dokument v PDF

Učení Fa na Konferenci Fa v New Yorku 2015

(Li Hongzhi ~ 14. května 2015)

(Všichni přítomní vstávají a nadšeně Mistrovi tleskají.)

Dobré ráno! Posaďte se, prosím. Všechny vás sem přivedla kultivace Dafa. Každý učedník Dafa dělá věci, které má dělat proto, aby splnil své historické poslání. Samozřejmě, někteří jsou pilní, jiní tak pilní nejsou, ale to je normální. Když máte skupinu kultivujících, no, ve skutečnosti by nebylo normální, kdyby byli všichni tak pilní. Ale ať je tomu jakkoli, jako učedníci Dafa musíme splnit to, co se od nás očekává. Jestliže se to, na čem učedníci Dafa pracují, v blízké budoucnosti skutečně odehraje, a vy jste si přesto nevedli dobře, potom toho budete v tom okamžiku litovat – skutečně litovat. Jestliže jste [v tom okamžiku] neudělali mnohé z těch věcí, které jste původně chtěli udělat, nebo jste nezachránili mnohé z těch lidí, které jste si přáli zachránit, pak je to vážná věc.

Samozřejmě, jestliže máte ty věci dělat dobře, musíte si ve své kultivaci počínat dobře. To tedy znamená, že kultivace je pro každého z vás základem. Jestliže se v jakémkoliv projektu na záchranu lidí od své kultivace odchýlíte, pak zjistíte, že se víc a víc chováte jako nekultivující a máte stále větší sklon se na věci dívat jako obyčejný člověk a také je tak dělat. Ale dokážete-li zůstat ve Fa celou dobu až do konce a ve své kultivaci v žádném bodě nepolevíte, zjistíte, že všechno, co děláte, je skutečně hodno kultivujícího. Tohle je prostě podstatné, má-li učedník Dafa dokončit své poslání, a co to na základní úrovni zajišťuje. Tak se od Fa nemůžete odchýlit a v žádném bodě nemůžete ve své kultivaci polevit. Ano, mnoho učedníků Dafa, kteří nežijí v Číně, mají hodně práce na projektech. A chcete-li na těchto projektech odvést dobrou práci, aby byly při zachraňování lidí účinné, pak je třeba je dělat lépe, vkládat do nich více srdce a věnovat jim více času. A v tomto případě se může zdát, že nemáte na svou kultivaci čas. Ale ať už jsou okolnosti jakékoliv, všichni si stále ještě potřebujete najít čas na kultivaci a studium Fa.

Samozřejmě, protože se kultivujete, všechno, co děláte, pokud jste kultivující, má přímý vztah k vaší kultivaci a tyto věci ve skutečnosti tvoří cestu vaší kultivace. Všechno, co děláte, je součástí vaší kultivační cesty. Vaše kultivace je zakotvena ve všem, co děláte, ať už je to práce ve světě, na projektech Dafa, nebo jak se vypořádáváte s běžným životem, to je jisté. Samozřejmě, jak jsem právě řekl, jsou takoví, kteří jsou pilní, a takoví, kteří nejsou. Někteří si uvědomují tu ohromnou zodpovědnost, kterou učedník Dafa, takováto bytost, má, zatímco někteří to tak silně necítí. Samozřejmě, myslím, že v žádném případě nemůžete jako učedníci Dafa zvolnit. Před pár lety jsem se nejvíce obával toho, že přestože bylo pronásledování tak kruté, mnozí nebyli schopni při projektech Dafa spolupracovat. Výsledkem vašich rozepří bylo, že se mnoho věcí neuskutečnilo. Mnoho věcí se neuskutečnilo v důsledku toho, že vašeho silného soupeření využily prvky zla. Teď už jste si tyto problémy uvědomili a lidé teď do mnoha věcí prostě jdou a udělají je, když si myslí, že ty plány jsou dobré. Ačkoliv mnohé věci nejsou promyšleny tak důkladně a pečlivě, podíváte-li se na to jako učedník Dafa, nejsou ty situace před vás postaveny a nedávají vám prostor, ve kterém se můžete kultivovat? Není na vás, abyste na tom pracovali a doplnili to, co nebylo až tak důkladně promyšleno, nebo to, o čem si myslíte, že ještě není úplně ideální? Není to právě to, co byste měli jít udělat?

Totéž bylo také patrné, když mnoho lidí pracovalo na propagaci a prodávalo vstupenky na Shen Yun. Zpočátku jste měli rozepře a zdálo se, že někteří lidé nebyli moc nadšení. I když většina lidí udělala, co se jim řeklo, nepracovali na tom celým srdcem. Ale vzhledem k tomu, že každá minuta a každá vteřina vašeho života je součástí vaší kultivace, marníte své [příležitosti], plýtváte omezeným časem, který na své kultivační cestě máte, a nejdete po té cestě pořádně. Na všem, co máte dělat, musíte pracovat celým srdcem a dobře – a pouze tehdy je to obdivuhodné. Možná, že děláte to, co se vám řekne, ale pokud doopravdy nedáváte pozor na to, jak se k věcem stavíte nebo jak účinně zachraňovat lidi, pak máte ve své kultivaci problém.

Samozřejmě, vskutku jste se snažili dělat, co jste mohli. Ale při zachraňování životů nejsou věci tak jednoduché. Staré síly si myslí, že když můžete něco dokončit snadno, nezískáte z toho žádnou velkou ctnost. A proto vám věci ztěžují. Když lze něco udělat snadno, potom by to mohl dělat každý. Tak jaký by pak mělo smysl, aby to dělali učedníci Dafa, a jaký by mělo smysl, abyste to dělali vy? Proto se to odehrává tak, že věci, které děláte, jsou do určité míry obtížné, a jen tak můžete prokázat, že se kultivujete. Samozřejmě, jenom když se věci mají tak, mohou učedníci Dafa skutečně dávat najevo svou velkou ctnost. Když jste schopni uskutečnit to, co jiní nemohou, dokážete se dobře kultivovat i při těžkostech a tlaku pronásledování, a navíc dokážete zachraňovat vnímající bytosti, je to prostě pozoruhodné. Jenže co skutečně zahrnuje „spása vnímajících bytostí“? Zvažte následující. Mnoho lidí v historii mluvilo o svém záměru „spasit vnímající bytosti“. Ta slova se snadno řeknou, ale ve skutečnosti byla bohům k smíchu. Protože kdo by byl tak smělý, aby zachraňoval vnímající bytosti? Jedna věc je tato velkolepá slova vyslovit, ale kdo by měl tu odvahu je skutečně vykonat? Máte-li někoho spasit, jak mu pomůžete vyřešit ty ohromné karmické dluhy, které má, nebo zrušit ty mnohé názory, které si utvořil, když byl na tomto světě? Jak urovnáte ta karmická a již dříve existující spojení mezi karmickými dluhy a vším, co se k němu v tomto světě vztahuje? A o kolik složitější je spasit velké množství vnímajících bytostí než jen jeden život. Spasit lidi je právě takhle těžké. Ale jakkoliv složité tyto věci mohou být, Mistr a také další bohové pomáhají s hlubšími záležitostmi, které s tím jsou spojeny. A ve věcech na povrchu jsou také velké překážky. A do toho všeho musíte vložit své srdce, když na tom pracujete.

Kultivující se na pohled nijak neliší od obyčejných lidí. Nestane se tedy, že potom, co se dáte cestou kultivace v Dafa, budete okamžitě vypadat jako božská bytost. Váš zevnějšek se nijak nezmění. Jak půjdete cestou k božství, jedinou změnou bude, že o věcech budete přemýšlet jinak než obyčejní lidé. Zdá se, že někteří lidé se velmi pilně kultivují, studují Fa a cvičí, ale do sebe se nedívají. Ale když se do sebe nedíváš, přemýšlej o tom, nejsi pak obyčejný člověk? Dívá se kterýkoliv obyčejný člověk do sebe? Kdo z obyčejných lidí se dokáže do sebe dívat? Předpokládejme, že se někdo snaží v jakémkoliv sporu, do kterého se dostane, přemýšlet o tom, co udělal špatně, a poté, co na to přijde, se té druhé straně omluví, no, když se to stane v Číně, lidé si budou myslet, že je blázen. Protože morálku celé společnosti tam zničila ta zlá strana. Žádný obyčejný člověk by se na problémy tak nedíval. Ve sporu spíše ukáže prstem na tu druhou stranu a napětí se vyostří. Učedníci Dafa se tak nechovají.

Samozřejmě, někteří jsou pilní, a někteří, spolu s novějšími praktikujícími, pilní nejsou. A tak ve sporu nebo při napětí se hodně lidí z vás přes to na chvíli nedokáže přenést. Ale pomohou-li vám ti, kteří praktikují už dlouhou dobu, nebo budete-li vytrvale studovat Fa, věci se vám postupně vyjasní. Kousek po kousku si v kultivaci uvědomíte: „Aha, musím se podívat do sebe a přijít na to, kde dělám chybu, co nedělám správně nebo co jsem neudělal pořádně a proč se to stalo.“ A právě tím se kultivující liší od obyčejného člověka. Z povrchu člověka to nepoznáte. Ale to, jak nesouhlas nebo spor ovlivňuje vaši mysl anebo jaký postoj k nim máte, nejsou vůbec takové jako u obyčejného člověka. Mnohokrát jsem o těchto věcech mluvil v Zhuan Falunu a dalších učeních, abych vám je čas od času připomenul. Někdy, když v kultivaci nedáváte pozor, zapomínáte na to, a když jste příliš silně připoutáni k lidskému způsobu chování, tak na to nemyslíte. Ale tak to nejde. Musí vám být jasné, že jste kultivující.

Je zcela přirozené, že jak uskutečňujete to, co učedníci Dafa pro spásu lidí dělají, narazíte v tomto pozemském světě na nejrůznější lidi. A to jsou překážky, kterým čelíte. Nezabývejte se tím, jací možná lidé jsou na povrchu. Někteří z nich přijali lži, které ČKS používá, aby nás pronásledovala, a zaujímají k Dafa i učedníkům Dafa nepřátelský postoj. Ale když si to pečlivě promyslíte, uvědomíte si, že tyto lidi otrávily lži ČKS. Jsou-li učedníci Dafa v této závěrečné události skutečně posly spásy – všem učedníkům Dafa je samozřejmě jasné, proč dělají to, co dělají – pak o tom přemýšlejte: co ve skutečnosti ČKS je? Nebyla by tou Bestií posledních dnů světa, jak o tom mluví všechna ta proroctví a náboženství v průběhu dějin? A nesnaží se lidstvo zničit? My samozřejmě víme, co je zač. Je to jen tak, že tato závěrečná událost se dělí na dvě fáze. V této fázi se věci odehrávají jen v Číně, ne po celém světě, i když se jed té strany rozšířil po celé zeměkouli. Svět zahalily ty jednostranné lži, které strana použila, aby mohla Falun Gong pronásledovat, a všechna světová média ty lži šířila. Tato média během této části pronásledováni Falun Gongu v podstatě rozšiřovala zlo za ni. A dodnes mají celní úřady mnoha zemí stále černou listinu, které ta ničemná ČKS vydala. Samozřejmě, ve svobodném světě to ta média nebo úřady nedělaly záměrně. To my víme. Chci spíše říci, že ten jed se rozšířil po celém světě a některé instituce v určitých zemích se těmito informacemi stále řídí bez rozlišování vlastním úsudkem, co je dobré a co je zlé.

A další věc je, že takové pronásledování je něco jiného, než co si lidé myslí. Spasit člověka znamená spasit to, co je v jeho jádru. A co je v jádru, to se odráží v jeho myšlenkách a duchu a povrchní věci nemusejí být tak důležité. Život člověka je vskutku zkažený, pokud se jeho mysl a duch otráví a znečistí. Spáchá-li jedinec hrůzný zločin, ještě to neznamená to, že nemůže být spasen. To neříkám. To jsou jen jeho vnější skutky a je možné, že se obrátí, protože to, co má v jádru, nemusí být tak špatné. Ale když byl život skutečně otráven a ten člověk spáchal nemorální věci proti božským bytostem nebo proti božím poslům, pak je to velmi vážné. Samozřejmě, zatímco se snažíme lidi spasit, zlo se je snaží stáhnout do pekla. Tito lidé, které vidíme, že mají nepřátelský postoj k Dafa nebo se chovají k učedníkům Dafa špatně, jsou ve skutečnosti k politování. Ve skutečnosti je otrávily lži ČKS a proto jednají tak, jak jednají. Samozřejmě, v některých případech lidi hnaly peníze. Ale ať je tomu jakkoli, měli bychom se snažit zachránit všechny, koho můžeme, včetně těchto lidí. Možná si to neuvědomujete, ale ten člověk, kterého teď vidíte jednat tak zle, mohl být kdysi svatou božskou bytostí na nebesích a teď je tady jako člověk, který přišel na tuto zemi získat Fa.

