dokument v PDF

Učení Fa přednesené na konferenci Fa v San Francisku 2014

(Li Hongzhi ~ 16. října 2014)

(Mistr vstupuje do sálu. Všichni učedníci vstávají a nadšeně tleskají.)

Dobré ráno! Posaďte se, prosím. Na tuto konferenci Fa přišlo mnoho lidí z různých oblastí, včetně některých z pevninské Číny. Hodně lidí odtamtud přišlo již dříve, před pár lety, a za poslední dva roky z Číny postupně přišlo více učedníků Dafa. Mistr doufá, že dokážete, raději dřív než později, obrátit svůj způsob myšlení a mít stejný způsob myšlení jako lidé ve zbytku světa.

Za posledních několik desetiletí, to postupné a někdy nepostřehnutelné vštěpování a vliv stranické kultury zlé ČKS pokřivily povahu Číňanů, včetně povahy některých učedníků Dafa, a oni tak přemýšlejí o věcech extrémním způsobem – až do bodu, kdy je jejich uvažování naprosto odlišné od uvažování lidí v zahraničí nebo lidí ve staré, tradiční Číně. Pevninská Čína má hodně přes miliardu lidí a postupným vštěpováním se jejich mysl stala nenormální, aniž by o tom věděli. Myslí si, že všichni jsou stejní, že [na jejich myšlení] není nic neobvyklého a že lidé jsou prostě takoví. Ale to není pravda! Někdy, když vás nasadí v některém médiu nebo když vám nějaký projekt umožní, abyste se na něm podíleli, váš způsob uvažování, ty extrémní způsoby dělání věcí, které pocházejí od stranické kultury, vaše lhaní a váš polovičatý způsob práce [druhé] opravdu popuzuje. Když jednáte s Američany nebo lidmi ze svobodných zemí po celém světě, budete jim připadat divní. Mistr tohle sám zažil. Před nějakým časem sem Mistr také přišel z Číny, ale tehdy jsem tuto otázku okamžitě vycítil a viděl jsem, že lidé jsou jiní. Někdy, když praktikující mimo Čínu váhají, zda vás přijmout, nebo váhají, zda vás zapojit do svých projektů, není to proto, že máte problémy, ale spíše jde o to, že se s vámi prostě nedá spolupracovat.

Poté, co je uvažování člověka vytvarováno vštěpováním stranické kultury, jeho činy, což zahrnuje i to, jak píše, jsou plné stranické kultury. Někdy tak přemýšlím, dobrá, Epoch Times, Minghui.org a další webové stránky všechny potřebují lidi a my máme lidi z pevninské Číny, kteří jsou na vrcholu sil a mají vyšší vzdělání. Ale kdyby vás tato média opravdu měla přijmout, stala by se z nich média s čínskou stranickou kulturou. Tento [odchýlený způsob uvažování] není způsoben národností nebo kulturou, ale pokřiveným uvažováním lidí, způsobeným ničemnou stranou. Takže musíte víc přicházet do styku s lidmi mimo Čínu, víc je poznat a rychle obrátit své myšlení. Jinak, i když jste mladí, nebudete moci nijak zvlášť přispět. A co víc, váš stav mysli je také odlišný. Když věci děláte, vždy se hlídáte a mluvíte velmi zastřeně a vyhýbavě, což ve druhých vyvolává dojem, že jste záludní. Ve všem jste vyhýbaví, ale strašně rádi se na všechno vyptáváte. Jak by s vámi pak druzí mohli komunikovat? A jak by s vámi mohli lidé jednat a spolupracovat? Proto si mnozí učedníci Dafa mimo Čínu myslí, že lidé jako vy jsou špioni. Takový mají dojem.

Učedníci Dafa mají být otevření a velkorysí, tak čeho se bát? Teď jste v Americe. Tady tu odpornou ČKS považují za strašnou hrozbu, něco monstrózního, a to si myslí lidé všude. Toto není její území. Tak čeho se bát? Je to ta zlá ČKS, kdo se bojí. Když lidem řeknete, že jste členem ČKS, nedají vám zelenou kartu, že ne? To je dobře známá skutečnost. Žádný stát nevítá a nepřijímá zlou ČKS. Když vidím tolik učedníků Dafa, kteří přišli z Číny, chtěl jsem se o těchto věcech krátce zmínit.

Celou tu dobu jsem říkal, že, ano, během posledních více než deseti let, při všech těch zkouškách a útrapách, se věci zdály dost chaotické. Učedníci Dafa jsou pronásledováni tou ničemnou stranou, která všude zatýká lidi, nahání hrůzu, utlačuje lidi a útočí na ně, a dělá pěkný nepořádek. Ale uvědomujete si, že za tím chaosem je uspořádání? A myšlenky a každičký pohyb každého praktikujícího, každého člověka na světě, jsou velice bedlivě sledovány a jasně viděny. Tento „chaos“ má řád a tak to bylo uspořádáno.

Dozvěděli jste se o struktuře vesmíru. Pověděl jsem vám o konceptu dimenzí, které jdou od částic k planetám. Ale ve skutečnosti je toho víc. Existují svislé, vodorovné... dokonce i v prostoru tak malém, jako je špička malíčku, jsou nesčetné miliardy světů a ty jsou [plné] bohů. V celém vesmíru je tolik bytostí a bohů, a jsou hustě napěchováni bez jakýchkoliv mezer, všichni se na vás upřeně dívají a bedlivě sledují myšlenky každého na Zemi, protože tato záležitost na Zemi má dopad na celé kosmické tělo. Každičká myšlenka učedníků Dafa, směr celkové situace a úspěch či neúspěch nápravy Fa rozhodují o tom, zda vesmír může zůstat, nebo ne. Tato událost je takto ohromná. Věci se zdají být neuspořádané, ale ve skutečnosti mají řád; věci se odehrávají chaoticky, ale pro každého jsou věci podrobně uspořádány.

Samozřejmě, já toto pronásledování neuznávám. Chtěl jsem věci vyřešit naprosto laskavým přístupem. Ale ani staré síly, ani žádný život ve starém vesmíru to nedokáží a ani nevědí jak; vědí pouze, jak dělat věci tím jedním způsobem. Tohle tenkrát udělali Ježíšovi v jeho době a tohle udělali i za Šákjamuniho časů. A stejně tak tomu bylo u předchozích světců – ať už to byl Sókratés, Mojžíš nebo jiní – ve všech případech šlo o stejný přístup. Vědí jen, jak dělat věci tím jedním způsobem. Všichni ti světci přišli položit kulturní základ pro člověka, aby pochopil bohy. A to hovořím jen o tom, co se událo v posledních pěti tisíci letech. Kolik pětitisíciletých období bylo v dějinách těchto sto milionů let? Dvacet tisíc. V každém období sestoupily dolů božské bytosti, které hrály roli v ustavení kultury pro lidstvo. Pokračovaly v napravování civilizací, které se v jejich daných obdobích vyvíjely, a pokračovaly v ustavování toho, jak má člověk myslet a jednat. Teprve až teď, když to dosáhlo dnešní doby, se z lidstva nakonec stalo to, čím je.

Věci byly uspořádány po tak dlouhou dobu a tohle je tak velká událost, takže věci jsou opravdu dobře uspořádány! Kdybych vám řekl, že i každý krok, který uděláte, když jdete, a že i to, jakým tempem jdete, je uspořádáno, nemuseli byste mi věřit. Ale dokonce i to, kolikrát vykřiknete, když vás pronásledují, a kolik ran dostanete, bylo jimi uspořádáno. Samozřejmě, přítomnost nebo nepřítomnost silných spravedlivých myšlenek u kultivujícího může tyto věci změnit, ale ne o moc. Oni velmi dobře znají váš stav mysli a dokonce i to, kolik toho dokážete snést. Tak jak by mohly být věci neuspořádané? [Tato událost] rozhoduje o tom, zda mohou být nesčetné bytosti, bytosti v celém vesmíru, zachráněny v nápravě Fa. Takže o tom přemýšlejte: mohou tam být věci, které nejsou dobře uspořádány? Kdybyste dokázali vidět věci tak, jak jsou, objevili byste, že ve vaší kultivaci, bez ohledu na to, v jakém prostředí jste, do jaké společenské vrstvy patříte, jaké postavení máte, jaké „náhodné“ věci jste udělali nebo jaké „štěstí“ možná máte – to všechno, co je součástí vaší cesty – bylo zapříčiněno vaším slibem a nic není náhodné.

Pro učedníka Dafa je kultivace na prvním místě, a pouze když se kultivujete dobře, dá se říci, že cesta, po které jste šli, byla spravedlivá. V tomto pronásledování možná chováte nenávist vůči ničemné ČKS a někteří z vás jsou možná dokonce ochotni riskovat všechno pro boj s ČKS. Ale nestojí to za to. Neuvědomujete si, že ta zlá strana je jen holí uspořádanou starými silami. Kdysi jste byli nádherní bohové a staré síly tuto hůl používají, aby z vás vymlátily vaše připoutání. Chtějí dělat věci takhle, vymlátit z vás myšlenky, které nemáte mít, a vytlouci z vás vaše hříchy a karmu. Ačkoliv Mistr tento přístup neuznává, koneckonců udělaly to, co udělaly. Jak jsem se právě zmínil, tyto bytosti vesmíru nevědí, jak věci řešit, znají pouze tento přístup, a tohle způsobilo to pronásledování.

Nic není náhoda. Nenechte se oklamat tím, jak se věci zdají být chaotické, protože ony nejsou chaotické ani v nejmenším. Věci se projevují rozmanitými způsoby, zaměřují se na rozmanitá připoutání, a jak těch věcí přibývá, celkově vytvářejí dojem, že věci jsou chaotické. Ačkoliv se zdají být chaotické, vůbec takové nejsou. Zlo dělá jeden povyk za druhým a použilo všechny možné druhy zlých prostředků, s různými událostmi namířenými na různé kultivující. A viděno v celku, ti zuřiví, zlí policisté se zdají být prostě děsiví, ale věci vůbec nejsou chaotické – zezadu je ovládají bohové, které nazývám starými silami. Tohle je bohužel cesta, kterou se věci nakonec vydaly. Pokud má učedník Dafa dostatečně spravedlivé myšlenky – řeknu to takhle – pokud jsou spravedlivé myšlenky učedníka Dafa dostačující, můžete tu situaci překonat.

Někteří lidé by mohli věci chápat takto: moje spravedlivé myšlenky byly tehdy velmi silné, tak proč jsem byl tak tvrdě pronásledován? Jistě, [to, co každý člověk zažívá], rozhodně nebude jako průmyslově vyrobený produkt, kde z formy vyleze každý kus stejný. Je to proto, že v dlouhém průběhu existence každého člověka si různí lidé vyvinuli různá připoutání; v průběhu dějin si lidé nevědomky přivodili různé dluhy; a úroveň xinxingu každého člověka a jeho připoutání jsou různé; takže se ve výsledku liší cesty lidí a to, co musí vydržet, a i to, jak si vedou, je také různé. I postoje zlých policistů k lidem se během tohoto pronásledování lišily.

Nemyslete si, že se věci pronásledováním změnily. Možná si myslíte, že tenkrát na začátku jsme měli srdce oddaná pouze kultivaci, ale pak nám ta zlá strana zakázala kultivovat a pronásledovala Dafa, a tak jsme s nimi začali bojovat. Tak to není. Nikdy jsem neříkal nic o bojování se zlou ČKS. Nestojí za to. Je to jen tak, že neuznávám věci, které staré síly sestavily. V budoucnu rozhodně tyto věci obrátím, ale momentálně je obecná situace taková.

Jen se zamyslete nad tím, jak dlouhým, vleklým procesem každý kultivující v průběhu své historie na Zemi prošel. A principy v lidském světě jsou obrácené: to, co se zdá dobré vám, je při pohledu z druhé strany špatné. To, co vám voní, se tam považuje za páchnoucí. Všechno je převrácené. V této situaci je kultivace opravdu těžká a ještě těžší je udržet si spravedlivé myšlenky. Ale je to právě díky tomu, že se věci mají takto, že se mohou vaše lidská připoutání projevit. Ti, co si vedou dobře, pokročí pozitivním směrem, zatímco ti, co si vedou nevalně, nebo ti, kdo se nedívají dovnitř, půjdou opačným směrem. Nehovořím tu jen o kultivujících – totéž platí pro obyčejné lidi.

