dokument v PDF

Učení Fa na konferenci Fa na západním pobřeží USA 2015

Li Hongzhi

16. října 2015 v Los Angeles


(Všichni přítomní vstávají a nadšeně tleskají.)

[V USA] máme dvě konference Fa ročně. Na konferenci se pokaždé nahrne velký počet praktikujících, kteří přijíždějí do pořádajícího města z mnoha míst. Výdaje, které to obnáší, jsou značné. Někdy dokonce uvažuji, že kdyby se všechny ty peníze místo toho použily na věci v nápravě Fa, opravdu by mohly vyřešit zásadní otázky. A tak si myslím, že rozhodně nemůžeme dopustit, aby se z našich konferencí Fa staly pouhé formality. Opravdu se musíte pomocí konference jeden od druhého učit a objevit, kde zaostáváte, aby to opravdu byla konference Fa učedníků Dafa, která vám všem pomáhá společně se pilně kultivovat a zlepšit se ve vašem úsilí.

Jak víte, pokaždé, když je konference Fa, všichni chtějí slyšet Mistra něco učit a doufají, že dojde k nějaké změně v celkové situaci. Pokud si ale dokážete jako kultivující trochu zklidnit mysl a dobře se činit v tom, co máte dělat, ve skutečnosti tam pro vás všechno bude. Pokud vy všichni dokážete dělat tři věci dobře, i když jste pryč v odlehlém koutu světa, budou se o vás starat božské bytosti, a stejně tak se o vás budou starat Mistrova těla zákona. Jakékoliv lidské myšlenky nebo připoutanosti, které máte, způsobí, že pro vás bude těžké se zlepšit a pozvednout, a zároveň budou využity starými silami a zlými faktory. To je jisté. Z pohledu vysoké úrovně staré síly pouze chtějí provést věci podle svých plánů, které pro tuto záležitost mají. Je jim jedno, jestli jste pilní, jaké zasahování způsobují démoni nebo jestli je dopad problémů, které na lidi ve světě uvalily, přiměřený. A pak jsou tu ty bytosti střední úrovně, které vykonávají podrobnosti [plánů starých sil], a ty jen mechanicky dokončují své úkoly a udržují rovnováhu mezi zlem a učedníky Dafa. Ti, kdo se zapojují přímo a hrají negativní roli, nechtějí, abyste se kultivovali. Každý případ lidského uvažování během nějaké zkoušky, každý případ nedostatečných spravedlivých myšlenek a každé připoutání, které kultivující má, zneužijí jako výmluvu pro to, aby vás stáhli dolů a vytáhli vás z řad kultivujících učedníků Dafa. To má za následek, že jsou naše cesty kultivace plné strastí a nebezpečí.

Každé z vašich připoutání může způsobit, že v kultivaci neuspějete. Každé z vašich připoutání může vyústit do fyzických problémů a vést k tomu, že vaše kdysi pevná víra v Dafa zakolísá. Jinými slovy, abych vám řekl pravdu, nikdo si nepřeje, aby vaše kultivace uspěla, a nikdo se nezamýšlí nad tím, jak vám vaše kultivace jde. Staré síly mají v plánu pouze dokončit to, co si přejí dokončit, a to je všechno. A co se týká těch, kdo vykonávají podrobnosti, kdo ubližují a hrají negativní role, ti vás chtějí dostat na kolena a tuto záležitost zmařit, protože oni nevědí, jak tato věc skončí. Koneckonců, zlo je jenom zlo. Mistr je jediný, kdo vaši kultivaci směruje k dovršení. Mistr je jediný, kdo tohle opravdu dělá. To, co Mistr dělá, není tajemstvím pouze pro lidské bytosti, ale také pro božské bytosti. Nikdo neví, co dělám. Bylo to tak především ze začátku. Proto byly tak troufalé, že zasahovaly a umístily tam své vlastní plány. A právě za těchto okolností se vy kultivujete. Opravdu je nebezpečné, pokud k tomu nedokážete přistupovat se vší vážností. A v některých případech zajdou tak daleko, že si vyberou nějakého praktikujícího, dokonce ani neberou v potaz, zda má ten člověk připoutání, jen aby otestovali praktikující v té oblasti, a pozvedli tak xinxing lidí a prověřili jejich víru. Způsobí, že ten kultivující zemře, nechají toho učedníka Dafa předčasně odejít a přimějí druhé, aby zakolísali. Tento přístup se nezdá správný, ale ony pro to mají na větší úrovni důvody, a to konkrétně: jak by mohla tak velká skupina kultivujících nebýt podrobena zkoušce – nebýt důkladně prozkoušena? A tak pro to mají důvody a všechno tohle je tedy pro vás strašlivě vážné.

Za všechny ty roky kultivace jste toho tolik zažili, a přesto si řada lidí opravdu vedla nevalně. Neustále se dopouštějí všemožných chyb, a dokonce si na to zvykli a myslí si, že to nic není. Dokonce i když přijdou tvrdé zkoušky, neuvědomí si, v čem ten problém vězí, protože si na to zvykli a myslí si, že [jejich připoutání] jsou jen maličkosti. Ale tady jde o kultivaci – kam se vytratilo to být „bez mezer“ (wu-lou)? Žádné maličkosti neexistují. Za tyto roky se v řadách našich kultivujících také přihodilo mnoho hrozných věcí a ty sloužily pro naše praktikující jako všemožné zasahování. Může se zdát, že [je to jen problém toho,] že staré síly pro vás přichystaly, abyste mezi námi rozdmýchávali potíže, aby se odhalila připoutání lidí, a že tohle je cíl starých sil. Ale když takové věci děláte, přemýšleli jste o všech těch následcích? Co vás v budoucnu čeká? Opravdu nejste racionální. Někteří lidé opakovaně šidí naše učedníky Dafa o peníze. Vybírají peníze a podvádějí učedníky Dafa kvůli všemožným domnělým důvodům. Každý sem přišel pro Fa. Teď, když jste ty věci udělali, mám pro vás pár slov. Mistr sem přišel, aby spasil všechna stvoření. Pokud existuje kousíček naděje, že můžete být zachráněni, pokusím se vás zachránit. Bez ohledu na to, jak špatně jste se chovali, budu k vám přistupovat stejně jako přistupuji k dobrým praktikujícím. Abyste mohli být zachráněni, neuvidíte žádný rozdíl v tom, jak s vámi jednám. A tohle platí i pro tajné agenty – neuvidíte, že bych s vámi zacházel nějak odlišně nebo se k vám choval nějak neobvykle.

Zachraňování lidí je ohromně náročný úkol. Mistr na každé konferenci Fa probírá jisté problémy, které konkrétní lidé mají, a účelem je pomoci vám opravdu pochopit Fa a kultivovat se v souladu s ním. A na každé konferenci Fa Mistr vysvětluje Zhuan Falun, nikdy nezachází dál. Pokud dokážete vytrvat ve studování Fa, opravdu dát stranou své lidské myšlenky a připoutání, když Fa čtete, a upřímně číst Zhuan Falun na každém kroku své cesty, pak si získáte obdiv božských bytostí. Dokonce i ti, kdo způsobují problémy a hrají protikladnou roli, si budou myslet: „Páni, tenhle člověk je opravdu pozoruhodný.“ To si budou myslet.

Starý vesmír skončil a začal nový. Tohle není nějaký jednoduchý koncept. Abych to ilustroval, zamyslete se nad tím, jak se buňky vašeho těla, které neustále procházejí metabolickým procesem, neustále obnovují a nahrazují. Stejně tak planety, které můžeme pozorovat, se neustále nahrazují a obnovují. Pro životy tam je to katastrofa. Pokud tam bydlí, nemohou tomu uniknout. A tak se takové katastrofy dějí ve vesmíru neustále. Když člověk zemře, všechny buňky v jeho těle musí zemřít a ten člověk už není. Takže nikdy předtím se ve vesmíru nestalo, že by, když už starý vesmír není, někdo, kdo chce být součástí nového vesmíru, toho mohl dosáhnout. Proč si dokonce ani božské bytosti neuvědomují [co dělám]? Protože se to nikdy předtím nestalo. Nikdy jsme neměli situaci, že by životy, které se dobře kultivovaly, byly přímo přesunuty na novou zemi a vnímající bytosti starého vesmíru byly přeneseny do nového vesmíru potom, co byly obnoveny. Není to tedy obtížný počin? Neexistuje žádný obdobný případ v minulosti, k němuž bychom se mohli uchýlit. Když jsem někdy polemizoval s těmi starými silami a ony nevěděly, jak zareagovat, řekly: „Nevíme jak.“ Řekly: „Nevíme, jak udělat to, o čem mluvíš.“ Dnes hovořím k učedníkům Dafa a všichni dlouholetí učedníci má slova chápou. Proto jsem tyto věci řekl. Ti, kdo se nekultivují, nebo kteří nebyli pilní, by nikdy neuvěřili tomu, co říkám, a ani by to nebyli schopni pochopit.

Všechno to zasahování, které se přihodilo v řadách našich kultivujících, ve skutečnosti ukázalo problémy, které tělo učedníků Dafa má. Ti, kdo rozdmýchávali problémy, to pořád pravidelně dělají a zasahování se objevovalo po celý čas. Kolik lidí bude nakonec schopno projít a kolik lidí bude opravdu schopno splnit měřítko pro dovršení učedníka Dafa? Někdy opravdu nejsem optimistický. Náprava Fa určitě uspěje, to je jisté. A učedníci Dafa rozhodně dosáhnou dovršení. Ale kolik jich bude? V této chvíli opravdu nejsem tak optimistický.

