dokument v PDF

Blahopřejný dopis konferenci Fa v Evropě

Zdravím všechny učedníky Dafa, kteří se účastní konference Fa v Evropě!

Nejprve bych této konferenci Fa rád popřál mnoho úspěchů.

Naše konference Fa je určena ke kultivaci. To, co kultivující kultivuje, není nikdo jiný než on sám. Vnější tlaky, s nimiž se učedníci Dafa setkávají, jsou zkouškami a stejně tak příležitostmi, abyste byli pilnější, zatímco vnitřní konflikty mezi učedníky Dafa jsou také zkouškami a příležitostmi být pilnější. Kromě Mistra je každý z vás tím, kdo se kultivuje. To, jak dobře se činíte, je odrazem vašeho kultivačního stavu a nikdo není výjimkou. Jestliže je vaše kultivace v nějakém ohledu nedostatečná nebo máte-li lidské myšlení či připoutání, nebudete moci tu poslední část své cesty řádně dokončit. Kultivující vždy pracuje na sobě a i ta nejmenší změna ve vašem lidském uvažování se rovná zlepšení a všechny božské bytosti toho budou svědky. Kultivace se nedělá kvůli Dafa, a zachraňování životů také ne. Kultivace je zárukou, že bytost postupuje k duchovní dokonalosti, zatímco zachraňování životů vychází ze soucitu kultivujícího a jeho zodpovědnosti, když jsou vnímající bytosti v nebezpečí. Opusťte svá připoutání, která jsou příliš početná a příliš silná, a jděte svou vlastní cestou dobře – tento proces je vaší Cestou.

Ještě jednou bych rád popřál vaší konferenci velký úspěch!

Těším se na dobré zprávy od vás a děkuji vám.

Li Hongzhi
5. listopadu 2016dokument v PDF