Bylo to tak v celém průběhu lidských dějin. Pokud nejste schopni dívat se na věci správně, pokud nejste schopni považovat se za kultivujícího a dívat se dovnitř, opravdu nebudete moci kultivovat. A ještě víc to platí během tohoto pronásledování, avšak místo toho, abyste si rozvinuli spravedlivé myšlenky, dovolili jste, aby se ve vás nahromadilo spoustu nenávisti. Ta zlá ČKS opravdu je ničemná a v blízké budoucnosti bude rozhodně odstraněna. Ale víte, kdo je špatný člověk a kdo je dobrý člověk? Pokud máte mysl naplněnou nenávistí a záští, přemýšlejte o tom všichni: jakou bytostí by pak člověk byl? A ukáže se to ve vašem chování, a dokonce ve vašem vzezření, a lidé ve vás uvidí zlo. Neříkám, že někteří učedníci Dafa se kultivovali špatně. Ta jejich část, která byla plně zkultivována, je oddělena. Tak dlouho, dokud vám budou zbývat lidské věci tady na této lidské straně, budete mít špatné věci a špatné myšlenky, a čím blíž jsou věci k povrchové úrovni, tím horší se budou zdát. Důvod, proč vás Mistr učí Fa, je ten, abych vám o těchto věcech řekl a pomohl vám porozumět.

Nic se nezměnilo. Mistr je pořád ten stejný Mistr, jakým byl na začátku, a Fa vesmíru se nikdy nezmění. (Nadšený potlesk) To jen během tohoto pronásledování, během této takzvané „zkoušky“, se někteří lidé svých připoutání zbavili, zatímco jiní ne, a někteří ve skutečnosti nechali svá připoutání narůst. Takto se zachovali během této takzvané „zkoušky“. Jste to vy, kdo se mění; jsou to učedníci Dafa, kdo se mění. A pokud se neměníte pozitivním směrem, měníte se negativním směrem, to je jisté.

Podíváme-li se na současný stav, celková situace se velice změnila. Z historického hlediska, ti, kteří s toužebným přáním prohlašovali, že jejich vláda potrvá věčně, toho nikdy nedosáhli, a nedosáhli toho ani ti, kteří říkali, že jejich národ bude neotřesitelný a trvalý. Dynastie a vlády přicházely a odcházely, jedna za druhou, a příliv toho rudého režimu také brzy opadne. (Potlesk) Průběh dějin nedokáže nikdo změnit, protože byl naplánován bohy. Kdokoliv se snaží jít proti proudu dějin, ze sebe udělá šaška; v průběhu věků se vyskytlo mnoho takových případů. Ničemnou ČKS nemůže nikdo zachránit. Oproti tomu, pro učedníky Dafa, čím je vaše prostředí uvolněnější, tím více byste měli věnovat pozornost své vlastní kultivaci. To proto, že ta připoutání, která nedokážete objevit, se snadněji projeví, a je pravděpodobnější, že necháte svá připoutání narůst. Zcela určitě se musíte mít stále na pozoru. Ať nastane jakákoliv situace, musíte myslet na to, že se kultivujete. Pokud si to stejné srdce, které jste měli na začátku, dokážete uchovat až do konce, nepochybně uspějete. (Nadšený potlesk)

Přemýšlejte o tom: nejste to vy sami, kdo se mění? Z lidského hlediska je ta cesta zkoušek a útrap, kterou si učedníci Dafa prošli, hrdinským příběhem; a z hlediska bohů je tato cesta procesem, při němž se v peci taví a ukovává pravé zlato. V kultivaci velké vlny odnášejí písek. To všechno se bude v dějinách předávat dál, a možná se to bude předávat na věky věků. (Potlesk) Jakmile tato záležitost skončí, jakkoli se učedníci Dafa v průběhu tohoto období činili [bude dáno], a nebude žádná druhá příležitost, protože zlo už nebude existovat. Zlé bytosti už byly postupně odstraněny do bodu, že jsou bezmocné, a tak už nebude další příležitost pro ně, aby vás znovu zkoušely, nebo pro vás, abyste si tím procesem znovu prošli. Jakkoli jste se činili, bude pravděpodobně stanoveno. Naštěstí tato záležitost ještě neskončila. Jako učedník Dafa, ať jsi v jakémkoliv prostředí, měl by ses činit dobře, činit se ještě lépe, a rychle odstranit své nedostatky a věci, které bys neměl mít.

Je v pořádku, ať jste v jakémkoliv zaměstnání, máte vysoké postavení nebo jste v jakékoliv společenské třídě – celá lidská společnost je prostředím pro vaši kultivaci! A to nemyslím obrazně. Uvědomujete si, že ta uspořádání zde existují miliony a miliony let? Menší kultivační cesty znaly pouze kultivaci v chrámech či horách. Nemají ponětí o tom, že celé lidstvo je prostředím, které bylo sestaveno pro učedníky Dafa. Můžete se kultivovat kdekoliv; je to pouze otázka toho, jak se s věcmi vypořádáte.

Politická nestabilita a změny, které se teď dějí nebo které mohou nastat, možná opravdu přitáhnou vaši pozornost. Já si však myslím, že jako učedníci Dafa jste si v posledních více než deseti letech prošli tvrdými zkouškami, a tak byste měli být schopni vidět věci tak, jak jsou. Věci, které se v lidském světě dějí, jsou přirozenými změnami, ke kterým v lidském světě dochází. A já samozřejmě vím, že všechny tyto věci jsou systematickým uspořádáním bohů. Takhle to je. Neangažujte se v lidských politických záležitostech a nenechte se rozrušit běžnými lidmi. V posledních letech nám mnoho demokratických aktivistů a politických organizací poskytlo podporu a [někteří z] vás se na oplátku účastnili jejich aktivit. Ale měli byste mít stále na mysli, že jste kultivující a že se neangažujeme v politických záležitostech. Na vás čekají větší, ohromné věci, abyste je udělali.

Nedávné události v Hongkongu měly velký dopad a hodně lidí je pozorně sleduje. Média mohou přinášet věcné pokrytí těchto událostí, psát redakční komentáře a odhalovat zlou stranu, která pronásleduje učedníky Dafa. Otevřené a přesné zpravodajství Epoch Times o pevninské Číně, o současných událostech v Hongkongu a o dalších mezinárodních událostech novinám vysloužilo velmi dobrou pověst a vylepšilo jejich pozici. Pro mediální společnost je v pořádku informovat o novinkách a komentovat je, ale jako jednotlivci si nemůžeme dělat jen tak, co se nám zlíbí. Jste kultivující, a tak byste měli věnovat pozornost své kultivaci, a ne politickým konfliktům. To je absolutní; je to něco, co se nikdy nezmění. Pokud nezůstaneme na správné cestě, pokud z cesty i jen o kousek vybočíme, lidstvo bude odepsáno, veškerá naděje pro lidstvo bude ztracena a to samé platí pro vesmír. Bytosti po celém vesmíru, a dokonce i lidstvo, pozorně sledují, aby viděli, zda učedníci Dafa zůstanou na správné cestě.

Promluvím o něčem konkrétním. Učedníci Dafa rozbíhají jeden projekt Dafa za druhým a někteří učedníci v obyčejném světě podnikají a chtějí přispět Dafa, ale musím vám připomenout, že vaše účetní knihy a záznamy musejí být jasné a čisté. Důvodem je, že cokoliv děláte, bude vidět ta lidská stránka učedníka Dafa, která to dělá, a když věci dělají lidské bytosti, projevují se lidská připoutání. Když si pro sebe snížíte měřítko a budete dělat věci, jak se vám zlíbí, bohové na tu věc nepohlížejí tak jako vy. Pokud nejsou finanční aktivity u projektu Dafa řádně spravovány a pokud něčí motivy opravdu nejsou správné, pak budou ty hříchy obrovské, protože to, co jste udělali, není pouze osobní skvrna, ale podkopává to cestu učedníků Dafa.

Taková ponaučení už tu byla a bohové se teď dívají na některé lidi jinak než na ostatní, ale ti lidé si to neuvědomují, stále si na to nedávají pozor a stále se nechávají strhnout. Musím vám říci: u jakéhokoliv projektu spravovaného učedníky Dafa, kde se zachází s penězi, musíte zřídit pevný účetní systém a neporušovat žádné platné zákony. Veďte ho stejným způsobem, jako to dělají běžné společnosti. Musíte! V žádném případě nesmíte jít pokřivenou cestou! Kdyby nebylo tohoto pronásledování, vůbec bych nedovolil, abyste tyto projekty zřizovali.

Pokud chcete založit společnost nebo začít projekt, i když o něm uvažujete pouze jako o projektu učedníků Dafa, předtím než začnete, musíte zřídit pevný účetní systém! Jinak to nedělejte! Musíte mít důkladný systém pro spravování věcí! Jakmile Mistr jednou něco nadnesl, musí se to dodržovat. Může to být jen otázka času, než vám staré síly ublíží. Takže vám všem musím říci, že musíte věci řešit správně.

Další věc je, že někteří učedníci Dafa po odchodu z pevninské Číny nedělají vhodné věci. Proč se o tom vždy zmiňuji? Protože počet praktikujících, kteří odešli z Číny, překročil počet praktikujících původně žijících v zahraničí. Poté, co odtamtud odešli, si někteří lidé vyřídili azyl jako praktikující Falun Gongu, ale pak se začali soustředit na užívání si svého osobního života a teď se nepodílejí na žádných snahách pro záchranu lidí. Zachraňovat lidi je zodpovědností učedníka Dafa a tomu se absolutně nemůžete vyhýbat! Jakmile se starým silám opravdu budete zdát nepřijatelný, jste v nebezpečí! Je to proto, že váš život, vaše bytost, sem přišla kvůli tomuhle. Někteří učedníci Dafa si vedli nevalně, když byli v Číně, a nekultivovali se tam dobře a potom, co odešli do ciziny, stále ještě mají tolik lidských připoutání! Když jsou spolu, způsobují konflikty a věci komplikují. Stále mají tolik lidských připoutání a někteří nevykročili vpřed ani trochu, aby dělali to, co mají učedníci Dafa dělat. Ale pokud nepracuješ na záchraně lidí, nejsi učedníkem Dafa. To je zodpovědnost učedníka Dafa.

Přes to všechno, co jsem řekl, vás nikdo nebude do ničeho nutit. Kultivace je vlastní záležitostí člověka. Když se rozhodnete přestat kultivovat, je to v pořádku. A co se týká toho, co s vámi udělají staré síly, to je na nich. Někteří lidé nebyli schopni snést to, co prožívali v pronásledování, a přáli si stabilnější život, a teď, když jsou v cizině, si našli tiché místo a začali si užívat pohodlný a klidný život. Je v pořádku nechat si uzdravit své zraněné srdce, ale musíte dělat věci, které učedníci Dafa mají dělat, protože čas na nikoho nečeká.

Když se podíváme na to, jak se situace jako celek mění, vidíme, že než se ta zlá ČKS rozloží nebo oznámí konec pronásledování Falun Gongu, její mašinérie poběží dál; její soukolí všech velikostí se stále otáčejí a v různých oblastech stále dochází k případům pronásledování. Někteří lidé, kteří byli do pronásledování zapojeni, věci pochopili a přestali, a dokonce se teď zdají být docela pozitivní. Tento stav událostí je odrazem velkých celkových změn. Není to proto, že ta zlá ČKS vyslala příkaz k zastavení pronásledování Falun Gongu. To neudělala, a tak její mašinérie stále běží. To, co se děje, se odráží v postojích lidí vůči učedníkům Dafa a tohle se přihodilo docela často, v mnoha oblastech. V některých případech policisté z Úřadu 6-10, kteří učedníky Dafa surově pronásledovali, dokonce přišli praktikující navštívit a prohlásili: „Už se v tom nebudeme dál angažovat,“ a vyjádřili se, jak je jim to líto. Ale mohu vám říci, že tohle není nějaká politika, nýbrž osobní jednání. Možná bylo vyvoláno jejich spravedlivými myšlenkami nebo možná to pramení z vychytralého uvažování – bojí se, že až tato kampaň [proti Falun Gongu] skončí, lidé se jim budou chtít pomstít.