Jak víte, čas, který ke kultivaci máme, je pro nás prostě nesmírně krátký. Tempo nápravy Fa je mimořádně rychlé, a přesto musíme jako učedníci Dafa splnit v tomto krátkém časovém úseku naše poslání! Co je to učedník Dafa? Učedník Velké Cesty (Dafa) vesmíru. Mohlo by stačit, kdybyste dosáhli jen svého vlastního, individuálního dovršení? Kdo by se nestal učedníkem Dafa, kdyby to tak bylo? Moc Dafa zachraňovat lidi je jednoduše ohromná. Opravdu by bylo snadné toho dosáhnout. Učedníci Dafa mají poslání, které je impozantní a zároveň obtížné. A do toho jsou tu staré síly. Ale ve skutečnosti vám můžu říct, že to, co děláte, je takto obtížné ze své podstaty, takže kdyby se nepokusily zasahovat staré síly, určitě by to udělala nějaká jiná síla. Způsobili by vám to samé narušování, přesně tohle by udělali. Protože Dafa je tak čistý, spravedlivý a velkolepý, když bohové vidí takovou mocnou ctnost a sílu a jeho kladné vlastnosti, které při zachraňování životů vysvítají, i oni jsou v úžasu a nikdo by nebyl tak troufalý, aby vůči tomu dělal negativní věci. Nasadili by si pozitivní masku, ale stejně by se snažili o dosažení toho, co chtějí – aby dosáhli svých cílů, dokonce by vytvořili něco tak velkého jako to, co vytvořili. Takové staré síly jsou a to, co dělají, je zasahování a ubližování. Věděl jsem, jak náročná tahle věc bude, a tak jsem pro učedníky Dafa vyřešil v průběhu dějin mnoho věcí a z tohoto důvodu jsem vás ochraňoval život za životem a po celou cestu jsem nad vámi bděl. Nicméně v tomto současném historickém okamžiku, v tomto krátkém, ale klíčovém momentě, který rozhoduje o všem, jsou požadavky na vás přísné.

Co bude s vámi praktikujícími, kteří jste si nevedli dobře? Všichni máte rádi, když se na vás usmívám, ale měli byste vědět, že to dělám proto, abych vás povzbudil a vyjádřil, že ve vás věřím. Vzhledem k tomu, jak čas neúprosně tlačí, přemýšleli jste nad tím, co se stane s těmi, kdo se nekultivovali dobře? Někteří lidé stále ještě mají šanci, ale někteří už ne. Někomu ještě čas zbývá, a někomu zbývá jediná naděje – že bude sprintovat. Pokud ale ten člověk nemá položen dostatečný základ a pokud je chápání Fa toho člověka omezené, jak by mohl mít motivaci, aby to vydržel? Byli jste doteď pilní? Pokud jste si nepoložili pevný základ, který je vybudovaný na Fa, nebudete schopni to dokázat. Takové odhodlání a pevné přesvědčení pocházejí z Fa. Čas tlačí, takže nechci říkat jen příjemné věci. Už jsem řekl hodně povzbuzujících slov. (Mistr přikývne, odmlčí se a pak pohledem přejede konferenční sál.) Pokud skutečně zůstalo pozadu hodně lidí nebo nedokážou udržet krok – a tím myslím učedníky Dafa –, pak opravdu není smutnějšího pohledu.

Všichni jste viděli, jak se situace změnila. Vždycky jsem vám říkal, že situace v nebi, situace vesmírné nápravy Fa a situace na Zemi si vzájemně odpovídají. Naznačoval jsem to už od samého začátku. Nad vším, co se děje na Zemi, dohlížejí božské bytosti a je to v jejich rukou, a změny, které se odehrávají na Zemi, zcela odpovídají těm, které se odehrávají v nebi. Všichni pronásledovatelé Falun Gongu se nyní setkávají s odplatou. Stále existuje část učedníků Dafa, jejichž kultivace nesplňuje měřítko pro dovršení, a stejně tak i část těch, kteří si vedli špatně, ale stále ještě se jim dává příležitost. A proto také důvodem, proč se ti pronásledovatelé setkávají s odplatou, není to, že by tato záležitost skončila. Kdyby měli být všichni ti, kdo pronásledovali učedníky Dafa, zatčeni a pohnáni před soud, tato záležitost by byla u konce a ti, kdo se nekultivovali, nebo ti, kteří se nekultivovali dobře, by už neměli žádnou další příležitost. A tak se s těmi, kdo pronásledovali učedníky Dafa, zachází formou politických nebo mocenských bojů nebo ve formě obvinění z korupce. Všichni, kdo jsou teď trestáni, spadají do téhle kategorie a nikdo tomu neunikl. A pokračuje to. Vím zcela jistě, že žádný z nich tomu neunikne, bez ohledu na své postavení. Obyčejní lidé tomu říkají „odplata“.

Protože se tahle záležitost chýlí ke konci, zlo už nedokáže sebrat tu obrovskou sílu a znovu udělat to, co dělalo od 20. července 1999. Zkoušky učedníků Dafa dospěly do konečné fáze. Někteří lidé si tak už pouze přejí, aby to „brzy skončilo“. Ale proč byste to chtěli? Abyste tak mohli začít žít šťastný život? Život bez stresu? Tohle chcete? Jako učedník Dafa, a vlastně se to týká mnoha životů, ztratili byste příležitost zbavit se karmy a ztratili byste příležitost postoupit k dovršení. Jsem proti pronásledování a stejně tak úplně odmítám staré síly. Myslíte, že ten útlak, který zažil buddhismus v minulosti, nebo těch tři sta let pronásledování, kterými prošli křesťané, byly kvůli tomu, že zlo přemohlo síly dobra? Ne, proto se to nestalo. Božské bytosti tehdy využily nespoutané zlo, aby zdokonalily své učedníky, aby pomohly svým lidem dosáhnout dovršení! Čím dále teď situace postupuje, tím více se blíží konec. Jakmile bude ten ničemný tyran postaven před soud, neskončí tohle všechno a nezačne další fáze? (Mistr s vážným pohledem přikyvuje.) Mnozí z nás tohoto časového úseku dobře nevyužili.

Jak jsem právě naznačil, já toto pronásledování neuznávám, protože mám své vlastní plány. Ale protože k pronásledování došlo, porážím je jejich vlastními zbraněmi tím, že zachraňuji vnímající bytosti a pomáhám učedníkům Dafa dosáhnout dovršení během tohoto časového období. Jak jsem právě řekl, když jde o něco takto velkého, kdyby to nebyly staré síly, našla by se nějaká jiná síla, která by působila. Určitě by se odehrálo něco takového. Takže podíváme-li se na věci z jiného úhlu, neposkytly vám zároveň příležitost ke kultivaci, a neposkytly vnímajícím bytostem příležitost k tomu, aby si vybraly spásu? Není možné, aby každý člověk získal spásu nebo se kultivoval. Ale každý člověk musí v průběhu této bitvy mezi dobrem a zlem nevyhnutelně ukázat své stanovisko, a každý musí dokonce vyjádřit svůj postoj, který rozhodne o tom, kam půjde v budoucnosti. Pokaždé, když měla být v minulosti nějaká civilizace zničena, nikdy na tom nebyla hůř než ta dnešní. Kdyby se nevyučoval Dafa, lidstvo by skončilo posledním dnem roku 1999. Proč lidé tolik oslavovali na začátku roku 2000? Proč byli tak šťastní? I když se zdá, že to bylo kvůli povrchnímu důvodu – začalo nové století – , všechno ve skutečnosti uspořádávají božské bytosti a lidé mají stránku, která si je vědoma. Ale to nebylo to opravdové spasení. Lidé teď musí vyjádřit svůj postoj. To, jak bytost jedná, když učedník Dafa objasňuje pravdu a zachraňuje lidi, určuje její budoucnost.

Samozřejmě, ještě před pár lety bylo obtížné objasňovat pravdu. Někteří lidé byli naprosto iracionální, protože tehdy bylo obrovské množství zlých faktorů, které lidi ovládaly. Tyto zlé faktory jsou nyní postupně vyhlazovány s tím, jak náprava Fa tlačí kupředu, a ty zlé věci ve vesmíru byly ve velkém množství odklizeny, zničeny a zrušeny. A těmto změnám odpovídají změny mezi lidskými bytostmi. Lidé jsou teď schopni uvažovat nad věcmi s jasnou hlavou a mohou mít dobré pochopení pronásledování, učedníků Dafa a zlé strany, a tak se od nich žádá, aby zaujali svůj postoj. A tak je to teď samozřejmě jiné. Když byly okolnosti tak zlé, jestliže někdo měl tu kuráž zaujmout kladný postoj, ta bytost byla prostě mimořádná. Bytosti jsou různé; vesmír má různé úrovně a na různých úrovních vesmíru jsou přítomny bytosti různých úrovní. Je to jiné, jestliže byla bytost schopna jednat pozitivně na začátku pronásledování, když věci byly nesmírně tvrdé, oproti tomu, když tak jedná, když se situace uvolnila.

Neviděli jsme podobný scénář mezi učedníky Dafa na jejich cestě? Nakonec existuje rozdíl v úrovních mezi těmi, kdo se činili mimořádně dobře po celou dobu, a těmi, kdo často padali, jednoho dne napsali nějaké to prohlášení [lítosti] a následujícího dne ten text anulovali, i když nakonec se z toho dostali. Pokud se ti, kdo stále ještě nejsou ani do dnešního dne racionální, dnes opravdu probudí, začnou běžet ze všech sil, a pokusí se dohonit ostatní, a opravdu se dokážou dobře činit, potom je možné, že dovršení dosáhnou. Nebudou však schopni dohonit ty, kdo jsou o velký kus před nimi. V kultivaci jsou různé úrovně. Jsem tím opravdu zneklidněn. Čím víc čas ubíhá, tím neklidnější jsem. Tenkrát, když zlo zuřilo a bylo nejšílenější, jsem byl také plný obav – bál jsem se, že to nevydržíte. Ale časem jsem viděl, že učedníci Dafa dokázali přestát jakékoli zlo, a to mě opravdu uklidňovalo. Ale teď, když se blíží konec pronásledování, se cítím ještě neklidnější než předtím. Máme pár lidí, kteří prostě nejsou racionální a jen si tak vlažně mezi učedníky Dafa proplouvají. Tak co s vámi uděláme?