Povrch člověka, tu kůži na tomto světě stvořili bohové a nyní, jako by to byla část oblečení, je nosí božské bytosti, které sem sestoupily. Většina z nich jsou božské bytosti z nebes. Z toho pak plyne, že lidé teď v tomto světě nejsou tak prostí. A tak přes to, jak různý vzhled ty věci v lidské společnosti mají, v kolika různých povoláních lidé pracují, a všechny rozličné typy lidí, které existují, ať už člověk působí jakýmkoli dojmem, opravdu se vůbec nemusí projevovat takový, jaký ve svém jádru je. Jen se na chvilku zamyslete nad tím, jaké to pro božskou bytost bylo, přijít do tohoto světa a být člověkem. Nebyl by si býval vědom toho, jak bude lidský svět vypadat? Je nebezpečný a hrozný. A on přesto měl tu odvahu, vzdal se svého božského postavení, udělal ten krok, přišel sem a proměnil se v člověka. Takže jen za to si zasluhuje, aby ho učedníci Dafa zachránili. Tyto bytosti jsou právě takové, jako vy, učedníci Dafa, kteří jste sem dokázali přijít a přijmout takové obrovské poslání a zodpovědnost. Vy jste přece věděli, co se z tohoto prostředí stane? Bylo by bývalo těžké si představit, jak zachraňujete lidi, když i vy sami jste tady mohli být zničeni. A vy jste přesto přišli. A oni přišli také. Přišli s myšlenkou, že tento Fa je určitě spasí, s plnou důvěrou v Dafa. To samo by tedy mělo být dostatečným důvodem, abychom je spasili, nebo ne? Zcela jistě je musíte spasit. Kdysi to byli svatí bohové nemající sobě rovna. Máte-li to udělat pořádně, musíte se neustále pilně kultivovat a stále nabírat na síle.

Pozoroval jsem, že v některých projektech jednají mnozí z vás prostě příliš obyčejně. Mediální společnost... Promluvme si například o práci médií. Mediální společnost by měla mít dobré vedení. Ale co se děje u nás, je, že myšlení lidí je postupem času víc a víc obyčejné, a lidé se už nedívají na věci jako kultivující, ale jen obyčejným způsobem. Tak se učedník Dafa prostě nechová. Proč však učedníci Dafa provozují mediální společnost? Aby spasili lidi. Nezapomínejte, že vaším cílem je spasit lidi a důvodem pro dobrý chod mediální společnosti je spasit lidi. Musíte objasňovat fakta a zachraňovat vnímající bytosti, toho musíte dosáhnout. Nemusíte uskutečňovat nic jiného. Není třeba, abyste na tomto světě uskutečňovali něco jiného. Právě k tomu má vaše práce směřovat, a přesto někteří lidé už ani nevěnují moc pozornosti své kultivaci a místo toho dali přednost obyčejným věcem. Nesešli jste tedy z cesty kultivace učedníků Dafa?

Během let měli mnozí učedníci Dafa vždy problém se svou kultivací. Nejzávažnější z nich nebyly spory. Vyskytlo se docela dost případů zkoušek karmy nemoci, ve kterých mnozí lidé dokonce zemřeli. Ale abych řekl pravdu, mám-li to říci vážně, nemůžete z vnějšího pohledu rozpoznat, jak si kultivující opravdu vede. Samozřejmě, takový člověk bude dělat věci Dafa jako druzí, ale co lidé vidí, jsou vnější věci, ve skutečnosti má hluboko uvnitř sebe mnohá připoutání, která ostatní vidět nemohou. Hluboko se skrývá mnoho věcí, kterých se nemůže vzdát. Ten člověk sám ví, že to není dobré, a tak se bojí, že to druzí poznají, bojí se ztrapnit. Ale nebere to vážně jako kultivující a nepodařilo se mu pracovat celým svým srdcem na tom, aby je odstranil, nebo poté, co je rozpoznal, se mu nepodařilo se s nimi správně vypořádat. Stalo se také, že když někdo nebral některé maličkosti ve své kultivaci vážně, změnily se ve vážné problémy.

Řeknu vám to takhle. Požadavky na učedníka Dafa jsou vysoké – vyšší než v kterémkoli jiném kultivačním prostředí. Nemají tak striktní formu, ale měřítko a požadavky na vaši kultivaci jsou vysoké. Je to problém, když si nedokážete uvědomit své vlastní chyby, právě tak jako je problém, jestliže nejste schopni vidět ta silná připoutání, která možná máte. A samozřejmě, když si je uvědomíte, určitě se na ně jako učedník Dafa musíte zaměřit. A tohle je kultivace.

Ale u některých lidí... zvláště v pevninské Číně, kde je všude plno zlé kultury toho místa, nejsou už vztahy, které lidé v celé společnosti mají, takové, jaké by normálně měly lidské bytosti mít. Pro lidi tam je běžné, že jeden druhému lže, a z úst se jim místo pravdivých slov prostě rovnou řinou lži. A způsob myšlení lidí se odchýlil od normálního, lidského způsobu. A tak je v takovémto prostředí pro člověka skutečně těžké, aby si své problémy uvědomil. Je tohle potom fér? Staré síly věří, že ano, zatímco vy doufáte, že dokážete přežít do budoucnosti. To, co je tady, přestane existovat a vy se snažíte jít do budoucnosti. A do budoucnosti nepůjdete jen vy, mnozí lidé, kteří přišli z vysokých sfér, zastupují vnímající bytosti svých kosmických těl velmi vysokých úrovní a představují možnost spásy pro velmi mnoho životů. Tak proč by pro vás neměla platit přísná měřítka? Takhle to ty staré síly vidí. A právě proto je toto prostředí [Čína] tak zničené, že věci tam už nejsou takové, jaké by měly normálně pro lidské bytosti být. Staré síly starého vesmíru mají pocit, že je správné, když vás nutí kultivovat v takovémto prostředí. Uvažují takto: „Uznám dokončení tvé kultivace, jen když to dokážeš v takovémhle prostředí. Kdo by se nedokázal kultivovat v příjemném prostředí?“ Ale v takovém prostředí, je opravdu hrozně těžké si být vědom svých nedostatků, že ano? Skutečně je to tak. Když každý, koho tam potkáte, myslí tak, jak myslí, a člověk se jeden k druhému chová tak, jak se chová, jak se s tím vypořádáte?

No, máte Dafa. A staré síly to také tak chápou a myslí si: „Cožpak nejsi učedník Dafa? Takže se musíš kultivovat podle Dafa a dělat věci podle toho, co Dafa vyžaduje.“ A tak to doopravdy je. Avšak někteří studenti se podle Dafa nechovají a místo toho dělají věci obyčejně. A ještě horší je, že když si uvědomí své vlastní chyby, myslí si, že to není nic důležitého, a prostě nad nimi mávnou rukou. Ale staré síly nad těmi věcmi nezamhouří oko. Přinutí tě, abys dodržoval měřítka pro kultivujícího, přinutí tě, abys dodržoval měřítka pro životy budoucnosti. Myslíte si tedy, že to přijmou, když se budete hodnotit a řídit měřítkem obyčejných lidí? Nepřijmou. A proto museli někteří lidé projít tolika tvrdými zkouškami a nesnázemi a někteří dokonce i zemřeli, aniž by věděli proč. Samozřejmě, jako učedníci Dafa jste schopni zachraňovat lidi objasňováním faktů. Mohou-li tedy být obyčejní lidé spaseni, byla by všechna ta práce, kterou takový učedník Dafa udělal, k ničemu? Ne, tak to není. Je to záležitost úrovní. Jinými slovy, jestli někdo vykonal mnoho věcí jako učedník Dafa, ale v určitých ohledech se nekultivoval dobře a zemřel, co se pak stane? To, že byl učedníkem Dafa, něco znamená, a samozřejmě ty věci, které vykonal, také něco znamenají. A tak je to záležitost úrovně, [které dosáhne].

Nemohu si pomoci a musím myslet na to, že naši učedníci Dafa čelí světu sedmi miliard lidí. A i když máme v Číně mnoho učedníků Dafa, čelí tam jedné a půl miliardě obyvatel. Je opravdu tak těžké zachraňovat lidi pod veškerým tlakem toho zkázonosného, ničemného režimu. A musíte to dělat dobře. Takže jak to tedy budete dělat? Protože jste učedníci Dafa, jste schopni vykonat věci, které kultivující v minulosti vykonat nemohli, a jste schopni uskutečnit to, co obyčejní lidé uskutečnit nemohou. Jste učedníci Dafa a máte Dafa – Dafa budoucnosti. Ale takhle někteří lidé nemyslí. Tak moc si Fa neváží a jejich myšlenky nejsou tak silně spravedlivé. A tedy nejsou schopni dělat to, co jsem popisoval, a ani nejsou schopni ty věci dělat pořádně, a někdy sešli z cesty.

Samozřejmě, někteří učedníci Dafa si vedli velice dobře. Jak jsem řekl, učedníci Dafa mají různé vrozené vlastnosti (genji). Někteří si vedli zvlášť dobře a někteří mají málo karmy, a tak se je [zlé bytosti] neodvažují tak tvrdě pronásledovat, někteří však mají větší množství karmy a [zlé bytosti] se toho pak chopí jako důvodu k pronásledování.

Protože tohle je konference Fa, raději vám nebudu zabírat mnoho času. Proto jsem šel rovnou k věci, mluvil jsem přímo o kultivaci a rovnou o jádru věci. Přece jen jste se tady shromáždili, přijeli jste z velké dálky proto, abyste se v tomto kultivačním prostředí zlepšili a uslyšeli Mistra mluvit. Ale vlastně je všechno v Zhuan Falunu. Vše, o čem jsem mluvil, je jen vysvětlením Zhuan Falunu. A vy sami jste schopni všechno tohle v knize chápat. Někdy jen máte málo energie nebo nevěnujete tomu čtení tolik pozornosti, když si knihu vezmete do ruky. A někdy, když máte hodně práce nebo vás tak či onak něco ruší, nemáte dostatečně silnou vůli tu knihu číst anebo se nemůžete soustředit. Pak z ní Fa nezískáte ani toho moc nepochopíte. Kultivace je vážná věc.

Rád bych se o něčem zmínil. Jak víte, první věc, která se objeví, když otevřete Zhuan Falun, je Lunyu. No, s nynějším Lunyu, předmluvou knihy, jsem nebyl spokojen. (Mistr se směje.) Vím, co učedníci Dafa cítí k Fa – je pro vás drahý jako váš vlastní život. Každý umí recitovat Lunyu nazpaměť. A Lunyu vskutku mělo na vaši kultivaci při nápravě Fa velký vliv; pomáhalo vám zesílit spravedlivé myšlenky a mělo pozitivní účinek. Ale protože jsem Lunyu napsal, aby pomohlo lidem, kteří neměli žádnou představu o tom, co Fa je, a aby mu tehdy mohli porozumět, nevycházelo z velmi vysoké úrovně a myšlenka, že věda potvrzuje Fa, byla příliš zdůrazněná. Tento Fa je však obrovský. Má v rukou budoucnost. Ale Lunyu přisuzovalo vědě příliš velkou zásluhu a bralo ji moc vážně. A tak jsem ho chtěl už po nějakou dobu přepracovat. Ale protože situace byla tehdy hrozná a šíření informací bylo omezené, ve světě se objevovaly jak pravdivé, tak i falešné informace, a lidé dokonce úmyslně vytvářeli problémy, nepracoval jsem na tom. V poslední době jsem na Lunyu pracoval a chtěl jsem vám o tom dát vědět. Brzy je možná zveřejním na stránkách Minghui.