Věci jako celek se každopádně mění. Ale bez ohledu na změny, vy jste kultivující. Neřekl jsem na začátku pronásledování, že jen tím, že zůstanete nepohnuti, budete moci zvládnout všechny situace? Někteří lidé si mysleli, že to znamená, že by měli v klidu sedět doma a nevycházet. Celková situace se mění. Strašlivé okolnosti pronásledování opravdu dokáží zasáhnout lidská připoutání, zatímco příznivý stav může lidská připoutání podnítit. Pokud se srdce a mysl nechají lehce ovlivnit vnějšími změnami, pak ten dopad je pro kultivujícího vážný!

Mnozí studenti stále mohou mít otázky a přišli sem z velké dálky. Mistr může věci probrat pouze všeobecně. Vyhradím teď nějaký čas pro vás a můžete mi posílat papírky s otázkami. (Nadšený potlesk) Ale navrhoval bych, abychom, protože jste učedníci Dafa, nepsali otázky jako: „Moje rodina prožívá takové a takové těžkosti,“ nebo: „Proč moje tělo prochází odstraňováním karmy?“ Když se zeptáte mě, řeknu vám jen jedno: zažili jste to proto, že jste kultivující, a protože jste kultivující, tyto věci – ať už se zdají pozitivní nebo negativní – jsou všechny dobré. (Nadšený potlesk) Je to proto, že tam byly umístěny pro vás, abyste se mohli zlepšit na své kultivační cestě.

Dobrá, můžete mi teď posílat své lístečky. (Nadšený potlesk) (Mistr si sedá)

Učedník: Mnoho praktikujících z naší oblasti nedávno předložilo zprávu o svém pronásledování [režimním] „Skupinám pro kontrolu disciplíny“ s cílem využití formy běžných lidí k aktivnímu působení proti pronásledování. Také jsme si uvědomili, že bychom měli vést v pevninské Číně na mnoha místech soudní procesy proti tomu démonickému tyranovi Ťiangovi. Jsou tohle věci, do kterých bychom se my učedníci Dafa měli pouštět?

Mistr: Když si jako učedník Dafa myslíš, že něco pomůže odhalit pronásledování a zachránit lidi ve světě, pak to jdi udělat. Ale když to děláš čistě z lidské touhy po pomstě, pak to dělat nemůžeš. A když předkládáte materiály stavějící se proti pronásledování nějaké organizaci té zlé ČKS, měli byste dbát na bezpečnost, protože tyto organizace existují proto, aby té zlé straně sloužily.

Učedník: Mnoho spolupraktikujících teď používá zákony běžných lidí, aby působili proti pronásledování a zachraňovali všechny bytosti, ale pořád máme pocit, že nejsme schopni bojovat s pronásledováním na základní úrovni. (Mistr říká: „Proč se proti tomu pronásledování nepostavíte? Ani Mistr ho neuznává.“) Pokud bychom se dokázali lépe činit v hraní hlavní role, dobře pracovat s právníky, kteří mají opravdový smysl pro spravedlnost, a dosáhnout skutečných výsledků...

Mistr: Ano, když děláte věci, abyste působili proti pronásledování, objasňujete ve skutečnosti lidem pravdu a zachraňujete vnímající bytosti. Proč chce ta zlá ČKS změnit myšlení lidí? Proč režim ničí tradiční kulturu? Proč lidi naočkovává svými špatnými myšlenkami? Tohle se nikdy v dějinách nestalo, u žádného režimu, a žádné náboženství nikdy nedělalo věci do této míry – dokonce i zlá náboženství a sekty blednou v porovnání. Když se na to podíváte pozorně, není tohle démon, který ničí lidstvo? Není to však opravdový démon vesmíru. Není to ani démon vesmíru, ani normální bytost. Je to mutace. Tato mutace má konkrétně za cíl zničit způsob uvažování, který si lidstvo od dávných dob až dodnes vyvinulo a který lidem umožňuje získat a porozumět Fa. Co je „ateismus“? To samo o sobě je mimořádně zlé. Lidské bytosti byly stvořeny bohy, a dokonce i vesmír byl stvořen bohy. [Ta zlá ČKS] vám říká, abyste bohy zradili, a kvůli tomu vás potom bohové opustí.

Učedník: Koordinátoři v pevninské Číně byli pronásledováni jedna skupina za druhou. Mnoha koordinátorům se podařilo z těch temných brlohů zla dostat pomocí spravedlivých myšlenek, ale později zemřeli na karmu nemoci. To narušilo kontinuitu koordinačních prací v řadě oblastí a zabránilo lidem, aby skutečně vytvořili jednotný celek. Myslím si, že když utvoříme systém koordinace prostřednictvím našich různých projektů...

Mistr: I když si myslím, že když učedníci Dafa přijdou s nějakými způsoby, jak věci dělat, je jejich výchozí bod dobrý, pokud se za těchto zlých podmínek pokusíte lidi kontaktovat, bude to nesmírně nebezpečné a praktikujícím v těch oblastech to přinese nebezpečí. Musíte to zvážit z téhle stránky. Ve skutečnosti, jelikož všichni máte Fa, bez ohledu na to, zda jsou ti učedníci Dafa spolu v kontaktu, pokud vědí, jaký je současný stav Dafa, pokud jsou schopni připojit se k internetu a prolomit internetovou blokádu, budou moci udržet krok se současným stavem, protože na věci dohlížejí bohové.

Samozřejmě, pokud dokážete věci dělat koordinovaně, tím lépe, ale musíte brát do úvahy bezpečnost. Přinejmenším v současné době nemůžete dělat věci ve velkém, a nemůžete ve velkém sbírat jmenné seznamy praktikujících v různých oblastech! Ten, kdo to dělá, páchá špatný skutek.

„Někteří koordinátoři zemřeli na karmu nemoci“... Nikdy jsem neřekl, že se koordinátoři kultivovali mimořádně dobře. Nikdy jsem neřekl, že koordinátoři se kultivují nejlépe z našich učedníků Dafa. Je mnoho lidí, kteří nejsou moc známí nebo si jich moc nevšimnete, ale ve skutečnosti se kultivovali vcelku dobře. Koordinátorům byla tato úloha na začátku svěřena, protože měli to srdce dobře si promyslet věci týkající se skupiny. Samozřejmě, mnozí z koordinátorů se kultivovali velice dobře a není jich malý počet, ale [z hlediska kultivace] je nezařazuji jinam jen proto, že jsou to koordinátoři. Jsou věci, na kterých koordinátoři musejí ve své sebekultivaci pracovat, tak jako každý jiný; jinak by byli božskými bytostmi. Dokud je někdo člověkem, musí se kultivovat. Koordinátoři také vykazují lidská připoutání, stejně jako všichni ostatní, a možná mají velice silná připoutání, nebo mají různé karmické dluhy z minulosti. Cesta každé bytosti je velmi složitá, a to platí i o situacích, se kterými se setká. Když se v kritických okamžicích ocitnete na křižovatce, kde se rozhoduje, zda tím projdete, pokud si povedete špatně, přijdete o život, ale pokud si povedete dobře, překonáte to.

Učedník: Mistr se v roce 2009 zmínil, že se Shen Yun vrátí do Číny. Uběhlo několik let a většina praktikujících si myslí, že není možné, aby se Shen Yun do Číny vrátil, dokud se nerozloží ta zlá strana. (Obecenstvo se směje)

Mistr: Shen Yun v Číně určitě vystoupí. (Nadšený potlesk) [Kdy se to stane,] záleží na tom, jak postoupí náprava Fa, a na celkovém načasování nápravy Fa.

Učedník: Incident s únosem učedníka Dafa si získal pozornost mezinárodního společenství a kanadský konzulát poslal k soudu zástupce, aby průběh přelíčení pozoroval, ale naše média to nepokrývají pravidelně.

Mistr: Když o tom mluvíme, mediální firmy řízené učedníky Dafa v porovnání s médii běžných lidí stále zaostávají z hlediska základní infrastruktury a úrovně profesionality. To je jisté. Ale co se týče celkového úsilí při objasňování pravdy v nápravě Fa, mají značný dopad. Přesto jsem vždycky doufal, že uvidím vaše média víc a víc standardnější. V současnosti ale nemáte tolik lidí s odbornými znalostmi. Máte jen tyto učedníky Dafa. Pouze pokud tím projdete za tak obtížných okolností, budou si staré síly myslet, že máte mocnou ctnost. Všechno je tak náročné. Kdybyste měli dostatek kvalifikovaných a talentovaných lidí a bylo by snadné věci udělat, myslely by si, že jste si tu mocnou ctnost nezasloužili. A to je přesně to, co staré síly chtějí udělat. Tak se na věci dívají a tak věci dělají.

Samozřejmě, co se týče vašich médií, rád bych mimochodem něco zmínil: někdy neinformujete o určitých důležitých zprávách o učednících Dafa. Musíte mít jasno v tom, co děláte. V minulosti nebylo tolik učedníků Dafa, kteří přišli z pevninské Číny, ale naše mediální podniky velmi pečlivě sledovaly to, co se s učedníky Dafa jako celkem dělo. Víte, co děláte? Musíte vědět, čí média jste. Dnes jste poněkud pustili ze zřetele to, co máte dělat, a neinformujete o důležitých zprávách o učednících Dafa. Už jsem o tomhle mluvil mnohokrát, ale nevzali jste to jako něco důležitého, a dokonce svůj přístup k mediální práci zakládáte na svých osobních pocitech. Jako učedník Dafa, to, jestli jste se ve své osobní kultivaci kultivovali dobře nebo špatně, je jedna věc, ale pokud nevyřešíte dobře tyto podstatné věci, tyto věci učedníků Dafa, staré síly po vás v budoucnosti půjdou, aby si s vámi ve velkém vyřídily účty. Zcela určitě tomuto musíte věnovat pozornost. Nemyslete si: „Protože jsem na této pozici, můžu teď dělat všechna ta rozhodnutí.“ Vaše zodpovědnosti jsou stejně tak ohromné, a pokud budete věci řešit špatně, problém bude také obrovský. Není přijatelné, aby se vaše motivy byť jen o chloupek odchýlily.

Jak už jsem se předtím zmínil, ve vesmíru jsou nesčetné bytosti. Řekl jsem vám, že dělám nápravu Fa zprostřed vesmírného těla a postupuji na obě strany. Důvod, proč náprava Fa lidstvo ještě nedostihla, je, že jsem zatím nedorazil až na samotný konec. Postupuji oběma směry; na této straně jsem se nedostal k povrchu a na tamté straně jsem ještě nedosáhl úplného vrcholu. Vesmírné tělo je tak obrovské, že je to nepředstavitelné dokonce i pro bohy. Je tam tolik životů, že je prostě nemožné to změřit nebo si to představit. Někdy jsem tím ohromen i já. Tolik bytostí vás tak napjatě pozoruje. Každá vaše myšlenka a každý váš jednotlivý čin jsou sledovány nesčetnými bytostmi! To, co říkám, je, že každá myšlenka člověka je viděna nesčetnými bohy! Nikdo z nich nezasáhne, ale všichni pozorují a nakonec budou hodnotit, jak jste jako bytost obstáli.

Učedník: Ústřední činitelé té zlé strany v Číně tvrdí, že zavádějí „informační otevřenost“. Učedníci Dafa požadují, aby organizace v různých oblastech, které vymývají lidem mozky, zveřejnily informace o právních základech, na nichž tyto organizace stojí, jména a pozice lidí, kteří se na pronásledování podílejí, a zdroje financí používaných při pronásledování. Je vhodné odhalovat pronásledování touto metodou?