Samozřejmě, někteří naši praktikující se činili vcelku dobře. Ale i ti, kdo se činili dobře, nesplnili měřítko pro dovršení. [Normálně si] kultivující odstraňují připoutání jedno po druhém. Ale ve vašem případě téměř všechna vaše připoutání zůstávají, zatímco se oslabují a zmenšují vrstvu po vrstvě, oslabují se a neustále se zmenšují, dál a dál. Takovýto přístup jsem u vás použil a to umožňuje našim učedníkům Dafa žít normálně mezi běžnými lidmi předtím, než dosáhnou dovršení, a zachraňovat lidi normálním způsobem, zatímco jsou jedni z nich. A zároveň s tím, právě proto, že vaše lidské myšlenky nebyly zcela odstraněny, vám to umožňuje, abyste se kultivovali navzdory jejich zasahování, a jestliže dokážete zůstat bdělí a neustále se kultivovat a naplňovat své zodpovědnosti učedníka Dafa, to je potom mocná ctnost a je to prostě mimořádné. A to je vaše cesta.

Ještě bych vám rád zodpověděl vaše dotazy. (Potlesk) Můžete mi nahoru poslat své papírky s otázkami.

Fa se nezmění, a ani Mistr se nezměnil. Někteří lidé se v kultivaci změnili k horšímu a nejsou tak dobří, jako byli na začátku. Opravdu to však nebyla dlouhá doba. V minulosti lidé mluvili o tom, jak někteří kultivující meditovali čelem ke zdi devět let nebo celý život a snášeli utrpení úplně osamoceni. Praktikovali v klášterech, horách či lesích, odstřiženi od světského světa, a procházeli roky dřiny a utrpení – jak osamělé by tohle bylo? Ale vy se tímto přístupem vydávat nemáte. Přesto někteří lidé stále nemohou vystát, jak dlouho to trvá. A přece se v celé historii nikdo nikdy nekultivoval tak krátkou dobu. Ale tito lidé dovolili sami sobě polevit, a když přijde i jen malé zasahování, zapomenou na to, že jsou učedníky Dafa. Kvůli čemu se kultivujete? Kvůli své pověsti? Ze zlosti? Kvůli připoutáním, která přechováváte v mysli? Kvůli svým nejbližším? Kvůli věcem, ke kterým jste připoutáni? Kvůli věcem, které nedokážete opustit? Nejsou všechny tyto věci právě tím, čeho byste se měli zbavit?

Učedník: Rád bych se, Mistře, zeptal, zda je možné, abychom zachránili osmdesát procent všech životů? Můžeme tohoto cíle dosáhnout?

Mistr: Ne, není to možné. Tolik jich zachránit nelze. Mnoho učedníků Dafa nemá dost velkou sílu mocné ctnosti z kultivace, a nemají dostatečné spravedlivé myšlenky. Už jsme ztratili mnoho příležitostí, ztratili jsme mnoho živých bytostí. (Mistr se odmlčí) Teď už to zcela jistě nedokážeme, tohle vím. Není to samozřejmě jenom vina našich učedníků Dafa. Uspořádání starých sil pro tuto událost způsobila, že tento svět je strašný. Je tady moderní myšlení, které lidé mají, moderní umění, moderní trendy a moderní kultura, a kromě toho tu máme i škodu, kterou kultuře způsobila ta ničemná strana. Je to zvlášť těžké pro mladé lidi, kteří v takovémto prostředí vyrůstají. Nevidí, jak se věci ve skutečnosti mají.

Učedník: Jak to, že staré síly jsou stále schopny dosáhnout toho, že svět nevěnuje pozornost tomu, co se v Číně děje?

Mistr: Takhle to ty staré síly naplánovaly. Čína je jevištěm, kolem něhož se všechno v tomto světě otáčí. Když se nad tím zamyslíte – a dám vám několik jednoduchých příkladů –, kdykoliv se v Číně něco děje, když dojde k nějakému pozitivnímu vývoji, a jiné národy se chystají na Čínu uvalit nějaký tlak, někde jinde ve světě vyvstanou problémy, jako třeba s teroristy, náboženskými extremisty, nebo ten konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Ale jen se nad tím zamyslete: nic se neděje náhodou. Když bylo pronásledování učedníků Dafa nejkrutější, pozornost celého světa by se bývala zaměřila na Čínu, kdyby nebylo těch dalších věcí, které se odehrávaly. A právě tehdy se zřítila Dvojčata ve Spojených státech. Teroristé se prostě vymkli kontrole a odvedli pozornost světa pryč. Nic se neděje náhodou.

Učedník: Můžeme použít spravedlivé myšlenky, abychom staré síly zastavili?

Mistr: Co můžete dělat, je staré síly odmítat. Nemůžete opravdu změnit tento systém věcí, které uspořádaly. Mistr je toho schopen, ale nesmím to udělat, protože kdybych to v tomto bodě udělal, kdybych ty jejich věci zničil, zničil bych tím všechno. Úplně všechno by se tím zničilo. A tak se je snažím porazit jejich vlastními zbraněmi – takhle by se to mělo dělat. Nejsou schopny ovlivnit ty zásadní věci. Takže jako učedníci Dafa byste si prostě jen měli utužit své spravedlivé myšlenky a dělat dobře to, co dělat máte. Pokud se skutečně dokážete dobře činit ve všech třech ohledech, nikdo se vás neodváží dotknout.

Učedník: Musí lidé v Číně, kteří už zaslali žádost o vystoupení z ničemné strany, ještě učinit veřejné prohlášení na stránkách pro výstup z ČKS?

Mistr: Zcela určitě. Dokázali se chopit iniciativy a vystoupit ze strany, což se počítá za jejich vystoupení z ničemné ČKS, ale neznáme důvod, proč to udělali. Bylo to proto, že neměli [ze strany] takový prospěch, v jaký doufali? Nebo v tom byl jiný motiv, motiv lidského druhu, třeba že je něco rozčililo? Potom se to nepočítá, protože aby se to označení odstranilo, člověk musí vyjádřit svůj postoj, zatímco se takto dramaticky odehrává dobro a zlo.

Učedník: Rád bych se zeptal, zda můžeme považovat starou verzi Lunyu za jeden z Mistrových běžných článků (jingwenů)?

Mistr: Ne, to nedělejte. Na starém Lunyu nebylo nic v nepořádku, ale protože bylo vyměněno, mělo by se vyměnit. Všichni si ta svá [Lunyu] ničí. Důvod je ten, že i kdyby se považovalo za běžný článek, stále by to příliš vyzdvihovalo vědu. Tenkrát na začátku se používalo z toho důvodu, aby se spasili lidé v moderních společnostech, kteří byli těžce zaneseni vědeckými názory, a [vědě] se neměl přikládat takový velký význam. Jenže později jí lidé takový velký význam dávali, a příliš ji vyzdvihovali. Ale – věci na téhle maličké zemi jsou skutečně ničím v porovnání s takovýmto obrovským Fa, jaký my máme. A tak nebylo přiměřené, aby se tak moc vyzdvihovala.

Učedník: Můžeme v Číně tisknout a široce distribuovat dvě speciální reportáže z čínského vydání novin Epoch Times?

Mistr: Ne, to nedělejte. Také jsem je četl a vypadá to, že jsou adresovány těm v současném režimu. Nejsou psány kvůli spáse lidí a ani se k ní nevztahují.

Učedník: Někteří praktikující, kteří přišli do USA z Číny, byli kdysi „pomocníky“ ve vězeních a zadržovacích střediscích – lidé, kteří pomáhají zlu v jeho snahách o obrácení praktikujících – a někteří z nich už dlouho mají strašně odchýlené porozumění. I když se třeba zapojili do aktivit Dafa v USA a považují se za učedníky Dafa, hluboko uvnitř si ještě doopravdy neuvědomili ty chyby, které udělali, a dokonce se snaží přijít s výmluvami, aby zakryli to, co provedli. Například někteří z nich říkají, že byli „pomocníky“ proto, aby „chránili“ praktikující , ale vypadá to, že stále skrývají svá připoutání, která si nesou hluboko v sobě, i když napsali formální prohlášení [v němž odvolávají, co udělali pod tlakem].

Mistr: Kultivující vskutku nejsou obyčejní lidé. Ale ani obyčejní lidé vlastně nejsou obyčejní. Obyčejní lidé, kteří tu dnes jsou, jsou jiní než lidé v historii. Všichni mají stránku, která si je vědoma. Ve skutečnosti poznají, když mluvíte pravdivě nebo falešně, a je jim to velmi jasné.

Takže co můžete dělat, když jste udělali chybu? Ano, řekl jsem, že dokud pronásledování neskončilo, stále máte příležitost se kultivovat a činit se dobře. A i když jsem to řekl, pokud jste skutečně pochopili, co jsem tím myslel, měli byste už vědět, že byste si neměli vždy vykládat věci podle své libosti. Co jsem tím mínil, bylo, že než pronásledování skončí, stále máte příležitost. Ano, stále máte šanci, ale pokud té šance, která je vám poskytnuta, nevyužijete, nebo se rozmazlujete, potom se ničíte.

Předtím jsem říkal, že pro učedníka Dafa je v pořádku, pokud jsi udělal chybu. Prostě se jen otevřeně a upřímně vyznej ze svých chyb a ukaž, že se vracíš zpátky na cestu a chceš si vést dobře, a všichni tě za to budou obdivovat. Ale jestli se snažíš ty věci skrývat a tutlat, ty tvoje lidské myšlenky se jenom více zkomplikují a zesílí. A jestli k tomu všemu je tvoje kultivace jeden velký nepořádek, co si o tobě praktikující pomyslí? Jaký z tebe budou mít dojem? A jak se na to budou dívat bohové? A co si mám s tebou v budoucnu počít já? Zachraňování lidí, zachraňování životů je čin soucitu. Ale vždycky budou nakonec takoví, kteří jsou nespasitelní. A kteří to jsou? Jsou to ti, kdo si necení sami sebe. To jsou ti, které nelze spasit.

Učedník: Mistr více než rok po 20. červenci 1999 nevyučoval Fa, ale obecné instrukce, které poskytovaly stránky Minghui.org, byly poměrně jasné. Ale teď se z Minghui.org stala spíše platforma pro zveřejňování oznámení nebo pro poskytování informací a nenabízí toho příliš mnoho z hlediska hlubšího sdílení o principech Fa a...