Takže co máte dělat s původním Lunyu? Můžete si nové Lunyu okopírovat nebo vytisknout poté, co stránky upravíte na stejnou velikost, jako je stránka ve vaší knize, do původní sazby a velikosti písma. Stránky původního Lunyu můžete vystřihnout, a pak tam vložit či vlepit stránky nové. Chtěl jsem vám všem o tom dát vědět zde, na této konferenci Fa. Když se o tom tady dnes zmíním, budete věřit, že ta zpráva je věrohodná. (Učedníci se smějí a tleskají.) Jsem si jistý (Mistr se směje), že jinak by to mohlo být pro některé učedníky Dafa z citových důvodů těžké přijmout. To já vím.

Jako váš Mistr vždy myslím na to, co je dobré pro vás, pro vaši kultivaci a pro budoucnost. Tento Fa je obrovský.

Řekl jsem vám o stavbě vesmíru, až k tomu bodu, kde dál už na popis této stavby jazyk nestačí. Abychom si představili, jak je složitý, zvažte, kolik větví má strom. A to mluvíme jen o větvích jednoho stromu. A kolik stromů, větví a listů je v lese? A i když vezmete všechny stromy, větve a listy na celé této zemi, vůbec nemohou znázornit ani malou část vesmíru. Není to možné vyjádřit. Je to zkrátka příliš velké a spletité. Množství životů je prostě nesmírné, jsou nezměrné, je jich tolik, že je nelze spočítat, a někteří bohové jsou tak obrovští, že je to nepředstavitelné. A všechno je živé. Když lidé považují věci za „organické“ nebo „neorganické“, zakládá se to pouze na jevech, které lidé vidí očima na povrchu. Všechny věci, včetně výrobků z továren, jsou živé. Kdyby něco nebylo živé, rychle by se to rozložilo a přestalo existovat. Někteří lidé tvrdili, že nadpřirozenými schopnostmi může člověk vidět, že všechno u někoho v pokoji – ať už jsou to stoly, židle, stoličky, zdi – s ním může mluvit a komunikovat. A tak to vskutku je. Všechny věci jsou živé. A proto v minulosti by mniši a kultivující lehkomyslně věcmi neplýtvali a neničili by je a snažili by se nic nepoškodit. O to šlo. Omezím své poznámky na stavbu té větší dimenze, protože věci jsou nesmírně složité.

Dříve jsem se vyhýbal tomu, abych o této lidské dimenzi mluvil. Jelikož se učedníci Dafa kultivují na vyšší úrovni, učím pouze Velkou cestu. Ale i zde v této lidské dimenzi, která se skládá z molekul, je mnoho, mnoho toho, čemu by se dalo říkat dimenze nebo časoprostory, které jsou pro lidi neviditelné. A o čem mluvím? Jak víte, lidské oko může v tomto světě vidět barvu červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigově modrou a fialovou. (Mistr rukama ukazuje omezený rozsah). Můžete vidět to, co je v rozsahu těchto barev. Ale vědci nyní vědí, že je jich víc, že? Existuje mnoho dalších barev. Nejsou ve světelném spektru vyšší frekvence a větší vlnové délky (dvakrát natahuje ruku vpravo nahoru)? A ve skutečnosti jsou ve světelném spektru také nižší frekvence (dvakrát ukazuje vlevo dolů). Neexistují takové věci jako infračervené, ultrafialové a rentgenové paprsky? O těchto právě mluvím. Jsou také součástí této dimenze a stejně tak se skládají z molekul, přesto jsou pro lidské oko neviditelné. Je to právě tak jako například klavír. Řekněme, že lidské oko může vidět jen klávesy jedné oktávy, ačkoliv klavír má rozsah několika oktáv (natahuje ruku dál doprava, aby naznačil další oktávy)... je jich sedm. A kontrabas má také několik nízkých oktáv (natahuje ruku doleva). Klavír používám jen jako metaforu, světelné spektrum má daleko širší rozsah než klavír (roztahuje paže vodorovně, aby naznačil velkou vzdálenost). Všechno je hmotné. Světelné spektrum používám jen proto, abych vyjádřil tu myšlenku. Tyto věci vskutku existují. A molekuly, které opravdu existují, tvoří věci, které jsou hmotné, světy, časoprostory a tak dále. Ale lidské oko může vidět jen tuto velice úzkou část (drží ruce na šířku očí, aby ukázal tu krátkou vzdálenost), nebo to, co je v této jedné oktávě (směje se), a přitom existují nesčetné další oktávy, které lidé vnímat nemohou (rozpřahuje zároveň levou a pravou ruku), jak ty nízké, tak ty vysoké. (Jak Mistr mluví, natáhne levou ruku doleva a zastaví se, natáhne pravou ruku doprava a zastaví se, a když jsou obě ruce od sebe na určitou vzdálenost a naznačují určitý rozsah, na všechny se s úsměvem zadívá.)

Ve skutečnosti jsem jen popisoval věci ve vodorovné linii (Mistr roztahuje ruce od hrudi vodorovně doleva a doprava s dlaněmi směřujícími k tělu). Je také svislý směr (natahuje ruce od hrudi dopředu směrem k posluchačům) a také tento směr (roztahuje pravou ruku doprava ve výšce pasu) a tento směr (ve výšce pasu natahuje levou ruku dopředu směrem k posluchačům) a v nich jsou další [směry], jako tento (natahuje levou ruku dál stejným směrem k posluchačům a naznačuje široké rozvětvování doleva i doprava) a tento (natahuje ruce dozadu, doprava a v různých dalších směrech a zároveň naznačuje široké rozvětvování každým směrem, pak se zastaví a na všechny se podívá). (Učedníci tleskají a Mistr se usmívá a spíná ruce v pozici heshi.) Neexistuje jazyk, který by to popsal, že? Těžko se to vyjadřuje. A to jen vysvětluji věci, které jsou v jedné linii (naznačuje vodorovnou čáru zleva doprava). Ta představa je, že existují klávesy mnoha, mnoha oktáv, které lidské oko vidět nemůže. To, co je pro lidské oko viditelné neboli co je vnímatelné zrakem, odpovídá zbytku vašeho těla. Jinými slovy, nemůžete se dotknout toho, co nemůžete vidět, ani to nemůžete slyšet. Vaše smysly, sluch, hmat a zrak, se všechny jakoby omezují na jednu oktávu (ukazuje omezenou šířku). Někteří lidé říkají, že mohou slyšet nebeskou hudbu a že je velice krásná, zatímco jiní říkají, že vidí živé bytosti v jiných dimenzích. A opravdu je vidí, ale všechny jsou v této dimenzi, větší dimenzi, kterou tvoří molekuly a která je nesmírně rozmanitá. Všechny tyto věci hmatatelně existují. A všechny tyto živé bytosti jsou ve skutečnosti schopny vidět lidské bytosti, zatímco lidé je [obvykle] vidět nemohou. Jak je to tedy možné? Jak jsem předtím naznačil, tato lidská říše (ukazuje omezený rozsah) je jediné místo, které podléhá iluzi. Tyto živé bytosti, které lidé nemohou vidět, iluzi nepodléhají.

To, o čem mluvím, moderní věda zná a není to nic senzačního. Takže jaký je život v těch podobných dimenzích, které existují souběžně s lidstvem? A kdo tam žije? Životy lidských bytostí, tak jak jsou omezeny na tento svět, jsou skutečně dost k politování. (Mistr naznačuje malou plochu.) Vše, čeho si jsou lidé tohoto světa vědomi, má jen tento malý rozsah, který jsou teď schopni vidět, zatímco všechny ostatní živé bytosti (udělá všezahrnující pohyb pravou rukou) vědí o lidech na tomto světě. Ale obráceně to neplatí. Jsou lidé, kteří studují nadpřirozené síly. Ale jak jsem právě naznačil, na této jedné linii je tohle a tohle... (Jak Mistr mluví, ve výšce pasu rychle natahuje ruce od těla přímo dopředu, pak v té samé výšce roztáhne ruce zároveň na obě strany a pak použije obě ruce, aby na pravé straně naznačil široké rozvětvování ve směru, který právě předvedl, a pak naznačuje v rovině, ve které bylo několik výše uvedených směrů, rozvětvování ve směrech, které jsou 45 stupňů od směru přímo vpřed, nula stupňů od směru přímo vpřed a minus 45 stupňů od směru přímo vpřed atd.) A odtamtud se to větví ještě dál. A co potom ty svislé (zatímco mluví, natahuje ruce přímo dopředu, ve vodorovné rovině, která je kolmá k tělu a o něco výš, než je pas)? A ty, co jsou takové (na té samé rovině ukazuje ve směru, který je 45 stupňů od směru přímo vpřed) nebo takové (na té samé rovině ukazuje ve směru, který je minus 45 stupňů od směru přímo vpřed) nebo takové (před tělem ukazuje na rovině souběžné s tělem na polohu dvanácti hodin) nebo takové (jak mluví, oběma rukama ukazuje, že na té rovině jsou další roviny ve směrech hodinových ručiček na půl druhou a půl jedenáctou) nebo takové? (ukazuje ve směrech půl druhé a půl jedenácté na rovině v úhlu 45 stupňů od vodorovné roviny a naznačuje rozvětvování v každém směru atd.) A tyto všechny se rozvětvují, a pak se rozvětvují ještě dál. Tím chci říci, že dokonce i tato dimenze, která se skládá z molekul, je takto nadmíru složitá. Třetí oko těch, kdo mohou tyto věci vidět, je otevřeno pouze na [úrovni] tělesného zraku. A tělesný zrak má různé úrovně. Takže každý z vás může vidět něco jiného. Zázraky života jsou opravdu úžasné. Daleko přesahují tu nepatrnou část, kterou je technologie lidských bytostí schopna vidět. Bude-li technologický pokrok lidstva pokračovat současným způsobem, bude se plazit hlemýždím tempem.

V každém případě by vám to, o čem jsem právě mluvil, mělo poskytnout představu, že lidské bytosti, a to zahrnuje i učedníky Dafa, kteří se kultivují, uskutečňují věci ve velmi úzké části [skutečnosti]. Má to své výhody, jako že například nevíte, že jste si v něčem, co je za tímto prostorem, vedli špatně. A takto lidské životy existují. Kdyby tomu bylo jinak, takové rušení a tyto komplikované faktory, které by na vás působily, by vám znemožnily se s věcmi vypořádat, protože intelekt lidské bytosti je omezený. Tím, že věci uskutečňujete jen v tomto úzkém prostoru, snadno se můžete vypořádat se situacemi, do kterých se dostanete.

Už jsem říkal, že se na všechno, co člověk v tomto světě dělá, dívají nespočetné bytosti v jiných časoprostorech. Ale někteří lidé tomu nevěří. Je to jedno, jestli tomu obyčejný člověk nevěří, ale učedníci Dafa vědí, že bytosti vysokých úrovní opravdu vidí lidské myšlenky velmi jasně a že mohou dokonce vidět, jak se jejich myšlenky rozvíjejí. Snadno mohou pozorovat, jak člověk uvažuje nebo jak jeho mysl reaguje na věci. A u učedníků Dafa, vaše každičká myšlenka rozhoduje o tom, zda mnohé bytosti přežijí. To, jak věci řešíte, a zda je děláte dobře nebo ne, rozhoduje o existenci těchto bytostí v budoucnosti. Jak by je to tedy mohlo nezajímat? Všichni to sledují. Svět se teď skládá ze všech možných věcí a společnost je tak komplikovaná, zvláště dnes, kdy jsou před vámi předloženy věci minulosti, budoucnosti a přítomnosti, aby bylo možno vidět, co si vyberete. Díky tomu je společnost také plná událostí a je vzrušující víc než kdy v minulosti, což může snadno vzbudit připoutání. Pro kultivujícího to je zasahování, které ztěžuje kultivaci a spásu lidí. A tak je opravdu těžké se za těchto podmínek kultivovat. [Ty ostatní bytosti] vidí a pozorují, co si myslíte a děláte. Každá z těchto věcí může vzbudit vaše lidská připoutání. Ale když se učedník Dafa odchýlí od Fa a nemá dostatečně spravedlivé myšlenky, pak se skutečně může hodně odchýlit a dokonce může v krátké době sklouznout velice daleko.

To je pro dnešek vše. (Učedníci váhavě tleskají.) Předpokládám, že by se mě mnoho lidí chtělo na něco zeptat. (Učedníci okamžitě tleskají s nadšením.) Dobrá, budu vám hodinu odpovídat na otázky. (Učedníci nadšeně tleskají.) Můžete mi posílat lístky s otázkami.