Mistr: Pokud cítíte, že to máte udělat, pak jděte na to. Cílem učedníků Dafa je v každém případě objasňovat pravdu a zachraňovat lidi. Je na vás, abyste si tyhle věci rozhodli. Mistr sleduje celkovou situaci a zabraňuje, aby vyvstaly problémy. Co se týče vaší osobní kultivace, na věci dohlížejí moje Těla Zákona a já se do konkrétních záležitostí nezapojuji. [Jinak], kdyby se silně vynořila vaše lidská připoutání, mohli byste začít spor i se mnou. (Všichni se smějí) Ale vy opravdu musíte kráčet svou kultivační cestou sami; jen tak se to počítá. Kdybych vám řekl, jak jí kráčet, pak by se vaše kultivační cesta nepočítala. Proto u některých lidí, co se pořád chtějí ptát Mistra – když dělají nějaké drobnosti, chtějí se na ně zeptat Mistra – někdy svraštím čelo a někdy jim vlastně ani neodpovím. Možná si mohou myslet: „Proč se mnou Mistr takhle zachází?“ Ale kdybych vám opravdu odpověděl, boural bych vaši kultivační cestu! I kdyby z ní chyběl jen jediný krok, nepůjde to! A tak ji bourat nemůžu. (Mistr se směje)

Učedník: San Francisco je známé turistické město s mnoha turisty z pevninské Číny a čínská čtvrť je důležitým místem ve městě pro objasňování pravdy. V San Francisku jsou stovky praktikujících, ale hodně praktikujících nepovažuje objasňování pravdy v čínské čtvrti a na turistických místech za důležité. A tak je už po dlouhou dobu na turistických místech a v čínské čtvrti velmi málo praktikujících, kteří tam objasňují pravdu. Často je na jednom místě jen jeden člověk.

Mistr: Slyšeli jste to všichni? Opravdu doufám, že tam bude víc učedníků Dafa a zachrání víc lidí. Co jste dělali? A zvláště ti, kdo se nečinili dobře: co jste dělali od té doby, co jste sem přišli?

Učedník: Děti některých učedníků Dafa v Číně vyrostly a jsou teď dospělí. Působí ještě na ně náš kultivační stav?

Mistr: Zcela jistě na ně může působit. Děti některých učedníků Dafa opravdu neměly žádné názory, když byly malé, a cvičily s dospělými a chovaly se velice dobře. Jelikož to byly malé děti, jejich třetí oko mohlo vidět určité výjevy a to pomohlo i vám. Ale jakmile vyrostly, vyvinuly si své vlastní názory a byly silně ovlivněny společností; pokud jste k nim příliš shovívaví, prostě půjdou s trendy. Nemáme nějaké děti učedníků Dafa, které se chovaly opravdu nevalně? V některých případech jsou dokonce ještě horší než děti běžných lidí.

Učedník: V posledních letech do naší oblasti přišlo docela dost praktikujících z pevninské Číny. Ale hodně jich zmizelo potom, co získali právní status, a zřídkakdy se podílejí na práci pro záchranu lidí. Ačkoliv Mistr už před dnešní konferencí Fa učil Fa na toto téma, stále si [svůj problém] neuvědomují. Někteří z nich zapomněli na svou zodpovědnost učedníků období nápravy Fa.

Mistr: Ano, skutečně. Tohle se stalo v různých zemích a v posledních letech se vždy najdou takoví lidé: když učím Fa, objeví se, ale neuvidíte je, jak je rok dlouhý, a nemáte tušení, co dělají. Vždycky, když učím Fa, přijdou. Ale můj Fa není něco, čemu můžete jen tak ledabyle naslouchat. Jsou to tajemství nebes, takže potom, co si je vyslechnete, pokud neděláte to, co dělají učedníci Dafa, neodposloucháváte tajemství nebes?! Nechaly by staré síly nekultivující, aby se dozvěděli tajemství nebes? Není to nebezpečné?

Učedník: Hodně praktikujících z pevninské Číny používá v poslední době mezi spolupraktikujícími falešná jména.

Mistr: Ano, teď když jste v zahraničí, čeho se ještě bojíte? Pořád nejste schopni chovat se otevřeným a čestným způsobem, ale bohové sledují každou vaši myšlenku a čin. I v uvolněném prostředí jste pořád ještě takoví? Pokud jste si zvykli ustavičně se bát, pokud jste si tento sklon vyvinuli, pak si pospěšte a napravte to. Pokud se takového stavu mysli budete držet, pak je to problém. Není to připoutání? A ostatní s vámi nebudou moci spolupracovat. Pokud nikdo neví, kdo jsi, nebudou si lidé myslet, že jsi špion?

Učedník: Lidé v naší oblasti nejsou ochotni po našem každotýdenním skupinovém studiu Fa sdílet své myšlenky. Časem se vytvořila nehmatatelná bariéra, a tak je těžké, abychom utvořili jedno tělo. Počet lidí, kteří se účastní našeho týdenního sdílení o Shen Yun, je také malý. Celkově si naše oblast nevedla dobře při prodeji lístků na Shen Yun a zdá se, že mnozí z lidí, kteří mají věci na starosti, otupěli a nevědí, jak tu situaci změnit.

Mistr: Lidé, kteří věci řídí, hrají klíčovou roli ve smyslu toho, zda jsou [kultivační] stavy v oblasti dobré, nebo ne. Když má člověk tolik připoutání běžných lidí a má ze všeho možného strach, čím víc se bojí, tím víc problémů přijde. Tím, že jste osoba ve vedení, vám Mistr svěřuje tyto praktikující, ale vy přesto necítíte, že máte jakousi zodpovědnost za to, zda se kultivují dobře, nebo špatně? Ano, máte. Zjišťuji, že kultivační stavy v některých oblastech se zdají být velice uvolněné. Pokud jste ve firmě běžných lidí nebo pracujete v nějakém zaměstnání a věci děláte takto, pak se to považuje za vykonávání polovičaté práce. Mohou učedníci Dafa dělat pouze polovičatou práci? Jak závažná věc tohle je. Ale samozřejmě, jak už jsem říkal, kultivační stav lidí se liší a liší se i míra, do jaké každý člověk chápe Fa, a kultivační úroveň lidí. A tak jsou rozdíly, jež se projevují, dost velké. Ale stejně, za posledních víc než deset let jste prošli takovou úmornou cestou, a přesto si toho nevážíte.

Ale i když to říkám, pokud si toho prostě nebudete vážit, nedá se s tím nic dělat. Když průměrný nebo podprůměrný člověk slyší Tao, je prostě takový. Mnoho učedníků Dafa a také Mistr však na vás ve skutečnosti netrpělivě čekají, abyste si tyto věci uvědomili, opravdu zmenšili svá lidská připoutání a opravdu byli schopni chápat věci z pohledu Fa. Ale přestože to říkám, a dokonce i když netrpělivě čekáme, pokud se nebudete opravdu pevně kultivovat, pokud to opravdu nechcete brát vážně, pak se musí něco udělat.

Ve skutečnosti, není to tak, že ti učedníci Dafa, kteří se činili dobře, učedníci Dafa, kteří tímto pronásledováním prošli, to zvládli, protože dobře a poctivě studovali Fa? Pro ty, co se kultivují polovičatě, je velice těžké jít touto cestou dobře.

Učedník: Přišel jsem sem z Číny teprve před rokem. Pracuji v médiích, ale cítím, že nedokážu udržet krok, ať už fyzicky, nebo energeticky. Měl bych předtím, než začnu pracovat pro média, chvíli přivyknout západní společnosti?

Mistr: Nikdo nic takového neříkal. Když se cítíš fyzicky zle a nejsi v dobrém stavu dokonce ani v prostředí Dafa, potom si nemyslím, že věci nutně budou lepší, když budeš mezi běžnými lidmi. Možná máš příliš mnoho práce. V médiích, která učedníci Dafa založili, se vyskytují situace, kdy někteří lidé zastávají příliš mnoho rolí. Jsou situace, kdy lidé nemají čas se najíst nebo vyspat. Ale samozřejmě, těchto situací není zase tak mnoho. Pokud to není tvůj případ, potom bys měl vložit více úsilí do své kultivace.

Když mnozí z vás procházíte zkouškou – ať už jde o tu, které říkáte „karma nemoci“, nebo o nějaký jiný problém – nemůžete rozpoznat, jaké připoutání máte, a nemůžete přijít na to, co přesně je tou příčinou, potom vám něco řeknu: učedníci Dafa absolutně nemohou nesplňovat měřítko. Když se chystáte projít zkouškou, když už jste jí skoro prošli, ale je tam jedno připoutání, které jste neodstranili, potom to vám zabrání v tom, abyste dosáhli měřítka a zkouškou prošli. Když se kultivujete dobře, budete jí schopni projít, že ano? Ale vy jí prostě nejste schopni projít, a tak tam zůstáváte. Ta věc však nemusí být něco velkého – to připoutání není velké, je docela malé. Ale protože vy ho prostě nejste schopni vnímat, nejste schopni tou zkouškou projít a zůstáváte pořád na tom stejném místě. Tím nechci říci, že jste se kultivovali slabě. Jen jste si prostě tu věc důkladně nepromysleli a neuvědomili jste si, že ta věc není v souladu s kultivací! A jestliže něco není v souladu se stavem kultivujícího nebo s tím, co by měl kultivující mít, potom je to problém! (Nadšený potlesk)

Učedník: Zdravím vás, Mistře! Mohl byste nám, prosím, říci více podrobností ohledně té finanční stránky, o které jste se zmínil předtím? Jak by se měli kultivující, kteří jsou podnikatelé, s touto věcí vypořádat?

Mistr: To, o čem jsem mluvil, se na podnikatele nevztahuje. To je vaše osobní práce. Jestliže jsi majitel, pokud děláš věci tak, jak by je dělal kultivující, neokrádáš druhé a normálně podnikáš, není v tom problém. O tomhle jsem mluvil už dávno. Jsou to tvé vlastní peníze (Mistr se směje), takže jestli si je necháš doma, nebo je dáš do banky, je tvoje vlastní záležitost. To, o čem jsem mluvil, jsou projekty učedníků Dafa.

Pokud jde o mnohé projekty učedníků Dafa, zakládáte je jako projekty učedníků Dafa, ale v tom, jak spravujete své finance, máte velký nepořádek. A to mluvím o velké většině z nich. Stal se z toho problém. A v tom případě se budou staré síly snažit působit potíže. Některým z vás už se tento druh problémů přihodil, ale vy jste stále ještě nepřišli k rozumu a stále to neberete vážně. Budu to sledovat, abych viděl, jak tím projdete.

Učedník: Někteří lidé si myslí, že [praktikující] by neměli všichni utíkat z pevninské Číny, a měli by tam naopak zůstat, aby spasili lidi. Někteří další si myslí, že náš ctihodný Mistr nikdy nebyl proti tomu, abychom utíkali do jiných zemí, takže je to v pořádku. (Všichni se smějí) A potom tu máme spolupraktikující, kteří prohlašují, že o útěku do jiných zemí uvažuje tolik lidí, a že to je silné připoutání.

Mistr: Pokud se týká toho, zda být v Číně, nebo v zahraničí, je pravda, že Mistr neradil praktikujícím v jednom ani ve druhém směru. A proč ne? Je to proto, že každý člověk má uspořádání, která byla pro něj vytvořena, a protože cesta každého člověka je odlišná. Takže nemohu říci přímo, zda je to v pořádku, nebo ne. Ale jako učedníci Dafa, neměli byste k posouzení věcí používat Fa?

Když se Shen Yun v minulosti snažil použít určité lidi, setkali jsme se s takovouto situací – ale nebylo tomu tak vždy – například, někoho jsme chtěli, ale on či ona prostě nebyli schopni přijít, a ať jsme se snažili jakkoliv, vždycky se tam vyskytlo něco, co nám to zhatilo a zabránilo tomu člověku přijít. V principu, protože jde o zachraňování lidí a Mistr tuhle věc osobně vede, mělo by to být něco vcelku důležitého, jenže věci se přesto nepohnuly. Později jsme zjistili, že ten člověk ještě nespasil lidi, které spasit měl. Neudělal ty věci, které má ve svém životě udělat, a byly věci, se kterými souhlasil, že je udělá, ale neudělal je, a tak nemohl přijít. Musel napřed splnit ty věci, než mohl přijít. Viděli jsme, že v tom byla zahrnuta tato věc.