Mistr: Nechci se tady vkládat do těch různých názorů, které naši učedníci Dafa na věci mají. Ti, kteří provozují média, mají své nápady a myšlenky, jak by se měla média vést. To je jejich cesta, jejich kultivace, a tak bych o těchto věcech raději nemluvil. Je vskutku těžké, aby něco vyhovovalo názorům a uvažování každého člověka. Lidé, o kterých se zmiňuješ, se kultivují stejně jako ty a zcela jistě mají své nedostatky. A totéž by platilo o komkoliv dalším na té pozici. Můžete si ty věci společně prodiskutovat a projít a konstruktivně vznést své připomínky.

Učedník: Byl starý i nový vesmír stvořen tím stejným bohem?

Mistr: Otázka od nového studenta. Vesmír byl stvořen Zhen, Shan, Ren.

Učedník: Projekt výstavby akademie Fei Tian vyžaduje hodně peněz. Mohou kultivující, kteří chtějí a jsou na tom finančně dobře, trochu přispět?

Mistr: Když už jste tuto otázku nadnesli, chci tady jasně říci, že nikomu není dovoleno žádat o peníze nebo je vybírat bez mého souhlasu. Praktikujícím, kteří jsou zapojeni do projektu výstavby akademie Fei Tian, jsem přísně nařídil, že nemají dovoleno vybírat mezi praktikujícími peníze! Někteří naši praktikující přijímají peníze jiných praktikujících nebo žádají praktikující o peníze ve jménu získávání peněz na projekty Dafa, ale nemají fungující finanční a účetní správu a používají ty peníze nezodpovědně. Někteří lidé šidí druhé. Někteří začali s dobrými úmysly, ale když uviděli tu spoustu peněz, začali si je hromadit pro sebe. Nebo v některých případech si ti lidé nechali část pro sebe a zbytek dali praktikujícím nebo projektům Dafa. Tyhle problémy... Přemýšlím, co se s vámi v budoucnosti stane?

Tohle se týká všech učedníků Dafa: kdybyste dnes nebyli učedníkem Dafa, byli byste jedním z těch světových magnátů, co mají hromadu peněz. To proto, že kdybyste nebyli učedníkem Dafa, vaše mocná ctnost – ta obrovská ctnost, kterou jste si s sebou přinesli – by se bývala mohla směnit za ohromné bohatství. A to platí o každém z vás. Ale vy jste se toho bohatství vzdali, když jste učinili to vědomé rozhodnutí, že se stanete učedníkem Dafa. Chtěli jste být učedníkem Dafa, a těch věcí jste se vzdali. Aktivně jste se pro to rozhodli, ze své vlastní vůle. A přesto si teď pro sebe křečkujete těch pár peněz, které vám přijdou do cesty. Jak tohle splatíte? Dnes v tomto kritickém okamžiku historie, s každým haléřem a každou [maličkostí] se odhaluje vaše říše, váš stav mysli a vaše připoutání jako kultivujícího a stejně tak i to, zda můžete [svou kultivaci] úspěšně dokončit, nebo ne. (Mistr se odmlčí) Co s vámi bude?

Nesčetné vnímající bytosti v ohromných a vzdálených kosmických tělech na vás čekají, abyste je spasili. Jsou to vaše bytosti, a přesto se vy tady v lidském světě chováte tak neuspokojivě. Všechny ty bytosti, které k vám tam nahoře patří, vás sledují. Všechny to mohou vidět – každý váš pohyb a čin, každou vaši myšlenku a nápad – znají je všechny. Tady mezi lidmi je všechno tak komplikované. V lidském světě existuje jak víra v bohy, tak také ateismus, a celá kultura se používá jako démonická síla proti pozitivním prvkům! To, jak na tom lidstvo dnes, v období nápravy Fa, je, způsobily staré síly. [Vaše bytosti vás] pozorují a vědí, jak moc vám ty vaše věci zaměstnávají mysl, k čemu jste připoutáni, o co usilujete a kam směřujete. A přesto jsou někteří z vás občas skutečně k smíchu! Mluvím o těchto lidech. Mnozí učedníci Dafa jsou ve skutečnosti velmi dobří.

Učedník: Rád bych Mistra poprosil, aby se posadil.

Mistr: Všichni mě vidí lépe, když stojím. (Učedníci nadšeně a s vděčností tleskají). Podle toho, co vím, stavba na Hoře a Shen Yun přijaly finanční příspěvky od malého počtu praktikujících, ale ta částka byla malá. Shen Yun přijímá dary od praktikujících zřídka. Většina sponzorských darů byla od běžné společnosti, ale ten obnos je také malý. U ostatních projektů jsem lidem nedovolil, aby od praktikujících žádali dary. Namísto toho jsem jim dokonce říkal, že finanční podpora od praktikujících není dovolena. Slyšeli jste to všichni? Až se vrátíte domů, vyřiďte to ostatním. V podstatě žádný projekt kromě stavby na Hoře nemá dovoleno přijímat finanční podporu od praktikujících. Uvědomuji si, že si všichni při své práci pro nápravu Fa sami platíte své výdaje a děláte to z vlastní iniciativy. V Číně praktikující aktivně používají své vlastní peníze na výrobu [pravdu objasňujících] materiálů, zatímco praktikující jinde na sebe aktivně berou [finanční] břemena projektů, na kterých pracují, a to je vaše mocná ctnost. Někteří lidé, zejména někteří učedníci Dafa, i když bývali králové s obrovským bohatstvím, stali se učedníky Dafa a nikdy neviděli hodně peněz pohromadě, zvláště velké objemy peněz, a když je pak opravdu vidí, je pro ně trochu obtížné to psychicky zvládnout. Na tohle si musíte dávat pozor.

Učedník: Zdravím vás, Mistře. Rád bych se Mistra na něco zeptal. Před rokem 1999 bylo skoro 100 milionů praktikujících Falun Gongu. Teď, potom, co začalo pronásledování, i když se zdá, že nepraktikuje až tolik lidí, mezi květnem a říjnem podalo žalobu na Jianga jen necelých sto devadesát tisíc lidí, a to je něco, čemu my všichni můžeme jen těžko uvěřit. Co je důvodem tohoto [malého čísla]?

Mistr: (Mistr se směje) Ve skutečnosti to není tak, jak si myslíte. Někteří naši praktikující mají pocit, že tohle je něco, co by opravdu měli udělat, že je to něco, co by učedníci Dafa měli udělat. Jiní si myslí, že když neprozradí svou totožnost, pomůže to věcem, které dělají. A další se bojí, že když svou totožnost zveřejní, můžou být někdy v budoucnu zatčeni. A někteří lidé o tom prostě vůbec neuvažují. V kultivaci nejsou všichni na stejné úrovni, mají různá pochopení věcí a jejich myšlenky jsou samo sebou různé. Ve skutečnosti podporuji přístup, kdy klíčoví praktikující, praktikující, kteří mohou mít významný dopad, svou totožnost neodhalují.

Učedník: Když při studiu Fa narazíme na úsek od „před 2,5 tisíci lety“, někteří lidé to [v čínštině] vyslovují „liang-qian“ a druzí „er-qian“ – dvěma různými způsoby. Mohu se Mistra zeptat, který způsob výslovnosti je lepší?

Mistr: Myslím, že už jsme si vlastně zvykli to vyslovovat jako „liang-qian-wu“, nikdo to nečte jako „er-qian-wu“. Ale tchajwanští praktikující dávají přednost výslovnosti s „er“. Myslím, že jakýkoliv způsob výslovnosti je v pořádku. Pokud chcete, aby se to při skupinovém studiu Fa shodovalo, čtěme to tak, jak to říkám já. Protože jsem říkal, že to vyslovuji jako „liang-qian-wu“, dělejme to tak, ano? (Učedníci tleskají) Tyhle věci opravdu nemají žádný dopad na naši kultivaci. Různé země mají různé jazyky a výslovnost, a tyhle věci nic neovlivní.

Moji učedníci Dafa, uvědomujete si něco? Pokud jde o to, co od vás očekávám ohledně Fa, nemám spoustu vnějších pravidel nebo požadavků. Ale jiná náboženství a kultivační formy jsou v těchto věcech docela striktní. Proč je tu tedy ten rozdíl? Já po vás jen chci, abyste se soustředili na podstatu Dafa, protože to je to, podle čeho se máte v současnosti jako učedníci Dafa kultivovat. Co se týká povrchových věci, nežádám od vás, abyste se na ně příliš zaměřovali, protože to jsou věci, které se budou řešit během období nápravy Fa v lidském světě. Jsou na příliš nízké úrovni, abyste se jimi zabývali – to tím myslím. Požadavky během nápravy Fa v lidském světě nicméně budou vysoké a v té době nepůjde, když nebudete číst Fa v čínštině, když nebudete chápat smysl originálu.

Učedník: Právě teď žalujeme Jianga. Budeme v další fázi žalovat tu ničemnou stranu?

Mistr: Žalovat tu ničemnou stranu? Až bude strana odstraněna, už víc nebude existovat. I kdybyste ji chtěli žalovat, jak byste ji mohli dát před soud, když nemá fyzickou formu? Nemohli byste ji postavit před soud. Zlé prvky jsou odstraňovány, ale lidé budou v budoucnu kvůli [existenci] té ničemné strany cítit výčitky. Lidé budou uvažovat nad tím, co se stalo, a dějiny z toho udělají ponaučení.

Učedník: Učedníky Dafa z pevninské Číny silně otrávila kultura té ničemné strany a to momentálně vážně ovlivňuje naši schopnost dělat tři věci dobře. Někteří praktikující v mé oblasti si myslí, že bychom měli hlavní pozornost zaměřit na vymýcení kultury strany tím, že budeme v dodatečně stanovených časech vysílat spravedlivé myšlenky, které by specificky vymýtily zlého ducha, ale přitom zachovat čtyři standardní časy pro vysílání spravedlivých myšlenek. Někteří z nás se dívají do sebe a hledají svá připoutání a opakovaně odříkávají slovo „vybuchnout“ z verše „hrom bohů vybuchuje“ v básni „Nebesa se opět vyjasnila“. Ale někteří kultivující jsou toho názoru, že to je rozvracení Fa, a jsou z toho kvůli tomu velké hádky.