Učedník Dafa se může kultivovat v jakémkoli postavení – ať je prezident nebo prostý člověk. Můžete být dobrým člověkem v jakémkoliv povolání, všechna dnes poskytují učedníkům Dafa prostředí ke kultivaci. V minulosti kultivace probíhala v mužských a ženských klášterech. Jako učedníci Dafa máte zachraňovat vnímající bytosti, proto dnes nejste pro kultivaci omezováni určitým prostředím. Můžete se kultivovat v kterémkoliv společenském prostředí. Poskytl jsem vám takovou širokou škálu prostředí, ve kterých se můžete kultivovat, a účelem toho je, abyste mohli spasit vnímající bytosti. A dalším důvodem je, že starým silám by to nepřipadalo správné, kdyby učedníci Dafa nedokázali úspěšně ukončit svou kultivaci v takovém prostředí, jakým je tato společnost, v prostředí, kde existuje zasahování jako nikdy v minulosti; kdybyste neprocházeli tak tvrdými spory a nemuseli čelit tak lákavým pokušením jako ta, která jsou v této společnosti. Tohle je jiné než kterákoli forma kultivace v minulosti. Nikdy se to od stvoření světa ještě nestalo, nikdy nic takového v minulosti nebylo. Mnohokrát v prehistorii lidé zažili katastrofy, jen málo životů přežilo. Přežili jen ti se spravedlivou vírou, kteří pevně věřili v bohy. Ve všech těchto cyklech, kdy se lidstvo vzchopilo a opět vzkvétalo, se neudálo nic takového jako tato kultivace učedníků Dafa. Nikdy nic takového nebylo, a tak nepředcházel žádný příklad, kterým byste se mohli řídit. Někteří kultivující a mniši vaši kultivaci neuznávají. No, pro ně to není možné, protože by jejich úroveň musela být vyšší než u učedníků Dafa, aby mohli vaší kultivaci porozumět a uznat ji.

Učedník: Mnoho studentů často jezdí do pevninské Číny a někteří z nich tam jezdí poměrně často. V Číně je také hodně praktikujících, kteří rádi jezdí do zahraničí, a někteří jezdí i mnohokrát za rok, a někteří přijeli jen kvůli konferenci Fa. Nebylo by lepší, kdybychom dělali dobře ty věci, které máme dělat ve svých oblastech, místo toho, abychom stále běhali někam jinam?

Mistr: Myslím si, že byste nemohli nikomu vytýkat, že jede na konferenci Fa. A je v pořádku, když někdo jezdí sem a tam za obchody. Některé učedníky Dafa zlo nesleduje, a tak mohou jezdit tam a zpátky, a není to problém.

Ale o některých učednících Dafa, kteří žijí mimo Čínu, vědí agenti z čínských komunistických konzulátů a velvyslanectví všechno do nejmenších podrobností. Zadrží vás, jakmile [v Číně] dojdete na celnici. Už dříve jsem řekl, že jste zodpovědní za vše, co jste udělali, když vás pronásledovali potom, co vás pochopové té ničemné strany chytili, nebo když vás podrobili těm svým falešným „poradám“; a božské bytosti to sledují. Možná si myslíte, že o tom nikdo jiný neví a že to Mistr neviděl. A opravdu zde v současné době hraje [svou roli] tato povrchová stránka Mistra. Ale Mistr má své Pravé tělo nesčetně znásobeno a má bezpočet Těl Zákona, a je nekonečný počet bytostí vysoké úrovně, které vás mohou sledovat, jako by se dívaly na film. Možná si myslíte, že o tom, co se stalo, nikdo neví, ale to jen klamete sami sebe. Jak jsem řekl, nejen Mistr, ale také životy ve všech jiných dimenzích – všechny životy – vědí, co děláte. A ty za tu nesprávnou věc, kterou jsi udělal, nepřijímáš zodpovědnost, nesnažíš se ji odčinit, jak by to udělal kultivující, který by dobrovolně oznámil, že si uvědomil, že udělal chybu, a že ji napraví na cestě, kterou má před sebou. Místo toho to skrýváš. Dokonce jsi uvěřil většině věcí, které ti ČKS vštípila; to jejich vymývání mozku tě dokonce přesvědčilo a dokonce jsi negativně ovlivnil další učedníky Dafa. Tak co teď máš dělat? Jestli skutečně dojde k té závěrečné události lidstva, o které jsem mluvil, potom půjde o víc než jen o tvá lidská připoutání na povrchu. Co se tedy má potom stát s celou tvou bytostí a těmi životy za tebou, které čekaly, že je spasíš – s tím vším, co jsi zastupoval? Samozřejmě, následkem toho, co ti ČKS vštípila, možná nevěříš tomu, co říkám, a jestli to tak je, pak je to prostě velmi tragické.

Dnešní lidská společnost je prostředí, které bylo stvořeno ke kultivaci učedníků Dafa v období nápravy Fa a pro vnímající bytosti, které přišly získat Fa. Ať se jedná o objasňování pravdy učedníků Dafa nebo o projekty, na kterých učedníci Dafa pracují ke spáse lidí – všechny tyto věci, které vidíte – se možná zdají být obyčejné, ale ve skutečnosti jsou pozoruhodné a přesahují to, co by mohl dokázat normální člověk. Lidská společnost žije v klamu. Když to pronásledování začalo, staré síly se mi snažily zabránit, abych vás tohoto klamu zbavil, a dokonce mi nechtěly dovolit, abych měl ty podmínky, které jsem měl mít, a chtěly, abych odešel do Arktidy – do Arktidy, kde nejsou žádní lidé. Uvažovaly takhle: „Běž tam. Nepleť se nám do toho.“ Věděly, že kdybych promluvil a něco lidem řekl nebo něco lidem ukázal, potom by to prolomilo to jejich uspořádání, jejich takzvané zkoušky a utrpení připravené pro učedníky Dafa. Potom by skutečně vypukla vesmírná válka. I když jsem během těchto let učil Fa na konferencích Fa a za různých okolností jsem se s vámi stýkal a působil na vás proto, aby byly vnímající bytosti spaseny, choval jsem se jenom jako normální člověk a jen jsem vás učil základní principy Fa. Ale i tak to ty staré síly rozzuřilo. Kdybych byl udělal cokoliv navíc, staré síly by dále vystupňovaly pronásledování praktikujících a bylo by ještě těžší se kultivovat a zachraňovat lidi a pro vaši kultivaci by vytvořily větší a náročnější zkoušky.

Učedník: V jednom městě na Tchaj-wanu měsíc před představeními Shen Yunu ještě zbývalo dost neprodaných vstupenek, a tak do novin obyčejných lidí vkládali na třikrát přeložené letáčky [osmistránkové] s úvodem do Shen Yunu. Mohu se zeptat, zda to bylo správné?

Mistr: Bylo to v pořádku. Není to vlastně skoro totéž, jako když si zadáme reklamu v běžných médiích? V tom samozřejmě žádný problém není. Samozřejmě hlavně nedělejte nic, co by lidi odradilo nebo co by porušovalo jejich pravidla.

Učedník: Když si učedník Dafa koupí oficiálně povolené a vydané knihy Dafa, a pak si jen pro svoji osobní potřebu do mobilu stáhne ze stránek Minghui elektronické soubory těchto knih a nerozmnožuje je a nerozesílá je dál, nepovažuje se to za porušování autorských práv nebo za jednání, které narušuje Fa, že ne?

Mistr: Když děláš něco jen na osobní úrovni a ty soubory nešíříš a nerozesíláš je dál a nic neprodáváš, neměl by to být problém. Má-li to jen usnadnit studium Fa, neměl by to být problém. Ale kdybys ty soubory šířil ve velkém a bral to jako nějaký svůj úkol, to by potom znamenalo, že měníš způsob, jakým se kultivujeme.

Učedník: Někteří koordinátoři Asociace Dafa často dělají věci, které jsou proti pravidlům, a dokonce je porušují jako první. Například dovolují praktikujícím, kteří nedávno přišli z pevninské Číny, aby při představeních Shen Yunu chodili do zákulisí, a nechávají někoho, koho Asociace označila za problematického, aby se zúčastnil propagace Shen Yunu. Někdo dokonce řekl druhým praktikujícím: „Hlavním koordinátorem naší Asociace jsem já. A Mistr řekl, že pokud nějaké lidi schválím nebo jsem je požádal, aby něco udělali, je to v pořádku.“ Někteří praktikující s určitými věcmi nesouhlasí, ale nechtějí o tom otevřeně říct svůj názor. Ale zároveň cítí, že když tito koordinátoři nedbají na pravidla, nechovají se správně.

Mistr: Praktikující, který se ptal, má pravdu. Vždycky se mezi námi najdou takoví, kteří dělají věci Mistrovým jménem. Když se mě lidé na něco ptají, často jim říkám: „Když dojde na věci, které by měli učedníci Dafa dělat, můžete se do toho pustit – nejsem proti tomu.“ To je jedna věc, kterou bych mohl říct. V jiném případě to může být tak, že abych jim jako kultivujícím a jako koordinátorům pomohl dozrát, řeknu jim, aby se s určitými věcmi vypořádali podle vlastního úsudku. Ale jakmile Mistr něco řekl, někteří lidé s tím jdou zpět za praktikujícími a řeknou: „Mistr řekl tohle,“ „Mistr to potvrdil,“ „Mistr to schválil,“ nebo „Mistr řekl, aby se to dělalo takto.“ Takže změnili to, co jsem řekl, a to se stává často.

To neznamená, že všichni praktikující, kteří nedávno přijeli z Číny, mají problém. Když o tom přemýšlíte, dobrá, vzhledem k tomu, že Asociace Dafa musí pracovat s tolika praktikujícími, jak by bylo možné zjistit informace o každém z nich? Je tedy nutné nějaké pravidlo mít. Další věc, jak všichni víte, je to, že praktikující z pevniny často mluví velmi špatně anglicky. Jak jsem o tom dříve mluvil, jestli jsi právě přijel z Číny, nebudeš schopen si to okamžitě uvědomit – ale druzí to uvidí velmi jasně – ten tvůj čínský způsob myšlení, to, jak se k věcem stavíš, a bude to chvíli trvat, než si uvědomíš, že s tebou není všechno úplně v pořádku. Praktikující, kteří nedávno přijeli z Číny, si možná myslí: Jak mohou být tihle lidé v jiných zemích tak hloupí? Jak mohou být tak naivní? Jak se mohou ptát tak hloupě a pošetile? Ale přes to, co si myslíte, takhle se ve skutečnosti normální lidé chovají. Ti, kteří právě přijeli z Číny, jsou výsledkem pronásledování tou ničemnou ČKS a toho, jak tato strana plánovitě ničila čínskou kulturu. Takže častokrát se dlouholetí praktikující necítí dobře, když by měli nechat praktikující, kteří nedávno přijeli [z Číny] dělat určité věci, protože takoví praktikující mají sklon hnát věci do krajnosti, a pak dosáhnou opaku toho, co měli v úmyslu. A mají problém se domluvit s ostatními praktikujícími, kteří nejsou z Číny. A těm připadá dost divné, jak přemýšlejí praktikující, kteří právě přijeli z Číny. A přitom si praktikující z Číny myslí: „Díváte se na věci příliš jednoduše. Jen když se věci dělají tím druhým způsobem, dopadne to dobře.“ Ale praktikujícím mimo Čínu vrtá hlavou, jak by lidé tady vůbec mohli takové chování přijmout.