Učedník: Nemám vysokoškolský titul, protože jsem šel do Pekingu zastat se Fa během pronásledování. Když si najdu ke studiu čas teď, dokážu splnit pravidla pro přijetí do Fei Tian?

Mistr: Nemáš vysokoškolský titul... je pravda, že mnoho učedníků Dafa bylo přinuceno odejít ze studií. Tohle pronásledování bylo velmi tvrdé i pro mladé lidi. Máme mnoho případů mladých učedníků Dafa, kterým bylo odepřeno vzdělání. Zlo takhle věci udělalo. Když jsi mladý a chceš si najít čas ke studiu, na tom není nic špatného. Ale měl by ses také podílet na projektech Dafa a něco dělat, a zároveň dobře využít svůj čas ke studiu. Na tom není nic špatného.

Aby tě přijali na Fei Tian, musíš splňovat jejich požadavky. Fei Tian je specializovaná škola, umělecká škola, a tak přijímá pouze lidi, kteří mají umělecké vlohy. Není to běžná škola. V budoucnu však Fei Tian založí školu ve společnosti. Vysoká škola Fei Tian se chystá založit školu ve společnosti. Bude to škola, která nabídne další, mnohé oblasti studia. Bude založena ve společnosti a bude přijímat studenty ze společnosti, nejen z řad učedníků Dafa. Už se na tom pracuje. (Potlesk)

Učedník: Spadá osobní podnikání do té záležitosti, o které jste se zmínil?

Mistr: Ne, osobní podnikání do téhle záležitosti nespadá. Osobní podnikání musíš stejně vést dobře; musíš ho vést dobře, ať se děje, co se děje. (Mistr se směje) Nekrachlo by ti to jinak? (Všichni se smějí)

Učedník: Je jeden praktikující, který se kultivoval přes deset let, ale stále pobírá sociální podporu kvůli nemoci. Nevíme, jak máme s tímto praktikujícím své myšlenky sdílet, protože od té doby, co se začal kultivovat, tu nemoc nemá a pracuje na stavbě na hoře, a ve skutečnosti je dost schopný. (Všichni se smějí)

Mistr: Lidská připoutání se projeví v jednom ohledu nebo ve druhém, ať půjde o jednu věc nebo o druhou, ale to nemusí nutně znamenat, že tento praktikující se kultivoval špatně. Z hlediska lidských připoutání je docela možné, že tento člověk má v nějakém ohledu připoutání. Možná si myslí, že [s touhle podporou] nebude muset pracovat, a tak může udělat více věcí Dafa, tak proč ji nepobírat. Ale ať je to, jak chce, my kultivující bychom přesto vždy měli zaujmout čestný postoj.

Učedník: Při pohledu na lidi ve světě, jejichž hodnoty jsou v troskách nebo kteří nemají absolutně žádné morální zásady, je velmi těžké mít soucit. Má to tedy být tak, že jako učedníci Dafa bychom měli přehlížet to, jací lidé jsou, a prostě se soustředit na to, abychom je spasili?

Mistr: Ano! To, jak se lidé za různých okolností projevují navenek, se skutečně může velice lišit. Zjistil jsem teď, že morálka a charakter lidí z pevninské Číny klesly opravdu závratně. Už je to více než deset let, co jsem opustil Čínu, a sleduji ty změny na Číňanech z pevniny, protože to má přímou souvislost s nápravou Fa a spásou. Zjistil jsem, že lidé se mění tak rychle! Ale když se na ně zadívám pozorněji, zjišťuji, že ve skutečnosti v sobě stále mají laskavost. To jen jejich myšlení se prostě tak pokřivilo; ničemná ČKS ho ničí rostoucím tempem. Přesto však to, jestli mohou být spaseni, závisí na tom, zda mají dobré myšlenky. Ať byli pevninští Číňané jakkoliv znečištěni, pod povrchem je vrstva tenkého filmu, která věci odděluje, a jakmile se zvedne, potom se odhalí ten člověk pod tím, s morálkou a charakterem lidí z šedesátých let. V budoucnu tu věc zvednu a odstraním. (Nadšený potlesk)

Učedník: Často se cítím sklíčeně a bez motivace. Jeden z důvodů je, že nemám moc jasno ohledně smyslu života po Dovršení, a další je ten, že cítím, že už nezůstává moc času, a ať se snažím, jak chci, nikdy nebudu schopen vynahradit to, co jsem ztratil tím, že jsem nebyl pilný. Když hodně studuji Fa, zlepší se to, ale nebyl jsem schopen dostat se do bodu, kdy „kultivuji se srdcem, které jsem měl kdysi“. Mistře, mohl byste prosím poradit učedníkovi, jako jsem já, který nedokázal žít podle vašich očekávání?

Mistr: Jestliže někdo nemá spravedlivé myšlenky dokonce ani ohledně bohů a Dovršení, musí to být tak, že do jeho mysli dlouhodobě zasahují nějaké zlé věci, a mezi nimi i karma. Za normálních okolností, když chcete vědět, jaké jsou bytosti na nebesích, nu, v tuhle chvíli byste k přemýšlení o tom, jací jsou bohové, používali lidskou mysl a nebyli byste schopni na to přijít. A tak s tímhle přístupem bude velmi těžké vyvolat spravedlivé myšlenky. Ale někde hluboko v mysli mají všichni naši učedníci Dafa a lidé tohoto světa vzpomínky na to, jak přišli na Zem hledat Dafa; učedníci Dafa přišli pomáhat Mistrovi v nápravě Fa. Někdy pozoruji, že v mnoha situacích je to, jak se někteří učedníci Dafa chovají, opravdu znepokojující. Ale když doopravdy přijde na záležitosti týkající se principů učedníků Dafa, skutečně lze vidět: „Á, tohle je učedník Dafa.“

Když jsou něčí lidská připoutání silná, nebudete schopni vidět jeho spravedlivou stránku; jen když jsou jejich spravedlivé myšlenky silné, pocítíte, že učedníci Dafa jsou jiní. Proto často nevidíte jasně stav druhých praktikujících. Lidská připoutání se nemusejí nutně projevovat stejným způsobem. A tak mohou způsobit, že se cítíte bezmocně, sklesle, nebo jste letargičtí a líní; tahle věc vám brání v tom, abyste byli aktivní. Řeknu vám, že mnoho z těch zlých, mikroskopických bytostí vás a vaše myšlení pokrývá jako prach, ale ve skutečnosti nejsou ničím, a když vysíláte spravedlivé myšlenky, můžete ty zkažené věci odstranit. Mnoho lidí vysílá spravedlivé myšlenky jen povrchně. Když ty věci ve svém těle nevyčistíte, ovlivní to vaši kultivaci. Ale ty věci mohou být odstraněny jedinou myšlenkou. Když vaše spravedlivé myšlenky nejsou dostatečně silné, když vaše spravedlivé myšlenky nemohou vystoupit do popředí, nebudou účinkovat.

Jsem na ty staré síly, které pronásledují učedníky Dafa, čím dál přísnější. Staré síly si začaly uvědomovat, jak velký ten jejich hřích je, a tak už se neodváží pronásledovat tak divoce, a dokonce už se ani více neodváží řídit ty rozličné bohy nebo běžné bytosti, aby přímo pronásledovaly učedníky Dafa. Právě teď ovládají hmyz a další zkažené, bezvýznamné, nízké a prohnilé věci, které budou určitě vyhlazeny, aby tyhle věci učedníky Dafa pronásledovaly. V porovnání jsou teď tak slabé. Ale mnozí učedníci Dafa prostě mají slabé spravedlivé myšlenky a chovají se tak, jako by neměli sílu [věci změnit]. Někdy ve své kultivaci nejste schopni projít zkouškou nebo přijít na svá připoutání, a je tomu tak proto, že jste nevzali vážně nějaký menší problém či problémy. Ale ve skutečnosti, ať je ten problém jakkoliv malý, je nepřijatelné, jestliže nedokážete splnit měřítko. Jak jde čas, ten člověk začne být sklíčený, a oni ten pocit zesílí. Odstraňování karmy, které se právě teď projevuje, je také způsobeno těmito nízkými, zkaženými věcmi.

Musíte brát vysílání spravedlivých myšlenek vážně. Všichni byste měli vysílat spravedlivé myšlenky a odklidit je. (Nadšený potlesk) Kromě toho, uspořádání starých sil se dostala do tohoto časového bodu; jsou velmi slabé, ale velmi ničemné. Musíte to brát vážně. Ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíte, tenkrát, když to pronásledování bylo velmi zuřivé, všichni jste byli plni elánu a připraveni činit se dobře ve všem, o co vás Mistr požádal. To už jste zapomněli to nadšení, které jste před pár lety měli? Tenkrát jste byli velmi aktivní, a dostali jste se přes to navzdory ohromnému tlaku. Víte, jak ohromný ten tlak byl? Ale místo toho jste teď polevili. Jestliže nejste pilní, to vám opravdu může zabránit v tom, abyste měli dostatečně silné spravedlivé myšlenky. Čím blíže k dnešku se věci přiblížily, tím bezmocnější se ty zlé věci ve skutečnosti staly, ale vy teď cítíte, jako byste toho nemohli moc na věcech změnit.

Samozřejmě, i když tohle říkám, vaše lidská stránka nicméně také dosáhla místa, kde jsou její schopnosti na povrchu slabé. (Mistr se směje) Jak věci postupují k nejpovrchovější části lidských bytostí, vaše moc se zdá slabší než dříve. Ale když máte silné spravedlivé myšlenky, stále si dokážete přivolat stejné množství síly, a proto tím více musíte klást důraz na vysílání spravedlivých myšlenek. Už dříve jsem říkal, že všechno jde podle určitých zákonů; věci se zdají být neuspořádané, ale ve skutečnosti jsou uspořádané velmi dobře. Kdybyste si dokázali zachovat to nadšení, které jste měli předtím, zlo by teď v okamžiku zmizelo, i když ty staré síly by to zřejmě nedopustily a věci by takhle neuspořádaly.

Učedník: Jak můžeme přivést literaturu zpět do tradiční a správné formy?

Mistr: Vlastně jsem už o té otázce, kterou jsi nadnesl, přemýšlel. To je něco, na co se zaměřují i čísla vytvořená pro program Shen Yun. Když lidé mluví o navrácení tradiční kultury, lehce se to řekne, ale co je tradiční kultura? Jak ji navrátíte? Jaká jsou měřítka? A jaké konkrétní přístupy by se měly použít?

V začátcích Čínské republiky, tedy někdy ke konci dynastie Qing a když republika začínala, literatura se psala napůl hovorovým a napůl klasickým stylem. Později začal být styl psaní hovorovější, ale pořád ještě byl trochu knižní. A ještě později, když už byl úplně hovorový, bylo vidět, že ty tradiční věci už zmizely. Změnil se také výklad čínských výrazů a teď jsou výklady čínských výrazů v moderním jazyce ještě modernější a jejich významy už nejsou tím, čím byly původně. Takže když se do toho ponoříme, nejde o jednoduché záležitosti. Pro dnešní lidi je poměrně těžké plně docílit toho, [cos popsal]. Ale ostatním jsem žertem řekl, že mám způsoby, jak to udělat. (Potlesk)

Špatné myšlenky, které ta zlá ČKS lidem vštípila, jsou teď v myslích Číňanů z pevniny považovány za normální. Některým mladým lidem jsou takto vštěpovány od dětství, takže pro ně je ta zkažená, zlá kultura přirozená, a když vidí, co je normální, připadá jim to místo toho směšné nebo to nechápou. Jak je tedy můžete změnit? Nikdy seriózně, systematicky nestudovali čínské dějiny a kulturu a o čínské historii se učili jen v hrubém smyslu a s postojem kritickým [k tradici]. Přesto i bohové velebí slavné pětitisícileté dějiny čínské civilizace! Ale po příchodu té zlé, démonické ČKS se kultura rozpadla a kulturní pozůstatky byly tou zlou stranou zničeny. Kampaň na „zničení čtyř přežitků“* byla tragédie jako žádná předtím v dějinách lidstva! Dokonce i dnes ještě vštěpují studentům myšlenky, že stará Čína byla zaostalá, že nikdo z těch císařů, generálů, ministrů, učenců či urozených dam nebyl dobrý člověk a že jen strana je to nejlepší. Je mi celé této generace Číňanů líto.