Mistr: Co se týká vysílání spravedlivých myšlenek učedníky Dafa, pokud dokážete vysílat spravedlivé myšlenky ve stanovené časy a pokud dokážete vysílat spravedlivé myšlenky, když zažíváte zasahování a chcete ho odstranit, pak to stačí. Můžete vysílat spravedlivé myšlenky, když se setkáte s očividným zasahováním, a odstranit ho. Ale nedělejte to moc často a ani do toho nezapojujte velký počet lidí. To proto, že všichni učedníci Dafa pracují na zachraňování lidí a objasňování faktů. Nerušilo by je pak, kdyby měli dělat jiné věci? A když se snažíte přijít s nějakým novým přístupem nebo s nějakou novou formou, jak věci dělat, to je pak také problém. Samozřejmě že se v tom případě budou učedníci Dafa proti tomu stavět. Tyhle věci byste ve skutečnosti měli řešit racionálně a rozhodně si zachovat jasnou hlavu.

Učedník: Minulý měsíc jsem při jednom z telefonátů, kdy jsem zvyšoval povědomí [v Číně], objasňoval fakta dvaceti až třiceti lidem, kteří spolu pracovali, a všichni vystoupili ze tří stranických organizací. Také mě opakovaně prosili, abych vyřídil pozdravy Mistrovi, až ho příště uvidím. Rád bych dnes této příležitosti využil, abych našemu milosrdnému a vznešenému Mistrovi vyřídil všechny pozdravy, které laskaví lidé poslali Mistrovi za ty roky, co zvyšuji povědomí prostřednictvím telefonátů. Zdravíme vás, Mistře! Děkujeme vám, Mistře! (Učedníci tleskají)

Mistr: Přestože jde o prostý pozdrav, dokázali ho vyjádřit v tomto čase, kdy je Falun Gong pronásledován zlem, a učinili tak uprostřed všech těch pomluv, lží a očerňování. To nám prozrazuje, že jsou opravdu dost dobří. Samozřejmě, tohle se stalo, protože učedníci Dafa dobře objasnili fakta. Musí to mít souvislost s tím, že se vám povedlo dobře jim vysvětlit fakta.

Kultivace, kterou naši učedníci Dafa dělají, kultivace, kterou děláte v tomto životě, není ve skutečnosti za jediným účelem vašeho dovršení. Jinými slovy, kdyby nebylo zodpovědnosti zachraňovat vnímající bytosti, kterou máte, nechal bych vás dosáhnout dovršení, i kdybyste v tomto životě nekultivovali. A je to proto, že někteří z vás se v minulosti kultivovali mnohokrát a vaše základny daleko převyšují základnu průměrného kultivujícího. Takže to je řečeno v pojmech individuální kultivace. Co tedy značí titul „učedník Dafa“? Kdo sem přišel, aby byl učedníkem Dafa? [Tento titul jste si vysloužili,] protože jste na sebe vzali poslání zachraňovat všechny vnímající bytosti. Vaše základna, která pochází z kultivace, a spravedlivé myšlenky, které jste si v kultivaci vytvořili, jsou za účelem záchrany všech životů. Vyložím to ještě jasněji: kultivace, kterou v tomto životě děláte, má posílit spravedlivé myšlenky, které má vaše bytost na povrchu, a to je k tomu, abyste mohli spasit všechny živé bytosti.

Někteří lidé, když tohle slyšeli, si teď myslí: „Aha. Můžeme dosáhnout dovršení, i když na těch věcech nepracujeme.“ Ale to, co jsem říkal, bylo, že kdyby to byla záležitost osobní kultivace, pak ano, mohli byste dovršení dosáhnout. Ale učedníci Dafa jsou bytostmi, které mají poslání, a tak je kultivace Dafa v období nápravy Fa odlišná. Jste-li připoutáni k osobní kultivaci, pak se to považuje za připoutání! Tohle je jiné, než jak se věci mají v kterémkoliv jiném náboženství nebo kultivační cestě. Účelem vaší kultivace je zachraňování životů a to je vyvrcholením vašich slibů, takže jak byste to mohli nedělat?

Učedník: Koordinátor na jistém místě pro výrobu materiálů [v Číně] používá k výrobě materiálů jen obsah z PureInsight.org a není ochoten používat obsah z Minghui.org – i když jsou tam dobré články.

Mistr: Není tam pak něco, přes co se nedokáže dostat, což je připoutání? Nemá pocit, že něco nebylo fér? Anebo je to tak, že Minghui.org není v souladu s jeho myšlením? Ať už je ten problém jakýkoliv, pokud osoba dokáže zachraňovat lidi [s materiály, které vyrábí], pak je to také v pořádku. Ale nemůže si to připoutání vzít s sebou. To musí jít pryč.

Učedník: Lidé v mé oblasti nedávno přijali nový přístup ve skupinovém studiu Fa, kdy potom, co čteme odstavec z Zhuan Falunu, zastavíme se a probíráme, co jsme si z toho odstavce vzali a co nás nejvíc zaujalo na té části Fa vyučované Mistrem nebo k jakým porozuměním jsme přišli. Nejsem si jistý, jestli je tento přístup ke studování Fa vhodný.

Mistr: Ne, ne, není to vhodné. Nepokoušejte se přicházet s nějakým novým přístupem. Prostě čtěte jako normálně a snažte se pochopit Fa. To, zda Fa chápete, se změní v průběhu čtení, a ne diskutováním a sdílením. Přesto ale mohou diskuse a sdílení učedníků Dafa opravdu sloužit k posílení vzájemných spravedlivých myšlenek v kultivaci anebo vám pomoci vidět to, jak věci chápou druzí. Tedy určitým způsobem vám to pomáhá mít spravedlivé myšlenky vůči kultivaci. Je možné, že něco, co jiný učedník Dafa řekne, vám může naznačit, jaké připoutání máte nebo kde zaostáváte. Ale vaše skutečné zlepšení rozhodně pochází z Fa. Měli byste číst Fa soustředěně, místo abyste přicházeli s hypermoderními přístupy.

Učedník: Od malička jsem studoval se svými rodiči a teď už jsem mladistvý. Rád bych věděl, co je jiného na mladých učednících oproti těm starším.

Mistr: Každý život má jako živoucí bytost svou vlastní zodpovědnost. Každý je individuálním životem a představuje svou vlastní skupinu životů. Děti následují své rodiče a to, jak dobře se jejich rodiče kultivují, na ně bude mít dopad – obzvlášť když je dítě ten typ, že je na svých rodičích poměrně závislé. U studentů na škole Fei Tian nebo dokonce i u zaučujících se umělců Shen Yun můžete podle toho, jak se ten člověk chová, určit, jak jsou na tom s kultivací jeho rodiče. Pokud je ten student velice nezávislý a má své vlastní uvažování, je to jiné. V tom případě jedná víceméně sám za sebe.

Učedník: V naší oblasti jsme už po dlouhou dobu nestudovali Zhuan Falun ve velké skupině. Studujeme jen učení Fa přednesená v různých oblastech. Je to v pořádku?

Mistr: Ne, to není. Je v pořádku, když se studují učení Fa přednesená v různých oblastech tu a tam. Navrhl bych vám, abyste si je četli sami doma. Na skupinovém studiu nebo při velkých shromážděních čtěte prostě Zhuan Falun. Všechno, co se vyučuje v přednáškách Fa přednesených v různých oblastech, je vysvětlením Zhuan Falunu.

Učedník: Praktikující, kteří volají do Číny, se někdy setkají se zkorumpovanými funkcionáři, kteří říkají věci jako: „Zpronevěřili jsme obrovské množství peněz. Bojíme se kampaní proti korupci v Číně a nejsme si jisti, co dělat s nezákonně nabytými financemi, které máme.“ A někteří řekli něco jako: „Co kdybych ty peníze daroval Falun Gongu? A také odjedu žít do Ameriky.“ Někteří praktikující říkají, že bychom ty peníze neměli přijímat, protože nejsou čisté. Nejsme si jisti, jak zareagovat, pokud se tohle znovu přihodí.

Mistr: Takto dnešní moderní společnost dopadla, hlavně v pevninské Číně. [Kdo ví,] co je čisté a co ne? A i peníze, které se vám zdají čisté, čisté být nemusí – nepřímo. Takhle tato společnost nakonec dopadla. Ale my se nedíváme na to, jaké jsou věci na povrchu. Na co se díváme my, jsou lidská srdce. V tomto případě mají tito lidé to správné srdce, když říkají, že uvažují o tom, že věnují Falun Gongu peníze – ty peníze, které zpronevěřili, které s takovou námahou získali a riskovali pro ně (všichni se smějí). Přemýšlejte tedy o tom. Přestože je pravda, že tohle dělají pod tlakem situace, v níž se nacházejí, ať je to jak chce, myslí na to, že je dají Falun Gongu, a ne druhým. Neřekli byste pak, že stále existují důvody pro záchranu těchto lidí? Pokud místa na výrobu pravdu objasňujících materiálů opravdu finance potřebují, samozřejmě, a pokud chtějí tito lidé něco darovat, pak jim to dovolme. Stejně, co by s těmi penězi jinak dělali? Přestože ty peníze nejsou „čisté“, pokud budou použity na záchranu lidí, řekli byste, že nejsou „čisté“? Pak je to jiné, že? A odstraní to karmu komukoliv, kdo je daruje. (Všichni tleskají)

Učedník: Učedníci v severní Číně chtějí pomoci učedníkům v jižní Číně v jejich snahách na objasňování faktů. Co můžeme udělat, abychom byli společně pilnější a lépe si navzájem pomáhali?

Mistr: Některé oblasti byly dosud trochu slabé, zatímco jiné na jihu ne. Situace v Číně se rychle mění. Pokud všichni dokážete dělat věci z celého srdce, měli byste být schopni vystačit si sami, bez ohledu na to, kde jste, protože jste koneckonců učedníci Dafa. Samozřejmě, není nic špatného na vzájemné výpomoci, ale když to děláte, rozhodně si dávejte pozor na bezpečnost.

Učedníci: Měli by koordinátoři v různých oblastech Číny právě teď věnovat výraznější úsilí hledání bývalých praktikujících? A snažit se pomáhat praktikujícím, kteří nebyli pilní, aby organizovali víc skupin ke studování Fa a studovali víc Fa, a pobízet je, aby vykročili vpřed a pomáhali objasňovat fakta a zachraňovat lidi?

