dokument v PDF

Verze A

Znovustvoření

Ve velkém plánu života, jsme to opravdu my, kdo věci řídí?
Smysl a směr života jsou často záhadou
Je zde vesmírný koloběh, jenž končí zničením
Nyní, v nebezpečném okamžiku, co s tím lze udělat?
Na všechny naléhám, rychle najděte pravdu
Nebeská brána se otevřela, ne však na dlouho
Navrať se k tradicím, aby ses spojil s nebesy
Stvořitel zachraňuje všechny životy

Li Hongzhi
25. dubna 2017Verze B

Opětovné vytváření

Nekonečná jsou Nebesa a Země – kdo jim vládne?
Kalný je lidský svět – kam směřuje?
Vytvoření, setrvání, úpadek a zánik – takový je zákon
Velká kalamita již nastala – kdo se s ní vypořádá?
Lidé tohoto světa, rychle hledejte pravdu
Brány nebes jsou již otevřeny, ne však na dlouho
Návrat k tradicím, to je ta cesta, jež vede do nebe
Stvořitel zachraňuje ohromnou nebeskou klenbu

Li Hongzhi
25. dubna 2017dokument v PDF