dokument v PDF

Blahopřejný dopis konferenci Fa v Argentině

Učedníci Dafa, kteří se účastníte konference Fa v Argentině: Zdravím vás!

Dafa je Zákonem vesmíru a je tím, co bytostem dává život a umožňuje jim dospět k naplnění. Abyste se ho naučili, je nutné ho studovat se vší vážností a klidnou myslí, dělat to vytrvale, a zároveň zaručit, že rozumíte tomu, co čtete. Buďte člověkem – a kultivujícím – který je v souladu s požadavky Fa, a pouze potom jste učedníkem Dafa. Cvičení hrají při kultivaci podpůrnou roli – nic z toho nelze vynechat. Ale šíření takto obrovského Fa zde v lidském světě musí mít svůj cíl. Je to proto, že morálka společnosti upadá a pokles lidské morálky přinesl lidstvu nebezpečí. Dafa byl tedy tomuto světu představen, aby zachránil všechny bytosti, a z toho vyplývá, že učedníci, kteří se opravdově kultivují, mají zodpovědnost za spásu všech bytostí.

Važte si toho! Takováto příležitost přichází jen jednou za věčnost!

Ještě jednou přeji konferenci Fa mnoho úspěchů! Děkuji vám všem.

Váš učitel,

Li Hongzhi
27. listopadu 2016dokument v PDF