrdí, že má dobré pole energie. Ten dotyčný také vyrábí a prodává knihy Dafa za vyšší cenu, než by stály normálně. Žádá praktikující, aby mu dali své staré knihy Dafa a fotografie Mistra, aby je pro ně mohl v soukromí zničit, a tvrdí, že to je „Fa starého vesmíru“ a že praktikující by měli získat „Fa nového vesmíru“ od něj. Následuje ho poměrně dost praktikujících. Mnohokrát jsem o tom napsal příspěvky na Minghui.org a chtěl jsem tak místní praktikující varovat, ale ty příspěvky nebyly nikdy zveřejněny a já nevím proč. Mohou praktikující kupovat knihy Dafa, které vytvářejí takovíto lidé?

Mistr: Součástí vaší kultivace je, že musíte jednat s komplikovanými lidmi – s lidmi rozličných úrovní a říší a různého uvažování a chování. Proto je těžké lidi zachraňovat. Kdykoliv se mezi učedníky Dafa vyskytnou takovéto prapodivné věci, jaké popisujete, znamená to, že v té oblasti jsou lidé, kteří mají v tomto ohledu připoutání. Kdyby tam nikdo nebyl k těmto věcem připoután, nestaly by se. A tak, když se ohlédnete nazpět, co je tím důvodem za všemi těmi prapodivnými věcmi, které se odehrály v průběhu let po celé Číně? Byly určeny k tomu, aby odhalily lidské myšlenky a připoutání, kterých jste se v průběhu praktikování nezbavili, vedly vás k tomu, abyste byli oklamáni, klopýtli, přišli o peníze a tak dále. Až potom, co se lidé tvrdě potlučou, se konečně probudí. A tak tím cílem je odstranit vaše připoutání. V tom je celá ta podstata a to, co způsobilo, že se ty věci objevily. Takže si myslím, že vám staré síly dělají problémy, protože tam máte problémy se svou kultivací. Přinejmenším jste naslouchali ničemným a zvráceným démonům, kteří chtějí podrývat Fa.

Učedník: Těsně před koncem bychom měli být pilnější, ale někteří praktikující stále zažívají hodně zasahování, včetně karmy nemoci do různého stupně, což jim ztížilo možnost dělat tři věci. Jak můžeme těmto praktikujícím pomoci?

Mistr: Staré síly vskutku nedopustí, aby kultivační prostředí, které mají učedníci Dafa, bylo od začátku až do konce pokojné a klidné. Když vidí, že učedníci Dafa v některých oblastech mají určité připoutání, něco rozdmýchají, aby to každý viděl, a účelem toho je, abyste se kultivovali. Takže se podívejte na svou reakci: jsou vaše myšlenky spravedlivé, nebo lidské? Staré síly takovéto věci dělaly po celou dobu. Někteří praktikující měli připoutání po dlouhou dobu a neuvědomili si to. Dokonce ani o sobě upřímně nepřemýšleli a nezkoumali se, snad proto, že byli zaneprázdněni objasňováním pravdy nebo jinými věcmi Dafa. A potom, když se věc stane vážnou, staré síly se toho nepustí a vyvstanou problémy. A tak tomu opravdu musíte věnovat pozornost. Jakkoliv divoké to zlo může být, neodvážilo by se vás dotknout, kdybyste neměli žádné problémy.

Učedník: Na konci tištěné verze Zhuan Falunu je pasáž Fa, kde se píše: „Na povrchu není Zhuan Falun elegantní, co se týče jazyka. Možná dokonce ani nevyhovuje požadavkům moderní mluvnice.“ Někteří praktikující jsou toho názoru, že bychom tu pasáž neměli číst, protože není součástí hlavního textu knihy, zatímco jiní si myslí, že pořád je to Fa, a je to v knize Dafa, a tak bychom ji číst měli.

Mistr: Při skupinovém čtení tu pasáž nemusíte číst. Napsal jsem ji já, ale nemusíte ji číst. Nemusíte ji číst při studiu Fa. Takže tady vám to říkám, není to problém. (Potlesk)

Učedník: Co znamená „sestoupit do světa s Mistrem a být králem po tisíc let“?

