dokument v PDF

Ohledně reakcí, které vzbudil článek o pomocných duších*

Jako váš mistr uznávám pouze hlavní duši učedníka Dafa. A všechny ty úžasné a záslužné činy, kterými učedníci Dafa v průběhu dějin přispěli, dělala ta hlavní, povrchová těla učedníků. Tento fakt nedokáže nic změnit. Složitá situace, které čelí náprava Fa vesmíru, je mimo lidské chápání a zasahování, které připravily staré síly, je velmi vážné. A tak jsem jako váš mistr nechtěl, abyste uvázli v jednotlivostech tohoto spletitého zmatku, a tím dopustit, aby byla ovlivněna vaše kultivace. Chci po vás, abyste s vnímajícími bytostmi zacházeli nanejvýš velkoryse a soucitně. Když zažíváte jakýkoliv druh zasahování, pokud se dokážete příliš nezaměřovat na podrobnosti toho, co se odehrává, a nenecháte se tím zneklidnit, potom se budete schopni z toho všeho vymanit a budete mít ještě větší mocnou ctnost.

Pravdou je, že vše, co není v souladu s Dafa nebo se spravedlivými myšlenkami učedníků Dafa, je důsledkem zapojení starých sil, a to zahrnuje všechny nespravedlivé prvky ve vás. A proto jsem z vysílání spravedlivých myšlenek učinil jednu ze tří hlavních věcí, které mají učedníci Dafa dělat. Vysílání spravedlivých myšlenek se zaměřuje na věci, které jsou vně i uvnitř [vás], a nic nespravedlivého nemůže uniknout. Je to prostě jen tak, že se vyskytly rozdíly v tom, jak jsme na vysílání spravedlivých myšlenek pohlíželi a jak jsme se s tím vypořádali.

V rozbouřeném světě a když jsou kosmické zákony ve zmatku, jednají učedníci Dafa ze svého soucitu, aby zachránili životy, které samozřejmě zahrnují životy v rámci vašich oblastí. Zatímco nabízíme spásu, příležitosti budou zcela jistě poskytnuty všem bytostem, a některým z nich budou ty příležitosti prodlouženy. V průběhu toho se některé bytosti skutečně obrátí a stanou se dobrými, ale budou také některé, které v závěru nejsou dost dobré, a ty je potřeba odklidit. Tyto věci jste ve skutečnosti dělali po celou svou kultivaci a jako váš mistr tyto věci pro vás dělám také. Tyto druhy zasahování jsou pouze malým zlomkem těch nesčetných druhů, které existují, a nejsou nijak podstatné. Vy už jste ve skutečnosti prošli nejzávažnějším zasahováním ze všech. Někteří praktikující možná vidí určité [znepokojivé] věci, ale to je pouze záležitost toho, jak vnímající bytosti jednají, ať už je to pozitivně či negativně, během tohoto období, kdy jsou věci v takovémto zmatku a zatímco se učedníci Dafa soucitně snaží spasit bytosti. Jestliže máme vnímající bytosti spasit, nemůžeme životy vyhladit plošně – stále se musíme podívat na to, zda mohou být spaseny. V průběhu toho budou životy přirozeně jednat pozitivním nebo negativním způsobem, a něco takového se při nápravě Fa nevyhnutelně stane. Není potřeba reagovat přehnaně, když vidíte nějakou bytost, jak jedná negativně během tohoto období, kdy jsou věci v takovémto zmatku. Studujte dobře Fa, dělejte dobře tři věci a budete mít vše, co potřebujete. Ve skutečnosti ty staré síly, které jsou nyní považovány za démony stojící proti nápravě Fa, jsou již odklízeny. Je zde Mistr a je zde Fa, a tak se nic nemůže vymknout z rukou.

Li Hongzhi
19. srpna 2016


*Pozn. překl.: Míněn je několikadílný příspěvek ke sdílení zkušeností, který vyšel na čínské verzi internetových stránek Minghui.org.


dokument v PDF