Ve staré Číně bývala tak bohatá hmotná kultura. Každý kraj měl tehdy několik chrámů a byly tam nesčetné staré příbytky historických postav, kamenné sochy podél ulic a uliček, stará městská opevnění a různé styly obydlí, a velká i malá města vypadala jednoduše a starobyle! Lidské vztahy a jednání byly tehdy úplně jiné než dnes. Artefakty, kaligrafická díla a staré malby předávané po pět tisíc let byly od té doby spáleny a zničeny. Dnes vkládají spoustu práce do vykopávání a vykrádání hrobů a hrobek, ale pokoušejí se to oslavovat jako „archeologický výzkum“. Vykrádání hrobek! To je jen další ničení toho, co po lidech ze starověku zbylo. A když tím loupením něco uloví, prohlásí: „Pod vedením naší strany jsme objevili takové a takové věci.“ Ta zlá ČKS toho zničila tolik z našeho čínského dědictví a dějin! Nebyly ty věci provedeny pod jejím „vedením“? Když z hrobu něco vykopou a ani nedokáží zjistit, komu to patří, stejně tvrdí, že [to bylo objeveno] pod „vedením“ strany.

Už to teď nebudu dále rozvádět. [Obrátit tyhle věci k lepšímu] zabere čas. Můžete zkusit, co dokážete, a podívat se na to, co je z tradiční kultury ještě k dispozici.

Učedník: Miliony učedníků Dafa přišly o život, ale Minghui.org zdokumentovala jen několik tisíc úmrtí. Jak můžeme nalézt důkazy o pronásledování těch milionů učedníků Dafa?

Mistr: V pronásledování bylo zabito mnoho učedníků Dafa. Jste mediální společnost, a tak vaše zprávy musejí být podloženy pevnými důkazy. Musíte vypátrat, kdo ta osoba byla, získat o ní informace, aby byly vaše zprávy přesvědčivé. Takže jako mediální společnost, jako Minghui.org, je tohle jediný přístup, kterým se můžete dát. V případech, kdy nemůžete ověřit totožnost té osoby, nemůžete tu informaci oficiálně použít.

Jak tyhle věci vypátrat? Momentálně není čas na to, aby se do toho vkládalo hodně úsilí. Na věci však dohlížejí bohové, a ať už učedník Dafa odejde dříve nebo později, dosáhne Dovršení. Ale bez ohledu na to bude každá osoba pohnána k odpovědnosti za to, co během pronásledování dělá, a to se týká i pachatelů. Lidstvo bude muset za své činy také zaplatit.

Učedník: Běžní lidé nechápou, kdo si s tou zlou stranou vyrovná účty, protože nevěří, že se zapojují bohové.

Mistr: O nebeských zákonech a božských bytostech můžete hovořit jen obecně. Už jen z hlediska morálního, nepronásleduje ta zlá ČKS dobré lidi? Lidé možná nevědí, jak zničila a zatajila čínské dějiny, že ano? Lidé možná nevědí, jak v každé ze svých politických kampaní pronásleduje čínskou elitu, že ano? Lidé možná neznají pravdu o pronásledování Falun Gongu, že ano? A lidé možná nevědí, co ta zlá ČKS je, že ano? Když lidem vysvětlíte, jak proradný ten zlý démon je, porozumějí tomu.

Co se týká bohů, kteří na věci dohlížejí, když mluvíte při objasňování pravdy o věcech na příliš vysoké úrovni a říkáte, že bohové věci dělají nebo na věci dohlížejí, ne každý bude schopen takovým věcem porozumět. Myslím si, že když mluvíte na příliš vysoké úrovni, nebudou to schopni přijmout. Bylo by to, jako byste jim říkali: „Neposlouchejte moje objasňování pravdy, já jen plácám nesmysly.“ Samozřejmě, někteří Číňané v bohy věří, a pak se o tom můžete zmínit v obecném smyslu a oni budou schopni věcem racionálně porozumět.

Učedník: Jsem anglicky mluvící praktikující a v současnosti prodávám reklamu pro čínskojazyčné Epoch Times. Rád bych se zeptal: je důležitější podpořit Epoch Times v mé oblasti, anebo podpořit anglické Epoch Times v New Yorku?

Mistr: Tuhle otázku ti Mistr zodpovědět nemůže. Každý musí kráčet svou vlastní cestou. Udělej to, co si myslíš, že bude dobře fungovat. Co se týče médií, ta by si měla řešit konkrétní otázky sama; ale když si nevedou dobře, budu je volat k odpovědnosti. Ale ty konkrétní věci si musejí vyřešit sami.

Učedník: Rád bych se zeptal na to, jak se v páté přednášce v Zhuan Falunu píše, že: „My naproti tomu míříme přímo na mysl člověka a praktikujeme kultivaci podle nejvyšší povahy vesmíru a formy vesmíru.“ Nechápu, o jaké „formě“ vesmíru se tam píše. Děkuji vám, Mistře.

Mistr: „Forma“? Netýká se to formy pohybu vesmíru, galaxií a částic? Přizpůsobujete se povaze Zhen-Shan-Ren, což je také měřítko vesmíru. Jsi nový student? Anebo jsi někdo, kdo během pronásledování spadl a pak se vrátil? Pokud jsi někdo, kdo se vrátil, pak se možná na takovou otázku budeš ptát. Všichni ti, kdo během těch let nedokázali udržet krok s vývojem situace a úplně spadli a pak se vrátili, jsou jako noví praktikující, ale otázky, které kladou, jsou podivné, a ne takové jako ty od nových praktikujících.

Studuj Fa. Všechno je v něm obsaženo. Všichni ti lidé tady věci pochopili tím, že studovali Fa. (Nadšený potlesk)

Učedník: Vloni jsme si nevedli tak dobře, jak jsme doufali, při propagování vystoupení orchestru Shen Yun v New Yorku. Jak to můžeme udělat lépe?

Mistr: To samé u těchto věcí [původně] platilo i pro Shen Yun. Časem ho však lidé ve světě poznali a teď je z Shen Yun všeobecně známý pojem; alespoň ve Spojených státech jsme tohle dokázali. Když o něm lidé slyší, uvědomí si: „Shen Yun přijíždí,“ a pak je to pro nás snadné, protože teď už je [Shen Yun] docela známý. Alespoň v tom už to pro nás nepředstavuje problém. Lidé se místo toho pokoušejí vyřešit věci jako: „Kde bych mohl sehnat peníze na koupi lístků,“ „Jak se tam dostanu,“ nebo: „Podívám se, jak by to šlo skloubit s mým programem.“

U Symfonického orchestru Shen Yun se hraje jen hudba. Hudebnímu průmyslu se právě teď moc nedaří. Symfonický orchestr Shen Yun není tak známý jako Shen Yun, takže hodně lidí čeká, co uvidí, a neví, jak vaše hudba zní. U Shen Yun Performing Arts alespoň vědí, že představení je kouzelné. Ale nevědí, jaké je představení Symfonického orchestru Shen Yun. Takže tohle je překážka, ke které v prvotních fázích dochází. Ale přeci jen, koneckonců je to symfonická hudba Shen Yun. Když vystupovali v New Yorku, Newyorští filharmonici hráli ve stejný den v Lincoln Center, zatímco Symfonický orchestr Shen Yun hrál v Carnegie Hall. Slyšel jsem, že někteří diváci šli na oba dva koncerty, a ti říkali, že neměli tolik lidí v obecenstvu jako my. A někteří lidé, co slyšeli oba dva koncerty, říkali, že hudba Symfonického orchestru Shen Yun byla velice pěkná a měla silnou energii (potlesk) a program byl velice bohatý a originální. Takhle se vyjádřili návštěvníci koncertu.

Učedník: Jsem učednice, která objasňuje pravdu na jednom místě na Novém Zélandu. Nedávno jsme tam měli silné zasahování. Turistický průvodce nás fotil a natáčel kamerou a to nám u některých autobusů zabránilo objasňovat turistům pravdu a přesvědčit lidi, aby vystoupili z ČKS.

Mistr: Pak musíš důkladně objasnit pravdu tomu turistickému průvodci. Před pár lety ve skutečnosti zažívali stejnou situaci na různých místech a všichni to takhle překonali. Někteří turističtí průvodci tehdy nenechali [turisty], aby se na pravdu objasňující [materiály] dívali, ale teď někteří turističtí průvodci lidi berou k nám, aby se na materiály podívali. I přesto, že se možná takto nechovají všichni, vy, jako učedníci Dafa, máte objasňovat pravdu a zachraňovat lidi. Ten turistický průvodce je také člověk, takže bys mu také měla objasnit pravdu. Možná, že jsou tam ještě další problémy. V každém případě můžeš situaci posoudit [a rozhodnout se, co udělat], jelikož objasňování pravdy skutečně není snadné. Protože je to kultivace a zahrnuje to ustanovování si mocné ctnosti, když ty staré síly vidí, že každý den přesvědčujete tolik lidí k vystoupení z ČKS a jejích dvou přidružených organizací, myslí si, že to máte moc snadné, a tak vám dělají problémy. (Mistr se směje) A ve skutečnosti je tohle to, jak jste vaší cestou prošli.

Učedník: Kultivace praktikujících jako celku neudržela v Itálii krok s nápravou Fa. Jak to můžeme překonat?

Mistr: Oblasti s mnoha novými praktikujícími musejí dobře využít čas ke studování Fa a vést nové lidi k tomu, aby více studovali Fa. A povzbuzovat je, aby se kromě sebekultivace činně podíleli i na aktivitách. Měli byste dělat víc, abyste je vedli a pomohli jim to dohnat, a oni postupně věcem porozumějí. Čím větší volnost jim dáte a když si neuvědomí důležitost toho, být pilný, poleví víc a víc a je možné, že nebudou schopni opravdu začít kultivovat. Musíte se víc snažit, abyste je vedli.

Učedník: Máme ještě dost času na záchranu poloviny Číňanů? Pokud se ČKS rozloží před příchodem nápravy Fa, budou mít ti lidé, kteří ještě nevystoupili ze strany, stále šanci?

Mistr: Samozřejmě, že v tom bodě už nebudou mít další šanci. Proto říkám, že čas je omezený. Staré síly v každém případě nechtějí, abyste tolik lidí zachránili, ale já se jim nepodvolím. Jinak by věci ukončily v loňském roce. Ale co bychom dělali, kdyby nezůstali skoro žádní lidé? Svět by byl prázdný. Lidstvo má pro Dafa vytvořit slavnou éru, ale když nikdo nezbude, jak by se to provedlo?

Učedník: Letos 13. května, na Den Dafa, vyšli učedníci Dafa z Jinanu na náměstí v centru města, aby si zacvičili a šířili Fa, ale mnoho z nich zatkli policisté v civilu. Velice se o ně bojíme. V současnosti pro nás má nejvyšší důležitost dělat tři věci dobře a urychleně zachraňovat lidi. Když půjdeme na náměstí cvičit a šířit Fa, ale všechny nás zatknou, jak můžeme vnímající bytosti zachránit?

Mistr: Jednali trochu unáhleně. Organizovat tolik praktikujících, aby šli v Číně veřejně objasňovat pravdu, vystavuje praktikující riziku. Pořád ještě byste měli brát v úvahu bezpečnost. V některých oblastech se věci opravdu uvolnily a slyšel jsem, že [tam] cvičí venku a policie dělá, jako by je neviděla; někteří policisté dokonce místo hlídají a dávají na ně pozor. V každé oblasti je situace jiná. Není to tak, že by ta zlá ČKS teď měla nějaký nový přístup; mašinérie, která Falun Gong pronásleduje, stále běží. [Jisté] oblasti mají uvolněný přístup, protože tamní [praktikující] si vedli dobře v objasňování pravdy a protože se lidé mění. Takže nejdříve musíte mít nezbytné podmínky, než můžete věci dělat veřejně. Bez těchto podmínek věci veřejně nedělejte, jinak to praktikujícím přinese potíže a povede to ke zbytečnému pronásledování.