Mistr: Těch tisíc let už uplynulo. Nevíte o tom, ale v minulosti jste kdysi bývali králi. A v průběhu historie někteří lidé byli králi neustále. Poté, co se reinkarnovali, stali se opět králi. Mohu vám říci, vy učedníci Dafa, kteří jste tady, že v minulosti bylo na světě deset tisíc království. Jedno čínské přísloví praví: „Svět, dlouho rozdělený, se sjednotí a dlouho sjednocený se rozdělí.“ A tak v průběhu času se sjednocené království rozpadne na menší, a počet království kdysi dosahoval deseti tisíc. V každém případě existovalo množství králů, jedna vláda za druhou, a můžete si být jisti, že to všechno byla předchozí vtělení učedníků Dafa.

Učedník: Jak by měli učedníci Dafa, kteří nedávno dosáhli dospělosti, vyvážit práci pro Dafa a vztahy s rodinou a rodiči? Cítím hodně velký tlak od názorů společnosti a rodiny. Jestliže nebudu mít titul a práci, jakou obvykle lidé mají, moji rodiče s tím nebudou souhlasit.

Mistr: Neměli byste zacházet do extrémů, když se kultivujete v obyčejné společnosti. S běžnými společenskými formami byste se měli vypořádat snadno. Je v pořádku, když získáte akademický titul. Vše, co ve společnosti existuje, je součástí vašeho kultivačního prostředí. Naše praxe je takto přizpůsobivá. Náš Fa je tak nesmírný, že všechno ve společnosti se stává součástí vašeho kultivačního prostředí. Možná si říkáte, že je to až moc široké. Ale není. Vesmír je ještě větší. Dokonce ani lidstvo není tak velké. Svět je ve skutečnosti opravdu malý ve světle toho, kolik učedníků Dafa, kteří kdysi bývali králi na nebesích, sem přišlo, aby se kultivovali.

Učedník: Hodně učedníků Dafa v Číně používá své mobilní telefony k tomu, aby zachraňovali lidi použitím nahraných zpráv. Ale někteří praktikující se spoléhají na mobilní telefony a neodváží se objasňovat fakta přímo, někteří nevěnují moc pozornosti těm nahraným vzkazům, které používají, a někteří vytáčejí stejná čísla několikrát, což v příjemcích vzbuzuje negativní pocity. Toto dalo starým silám mezery, které mohou využít, a vedlo k nedostatku karet do mobilních telefonů a jejich zdražení. Někteří praktikující si nemohli koupit telefonní karty, a tak museli přestat používat mobilní telefon, ze kterého volali, což plýtvá našimi zdroji.

Mistr: Zachraňujete lidi, ať už si zvolíte jakýkoliv přístup k objasňování faktů, ale nespoléhejte se jen na jednu metodu. A jestli se opravdu neodvažujete objasňovat fakta osobně, to působí strach, a pak vyvstanou problémy tohoto druhu. Co byste měli dělat? Myslím, že toho nemusím říkat mnoho. Poté, co jsem tu otázku přečetl, už víte, co byste měli dělat. Snažte se činit lépe.

Učedník: Propagace Shen Yun míří na vyšší třídu. Tito lidé jsou obecně kulturnější a celkem dost se vyznají v umění. Jsou ústředním pilířem tradičních hodnot a hlavní silou ve společnosti, která podporuje řádné a ctnostné chování. (Mistr: Ano, to je pravda.) Ale během propagace Shen Yun v letošním roce se způsob dělání určitých věcí v některých oblastech dalece odchýlil od hodnot a myšlení vyšších tříd a slyšeli jsme už nějaké negativní komentáře od západních lidí. V některých oblastech praktikující pozměnili design a podklady pro reklamu z propagačních materiálů Shen Yun podle svého pochopení a vkusu, což ovlivnilo elitní značku Shen Yun. Některé materiály obsahují plno anglických chyb a „čingličtiny“ a někteří lidé, aby rozhýbali prodej, neustále zdůrazňují slevy a dokonce nabízejí slevy pod různými zástěrkami. V některých případech je distribuce materiálů agresivní a vůbec se nevěnuje pozornost lokalitě. Některá místa jsou špinavá a zchátralá. Tyto přístupy vedly některé západní lidi k tomu, že se mylně domnívají, že Shen Yun je z Číny nebo Chinatownu. Vyskytly se dokonce i případy, kdy ti, kdo pozměňují materiály, řekli druhým, že se o tom „Shen Yun Office nesmí dozvědět“. Měly by být design a metody propagace řízeny centrálně, aby se zajistila kontrola kvality?