Mistr: To by se mělo dělat, stále by se to mělo dělat, ale musíte mít na mysli bezpečnost. Ale je tu ta věc – když zmíním dbaní na bezpečnost, možná si myslíte: „Ale věci se teď uvolnily.“ A ano, v Číně to tak víceméně je, jelikož zlo je na ústupu. Ale mechanismy, které byly nastaveny pro pronásledování Falun Gongu, stále běží. Neřekli výslovně lidem, aby přestali s pronásledováním a s mechanismy skoncovali. A tak lidé, kteří jsou na podřízených postech, ti, co tu práci skutečně vykonávají, jako ti v Úřadu 610 a na policii, stále dělají věci v souladu s tím, co je nastaveno. Nicméně ty mechanismy jsou teď v tomto bodě celkem opotřebované. Mnohým policistům je teď pravda jasná a ničeho se [proti nám] nedopouštějí. A mnozí z těch, kdo pronásledovali Falun Gong, se teď bojí, cítí, že to vypadá, že se karta obrací. Skáčou z lodi. To má tedy za následek, že věci se teď zdají být celkem uvolněné a někteří jednotlivci nebo na některých místech teď lidé chodí cvičit ven do parků – dokonce můžete slyšet hrát hudbu. Ale v některých oblastech je situace stále poměrně zlá. Tak se věci mají.

Učedník: V některých částech Číny jsou teď už po dlouhou dobu lidé, kteří podkopávají Fa pronášením proslovů. Jak to můžeme zastavit?

Mistr: K této věci jsem se vyjádřil před začátkem pronásledování, kdy jsem uvedl, že toto není dovoleno. Každý, kdo to dělá, je poháněn lidským myšlením, připoutanostmi a touhou se předvádět. A pokud se tohle stále děje, je to vážný problém. Kdyby v té konkrétní oblasti byly věci opravdu problematické a tento praktikující chtěl sdílet a probrat to s ostatními, bylo by to něco jiného. Ale pokud dělají ve velkém to, co jste naznačili, pak bych řekl, že dělají práci démonů.

Učedník: Pro naše média pracuji řadu let a cítím se čím dál zmatenější. Vedení má těžkou práci, a aby řídili společnost dobře, pořádají denně školení. Ale mně se zdá, že se věci víc a víc vzdalují od kultivace. Nechce se mi chodit na porady a hodně věcí se mi nechce poslouchat, ale bojím se, že lidé řeknou, že neposlouchám vedení. Musím se to každý den snažit zahánět spravedlivými myšlenkami, protože se bojím, že jinak budu čím dál víc jako běžný člověk. Rád bych věděl, jestli můžeme vyměnit čas strávený poradami za studium Fa?

Mistr: Konkrétní věci, jako je tahle, proberu s koordinátory mezi čtyřma očima. Ale řeknu tu pár slov o něčem jiném. Tady to je: Někteří z vás, kdo pracujete v našich médiích, opravdu nemáte ponětí, co děláte, a někteří lidé jsou dokonce stejní jako běžní lidé. Někteří lidé už dokonce ani nepřemýšlejí, k čemu média Dafa jsou. Ale kdo jsi? Jsi učedník Dafa a jsi tady, abys zachraňoval lidi. Účelem vašich médií je objasňovat fakta, zachraňovat lidi, zastavit pronásledování a odhalit zlo. A všechno ostatní, co děláte, je k tomu, aby to zvýšilo prestiž vašeho média, aby v tom mohla být úspěšná. Takže musíte vědět, co děláte. Mluvil jsem s lidmi, co mají na starosti větší média, že je třeba zdůraznit studium Fa, a oni se snaží to dělat a tu situaci zlepšit. Ostatní média dělají to samé.

Ale stejně, někdy když vidím články [které publikujete], nemůžu je číst, protože skoro jako kdyby mluvily za tu ničemnou ČKS. A někteří z vás píší kritické názory na věci obyčejných lidí, a někdy dokonce z těchto věcí dělají senzaci. Neuvědomujete si, že máte zachraňovat lidi? Nesmíte si dělat nepřátele. Protože jste média, měli byste o věcech informovat tak, jak to dělají jiná média. Proč byste měli předkládat názory na věci, které patří běžným lidem? A dokonce cítíte povinnost předkládat názor na to, zda je něco dobré nebo špatné, a úplně vás to rozčílí. Ale vy jste kultivující. Copak nevíte, co děláte? Pokud něco, co jste řekli, způsobí, že si lidé budou myslet, že váš sdělovací prostředek má na ně negativní názor, a vyvinou si averzi, nebo si utvoří averzi vůči Falun Gongu, jak je pak zachráníme? Jakou roli jste pak hráli? A v některých případech jste se dokonce úplně rozohnili nad jistými věcmi, které se staly v Číně. Když někoho zatkli, rozzlobilo vás to a spustili jste, jak zatkli jen lidi, kteří nemají velkou moc, a tak dál. Už ani nevíš, kdo jsi. Jsi členem té zlé strany?

Mohu vám říct, že pokud jde o ta zatýkání, ke kterým právě teď v Číně dochází, ať už mluvíme o velkých postavách nebo těch malých, žádné z nich není omyl – ani jediné zatčení –, protože za současných podmínek se věci prostě dělají takto. A dokonce i ti lidé, kteří nemají příliš velkou politickou moc, ale mají velký vliv na veřejnost, jako třeba umělci, kteří útočili na Falun Gong, teď také zažívají odplatu. Jak jsem říkal předtím, nikdo tomu nemůže uniknout. Před pár lety působila učedníkům Dafa v Číně zapnutá siréna policejního auta nesmírný stres, zatímco teď to zažívají ti, kdo pronásledovali učedníky Dafa. Co si kdo zaseje, to si také sklidí. (Všichni tleskají) A tito lidé se bojí ještě víc než naši učedníci Dafa v těch letech. Naši učedníci Dafa neměli co skrývat, a když se potýkali s tím obrovským psychickým tlakem, nic je netížilo. Na druhou stranu, ti zkorumpovaní úředníci, kteří si nahromadili miliony nebo dokonce stovky milionů, teď vidí, jak jim jejich majetek zabavují, a jsou vyšetřováni, zatýkáni a zavíráni do vězení. Takže to, co ztrácejí, je prostě ohromné. Je to odplata. Proč museli jednat tak zlovolně, když pronásledovali Falun Gong? A další věc je, že naše média by neměla bezhlavě referovat o článcích z Číny nebo je přetiskovat – musíte si ověřit a zjistit, v čí prospěch ty články hovoří!

Mezi zahraničními čínskými mediálními společnostmi jsou některé noviny, které řídí etničtí Číňané z jižní Asie. Noviny, které kolovaly mimo Čínu na začátku, nevěnovaly pozornost čínskému významosloví a gramatice. Věnovaly takovým věcem malou pozornost, protože neměly základ v tradiční čínské kultuře. Tato praxe však pokračovala a mnoho dalších čínských médií ji následovalo. Zjistil jsem, že někdy jsou novinové titulky, které otiskujete, skutečně matoucí, a nedokážu poznat, co se snažíte říct nebo vyjádřit. A někdy je volba slov vyloženě prapodivná, jako kdybyste najednou byli nevzdělaní. Nenapodobujte v těchto věcech druhé. Přijďte s vlastním přístupem a dejte se jím. Jděte svou vlastní cestou.

Učedník: Mnoho učedníků v Evropě má problém uvést do souladu, kdy si mají „vzít Fa za svého mistra“ a kdy mají „bezpodmínečně spolupracovat s nejvyšším koordinátorem“.

Mistr: Já v těch dvou věcech žádný rozpor nevidím. Není to tak, že by koordinátor přišel se svým vlastním Fa a žádal vás, abyste ho následovali. Vy děláte svou kultivaci podle Fa a své jednání zakládáte na něm, zatímco koordinátor koordinuje vaši práci. To jsou dvě odlišné věci.

Učedník: Mohou koordinátoři v každé oblasti dát dohromady větší moudrost všech praktikujících a použít ji při objasňování pravdy? Obávám se, že pokud budou praktikující jen slepě následovat, nebude to dobré pro záchranu lidí.

Mistr: Vím, samozřejmě, že někteří z asistentů v určitých oblastech skutečně nejsou až tak schopní, a tak se snaží věci vynucovat, místo aby s lidmi otevřeně a upřímně sdíleli. Pokud se vám skutečně nedostává moudrosti, potom můžete začít čerpat od jiných, potvrdit a použít to, co je dobré a pozitivní, a vést lidi při práci na iniciativách, které děláte. Žádný kultivující není imunní k dělání chyb. Není to tak, že jakmile jste se jednou stali koordinátorem, jste jako Mistr. Copak neděláte chyby? Děláte. Někdy vaše nápady nejsou dostatečně promyšlené a komplexní. Potom byste měli potvrdit toho, kdo dělá věci dobře, a pak věci pro lidi dobře zkoordinovat. Jsi koordinátor. Jestliže se snažíš na lidech vynutit si svůj přístup, když tě neposlouchají, dokonce i v případech, kdy mohou mít pravdu, a když to nefunguje, věci jim ztěžuješ, jak se potom lišíš od stranického funkcionáře? Musíte to změnit a měli byste odvést dobrou práci na těch úkolech, které jsem vám svěřil.

Učedník: Zasílám Mistrovi pozdravy jménem učedníků Dafa ve městě Handanu [v provincii Hebei].

Mistr: Děkuji vám. (Potlesk)

Učedník: Ve čtvrti Jin města Jiningu v provincii Shandong je jeden člověk, který si říká učedník Dafa, a ten cestuje všude možně a tvrdí, že má zvláštní poslání. Tvrdí, že může použít své nadpřirozené schopnosti, aby odstranil karmu praktikujícím a pomohl jim překonat obtížné zkoušky.