Když tuto společnost doopravdy nechápete, nebudete schopni dělat věci dobře. A tak v minulosti, když bylo hodně práce s prodejem vstupenek na Shen Yun, často docházelo k situaci, kdy [praktikující, kteří nedávno přijeli z Číny], na lidi naléhali a nechtěli je nechat odejít, a to vedlo k velmi negativní reakci lidí v této společnosti. A tohle je obzvlášť problém, když vezmete v úvahu, že Shen Yun se zaměřuje na lidi z vyšších vrstev společnosti, a ti se liší svým uvažováním a úrovní kulturní vytříbenosti. Ti z vás, kdo jste přijeli z Číny nedávno, si těchto věcí ještě nejste vědomi, a tak byste se do této práce neměli pouštět, dokud těmto věcem neporozumíte a dokud vám nebudou jasné. Jinak to skutečně bude mít opačný účinek, než jste chtěli. A ano, kancelář Shen Yunu má skutečně pravidlo, že ti, kdo nedávno přijeli z Číny, nesmějí do zákulisí. Někteří praktikující, kteří právě přijeli z Číny, mají své příbuzné mezi dlouhodobými učedníky Dafa, kteří žijí mimo Čínu. Prakticky vzato, někteří z těchto praktikujících nepředstavují žádný problém, ale není tomu tak vždycky. Jestliže se k tobě nikdo nehlásí a nikdo tě nezná, můžeš říct, že jsi učedníkem Dafa, a možná že na povrchu se zdáš docela dobrý, ale budou lidé vědět, že jsi skutečně učedníkem Dafa? Klidně můžeš učedníkem Dafa být, ale lidé tady tě neznají. Proto máme to pravidlo, že [ti, kdo sem přijeli z Číny teprve nedávno,] do zákulisí nesmějí. Je naprosto jasné, že bys mohl pomoci jinak a nemusíš do zákulisí.

Někteří koordinátoři se opravdu potřebují vážně zamyslet nad tím, jak věci dělají. Rád bych vám řekl, že když jsi koordinátorem, měl bys ty místní praktikující shromáždit a v zastoupení Mistra je sjednotit, aby se mohli zlepšovat v kultivaci, a měl bys Mistrovi pomáhat tím, že je budeš dobře vést. Jako koordinátor ve své oblasti za to neseš zodpovědnost. Ale ty se stále některým lidem úmyslně vyhýbáš, vždy se vyhýbáš těm, kteří nesouhlasí s tím, co chceš ty, stále se na věci díváš obyčejně, vždy je řešíš obyčejným způsobem a neustále jsi příčinou toho, že místní praktikující spolu nepracují dobře. A proto když vidíš, že ti nově příchozí z Číny dělají všechno, co se jim řekne, a jsou poslušní, necháš je pracovat v zákulisí, nebo je dokonce necháš vařit a podávat jídlo. Ale lidé ze Shen Yunu jsou z toho nervózní. Mají za úkol odehrát přes stovku vystoupení, jedno za druhým, takže si přece nemohou dovolit, aby vznikly jakékoliv problémy, že ne? Takže bych se těch z vás, kdo ignorujete pravidla, zeptal: opravdu se můžete za ty lidi zaručit? Ne, nemůžete. Nemůžete rozhodovat o tom, komu přidělíte úkol, jenom na základě toho, zda dělá, co se mu řekne. Takto by koordinátor učedníků Dafa neměl k věcem přistupovat. Rád bych ti řekl toto: pomoz Mistrovi tím, že povedeš praktikující dobře; jsou to moji učedníci, právě tak jako ty, takže nemůžeš lidi odstrkovat.

Na druhé straně by ostatní učedníci Dafa také neměli zapomínat na to, že jsou učedníky Dafa, a měli by dobře spolupracovat. Váš koordinátor to nemá snadné! Kdokoli, kdo tuto úlohu zastává, musí takové záležitosti řešit, takže by každý měl chápat toho druhého. Když tohle skutečně dokážeme, nepůjdou nám věci dobře? Neměli byste muset udělat tolik chyb předtím, než si uvědomíte, že je lepší k věcem přistupovat takto. Když bylo to pronásledování velmi kruté, neztroskotaly mnohé věci právě proto, že když jste se snažili spolupracovat, často jste šli navzájem proti sobě a stále jste se nemohli shodnout na tom, kdo má lepší nápad, a znovu a znovu jste se hádali? Kdybyste tehdy byli dokázali navzájem dobře spolupracovat, mohly být výsledky lepší. Samozřejmě, když se na to dneska zpětně podíváš, uvědomíš si, že to tak je a že jsi se tehdy nezachoval dobře. Ale tímto stylem už nepokračuj.

Učedník: Rád bych Mistra požádal, aby nám, prosím, něco řekl o hlubším smyslu věty „Velká cesta nemá žádnou formu“ a o Minghui.org a Asociaci Dafa, o tom, jak podat žalobu na toho hlavního démona...

Mistr: Určitě by se měl dostat před soud (učedníci nadšeně tleskají); celé lidstvo by na něj mělo podat žalobu. Ublížil všem Číňanům, zrovna tak jako mnoha lidem v různých oblastech po celém světě. Tolik lidí se dostane do pekla kvůli jeho lžím.

Pokud jde o to, že Velká cesta nemá žádnou formu, zřejmě nebudeme mít čas se k tomuto tématu vrátit, a já vám mohu odpovídat jen na otázky z vašich lístků. Vaše kultivace nemá žádnou zvláštní formu. V minulosti měli kultivující chrámy nebo kláštery a byli určitým způsobem omezeni. Vy se ale doma vrátíte ke svým různým zaměstnáním. Během této zvláštní doby, kdy dochází k pronásledování, učedníci Dafa samozřejmě založili mediální společnosti a spustili projekty na obranu proti pronásledování, ale to jsou pouze společnosti, které se přizpůsobují zvyklostem obyčejných lidí; ty společnosti samotné nejsou součástí naší kultivace. Vždycky jsem říkal, že nejsou součástí Dafa, ale jsou to spíše podniky, které provozují učedníci Dafa. Učedníci Dafa jsou schopni se kultivovat v různých profesích, a tak samozřejmě mohou založit své vlastní podniky. To nejsou nějaké dané formy, které jsou charakteristické pro kultivaci Dafa. V Dafa nejsou žádné společnosti. Stejně to platí i o projektu Shen Yun, který také založili učedníci Dafa ke spáse lidí, a není nějakou zvláštní kultivační metodou nebo prostředím, které vyžaduje, aby se v něm učedníci Dafa kultivovali tímto zvláštním způsobem. Tak to není.

Učedník: Tchaj-wan pořádá příliš mnoho velkých akcí a setkání, a většinou jsou pro nás samotné.

Mistr: Hmm, je lepší mít méně akcí pro nás s výjimkou společného studia Fa. Myslím, že v tom není problém, když máme více akcí k potvrzování platnosti Fa nebo k objasňování pravdy, protože se koneckonců snažíme lidi spasit.

Učedník: Shen Yun má mnoho písní se slovy pro obyčejné lidi, která jsou přímo od Mistra. Vždycky jsem si lámal hlavu s tím, jak bychom mohli obyčejným lidem umožnit je poslouchat nebo si je číst. Rád bych se Mistra zeptal, zda můžeme hrát písně Shen Yunu při našich akcích a zda můžeme texty písní Shen Yunu vytisknout a vyvěsit je na informační tabule při našich akcích k objasňování pravdy?

Mistr: Umělci Shen Yunu zpívají obyčejným lidem. A písně jsou prostě jen písně. Když vytisknete jenom jejich texty a vyvěsíte je na informační tabule, no, protože některé jsou básně ve starých verších, některé jsou volné verše, které se nerýmují, a další nejsou básně, obyčejní lidé by je mohli považovat za hesla nebo něco podobného. Písně jsou prostě jen písně a je v pořádku, když je obyčejní lidé poslouchají, takže se do toho můžete pustit a hrát je.

Učedník: Mistr mnohokrát říkal našim médiím, aby se při vedení svých podniků řídila příkladem západních firem, ale podle toho, co se děje teď, nevypadají víc jako ty státní podniky v Číně vedené stranickými zásadami? Chybí jim jasné, praktické a konkrétní rozdělení práce a zodpovědnosti...

Mistr: Protože jste mediálními společnostmi, které působí v mezinárodním měřítku, je třeba, abyste byli stejní jako ty jiné společnosti mimo Čínu. A tato forma podniku je skutečně taková, jaká je v normální společnosti, a taková je normální firma. Některé z těch společností v Číně založili a také je řídí úředníci té ničemné strany, i když teď je samozřejmě mnoho soukromých podniků. Vím, že jednu dobu všechny podniky řídili úředníci té ničemné strany a struktura jejich vedení byla plná věcí ničemné strany, například stranických výborů a oddělení. Není to normální. V čínské společnosti na pevnině nejde vliv těchto věcí odstranit tak rychle. I v soukromých společnostech se často stává, že značná část struktury jejich provozu, způsob, jak podnik vedou, a jejich koncepce pocházejí ze státních podniků. V jiných zemích to takto nedělejte. Obecně řečeno, myslím si, že ten systém pevninské Číny nemá mimo Čínu tak velký vliv, protože mnoho Číňanů, kteří žijí v zahraničí, opustilo Čínu už před dlouhou dobou, a naši učedníci Dafa získali vyšší střední nebo univerzitní vzdělání v jiných zemích. Ale určitě se budou vyskytovat lidé, kteří se stále ještě ve svém chování a činnostech řídí určitými zvyky nebo přístupy z dřívějších dob, které mohou být jiné než v normální americké společnosti. A právě toho byste si měli být vědomi.

Učedník: Spolupraktikující Japonci říkají, že v dnešním prostředí je pro ně velmi těžké zapojit se do skupiny. Doufají, že jim jejich čínští spolupraktikující budou pomáhat a podporovat je v jejich kultivaci, místo toho, aby se sami snažili být v popředí. Je ale pro ně velmi těžké jim své názory vysvětlit.

Mistr: Ano, když na tuto věc upozorňují japonští praktikující, tím větší je to důvod, proč tomu věnovat pozornost. Myslím, že situace v Japonsku a Koreji se nápadně liší. Tamní korejští učedníci Dafa jsou hnací silou, a tak když se díváš na situaci a na sílu, kterou projevují, pokud jde o spásu lidí, věci jsou v pořádku a skutečně [korejští praktikující] mají ve společnosti vliv. V Japonsku jsou hnací silou čínští učedníci Dafa. V Japonsku je mnoho lidí, kteří mají získat Fa, takže určitě nedělejte věci, které je odrazují. Téhle situace jsem si všiml, ale každá oblast má své problémy. A tak když se objeví problém, měli byste jako učedníci Dafa pracovat společně, abyste zjistili, jak ho vyřešit.

Je vskutku problém, jestliže japonští učedníci Dafa cítí, že je kvůli těmto věcem pro ně těžké zapojit se do skupiny. Vy, učedníci Dafa v Japonsku, máte zachraňovat Japonce. Samozřejmě, všichni praktikující se angažují proti pronásledování tou ničemnou ČKS, když se mu snaží odporovat, odhalit ho a zastavit. To je naše zodpovědnost. Ale váš hlavní úkol je spasit lidi, že ano? Máte zachraňovat ty lidi, kteří jsou ve vaší oblasti.

Učedník: Internetovou blokádou v Číně se mnohé pojmy Dafa, jako jsou „Zhen-Shan-Ren“ a „Falun Dafa“, odstraňují [z internetové komunikace]. A tak aby to někteří praktikující obešli, když objasňují pravdu na internetu, tato slova nahrazují slovy, která stejně znějí. Rád bych se Mistra zeptal, zda to je vhodné dělat.

Mistr: Když to dělají praktikující Dafa, aby si mezi sebou předávali informace, neměl by to být problém. Ale jestliže objasňujete pravdu lidem, nemusí jim to dojít nebo nemusejí rozumět tomu, o čem mluvíte.

Učedník: Mohou praktikující z pevninské Číny vysílat nebo šířit představení Shen Yunu na internetu?

Mistr: Ne, to nedělejte. Víte, že pokud se jedná o spásu lidí, jsou živá představení Shen Yunu velmi účinná. V jiných zemích mimo Čínu nerozdáváme CD ani neprodáváme DVD, protože chceme, aby se na představení přišli podívat přímo. Když lidé přijdou, o otázku jejich spásy je postaráno přímo tam, a oni jsou spaseni. Docílit to přes televizi je těžké. Jak se jednou na představení podívá někdo na DVD, možná bude mít pocit, že není třeba, aby to viděl přímo, ale z DVD to nemá stejný účinek jako živé představení. V Číně je šíříme proto, že Shen Yun tam teď nemůže jet, a tak je to to nejlepší, co se dá udělat. I tak to má účinek, i když ne tak silný. Takže to nedávejte na internet. Jak to jednou bude na internetu, zmizí hranice mezi tím, co je v Číně, a co je mimo Čínu.

Učedník: Když nemáme na zvukových zařízeních míchat věci Dafa se sdílením zkušeností praktikujících, s hudbou nebo věcmi k objasňování pravdy, potom stejný problém je s našimi mobilními telefony nebo počítači, kam si podobné věci ukládáme.