Mistr: Možná si neuvědomujete, koho Shen Yun Office představuje. Představuje Shen Yun. Jak jsem se zmínil na setkání Shen Yun, je nepřijatelné, když lidé mění materiály podle své vůle. Řeknu vám, že ty materiály a design na billboardech jsem vybral já. Navrhl je designér Shen Yun, designér v Shen Yun Office. Potom to posuzuji já, a jestliže s tím nesouhlasím, předělávají se. Do oběhu se dávají až potom, co jsou dokončeny. Jestliže jen tak změníte věci Shen Yun, v běžné společnosti se to považuje za porušení zákona. Přinejmenším byste neměli, jako kultivující, měnit podle své vůle něco, o čem rozhodl Mistr, že? (Potlesk) A měl bych dodat, že ty designy reklam se dělají za použití tradičních hodnot. Barvy i kompozice jsou tradiční. Nejsou něčím, co by mohli vytvořit dnešní lidé. Ty věci, které jste vytvořili, postrádají umělecký cit a také pochopení tradičního a uměleckého použití barev. Mnoho z nich se mi zdá nevkusných, a tak poškozují pověst Shen Yun. A dokonce i ta angličtina v nich je čínská angličtina, které lidé nerozumí, a často používáte slova špatně. Někdy byl ten text větší než název Shen Yun. V každém případě vypadají dost podivně. Další věc je, že toho moc nevíte o reklamě a jednáte pouze podle svých vlastních domněnek. To je problém. Mluvil jsem o tom včera na setkání Shen Yun. Mluvil jsem specificky o této záležitosti. Dávejte si na to pozor.

A kromě toho, tohle představení jsem vytvořil tak, aby se zaměřovalo na vyšší třídu. Ale to, co děláte vy, je často v rozporu s tím, co dělá Mistr. Abych uvedl analogii, já jdu na východ, ale vy vždycky chcete jít na západ. Názorný příklad: chtěl jsem, aby Shen Yun začal tak, že osloví hybnou sílu společnosti a najde si cestu k vyšším třídám ve společnosti. Musíme to dělat takto, abychom se pohnuli vpřed ve věci záchrany lidí, protože když to uděláme takto, bude to mít na společnost vliv. Ale příliš často to, co děláte vy, nejde podle uvažování Mistra, a vždycky děláte věci podle svých vlastních domněnek. Když cestuji, vždy si obhlédnu dobře situované čtvrti a často tam nevidím žádné reklamy na Shen Yun. Ale když pak jdu do Chinatownu, jsou všude. Někdy vyvěšujete reklamu v chudých komunitách a to je jako vyhazování peněz oknem.

Vzpomínám si, co se dělo, když Shen Yun pár let vystupoval v Radio City Music Hall. Někdy jsme tam hráli i čtrnáct dní v kuse, a na každém představení bylo téměř šest tisíc lidí. Ale vstupenky se prodávaly za nějakých pět, deset nebo patnáct dolarů... nejvyšší cena byla dvacet pět. Takže jsme tam byli několik let, a přesto to nemělo dopad dokonce ani v samotném New Yorku. Lidé, kteří tam seděli, hvízdali a nadšeně jásali, a odcházeli s velkým úsměvem, ale to bylo tak všechno. Někteří lidé se dokonce podivovali: jak to, že tam není žádný lví tanec, když je to čínská show? Taková byla jejich úroveň uměleckého hodnocení. Takže jakmile představení skončilo, neměli jsme žádný dopad. Proto se musíme ustavit v hlavním proudu společnosti, jestliže máme dosáhnout svého cíle. Jestliže to, co děláte, neustále nedokáže udržet krok s tím, co Mistr chce, potom vám prodej vstupenek samozřejmě bude váznout.