Mistr: Potom se zkazil. Tohle je zcela jistě chování někoho, kdo se zkazil. Ale jak by mohl někdo takový mít publikum? Není to tak, že mu učedníci Dafa v té oblasti naslouchají? Takže se to v té oblasti nestalo náhodou. Znamená to, že tam máte problémy. Je to jen proto, že ve vaší oblasti jsou tyto problémy docela běžné, že má publikum, nebo ne? Samozřejmě, lidé, kteří takovéto problémy nemají, jsou schopni tu situaci jasně rozpoznat a na ty věci přišli. Ale ti, kdo ty problémy mají nebo mají takováto připoutání, nejsou schopni ten problém vidět.

Učedník: Jestliže velký počet učedníků Dafa nedosáhne dovršení a proces nápravy Fa skončí, co se potom s těmi učedníky Dafa stane? Zůstanou tady a budou se dále kultivovat?

Mistr: Nemohu vám říct, jak to bude. Bude to případ od případu. Obecně řečeno se to bude řešit podle slibů, které každý člověk učinil, a nebude žádná další příležitost – vůbec žádná.

Učedník: Opravdu musíme najímat tolik zaměstnanců v administrativě, když obchodní transakce naší společnosti ještě nejsou dost výdělečné? Jejich platy nejsou až tak nízké, a přesto nikdo neví, co dělají, a my nevíme, jak našim médiím pomohli.

Mistr: Které médium to dělá? Někteří praktikující prostě někdy nemají v hlavě jasno.

Učedník: Jsem redaktorem NTD. Všiml jsem si problému, který je dost zřejmý, totiž, že mezi kolegy a mezi vedením a zaměstnanci neprobíhá až tolik komunikace a je pro ně těžké vzájemně si vyměňovat informace nebo myšlenky. Každý si dělá to svoje. Spoléhají se na textové zprávy, aby nám zadávali úkoly, a jen zřídka máme osobní diskuse. Redakční oddělení nemá pravidelná setkání a redakce se setkává jen zřídka, a tak zaměstnanci nevědí, kam stanice směřuje nebo jak se věci celkově mají. A ti, kdo mají to srdce, aby si na sebe vzali více práce, nemají jak pomoci.

Mistr: Bez toho, abych znal podrobnosti té situace, toho nemohu moc říct. Ale dotkl ses jisté otázky, totiž, že lidé spolu nekomunikují přímo, dokonce i když se navzájem vidí, a místo toho si posílají textové zprávy. Mohu vám říct, že přesně tohle dělají mimozemšťané. Lidské bytosti by se spolu měly vzájemně stýkat. Po tisíce let trvání lidských společností, ve kterých fungovala tradiční kultura předávaná bohy, se lidské bytosti nikdy neobešly bez společenského kontaktu.

Jaké druhy bytostí se tedy spolu nestýkají? Jak možná víte, na těch planetách mimozemských bytostí nemají emoce. Ale jak děsivé je pomyšlení, kdyby se totéž stalo na Zemi! A přece pro kultivující jsou emoce připoutání. Vytrhnout se z emocí je obtížný úkol, před který jsou kultivující postaveni, a pomáhá vám to odstranit karmu a lidské myšlenky a připoutání, jak se kultivujete. Existence emocí také slouží na udržení lidského způsobu života. Mimozemšťané se mezitím nemohou kultivovat a oni nemají tohle zvláštní prostředí, které mají lidské bytosti. Ale „mimozemšťanům“ tak říkají lidé na Zemi. Jsou to jen podivná stvoření, zvláštní tvorové. Člověka v zásadě stvořili bohové z hlíny. Bohové pohlížejí na základní částice Tří říší jako na hlínu nebo prach ve vesmíru. Jak to vidím já, mimozemšťané vylezli ze skládky z odpadky, protože jsou níže než lidé.

Nemají emoce, takže co jejich společnosti spojuje? Technologie. Ten, kdo má lepší technologii, má u nich vyšší postavení. A ten, kdo má technologii ještě vyšší, se stane vůdcem. Žijí technologií. Na začátku byli prostě jenom nízkou formou života a jejich existence neměla žádný skutečný účel. Jak postupně začali používat technologii, aby si svou existenci udrželi, technologie se pro ně stala nejvyšší prioritou. Takovíhle jsou. Nerozumějí myšlení lidstva a ani vy byste samozřejmě nerozuměli jejich myšlení, protože je úplně odlišné. Protože teď mají tu technologii vysoce rozvinutou, docela dobře teď umějí rozpoznat, co chcete sdělit. Oni to vědí. Takže takovíhle jsou.

Učedník: Není mi jasné, za jakých okolností bychom měli usilovat o shovívavé rozřešení věcí, když vysíláme spravedlivé myšlenky...

Mistr: Nikdy jsem vám neříkal, abyste se pokoušeli věci „shovívavě rozřešit“, když vysíláte spravedlivé myšlenky. Vysílání spravedlivých myšlenek se přece dělá proto, aby se věci odklidily a zničily, nebo ne? Jestliže se snažíte věci „shovívavě rozřešit“, když vysíláte spravedlivé myšlenky, proč se potom vůbec obtěžovat a spravedlivé myšlenky vysílat? Nedělá se to proto, aby se ty zlé věci odstranily? Proč byste se snažili nalézat pro ty zlé věci „shovívavé řešení“? Říkal jsem vám, že jed je jedovatý, a vy ho nedokážete změnit tak, aby už jedovatý nebyl, že? Nedokážete, protože je jedovatý ze své podstaty. Jestliže se snažíte ten jed proměnit v něco nejedovatého tím, že mu objasňujete fakta, nezdá se to příliš proveditelné, že?

Učedník: Někteří praktikující v Číně se nepřipojili ke snahám o zažalování Jianga.

Mistr: O tomhle jsem už předtím mluvil. Jestliže se někteří lidé nezapojují do snah o zažalování Jianga, protože mají dobrý dopad a nechtějí odhalovat svou totožnost, potom bych je v tom, aby se připojili k žalobě, nepodporoval. Ale do této kategorie nespadají všichni. Někteří praktikující tuto iniciativu nevzali vůbec vážně, což je kvůli tomu, kde se nacházejí v kultivaci. A pak jsou další, kteří mají prostě strach, a to je také určeno tím, jak je na tom ten člověk v kultivaci. Takže taková je situace.

Učedník: Nedávno jsme viděli několik dolarových bankovek s čínskými nebo anglickými vzkazy a adresami webových stránek Dafa. Je vhodné toto dělat ve Spojených státech?

Mistr: Ne, není. Myslím, že to museli udělat lidé, kteří nedávno přišli z Číny. V USA tohle dělat nemusíte. Mezinárodní společenství se dívá na ničemnou ČKS jako na obludnost. Možná to neříkají, ale vědí to. Takže není třeba, abyste jim to říkali nebo dělali tyto věci.

Někteří praktikující, kteří přišli z Číny, tady dělají věci s mentalitou lidí, kterou mají lidé doma, a často dělají věci podivně. Lidé tam venku ve světě vám nebudou rozumět. Určité projekty vám nedovolují se do nich zapojit, ale nebude to tak napořád. Musíte obrátit své myšlení, protože teď žijete v normální společnosti. Musíte se zbavit těch zvyků, které jste si utvořili, když jste žili v kultuře té strany a uprostřed mezilidských vztahů, které už nejsou normální. Když jsem poprvé přijel do USA, také jsem byl takový, ale rychle jsem si ty věci uvědomil. Máte sklony zacházet ve věcech do extrémů. Například, když píšete článek, výběr slov je extrémní, a když něco píšete, vyjadřujete věci skutečně extrémním způsobem. Tato společnost, kde jsou lidé velice orientováni na fakta a věci nepřehánějí, takovéto věci nepřijímá dobře.

Učedník: Co bychom měli udělat se starým Lunyu, které bylo nahrazeno – nechat si ho, nebo ho spálit?

Mistr: Spalte ho, neváhejte a spalte ho. Když vám říkám, abyste ho spálili, prostě ho spalte.

Učedník: Mohl by prosím Mistr říci trochu více o významu Symfonického orchestru Shen Yun? Toto je letos poprvé, co jej prezentujeme, a máme problém ho efektivně zpropagovat. Je to těžší než s Shen Yun.

Mistr: Jak se zlepšila kvalita a technická úroveň Shen Yunu, účinek jeho představení se také postupně zlepšil. Technická úroveň se zlepšila ve dvou ohledech. Jedním z nich je zlepšení technické úrovně účinkujících, kteří vystupují na jevišti. Druhým je to, že vzhledem k tomu, že tanečníci na jevišti tančí na hudební doprovod, kdyby ta hudba nezněla dobře, shodilo by to celkový dojem z představení. A další věc je, že ty zvuky, které vytvářejí, používají božské bytosti k tomu, aby očistily těla lidí od zlých věcí, a mohou proniknout až k nižším úrovním a mít obrovský, kladný dopad. Vše, co je součástí Shen Yunu, má svou úlohu v zachraňování lidí. Kvalifikovaní umělci mohou inspirovat lidi svou hudbou, propagovat kulturu inspirovanou nebesy a pomoci obnovit tradiční kulturu. Protože orchestr nemůže spasit lidi zcela, nechávám je, ať jedou na turné na krátkou dobu a dají lidem vědět, jak vysoce kvalitní hudbu Shen Yun hraje. Ten zážitek také zoceluje samotné hudebníky. Máme excelentní hudebníky, takže bych rád předvedl jejich vysoké kvality. Naši tanečníci mají mnoho příležitostí své dovednosti předvést, ale naši hudebníci ne.

To, že máme excelentní orchestr, zvyšuje celkovou kvalitu Shen Yunu. Praktikující v některých oblastech vidí ten velký dojem, kterým orchestr na lidi působí, a chtějí ho prezentovat, zatímco některé oblasti o něm slyšely a také by rády koncerty prezentovaly, ale nemají pro to podmínky. A některé si přejí jej prezentovat, ale mají potíže kvůli určitým změnám v okolnostech, jako například že se praktikující stěhují, a není snadné prodávat vstupenky. Každá oblast má nakonec své vlastní těžkosti. Ale myslím si, že ve většině případů, když se nedokážete činit dobře, má to více či méně co do činění s vaší rolí, kterou v tom máte, jako například že myšlení nebo představy lidí nejsou správné.