Mistr: Když si pro sebe něco ukládáte, je to jen proto, že vám to tak vyhovuje. Ale když to, co přehráváte, jsou věci Dafa smíchané s věcmi obyčejných lidí nebo věcmi praktikujících, lidé nebudou vědět, co z toho je Fa, co jsou věci praktikujících a co jsou obyčejné věci. Nebyl by v tom potom zmatek? Není to potom tak trochu narušování Fa? (Mistr přikyvuje.) Je třeba, aby kultivující byl zodpovědný za svou vlastní kultivaci a za Fa.

Učedník: Hlavní koordinátoři v některých oblastech zneužívají moc, kterou jim dal Mistr, rozhodují o malých i velkých věcech a odstrkují praktikující s jiným názorem. Když se Mistr vložil do záležitosti s jedním divadlem a právě včas zastavil extrémní kroky vůči tomuto divadlu, ten, kdo o nich rozhodl, se nepodíval do sebe, ale místo toho se snažil zjistit, kdo to Mistrovi řekl.

Mistr: Ovšem, někteří koordinátoři mají určité vlastnosti, které se až příliš podobají vlastnostem obyčejných lidí. Ale musíte pracovat právě s takovými kultivujícími, s kultivujícími, kteří teď jsou takoví, jací jsou, v takovém stavu, a opravdu mají hodně lidských myšlenek. Ale přesto jsou stále učedníky Dafa. Právě tak početné a obrovské jsou výzvy, kterým čelíte, a jako koordinátor se jim musíte postavit přímo a musíte se jim přizpůsobit. Není prostě možné, abyste tyto praktikující změnili tak, aby se chovali určitým způsobem, nebo se chovali tak, jak byste chtěli. Ani něco tak velkého, jako je celá tato společnost, je nemůže změnit. Kultivace Dafa je může změnit, ale dochází k tomu postupně, po jednotlivých vrstvách, a než ten postup dojde k povrchu, ten člověk zůstává stále takový, jaký je. Jenom ti pilní jsou schopni ovládat své nevhodné sklony. Ale za normálních okolností se vyskytnou určití lidé, kteří si [svých nedostatků] ani nejsou vědomi a zůstávají stejní. Jestliže po nich vyžadujete určité chování, bude pro ně velmi těžké toho dosáhnout. Dokonce ani já, jejich Mistr, jsem nestanovil žádný požadavek, aby se chovali určitým způsobem. Takže jak máš jako koordinátor jednat? Šlo by to, kdybys sloužil jako koordinátor jen pro některé z těch lidí? Jakým koordinátorem bys chtěl být? Přemýšlel jsi o tom? Doufáš, že ti všichni, které máš před sebou, tě budou poslouchat jako stádo ovcí? To chceš ty, ale ne já. Ať jsou věci jakkoliv komplikované, [máš přijít na to], jak být dobrým koordinátorem učedníků Dafa. A když ti tu zodpovědnost Mistr svěřil, [přemýšlej o tom], jak tyto lidi pro mě dobře povedeš.

Ano, je to opravdu velmi těžké, ale cožpak nejsi kultivující? A cožpak nejsi koordinátorem kultivujících? Koordinátor je skutečně pod velkým tlakem, ale bez tak velkého tlaku by to nebyla kultivace. Je to tvrdé, ano, velmi tvrdé, a dokonce i já jako tvůj Mistr vím, že je to tvrdé. Možná jste si všimli, že spory mezi učedníky Dafa přímo neřeším. Je to proto, že kdybych je třeba řešil, připoutání by mohla způsobit, že by se lidé obrátili proti mně. Nahánělo by to hrůzu, kdyby se pokoušeli si se mnou něco začít, znamenalo by to, že byli neuctiví k Mistrovi a že zhřešili. Právě proto se do jejich věcí nepletu. Když za mnou někdo přijde kvůli sporu (Mistr se usmívá), [řeknu jim,] ať jdou za tím, kdo to vede. Takže vím o těch výzvách, kterým čelíš. Ale přemýšlej o tom, co se stane, když v těchto zkouškách dokážeš uspět – nezískáš ctnost, která má velkou moc? V kultivaci se přece snažíme být pilní, rychle se zlepšovat a počínat si lépe na této cestě k božství, že ano? Mistr tvůj pocit zná. Ale snaž se dělat věci tak, aby to pro ostatní praktikující nebylo příliš těžké pochopit nebo přijmout.

Je pravda, že v některých případech nechcete Mistrovi nic o těchto věcech říkat. Jestli to děláte proto, že nechcete Mistra těmito věcmi zatěžovat, pak je to pochopitelné. Ale jestli to pramení z lidského způsobu uvažování, že něco chcete skrýt, pak je to záležitost charakteru (xinxingu) kultivujícího. Vlastně bych o tom opravdu raději ani nevěděl. Ale vašeho připoutání se v každém případě zmocní staré síly.

Učedník: Jsme učedníci Dafa a odešli jsme do zahraničí, protože nás v Číně pronásledovali. Můžeme dát náš případ k soudu odsud a zažalovat toho démona Jianga na Nejvyšším státním zastupitelství a u Nejvyššího soudu v Číně?

Mistr: Samozřejmě, že můžete. Nic takového není problém. Když se v minulosti učedníci Dafa v jiných zemích snažili to zlo poprvé zažalovat, připravovalo se to s našimi právníky, učedníky Dafa, a pracovali na tom spolu s dalšími učedníky Dafa mimo Čínu.

Učedník: Když vidím, v jakém stavu jsou naše média, mám pocit, že je velmi těžké dosáhnout toho, aby naše články měly požadovanou úroveň.

Mistr: Abyste v médiích odvedli velmi kvalitní práci, musíte mít dobrou a profesionální skupinu zaměstnanců. A to mi mimochodem něco připomíná. Často nejsou nadpisy mnoha článků uveřejněných na internetu jasné a jsou nesrozumitelné. Jak to, že ani dobře neumíte čínskou gramatiku? Je těžké porozumět, co ty nadpisy říkají. Je třeba si na tyto věci dávat pozor.

Učedník: Když vidím, v jakém stavu jsou momentálně naše média, mám pocit, že je velmi těžké, aby naše články dosáhly požadované úrovně. Mezi sebou máme značné názorové rozdíly, pokud jde o zprávy, a mám dojem, že naše zpravodajství nemá velký účinek na spásu lidí. Nevím, co můžeme dělat, abychom splnili Mistrovy požadavky.

Mistr: Ve skutečnosti se nemusíš až tak bát. Mistr je s tím, co děláte, už celkem spokojen. Mediální společnosti hrály velkou úlohu – skutečně hrály velkou úlohu při objasňování faktů, při obraně proti pronásledování a při záchraně lidí. Samozřejmě, bylo by lepší, kdyby vaše články byly psány lépe. Ale to nepůjde, když se začnete hádat, protože ty chceš, aby se článek psal tak, a někdo jiný jej chce psát jinak. Je to úplně stejné, jako když jste spolupracovali na projektech, měli jste různé názory o tom, kdo měl lepší nápad, a lidé si mysleli, že to a to nepůjde, nebo něco jiného nepůjde, a tím utrpěly věci, které bylo třeba dělat. Ve skutečnosti je velmi těžké něco udělat ke spokojenosti všech. Je samozřejmě lepší dělat věci lépe, ale i když se něco neudělá až tak dobře, nezdržujte to. Některé věci mohou mít účinek, i když nejsou až tak dobré. Budou samozřejmě ještě účinnější, když je uděláte lépe, ale nezdržujte věci tak dlouho, až nebudou mít vůbec žádný účinek.

Učedník: Od té doby, co jsem přijel do Spojených států, nejsem v tak dobrém kultivačním stavu, jako když jsem byl v Číně. V mysli mám určité názory, které jsem si osvojil po narození, a i když jasně vidím, že jsou špatné, je pro mě těžké se jich zbavit. Cítím, že jsem Mistra zklamal.

Mistr: Myslím, že je velice dobré, když jsi schopen tohle rozpoznat, protože to je počátek změny – být schopen vidět a rozpoznat svoje problémy. Někteří praktikující z Číny nejsou schopni své problémy rozpoznat, a přesto se ženou dopředu a diví se, jak mohou druzí dělat věci jinak. Až si své problémy uvědomíš, budeš opravdu schopen se všemi spolupracovat a teprve potom tě lidé z jiných zemí přijmou. Někdy si moc přeješ, aby se určité věci děly podle toho, jak je chápeš, nebo chceš, aby druzí změnili svůj způsob myšlení, ale oni nebudou rozumět tomu, co děláš. A právě tehdy se pravděpodobně projeví problémy.

Učedník: Učedníci mají rozdílné názory na to, zda bychom měli obžalovat úředníky střední a nižší úrovně té hrozně zlé a hříšné strany za nezákonné věznění, mučení, genocidu, zločiny proti lidskosti atd. Jedna skupina se domnívá, že je nemáme žalovat, a místo toho se máme dívat do sebe, a ta druhá skupina věří, že žaloby podávat máme.

Mistr: Myslím si tohle. Učedníci Dafa by hlavně měli zachraňovat lidi. Jak jsem už o tom dříve mluvil, lži otrávily mnoho lidí, ať to byli úředníci, policisté nebo kdokoliv jiný. Tyto konkrétní bytosti ve skutečnosti nejsou ve své podstatě špatné; ty bytosti samotné nejsou ničemnými úředníky. [Některé z] těchto bytostí mohou být skutečně velmi dobré, ale poté, co je oklamaly lži, které jim ta ničemná stranická kultura vštípila, dohnaly je k tomu, že udělaly to, co udělaly. Samozřejmě, jsou také lidé, kteří moc dobře věděli, jaká je situace, a jejich činy motivoval vlastní zájem. Přesto byste jim měli dát příležitost dozvědět se pravdu. Když je všechny zažalujete, no, to není ve skutečnosti váš cíl. My chceme zastavit pronásledování. Touha po pomstě – udělat něco těm, kdo nás pronásledovali – není správná. Jako kultivující se máte soustřeďovat na spásu lidí. [Pokud si myslíš:] „Tys mě pronásledoval, tak ti to v budoucnu určitě vrátím,“ potom jsi obyčejný člověk, že ano? Nemáš myslet na pomstu.

Ale také vám řeknu, že všichni, kteří se podíleli na pronásledování Falun Gongu, se dočkají odplaty. Kdysi jeden učedník Dafa mluvil o tom, jak v budoucnosti někteří učedníci postaví všechny pronásledovatele před soud, a já jsem mu řekl: „Bude třeba, abyste to dělali vy?“ Viděli jste, k jak rozsáhlým zatýkáním teď dochází [v Číně]? Tvrdě to postihuje všemožné darebáky – od těch velkých až po ty malé – (Mistr se směje, učedníci tleskají) a zdá se, že to bude nemilosrdné. Co se stalo Falun Gongu, nebylo odčiněno, protože určití lidé ještě nebyli spaseni a někteří praktikující ve své kultivaci ještě dostatečně nepostoupili. Až to skončí, bude po všem. Proto staré síly ty pronásledovatele nezatýkají, aby odčinili to, co se dělo Falun Gongu, a proto nyní lidi nestaví za pronásledování Falun Gongu před soud. Zlo ty lidi přimělo, aby se v tomto období podíleli na pronásledování Falun Gongu, protože je svádělo prostřednictvím sprostých lží, nutilo je ke zpronevěrám, korumpovalo je, nutilo je dělat různé špatné věci a navíc jim dalo moc. A právě tito lidé jsou teď terčem a zachází se s nimi jako s takzvanými „zkorumpovanými živly“ a s „defraudanty“. Vidíte, že se právě tohle teď děje, a ti, kdo to vidí jasně, říkají, že je to odplata. Lidé si skutečně uvědomují, že to je trest za to, co udělali. A tito lidé samotní jsou nuceni k tomu, aby si v hloubi duše uvědomili, že to je odplata. Ale nezachází se s nimi jako s pronásledovateli, protože učedníci Dafa toho mají uskutečnit ještě víc.

Učedník: Na internet v Číně jsem dal některé části představení Shen Yun pro pár internetových přátel, ale praktikující, kteří žijí v zahraničí, se stavěli proti tomu. Jak to, že můžeme rozdávat DVD Shen Yunu, ale nemůžeme je dávat na internet?