Učedník: Negativní myšlenky spolupraktikujících vůči sobě navzájem jsou „velké šedé hory“ – tak to bylo podáno v článku ke sdílení zkušeností na Minghui.org. Já druhé dimenze nevidím, ale když mám s druhými praktikujícími spory, opravdu cítím hodně tlaku a že mě zaplavují špatné látky. Myslím si, že špatné myšlenky druhých o mně jsou vnější látky a nemohou mi ublížit, a že pokud se napravím podle Dafa, můžu se z té mlhy vymanit. Ale vím, že je to pro mě nesnadný proces.

Mistr: Situace každého člověka je jiná. U kultivujícího mohou být situace, které vidí, symbolickým náznakem, ale nemusejí být tím, jak se věci mají doopravdy. A tak ta věc může být jako velká hora; není to démon jako takový, ale je to něco negativního. Pokud se tím chce učedník Dafa prolomit, bude ho to stát určité úsilí, než se tím dokáže probojovat. A není to vlastně to, jak jste to celé ty roky zvládali? Víc si navzájem pomáhejte a spolupracujte spolu, buďte k sobě víc chápaví a víc se soustřeďte na silné stránky druhých; pak by to mělo být v pořádku.

Učedník: Jsem ve druhém ročníku na střední škole a ráda bych šla k Shen Yun. Jak už to bývá, nedávno jsem se začala učit hrát na jeden nástroj. Je pro mě moc pozdě? Mám problém najít rovnováhu mezi studiem a děláním tří věcí. Pořád mám pocit, že není dost času.

Mistr: Opravdu, chceš se učit hrát na nástroj a také musíš studovat, takže jsi velice zaneprázdněná. Ale řeknu to takhle. Když jsme s Shen Yun poprvé začali, nabrali jsme skupinu dětí učedníků Dafa, včetně orchestru, a neměli jsme přísná kritéria. Jejich úroveň dovednosti (Mistr se směje) byl opravdu daleko od úrovně dovednosti dnes. Dnes jsou požadavky pro vstup do Shen Yun Performing Arts velmi vysoké. Možná jste viděli, že když nabíráme lidi ze společnosti, kultivace musí být na prvním místě – ten člověk musí být ochoten se kultivovat. Zadruhé, lidi bez titulu nebo ty, kdo na té úrovni nejsou, nepřijmeme. Diváci říkají, že koncerty Symfonického orchestru Shen Yun jsou mimořádné. No, samozřejmě že je to tak – jsou to vysoce kvalifikovaní hudebníci. A ti studenti jsou mladí učedníci Dafa. Kdysi na začátku neměli učitele, takže si nemohli úroveň zvýšit a to je omezovalo v jejich ambicích. Ale od chvíle, kdy se přidali vysoce kvalifikovaní hudebníci a stali se učiteli, studenti učinili nesmírně rychlý pokrok. Mnozí studenti předčili dospělé. Teď se věci mají úplně jinak.

Učedník: Někteří praktikující říkají, že bez ohledu na to, zda jsou úmysly vedoucího Asociace Dafa správné nebo ne, a dokonce když něco negativně ovlivní zachraňování lidí nebo naše celkové zlepšování, neměli bychom je zpochybňovat a měli bychom jejich plány provést.

Mistr: [Problémy] nejsou až tak vážné, že ne? Pokud tam skutečně jsou problémy, můžete to prověřit u vedoucího hlavní Asociace Dafa. Lidé na pozicích jsou také kultivující. Oni jen organizují lidi při účasti na skupinových aktivitách učedníků Dafa. Je docela možné, že někdy nepromyslí všechno. Když něco chybí, myslím si, že pokud ty, jako učedník Dafa, převezmeš iniciativu, abys doplnil to, co chybí, pak to je to, co by měl učedník Dafa udělat. Když máš moc práce, můžeš nějaké aktivity vynechat, a když čas máš, měl by ses zapojit. Bez ohledu na to, o jakou aktivitu se jedná, jsem si jistý, že byla zorganizována proto, že přispívá k záchraně lidí nebo se staví proti pronásledování. Jinak by to ten koordinátor nedělal.

Často však, když se na těchto věcech pracuje, jsou mezi námi lidé, kteří říkají, že tohle není dobré nebo že tamto nefunguje, věci komplikují a někdy dokonce věci zdržují. Pokud si myslíš, že někde něco chybí, pak to můžeš jít napravit sám, není to tak? Běž a udělej to. Pokud člověk na zodpovědném místě na něco zapomněl, pak můžeš udělat o trochu víc a napravit to a tím to skončí, ne? Je to kultivace, takže to, na co se dívají bohové, je srdce člověka, a ne to, jestli nějakou aktivitu naplánoval pečlivě nebo do detailů. Na tohle se bohové nedívají. A když věci nejsou úplně detailní, jsou ve skutečnosti šťastní, protože chtějí vidět, kdo mezi vámi věci napraví, když se najde nějaká nedokonalost. Je to proto, že vaše kultivace je součástí všeho, co děláte. To, na co se dívají, je vaše kultivace! Není to tak, že bychom jen studovali [Fa], ale nepoužívali ho. To, zda aktivně kultivujete nebo jen pasivně následujete, odráží, jestli se kultivujete.

Učedník: Turistickým místům v Hongkongu stále chybějí lidé. Na Tchaj-wanu jsou praktikující, kteří se chopili iniciativy a nepravidelně organizují různé lidi, aby jezdili do různých okresů a měst [na Tchaj-wanu], kde s ostatními praktikujícími sdílejí svá pochopení [o důležitosti tohoto] a povzbuzují je, aby jezdili do Hongkongu objasňovat pravdu na turistických místech. Někteří praktikující říkají, že jejich jednání narušuje Fa.

Mistr: Objasňování pravdy není narušování Fa. Objasňování pravdy lidem je stále důležité. Pokud je účelem sdílení pomáhat lidem se zlepšit a je to pro záchranu lidí a jejich přístup není iracionální, pak [je to v pořádku, protože] zachraňování lidí je stále to, co je důležité. Pokud jsou s jejich přístupem nebo v jejich myšlení problémy, pak to zcela jistě vyvolá odpor.

Učedník: V naší oblasti jsou praktikující, kteří publikují články pod přezdívkou a nechávají je obíhat interně mezi námi praktikujícími prostřednictvím e-mailu. Asociace Dafa navrhuje, aby používali svoje skutečná jména, ale někteří praktikující trvají na tom, že to není problém [používat pseudonym].

Mistr: Pokud je to mimo pevninskou Čínu, je lepší používat skutečná jména, takže když lidé mají otázky nebo problémy, je pro ně snadné s vámi komunikovat. Když používáš falešné jméno, nikdo nebude vědět, kdo jsi, a pokud se vyskytne nějaký problém, nebude možné s tebou o tom komunikovat.

Možná už jsi měl myšlenku: „[Když použiju přezdívku], můžu si dělat, co chci, a nedělat si hlavu s následky a nebudete mě moct najít.“ Není to tak? Nesledují však bohové tvoje myšlenky? Říkáš, že se kultivuješ, ale co je kultivace? Dělání věcí, které druhým připadají, jako že kultivuješ? To je faleš! Co se opravdu počítá, je to, jaké jsou tvé myšlenky. Kdo tedy může vaše myšlenky vidět? Může někdo vidět myšlenky jiných praktikujících? Druzí mohou vidět jen jednání, které z vašich myšlenek pramení, ale ne to, jaký je váš nejhlubší motiv. Kdo to tedy může vidět? Bohové to vidí! Mistrova Těla Zákona to vidí! A nesčetné životy ve vesmíru to vidí!

Všechno, co děláte, je pro druhé zcela veřejné! – jedinou výjimkou jsou lidské bytosti, které to vidět nemohou. Uvědomujete si, že když něco děláte, je to ještě veřejnější, než když se lidé dívají na film? Celý vesmír zná vaše myšlenky a všechny životy ve vesmíru je pozorují. Jak by mohly být u takové velké události ty myriády bohů bez starosti? A to zahrnuje staré síly – nemusejí i ony věci sledovat?! Jelikož je v sázce přežití všeho života ve vesmíru, nemusejí dávat bedlivý pozor? Tolik bytostí vás pozoruje!

Učedník: Reklamy našeho klienta nebyly účinné. Jaký to má důvod? Je to proto, že naše objasňování pravdy nebylo dostatečné, protože nejsme dost profesionální, anebo protože zasahují staré síly?

Mistr: Účinnost reklamy je také velice úzce spojena s tou příslušnou firmou a také se stavem ekonomiky. Lidé nemohou očekávat, že budou mít po pár reklamách víc zákazníků. To se nemusí stát. Reklamy jsou jen reklamy.

Učedník: Jsou praktikující, kteří mezi praktikujícími propagují pyramidové programy a výrobky přímého prodeje a neposlouchají dobře míněné návrhy druhých, [aby s tím přestali].

Mistr: Každý, kdo mezi praktikujícími šíří věci, které nesouvisejí s nápravou Fa, zasahuje do učedníků Dafa a poškozuje formu nápravy Fa! Ten hřích je větší než hřích démonů. Slovy starých sil, je to závažnější než to, co provádějí démoni. Tohle opravdu způsobuje škodu. Už jsem o této otázce kdysi mluvil: kdo může poškodit kultivační formu učedníků Dafa? Dokázaly ji pronásledováním poškodit vnější faktory? Pouze učedníky Dafa zocelily a pomohly jim dospět a prosely písek. Kdo skutečně dokáže poškodit tuto kultivační skupinu nebo uškodit Dafa? Jak nám zkušenost ukázala, nikdo to nedokáže. Jak už jsem řekl, takhle se věci mají a ti, do kterých je zasahováno, jsou lidé s připoutáními – ale nic nemůže poškodit Fa. Neblahý účinek mohou mít pouze lidé uvnitř skupiny. Každý, kdo tyto věci dělá, není učedníkem Dafa, takže ho nepovažujte za učedníka Dafa, ať už se kultivuje jakkoli dlouho.

Učedník: Měla by naše televizní stanice poskytovat širší škálu zábavních programů, abychom přitáhli diváky? Z hlediska obsahu produkce běžná média lidi skutečně nabuzují a pro dnešní běžné lidi je to velmi přitažlivé.

Mistr: Existují všemožné druhy mediálních podniků a forem umění. Prostě je ignorujte. Lidem se slabým charakterem se líbí nekvalitní věci. Ale ti, kdo jsou hlavní silou společnosti, nemají nekvalitní věci rádi. Poté, co jste pracovali na Shen Yun, jste si uvědomili, že jakkoliv mohou být moderní tanec a hudba populární, hlavní síla společnosti se dívá na balet a chodí na symfonické orchestry. Jestliže se vy jako mediální společnost, která chce oslovit hlavní proud společnosti, chcete stát prestižní mediální společností určenou pro hlavní proud, nikdy se k tomuto bodu nepozvednete, jestliže začnete s těmi nekvalitními věcmi. Jestliže hlavnímu proudu společnosti pouštíte tyhle věci, lidé budou váš podnik považovat za podřadný. I když jste čínskojazyčnou mediální společností, vaše kvalita musí být vysoká.

Vaše společnost má své silné stránky. Lidé o ní nyní vědí a celý svět se zajímá o zprávy Epoch Times a NTD, protože momentálně pouze vy máte tu odvahu informovat o věcech tak, jak jsou. Vaše zpravodajství, nu, mnohé věci jsou pro lidi podstatné a zajímavé. Snažte se váš obsah učinit bohatším a pestřejším. To zahrnuje formy umění, o kterých informujete, umělecké události, o kterých vysíláte, a obsah vašich programů – musejí být kvalitní. Když lidé budou moci ihned říci, že tohle je vysoce kvalitní, důvěryhodná mediální společnost, její pověst ještě více vzroste.