Moji učedníci Dafa, když si myslíte, že byste něco měli udělat, potom byste to měli jít udělat dobře. Všichni mají samozřejmě hodně práce a já to chápu. Nekritizuji vás. Ale řekl bych, že ať už máte jakékoliv podmínky, pokud vy, jako učedník Dafa, můžete dělat dobře ty věci, které děláte, božské bytosti vás budou opravdu obdivovat. Ale když do ničeho nevkládáte své srdce a nezaměřujete svou mysl na spásu lidí a nejste ochotni na tom pracovat, co potom vlastně děláte? Víte, že učedníci Dafa mají dělat tři věci dobře, ale vy ať děláte cokoliv, neberete to až tak vážně. Jakmile jednou čas uplyne, je pryč. Jestliže neděláte nic dobře a nikdy se dobře nekultivujete, co se potom s vámi stane?

Učedník: Mnoha Číňanům se ateismus hluboce vryl do mysli. Jak můžeme použít spravedlivé myšlenky, abychom ho odstranili?

Mistr: To není něco, co byste mohli v současnosti odstranit. Prostě se jen vynasnažte mluvit o tom s lidmi, když se je snažíte spasit. Samozřejmě, můžeme říct, že ateismus, ke kterému se lidské bytosti hlásí, celý ten systém – včetně kultury – byl určen k tomu, aby hrál negativní roli. Všichni v minulosti věřili v bohy a pouze v nedávné době se věci takto vyvinuly. Konflikty, které se odehrávaly v minulosti, bývaly mezi různými náboženstvími, kdy každá ze stran obhajovala boha (bohy), ve které věřila. Ale teď je to o tom, jestli bůh vůbec existuje nebo ne. Tohle se nikdy v minulosti nestalo. Jde o čistě současný jev. Nebyl zde umístěn pro vás, aby vám ještě o tolik ztížil zachraňování lidí? Takže pro lidi je to pohroma. Je to největší překážka pro to, aby mohli být lidé spaseni.

Dokonce i když neobjasňujete fakta o zlé ČKS, lidé postupně uvidí, co je to za zlou věc. Ale co se týká ateismu, ti, kdo v té kultuře vyrostli, ji nedokáží vidět takovou, jaká je. Je pro ně opravdu těžké to pochopit.

Učedník: V naší oblasti a v některých dalších je [mezi praktikujícími] několik iracionálních lidí, kteří na turistických místech nebo v Čínské čtvrti křičí z plných plic a dělají další věci, které policie a místní úřady neschvalují.

Mistr: Mohu vám říci, že takovíto lidé jsou v každé oblasti, a budou se vyskytovat, dokud tato záležitost neskončí. Staré síly je řídí, aby takto jednali a měli negativní vliv. Myslí si, že jinak, kdyby byl každý učedník Dafa takhle skvělý a pozitivní, všichni by si brzy uvědomili [pravdu], protože by v té směsici nebyly žádné negativní prvky. Další věc je, že kdyby tomu bylo naopak, jak by mohly zkoušet vaši mysl? Někteří z vás jsou k těm věcem, které říkali ti lidé, kteří se předvádějí, skutečně připoutáni a není tohle starost, kterou byste měli opustit? Tohle si ty staré síly myslí. Považují to za mezeru, a tak způsobují, že se ti lidé předvádějí, a sledují, jak se s tím vypořádáte, jakým způsobem uvažujete a jestli to do vás zasahuje. Staré síly se nestarají o to, jaký účinek mohou mít tyhle věci na obyčejné lidi. Starají se pouze o to, aby dokončily to, co chtějí, aby se dokončilo. Ti lidé sem přišli rušit, i když na povrchu se vydávají za učedníky Dafa. Mohu vám říci, že oni všichni přišli zasahovat a staré síly naplánovaly, že vstoupí do vašich řad.

Mistr ale zachraňuje všechny. I tajné agenty. Už jsem to naznačil v minulosti, že? Tenkrát, když na to byl prostor a čas, jsem k těm lidem promluvil a řekl jim, aby se upřímně snažili činit se dobře, a že tato příležitost se těžko naskytne. Ale teď už takové věci neříkám. Někteří lidé, kteří spadají do této kategorie, se mě ptali, jestli mohou dosáhnout dovršení. Odpověděl jsem, že jestli nemůžete dosáhnout dovršení, potom nemůžete dosáhnout dovršení. Jak by se něco takového mohlo stát? Celou tu dobu dělají věci, které podkopávají Dafa, a vůbec se nekultivovali, tak jak by mohli dosáhnout dovršení? Jsou dokonce horší než obyčejní lidé, tak jak by mohli dosáhnout dovršení? Mají teď posledních pár příležitostí, a i když se teď budou snažit ze všech sil, nebudou schopni dohonit ostatní. Pokud by se skutečně dokázali činit dobře, dovršení by bylo možné, ale už jim zbývá nesmírně málo příležitostí.

Učedník: Tihle lidé s velkým nadšením chodí na turistická místa a chodí tam každý den.

Mistr: To je pravda, tihle lidé jsou opravdu nadšení.

Učedník: Někteří Číňané a lidé z řad široké veřejnosti se jim vyhýbají, ale někteří praktikující je stále podporují.

Mistr: Ano, někteří praktikující si myslí, že to, že vyšli ven, aby nám pomohli, je dobrá věc, a že by je lidé samozřejmě měli podpořit. Tihle praktikující nejsou schopni rozlišit, kdo způsobuje zasahování, a kdo ne. Právě proto, že existují takovíto praktikující, kteří těmto lidem poskytují prostor a nezbytné podmínky, aby to mohli dělat, jsou tito lidé schopni dělat to, co dělají. [Někteří lidé si myslí, že bychom je měli] „tolerovat“. Ale proč byste je měli tolerovat? Měli byste je tolerovat, když ovlivňují vaše zachraňování lidí? Jistě, jednu dobu jsem byl také toho názoru, že bychom je měli co nejvíc tolerovat. Ale teď se zdá, že někteří z těchto lidí nikdy neprojeví lítost ani se nezmění, tak už jim nedávejme žádné další příležitosti.

Učedník: Učedníci Dafa z celkem osmdesáti osmi zemí, oblastí a měst zasílají Mistrovi své pozdravy.

Mistr: Děkuji vám všem. (Potlesk) Myslím, že je ještě něco, o čem bych rád promluvil. (Potlesk)

Máme teď [v USA] každý rok dvě konference Fa, což je o dost méně, než jsme měli kdysi. Ale i tak, ten účinek, který pochází z toho, že jste pospolu, sdílíte a diskutujete, a poháníte jeden druhého, je skutečně vynikající. A právě tohle mají naše konference Fa dělat – mít pozitivní vliv na naši kultivaci. Naše konference Fa toho také hodně udělaly pro to, aby našim praktikujícím pomohly překonat nesnáze v průběhu těchto let. Tím, že se navzájem povzbuzujete v těžkých časech, můžete si navzájem pomoci se z toho dostat, a právě tohle pomáhají konference Fa dělat. A tak doufám, že vaše cesta sem nebyla zbytečná. Jak jsem se zmínil na začátku, přicestovali jste sem z velkých vzdáleností, a když to všechno sečteme, ty výdaje za cestování, jídlo a ubytování a další nákupy jsou prostě ohromné. A tak je nezbytné, aby se všechny tyto peníze utratily užitečným způsobem. Nemohou se používat jen k tomu, abyste se zapojili do aktivit a bavili se. Po konferenci, až budete mít příležitost, řekněte těm, kteří nebyli pilní: „Už ti nezbývá moc času. Co budeš dělat?“ Zeptejte se těch, kteří udělali chyby: „Co s těmi svými chybami uděláš?“ A zeptejte se těch, kteří si vzali peníze praktikujících pro sebe: „Co budeš dělat?“

Někteří naši praktikující mají problém projít zkouškou karmy nemoci. Nemyslete si, že v tom nutně musí být nějaká velká věc [která to způsobuje]. Můžete si myslet, že jste neudělali chybu v ničem zásadním a že jste velmi pevní ve své víře ve Fa. Ale neměli byste brát ty malé problémy, které máte, jako že o nic nejde. Zlo se chytí jakýchkoliv mezer. Mnoho praktikujících kvůli malým věcem dokonce zemřelo. Skutečně to bylo kvůli něčemu velmi malému. To proto, že kultivace je něco vážného a vyžaduje, abyste neměli žádné mezery. Jestliže jste se po dlouhou dobu s těmito věcmi nevypořádali, ať jsou jakkoliv malé, jestliže jste je nebrali vážně po dlouhou dobu, potom je to velký problém. Mnoho lidí zemřelo kvůli takovýmto věcem. Staré síly by se v současnosti neodvážily pronásledovat učedníky Dafa přímo – žádná z větších bytostí, které přebírají formu, by se k tomu neodhodlala. Jaký druh stvoření potom tyto věci dělá? Věci jako červi, brouci, bakterie a všemožné odporné věci tohoto druhu. Vysílání spravedlivých myšlenek je v těchto případech nesmírně účinné! Jsou odstraňovány v ohromných kvantech. Ale je jich hodně, vzhledem k tomu, jak je vesmír velký. A vesmír se skládá z mnoha vrstev. Takže poté, co tyto věci úplně zničíte, krátce nato, zanedlouho, mohou znovu proniknout dovnitř a vy je musíte znovu odstranit. Takže si musíte takto udržovat spravedlivé myšlenky a vytrvat v nich po nějaký čas, předtím než uvidíte zřejmé výsledky. Neztrácejte sebedůvěru jen proto, že jste chvíli vysílali spravedlivé myšlenky a cítili jste se dobře, a teď se zdá, že věci opět nejdou dobře. Mohu vám říci, že tento přístup používají, aby vás zlomily – aby oslabily vaši pevnou víru. A tak musíte být před těmito věcmi ostražití.

Všechny ty „tři věci“, o kterých mluvím, jsou důležité. Doufám, že se budete na posledním kroku své cesty činit ještě lépe. Ti z vás, kdo jste se činili dobře, nesmíte polevit. Nesmíte. Nebylo pro vás snadné po všechny ty roky vytrvat. Cením si vás a děkuji vám. Všem vám děkuji! (Učedníci tleskají a s úctou vstávají.)dokument v PDF