Mistr: Správně, jak už jsem říkal, nemůžete to video dávat na internet. To proto, že jakmile je jednou dáte na internet, už nebude rozdíl mezi Čínou a ostatním světem. A bude to negativně ovlivňovat účinek, jaký Shen Yun má, když svým živým vystoupením zachraňuje lidi. Kdyby se lidé, kteří mají přijít na představení, na to DVD podívali, už by na samotné představení nešli. Pak by ti, kteří měli být spaseni, spaseni nebyli, protože DVD nemá stejnou sílu. Proč se tedy mohou DVD rozdávat v Číně? Protože tam Shen Yun nemůže jet. Takže ať už mají DVD jakýkoli účinek, bereme to. Tak se na to díváme. A navíc je také snadné si video okopírovat. Nedělejte si zkrátka, co se vám zlíbí. Proto nemůžeme dávat DVD Shen Yunu na internet.

Učedník: Mistr naši mediální společnost žádal, aby se poučila od Shen Yunu, ale naše vedení řeklo, že účinkující Shen Yunu jsou mladí a dobře kvalifikovaní, zatímco my jsme staří a nezkušení, takže jsme v jiné situaci.

Mistr: (Všichni se smějí) Poučit se od Shen Yunu znamená poučit se z toho, jakým způsobem je veden, a proč má úspěch. A nemáte se z toho poučit? Účinkující Shen Yunu jsou mladí, protože tak to má být. Kdo kdy řekl, že učedníci Dafa se mohou kultivovat dobře, jen když jsou mladí? Vy nejste účinkující, takže tyto věci by neměly být podstatné. Nevymýšlejte si výmluvy, abyste nemuseli dělat to, co učedník Dafa dělat má.

Učedník: Protože se někteří praktikující věnují mediálním projektům, nemají čas se zapojit do přední linie naší snahy objasňovat fakta. Mohli by si udělat čas na to, aby se zúčastnili věcí, které objasňují fakta přímo?

Mistr: Když jsou mediální společnosti vedeny dobře, velmi účinně objasňují fakta a zachraňují lidi a mohou přinášet aktuální zpravodajství odhalující pronásledování, kterého se dopouští zlo v Číně, a korupci té ničemné strany. Samozřejmě, ta korupce s pronásledováním nesouvisí, ale ti zkorumpovaní lidé také pronásledují Falun Gong, a vy byste měli dát světu na vědomí, že tito lidé jsou do pronásledování zapojeni. Už jsem dříve řekl, že za pronásledování učedníků Dafa bude dvojnásobná karmická odplata. Podívejte se, jaké je to teď v Číně. Není to tak, že se všechen ten rudý teror, který se tehdy vytvořil k pronásledování Falun Gongu, a ten duševní nátlak, který tehdy na učedníky Dafa působil, nyní vrší na tyto zkorumpované lidi, kteří to musejí snášet? (Všichni tleskají)

Učedník: Webové stránky Minghui žádaly praktikující v pevninské Číně, aby všude vytvořili mnoho středisek pro výrobu materiálů a aby měli přímé spojení s Minghui. Ale někteří koordinátoři [v pevninské Číně] nedávají velký pozor na bezpečnost středisek na výrobu materiálů, cestují z místa na místo pod záminkou „celkové koordinace“, získávají ústřední kontrolu nad těmi středisky a nutí všechny praktikující, kteří materiály vyrábějí, aby se točili kolem nich.

Mistr: Taková jsou lidská připoutání – připoutání ke své pověsti, prospěchu, předvádění se a soupeřivosti. Neberou ohled na bezpečí praktikujících a způsobují učedníkům Dafa těžkosti a vystavují je nebezpečí. Všichni tito lidé, kteří jezdí po různých místech a kteří mají konkrétní informace o praktikujících, neuvažují správně. Také jsou mezi nimi ti, kteří mají postranní úmysly. Tak je třeba, abyste si na tyto věci dávali pozor a neposkytovali těmto lidem žádnou vhodnou příležitost.

Učedník: Všiml jsem si, že mnozí praktikující věnují práci v našich mediálních společnostech mnoho času a do této činnosti vkládají celé své srdce a hodně úsilí, ale mnozí z nich na sebe nejsou nároční, nejsou ochotni se učit a dělají věci velice amatérsky. Nelze je srovnávat s lidmi v běžné firmě. Jsem proto velice pesimistický, zda opravdu můžeme v médiích hrát důležitou roli na mezinárodní úrovni.

Mistr: Ano, někteří lidé se na to dívají z krátkodobého hlediska a dělají jen tolik, aby jim to prošlo. Nepřemýšlejí nad tím, co dělají. Řekl jsem koordinátorům medií, že se z vás v budoucnosti rozhodně stanou největší globální mediální společnosti. Klade se na vás obrovská zodpovědnost, abyste tyto mediální společnosti vedli dobře. Vše, co učedníci Dafa dělají, převezme v budoucnosti lidská společnost, a stejně tak převezme i vaše média, která se stanou hlavními mediálními společnostmi tohoto světa. Když se nad tím zamyslíte, jak se lidé budou dívat na tyto projekty, na kterých učedníci Dafa pracují, až si uvědomí, že je zachraňujete? Budou si jich ohromně vážit. (Potlesk) Ale některým z vás to nešlo až tak dobře. Alespoň to, co jste udělali, nedopadlo tak dobře, že ne? Každý chce k projektům učedníků Dafa pozitivně přispět, ale místo abyste přispívali pozitivně, ve skutečnosti, když jste v nějaké skupině, přispíváte negativně. Tak to nemá být.

Učedník: Teď, když se náprava Fa blíží ke konci, mnozí praktikující nechápou, proč je situace v Hongkongu čím dál hrozivější a neuklidňuje se.

Mistr: Když o tom skutečně přemýšlíte a srovnáte dnešní situaci v Hongkongu s tou, jaká byla na začátku pronásledování, není vlastně lepší? Co to znamená „čím dál hrozivější“? Teď můžete objasňovat fakta snadněji a každý den pomáháte mnoha lidem z té strany vystoupit. Mohli jste tohle dělat v minulosti? Ne, nemohli. Zlo zasahuje, no ale, na druhou stranu, jaké místo je Hongkong? Zlo ho drží v zubech a vy se mu snažíte ty zuby vytrhnout, že? (Mistr se směje) Říkám, že učedníci Dafa jsou pozoruhodní, i když se zdá, že mají spoustu těžkostí. A staré síly věří, že to tak má být. Zlo se vás nemůže dotknout, ale nenechá vás tak snadno vyváznout anebo nedovolí, aby to pro vás bylo moc příjemné. Taková je cesta učedníků Dafa a toto je trápení, které staré síly učedníkům Dafa vnutily. A také čelíte zasahování a těžkostem, které si s sebou nesou lidé, které zachraňujete, protože zlo využívá všechnu karmu, kterou lidé dluží, k vytváření překážek.

Učedník: V mém okolí se objevily tři případy, kdy praktikující projevovali v různé míře snížené intelektuální schopnosti a zpomalené reakce, a lékaři to připisují zakrňování malého mozku. Jeden z nich zemřel.

Mistr: Stalo-li se to v Číně, způsobilo to pronásledování. Stalo-li se to někde jinde, zkušení učedníci Dafa vědí, že se učedníkům Dafa nic nepřihodí náhodou. [Těm praktikujícím] bych řekl, že je nejvyšší čas, abyste se na sebe z hlediska kultivace vážně podívali. Neberte na lehkou váhu ty věci, které ignorujete a považujete za málo závažné. Pokud jde o měřítko kultivace, věci, které možná považujete za nepodstatné, nejsou vůbec nepodstatné, [berete-li v úvahu to,] jak se na učedníky Dafa dívají staré síly. Když si myslíte, že určité věci nejsou nijak důležité, často se to zakládá na tom, že se hodnotíte podle obyčejného měřítka, a ne podle Fa! Je pravda, že všichni učedníci Dafa jsou pozoruhodní, i ti, kteří jsou v této situaci – byli pronásledováni během potvrzování Fa a cele se věnovali potvrzování Dafa a spáse lidí. Tak se na to dívám já. Ale současně mi to připadá politováníhodné. Na tomto světě je jen málo učedníků Dafa, před kterými je sedm miliard lidí. Kolik jich můžeme spasit? Naneštěstí odešli právě v té době, kdy opravdu potřebujeme lidi.

Učedník: Někteří praktikující, kteří objasňují pravdu na místech, kde jsou turisté, si myslí, že když lidé [z pevninské Číny] byli tak dlouho pod kontrolou té ničemné strany, nebudou mít odvahu jasně vyjádřit své přání vystoupit z organizací ČKS, i když vystoupit chtějí. Proto se tito praktikující turistů ptají, jestli chtějí vystoupit, a pokud ten člověk jen přikývne nebo se usměje, odhlášení dokončí za něj.

Mistr: Ne, to nejde. Vůbec ne! Musí s tím souhlasit. Když to nevyjádří nebo to neřeknou, nepočítá se to. Je to proto, že vlastně prohlásili, že budou dělat věci pro tu ničemnou stranu, budou ničemné straně přispívat a dokonce jí zasvětí život. Tato slova vyslovili.

Učedník: Na počátku pronásledování vytiskli někteří praktikující knihy Dafa, které nesplňovaly požadavky, a někteří lidé vyráběli náhrdelníky s obrázkem Mistra. Vždy, když jsme to viděli, žádali jsme je, aby nám ty věci dali, aby už je dál nedělali a nešířili je. Ale když je teď máme, neobjevili jsme, jak se těch věcí zbavit správným způsobem.

Mistr: Pokud jde o materiály, které jsou zastaralé, nebo nesprávně vytištěné knihy Dafa, vždycky lidem říkám, že je mohou spálit. Když je ale budete pálit, nedělejte to příliš ledabyle. Ale spálit je můžete.

Učedník: Před několika lety se ve městě Harbinu stávalo, že se vybíraly peníze a pronášely proslovy, které narušovaly Fa, a tato situace pokračuje až dodnes. Mnozí praktikující, kteří se toho zúčastňují, si stále ještě neuvědomili, že to, co dělají, je špatné, ještě tu škodu nenahradili. Někteří z nich se chovají, jako by byli velice pilní, ale ve skutečnosti se s tím nesnaží vypořádat, a zatajují to, co udělali. Co s tím máme dělat?

Mistr: Někteří lidé jen předstírají, že jsou součástí Dafa, a jiní určité situace zneužívají. Někdy to způsobuje nedostatek píle v kultivaci a jindy to vychází z postranních pohnutek lidí, kteří zneužívají laskavosti učedníků Dafa. Takže na tyto věci si rozhodně musíte dávat pozor. Když někomu něco dáte nebo ho finančně podpoříte, musíte vědět a musí vám být naprosto jasné, co s těmi penězi udělá. Jinak to nesmíte dělat. Když někomu dáte peníze, znamená to, že podporujete jeho činy, a může se také stát, že uděláte chybu. A tak tě staré síly nebudou považovat za podvedeného, ale budou to brát tak, že jsi s tím druhým domluvený a podporuješ ho. Takže v takových věcech musíte být rozhodně opatrní.

Jak o tom mluvím, někteří z vás si myslí: „Ale já jsem to tak nemyslel. Jsem učedník Dafa, tak jak bych ho mohl vědomě podporovat?“ Božské bytosti to vidí takhle: to, co skutečně představuje takovou osobu jako bytost, je to, jak se chová, a to, jaký to nakonec přinese výsledek, spíše než to, co říká, což může být v rozporu s tím, co dělá. Takto se na věci dívají bytosti vysoké úrovně. Některým lidem ve skutečnosti osud předurčil, že se tak budou chovat. Jejich slova možná znějí dobře, ale výsledek jejich chování má opačný účinek. Mnoha lidem osud předurčil, aby se tak chovali. V minulosti jsem říkal, že až se bude Dafa šířit, všechny bytosti si pro Dafa přijdou, ale ne všechny z nich nutně přijdou, aby Fa získaly. Mnoho jich přišlo, aby hrálo negativní roli.