Podobně reportéři z našich médií, kteří zpovídají diváky... Už jsem o tom mluvil mnohokrát: chci se zaměřit na vyšší třídy, tak začněte dělat rozhovory s nimi! Dotazovaní ve vašich televizních programech nejsou součástí vyšších tříd. Často jsou z nižších vrstev společnosti a nezapadají do toho, co děláme. Není to tak, že bych někoho znevýhodňoval. Chci dláždit cestu pro záchranu více lidí tím, že mířím na vyšší vrstvy. Chci zachránit všechny lidi! Pouze když se vytvoří cesta k vyšším vrstvám, může to mít dopad na celou společnost. Jak jsem právě říkal, když se vstupenky prodávaly za pět dolarů v Radio City, měli jsme jen malý efekt, třebaže Shen Yun tam vystupoval několik let v divadle, které pojme šest tisíc lidí, a vystupoval tam až čtrnáct dní v kuse – a přesto ani v samotném New Yorku jsme neprorazili. Když začal Shen Yun vystupovat v Lincolnově centru, ceny vstupenek byly mnohem vyšší, ale naše obecenstvo ve skutečnosti narostlo. Stačila jen dvě vystoupení, a Shen Yun znali po celém New Yorku a lidé o něm mluvili v autobuse i v metru. Situace se okamžitě změnila.

Učedník: Je vhodné organizovat praktikující v Číně, aby cestovali do zahraničí nebo na Tchaj-wan a sledovali Shen Yun nebo se účastnili konferencí Fa? Zasahovalo by to do cesty kultivace, kterou pro ně Mistr pro toto období vytvořil? Mistře, zdraví vás učedníci Dafa z Pekingu!

Mistr: Slyšel jsem, že někteří lidé odmítli poslouchat, když je druzí chtěli zastavit. Otevřeně vedli jiné praktikující, aby dělali určité věci, a vůbec nehleděli na bezpečnost. Když o takovýchto věcech slyší praktikující mimo Čínu, myslí si, že kdokoliv takhle jedná, musí to být agent ČKS, který se snaží odhalit praktikující. Samozřejmě, někteří lidé organizovali studenty, aby se zúčastnili konferencí Fa, protože se sem chtěli dostat. Jsou i takoví lidé. A tak třebaže já se na tu věc nedívám nutně takto, praktikující mimo Čínu se vzhledem k naší současné tíživé situaci mohou dívat na vaše jednání podezřívavě. Je ten důvod, že věnujete tak malou pozornost bezpečnosti, v tom, že máte problém v kultivaci, protože je vaše pochopení Fa odchýlené? Způsobilo vaše připoutání k předvádění se, že jste tak nedbalí ohledně bezpečnosti druhých praktikujících? Studenti mimo Čínu si myslí, že vaše porozumění Fa se muselo odchýlit. Já myslím, že tak to není, že ne?

Učedník: Přes deset tisíc učedníků Dafa z padesáti osmi zemí zasílá pozdrav našemu velkolepému Mistrovi! Děkujeme, Mistře, za vaši soucitnou spásu! Heshi. (Nadšený potlesk)

Mistr: Tady bych s otázkami skončil. Nechci vám vzít příliš mnoho času, protože zkušenosti a myšlenky, které se sdílejí na konferenci Fa, a to, co se tady učíte jeden od druhého, vám pomáhá se zlepšit. Všichni chcete vidět Mistra, a tak jsem cítil, že bych měl přijít, a když už jsem tady, zodpovědět některé otázky. Nemohu toho říci příliš mnoho. Jestliže věci vyložím příliš jasně, příliš podrobně, nebo příliš specificky, staré síly se s tím nesmíří. Nechci vám vaši cestu kultivace ještě víc ztížit. Pronásledování je přeci jen velmi tvrdé. Takže čím jasněji věci podám, tím těžší to pro vás je. Nemohu jít vaši cestu za vás. Musíte jít svou cestou sami. Učedníci Dafa, kteří přestáli 20. červenec 1999, by si měli sami sebe vážit. Jste skutečně výjimeční a dokonce i bohové si vás váží. Doufám, že si na té cestě, která leží před námi, povedete dobře. Ti, kteří se nedokázali činit dobře, musí být zvláště opatrní a cenit si času, který jim ještě zbývá. Děkuji vám všem! (Všichni učedníci nadšeně tleskají.)dokument v PDF