Učedník: Už dlouho jsou po celé Číně mnohé případy koordinátorů, kteří jsou velmi schopní a za normálních podmínek mohou být velmi výkonní a jsou teď vystaveni krutému pronásledování. Dostávali se do sporů s ostatními praktikujícími, vylučovali lidi, a čelili jiným formám zasahování nebo pronásledování, jako například karmě nemoci. Mohlo to být proto, že ve své práci udělali něco, co mělo negativní dopad?

Mistr: Situace v Číně je velmi komplikovaná. Jakmile se vaše myšlení trochu odchýlí, staré síly se této mezery zmocní. Takže, když jde o vaši kultivaci a o to, co vás ve vašem jednání motivuje, musíte tam na to obzvlášť dbát. Koneckonců je to místo, kde vládne rudý teror.

Učedník: (Přeloženo) Jsem turecký učedník Dafa. Někteří dlouhodobí učedníci se nezúčastňují skupinového studia Fa a projektů Dafa. Co můžeme udělat, abychom se sjednotili?

Mistr: Už jsem vlastně mluvil s evropskými koordinátory o tom, jak na začátku pronásledování měli učedníci Dafa v Evropě velký vliv a ve své snaze bránit se proti pronásledování dosáhli solidního výsledku. Tenkrát se vaše srdce opravdu spojila. Ale postupně jste se jeden druhému vzdálili a časem jste polevili. A tak jsem mluvil s evropskými koordinátory o tom, jak na každého působit, aby bral kultivaci vážněji, a abyste opravdu byli jako učedníci Dafa. Když nemůžete tvrdě pracovat na své kultivaci, lidé se rozprchnou a vy je začnete ztrácet, a i když je fyzicky shromáždíte, když pak něco děláte, nebude se to vůbec lišit od toho, jako když je spolu skupina obyčejných lidí, a nebudete schopni si je udržet. Všechny bytosti sem přišly získat Fa a kultivovat se, a ty názory, které získaly po narození, ovlivňují jejich schopnost Fa získat a postoupit kupředu. Jenže oni si tyto věci neuvědomují. Proto je k tomu dlouhodobí praktikující musejí přivést a vést je podle Fa.

Učedník: Povšiml jsem si, že hlavním problémem ve vedení našich médií je to, že se příliš netrpělivě snaží, aby rychle uspěli a vydělali si, a tak motivují praktikující, kteří se věnují prodeji, tím, že je povzbuzují například vyznamenáním a finanční odměnou. Přiměli tyto praktikující, aby pracovali samostatně, přiměli je, aby spolu soupeřili, nechávali si informace pro sebe a byli vůči sobě ve střehu. Na poradách pak lidé nejsou schopni mluvit otevřeně, a to potlačuje jejich schopnosti a moudrost, které by kultivující měl normálně mít.

Mistr: Ano, dnešní Číňané takové sklony mají. Někteří říkají, že Číňané neumí ve velkém byznysu uspět. Řeknu vám, jakou mentalitu při podnikání mají lidé v jiných zemích. Ať už vedou velký nebo malý podnik, berou to jako součást svého života, dělají to co nejlépe a vidí to z dlouhodobého hlediska. Takové myšlení vede k dobrému postoji k práci a k výrobkům vysoké kvality. Mnozí Číňané chtějí rychle zbohatnout, a nemají pro to, co dělají, žádný dlouhodobý plán. Lidé z jiných zemí takto neuvažují. Berou vedení toho podniku jako svou práci a součást každodenního života a chtějí jen normální výdělek. Takto se k tomu staví. Někdy se tyto způsoby, před kterými vás varuji, odrážejí v tom, jak přistupujete k médiím a dalším projektům, tak si na tyto věci dávejte pozor.

Učedník: Naši snahu objasňovat pravdu na řadě turistických míst v Tchaj-peji narušují určité ničemné organizace a rád bych se zeptal, jak bychom se s tím měli vypořádat.

Mistr: (Mistr se usmívá) Právě takto obtížné tyto věci jsou. Zlo využívá skulinek svobodné společnosti. Ti agenti ČKS zneužívají svobodu projevu, která je ve svobodné zemi. Ale ČKS je skutečně démon. Ať už to bylo během studené války nebo v době, kdy se ta ničemná strana vytvořila, lidé z celého světa byli proti ní a vlády po celém světě ji omezovaly. Nedovolily jí, aby u nich existovala, a vůbec nedovolily jejím lidem pořádat akce, shromažďovat se, protestovat a podobně. Považovaly ji za zrůdnost a skutečnou pohromu. Dnes ale bdělost lidí po celém světě postupně polevuje. Poté, co se ta ničemná strana ve východní Evropě zhroutila, lidé si s tím dělají čím dál menší starosti. A tak teď ve skutečnosti drze mává svou vlajkou a dělá povyk na protikomunistickém Tchaj-wanu. Opravdu to vypadá dost divně. Ale stejně byste to měli brát jen jako překážku, kterou máte překonat, překážku při záchraně lidí. Dělejte, co dělat máte, a nenechte se tím ovlivnit, a pak už to nebudou chtít dál dělat.

Učedník: Jedním ze způsobů, jak propagujeme Shen Yun, je chodit od domu k domu a věšet lidem materiály na dveře. Každý rok náš koordinátor zve mnoho praktikujících z jiných oblastí, kteří nedávno přijeli z pevninské Číny, aby se tohoto projektu zúčastnili. Koordinátor žádá naše místní praktikující, aby pro přespolní poskytli peníze a zdroje na náklady na stravu a ubytování. Tyto náklady se nezahrnují do výdajů Shen Yunu a ani průhledně nevyúčtují. Obvykle koordinátor pracuje na propagaci Shen Yunu na plný úvazek, a tak jeho životní náklady mohou být podstatnou zátěží. Zároveň pomáhá praktikujícím z jiných oblastí, kteří nemají přistěhovalecký status, žádat o politický azyl. Mohlo by toto jeho chování vést lidi k tomu, aby propagovali Shen Yun proto, aby získali politický azyl?

Mistr: Myslím si tohle. V některých oblastech žádají přespolní anebo nové praktikující, aby se přidali k jejich snahám, a tak podpořili svou propagaci Shen Yunu. Z praktického hlediska by to neměl být problém, pokud ti, co pomáhají, nejsou na klíčových pozicích. Věšení materiálů na dveře nevyžaduje, abyste přímo objasňovali pravdu, takže by v tom neměl být problém. Zpočátku ta ničemná ČKS silně věci narušovala, a Shen Yun nebyl ve společnosti tak dobře známý, lidé o něm neslyšeli a propagační materiály, které se věšely na dveře, nebyly až tak dobře vyrobeny. A tak je lidé považovali za obtěžující reklamu. A navíc agenti té ničemné strany věci narušovali a rozšiřovali pomluvy. Ale teď je to jiné. Přinejmenším ve Spojených státech ví o Shen Yunu skoro každý, dospělí i děti. Vědí, že Shen Yun je špičkové, prvotřídní představení. A tak když půjdete do lepších částí města a pověsíte jim na dveře ty pěkně vyrobené propagační materiály, mohu vám říci, že je to vůbec neodradí. Jenom zareagují: „Á, to je Shen Yun.“ A pomyslí si: „Na to představení bychom si měli zajít.“ Tak to obvykle je. Ale v několika málo oblastech jsme nicméně narazili na pár lidí, kteří volali a stěžovali si. Ale když si to prověříte, zjistíte, že to úmyslně dělají Číňané – Číňané, které otrávila ČKS, nebo to jsou její agenti a pokoušejí se věci narušovat. Takže nedovolte, aby vás to ovlivnilo.

Učedník: Je nutné, abychom dál pracovali na časopise, který neobsahuje nic o pronásledování, používá obrovské množství pracovních sil a nic nevydělá?

Mistr: Pokud neobjasňuje fakta, pak to samozřejmě nejde. Proč by se toho učedníci Dafa měli účastnit? Ale pokud si děláte starosti s tím, jak účinně objasňuje pravdu, pak je to něco jiného. Anebo pokud vedete obyčejný podnik, pak s tím nemám problém, protože nakonec všichni pracujete v obyčejné společnosti a je třeba, abyste mysleli na to, jak si vydělat na živobytí. Jestliže se mediální podnik vedený učedníky Dafa snaží prorazit do vyšší společnosti a tedy časopis nepublikuje mnoho článků, které objasňují pravdu, pak je to záležitost vašeho přístupu. Máte-li proniknout do vyšší společnosti, opravdu nemůžete publikovat mnoho takových článků.

Učedník: (Přeloženo) Koordinátor jednoho projektu nám říká to, co jste mu řekl. Jak máme takovou informaci z druhé ruky brát? (Všichni se smějí)

Mistr: (Mistr se od srdce směje) Ano, jsou koordinátoři, kteří se odvolávají na Mistra, když nemohou pohnout s nějakým úkolem. [Řeknou vám:] „Mistr řekl tohle,“ nebo: „Tohle řekl Mistr.“ Ale ve skutečnosti, jakmile začneš mluvit o tom, co Mistr řekl, ostatní praktikující to okamžitě uvidí a pochopí tak, že se dovoláváš Mistrova jména, protože nejsi natolik schopný, abys tu záležitost vyřešil sám. (Učedníci tleskají) A proto, když za mnou někdy lidé chodí se všemi možnými záležitostmi, bez výjimky je teď všechny pošlu pryč. Chtějí, abych je nějak ujistil nebo jim něco schválil, a většinou je to proto, že narazili na nějaký odpor. Ale když jim řeknu, jak se na to dívám já, hned se otočí a řeknou lidem něco jiného a říkají, že Mistr podporuje to, co dělají. Ve skutečnosti jsem obvykle udělal následující. Když se mě ptali, zda je v pořádku udělat věci tak či onak, řekl jsem jim, že Mistr nic nenamítá proti žádnému projektu, který učedníci Dafa začnou, a že v něm mohou pokračovat způsobem, který jim připadá nejlepší. (Mistr si povzdechne) Ale oni se hned po té první větě vrátili a řekli lidem: „Mistr to podpořil a budeme to tedy tak dělat.“ A když měl někdo námitky, řekli: „Tohle schválil Mistr.“ (Všichni se smějí) Ale to není totéž, že ne? Takže z tohoto důvodu teď někdy lidi nepřijímám.

Kultivace je tvá vlastní záležitost a přijít na to, jak uspět a dobře spolupracovat s druhými, je součástí tvé cesty. Je to součástí tvé kultivace, takže jak bys to mohl přenášet na Mistra? Jak by ses toho mohl zbavit?

Učedník: Přes osm tisíc učedníků Dafa z více než padesáti zemí a oblastí zdraví Mistra. (Všichni učedníci nadšeně a dlouze tleskají.)

Mistr: Děkuji vám všem. (Mistr dělá heshi) Základním kamenem naší činnosti je kultivace a zodpovídáme za spásu lidí. Obě tyto věci je třeba dělat dobře. Myslím si, že naše konference Fa... Víte, kolik pokaždé stojí všechny letenky? Je to obrovská částka. A jak velké výdaje jsou za stravu a ubytování? Zdroje Dafa, zejména mimo Čínu, jsou velice omezené. Neberte proto konferenci Fa jako formalitu a neměňte tuto konferenci Fa na něco, co vám umožňuje šířit zprávy o tom, co nového tady Mistr řekl. Mistr touží vidět, že se následkem účasti na této konferenci Fa sami brzy zlepšíte a skutečně překonáte ty překážky, na které jste ve své kultivaci narazili. A tak až tato konference Fa skončí, neměli byste odcházet s prázdnýma rukama.

Tohle není nějaký sraz či shromáždění, aby se lidé setkali. Kultivace je vážná věc. Proč nás staré síly takto pronásledují? A proč vytvořily tak krutou situaci? Ony to rozhodně berou vážně! A pokud jde o vás, vy se kultivujete. Pokud to, co děláte, neberete vážně, sami sebe zrazujete a navíc ještě zrazujete ty životy, které máte spasit. A tak doufám, že si potom, co jsem tohle všechno řekl, uvědomíte, že to, jak jste pilní a jak chápete Fa, je ve skutečnosti výsledkem vaší kultivace. Jako váš Mistr toužím vidět, jak po této cestě k božství postupujete rychleji a jak si vedete ještě lépe. Všem vám děkuji. (Mistr dělá heshi, všichni učedníci dlouze tleskají. Mistr mává posluchačům na rozloučenou. Při odchodu Mistra zůstávají učedníci stát a tleskají obráceni směrem, kam odchází.)dokument v PDF