Učedník: Nedávno se objevila jakási audio karta, kterou vyrábějí praktikující z pevninské Číny a která se šíří v Hongkongu a obsahuje nahrávky raných Mistrových přednášek, včetně Jinanu, Dalianu a dalších. Obsahuje také hudbu ke cvičení, která nebyla vydána Minghui.org, a další články ke sdílení zkušeností a články na objasňování pravdy z Minghui.org. Jeden kus se prodává za 70 jüanů. Slyšel jsem, že Asociace Dafa praktikujícím řekla, aby to přestali šířit a prodávat, ale někteří lidé to stále dělají. Teď už to přišlo do USA. Rád bych se zeptal, zda se to může šířit?

Mistr: Zasahování do kultivace učedníků Dafa se objevuje ve všech formách a velikostech. Když byla situace nejchaotičtější, když to pronásledování bylo nejzuřivější, objevily se všechny možné věci. Některé věci se zdají být pozitivní, ale ve skutečnosti způsobují zasahování. Jeden kus za 70 jüanů – kam ty peníze jdou? Kdo to provozuje? Učedníci Dafa poskytli druhým mnoho věcí zdarma. S výjimkou toho, co se prodává ve formálních knihkupectvích, v podstatě nemáme žádné poplatky, a všechno je také na internetu. Jaký záměr tím sledují? I když to je na usnadnění studia Fa pro všechny, musíte si sehnat povolení od Asociace Dafa a praktikujících, kteří jsou zodpovědní za vydávání knih.

Učedník: V Singapuru potřebujeme předtím, než můžeme vystavovat tabule na objasňování pravdy na veřejných místech, povolení od policejního úřadu, ale nikdy jsme to povolení nedostali. Někteří praktikující vytrvávají v objasňování pravdy už přes deset let a kvůli tomu je na základě nepodložených obvinění policie mnohokrát postavila před soud. Praktikující vedou rozsáhlé spory [o tom, jak tyhle záležitosti řešit].

Mistr: Když tady Mistr mluví, hovořím na veřejném místě, a tak nechci [o těchto věcech] na veřejném místě mluvit. Objasňování pravdy se musí dělat, ale pokud jde o to, jak to děláte, praktikující v každé oblasti by měli dělat věci na základě své vlastní situace. Způsob, jakým Singapur v posledních letech s učedníky Dafa zachází, začíná být příliš podobný tomu, jak s nimi zachází ničemná ČKS. Pokud jde o pronásledování Falun Gongu, prakticky se stal čínskou provincií.

Učedník: Co když mladí učedníci hrají videohry?

Mistr: Videohry lidem opravdu škodí, a to nejen dětem učedníků Dafa. Ony skutečně lidi vtahují do sebe a mají negativní dopad také na běžné lidi. Kvůli nim pak špatně pracujete, špatně spíte, špatně odpočíváte a způsobí, že nemáte lásku k lidem a srdečnost, způsobí, že zanedbáváte svou rodinu, způsobí, že studenti zanedbávají svá studia, nalákají vás a vtáhnou vás do sebe. Přispívají k destrukci lidstva. Ti obchodníci kvůli propagaci videoher neustále přicházejí s novými druhy a dělají jim bombastickou reklamu ve velkém měřítku. Co budou lidé dělat, když si nahromadili tak obrovské množství karmy? Poškozují lidstvo.

Učedník: Jak bychom měli vyřešit řetěz dluhů mezi společnostmi založenými učedníky Dafa?

Mistr: Jak byste to měli řešit? Musíte svým věřitelům zaplatit. Jestliže tisknete noviny, ale neplatíte za to, co potom bude ta tiskárna dělat? Vy děláte na projektu Dafa, ale oni také – co by se potom mělo udělat? Když se vám nedaří dobře hospodařit, je to proto, že jste se nečinili dobře, a tak na tom musíte tvrdě pracovat. Jestliže si učedníci Dafa navzájem dluží, musíte ty peníze splatit. „Všichni jsme učedníci Dafa, takže co je tvoje, je i moje,“ – co je tohle za myšlenku? (Všichni se smějí) Mohlo by to být přijatelné? Jako nezávislá bytost, ty jsi ty a on je on. Nemůže tě v kultivaci zastoupit a ty nemůžeš zastoupit jeho. A totéž platí pro rodiče, sourozence, manžely a děti – nikdo nemůže zastoupit druhého člověka.

Učedník: Pracovní prostředí v mediální společnosti je velmi komplikované a praktikující, kteří tam se mnou pracují, mají tentýž pocit. Někdy jsou ty úskoky a vzájemné intriky horší než u běžných lidí.

Mistr: Když si navzájem nedůvěřujete a nejste pravdiví v tom, co říkáte, a nikdo nedokáže přijmout žádnou kritiku nebo se podívat dovnitř, samozřejmě že potom budou věci komplikované. Takže jakápak mediální společnost jste? A co že to děláte? Kultivujete? [Máte] tak silná připoutání! Ať je to televizní stanice, Epoch Times nebo jiné mediální podniky, od teď změňte ten stav, ve kterém jste. Nejednáte jako praktikující! O těchto věcech jsem mluvil už dávno. Kdy už s tím něco uděláte? Kdy už s tím něco uděláte? Už nezbývá moc času. (Nadšený potlesk)

Učedníci Dafa – každý jeden z vás – byli kdysi králi a do lidského světa jste přišli s velkými požehnáními. Ale vy jste se jich vzdali, protože jste chtěli pomoci Mistrovi v nápravě Fa. Ale teď do toho nedáváte své srdce. Kdybyste skutečně chtěli mít peníze, kdybyste skutečně chtěli pozice moci, kdybyste skutečně chtěli něco řídit, skutečně byste byli elitou lidské společnosti – byli byste toho schopni dosáhnout. Ale vy jste tyhle věci nechtěli. Když už jsme tak daleko, proč nedokážete tyhle maličkosti opustit?! Opusťte všechno a – otevřeně a velkoryse – jednejte jako kultivující. Od této chvíle, když se rozhlédnete, uvidíte, že ti, kdo změnili to, jací jsou, udělali to, co Mistr řekl; a ti, kdo se nezměnili, neudělali to, co Mistr řekl! (Nadšený potlesk)

Ale i když vás Mistr takto učil, jakmile se vrátíte zpět do skutečného světa, znovu si navzájem půjdete na nervy. Jakmile se vrátíte do skutečného světa a budete ovlivněni vlastním zájmem a osobními připoutáními, váš stav mysli už nebude takový, jaký je teď! Musíte mít na paměti, že jste kultivující a že vaše zodpovědnost je ohromná! Uvědomíte si to v budoucnosti, ale tehdy už budete moci jenom litovat!

Učedník: Běžní lidé zdůrazňují, že člověk by se měl vyhnout sdělování nešťastných věcí. Poslední dobou je mezi praktikujícími taková móda, říkat jenom pozitivní věci, a neříkat negativní věci. Říkají, že takhle dělá věci Shen Yun. Ale jestliže tímto způsobem sdílíme, mnoho problémů se nedá vyřešit.

Mistr: Pokud jde o běžné lidi, říkejte jim to, co jsou ochotni slyšet, protože se je snažíte spasit. Nemůžete s nimi zacházet jako s praktikujícími a odstraňovat jim připoutání. Jestliže se jim teď snažíte odstraňovat připoutání, neutečou vám? (Všichni se smějí) Abyste je spasili, musíte říkat to, co je jim příjemné. Nu, musíte to takto dělat, protože je těžké lidi spasit. Ale musíte být takoví i vy praktikující? Kdokoliv není ochoten poslouchat odlišné názory, není kultivující. Ale kdokoliv nemluví z dobré vůle, také nejedná jako kultivující.

Učedník: Přes padesát zemí a oblastí mimo Čínu a přes osmdesát měst a provincií v Číně zasílá Mistrovi pozdrav.

Mistr: Děkuji vám všem. (Potlesk) Požádal jsem je, aby mi nedávali žádné lístečky s pozdravy, a tak sepsali jeden souhrnný. (Všichni se smějí) No ne! Tady je jich stejně napsaných ještě hodně. Tak tyhle už číst nebudu.

Učedník: Žiji v malém městě ve Vietnamu. Teď se u nás šíří taková fáma, že Falun Gong zahájil sbírku za účelem postavení chrámů v Americe a na podporu NTD. Před nedávnem moje mladší sestra odjela do jižní Kalifornie navštívit rodinu. Setkala se tam s praktikujícím, který tvrdil, že má tu sbírku na starosti, a sestra mu přispěla. Musí praktikující ve Vietnamu na tuhle sbírku reagovat?

Mistr: Nic takového neexistuje. Nic takového. Někteří praktikující možná mají takové přání, ale v žádném případě to nedělejte, v žádném případě! Kdyby to bylo potřeba, udělal bych to. Stačilo by jen říct: „Dejte mi všichni pár peněz a postavíme chrám.“ Vím, že vy všichni byste mi pár peněz poskytli. Bylo by pro mě snadné to udělat, že ano? Tak proč bych potřeboval vás, abyste to dělali? (Nadšený potlesk) Nedělejte to. V žádném případě, v žádném případě to nedělejte.

Někteří naši učedníci, kteří jsou podnikatelé, a někteří další, kteří jsou na tom po finanční stránce mimořádně dobře, poskytli určitou finanční podporu, a když tohle udělají, skutečně to může vyřešit některé problémy. Ale od jiných to nepřijímáme. Vím, že za ta léta učedníci Dafa ze svých kapes platili věci, které objasňování pravdy vyžaduje, což je zátěž samo o sobě. Víte, proč Akademie Fei Tian hradí plné školné tak mnoha studentům? Proč všechno hradí hora, když tam student navštěvuje školu? Je to proto, že chci snížit finanční zatížení učedníků Dafa. (Potlesk) Někdy, když se děti na hoře nechovají dobře, vím, že se jejich rodiče dobře nekultivovali. (Potlesk)

Učedník: Došel jsem k pochopení, že učedníci Dafa se převtělovali život za životem, ale ve skutečnosti ne v šesti cestách koloběhu převtělování, a že všechny ostatní bytosti kromě učedníků Dafa procházely šesti cestami koloběhu převtělování. Je tohle pochopení správné? Protože někteří náboženští věřící nevěří v šest cest koloběhu převtělování, ale věří tomu, že po smrti se duše převtělí do lidské bytosti, jak bychom měli objasňovat pravdu a dovést náboženské věřící k tomu, aby získali Fa?

Mistr: Nemůžete lhát, abyste lidem pomohli získat Fa. Lidské bytosti procházejí šesti cestami koloběhu převtělování. Tak tomu vždycky předtím bylo. V zásadě všechny bytosti na zemi tím procházejí, včetně učedníků Dafa. Učedníci Dafa se jen častěji převtělovali jako lidé nebo jako nebeští lidé.

Učedník: Pocházím z Japonska a pracuji v médiích. Je dost obtížné udržovat webové stránky v chodu a do dneška se v tomto ohledu spoléháme na peníze praktikujících.

Mistr: Mediální podniky tohle nemohou od praktikujících vyžadovat dlouhodobě. Jestliže nezískáte lidi, kteří by prodávali reklamu, a spoléháte se jen na finanční příspěvky praktikujících, takhle to děláte s letáky, ale mediální společnost takhle vést nemůžete, a v dlouhodobém měřítku se objeví problémy. Praktikující musejí v zaměstnání pracovat a být schopni si na sebe vydělat. V každém případě se mediální podniky nemohou dlouhodobě spoléhat na příspěvky od praktikujících.

V současnosti lidé ve světě pozorně sledují mediální podniky, které učedníci Dafa ustavili, a pověst těchto médií roste. Jaký je tohle klíčový okamžik? Běžný člověk, který rozpozná obchodní příležitosti, si uvědomí, že tohle je skvělá chvíle, aby tu příležitost využil. V čase, kdy budou mít lidé o vašich médiích příznivé mínění a budou jim důvěřovat, jestliže si neustálíte svou klientskou základnu a neuzamknete ji, a nebudete mít dost lidí v marketingu, na co potom čekáte? Až vám mana spadne z nebe? Co je to firma? Je to něco, co vytváříte z ekonomických důvodů; používá se k tomu účelu, abyste vydělali peníze. Jen když máte kapitál, můžete vést mediální společnost dobře, můžete fungovat v pozitivním cyklu, můžete mít podmínky, které jsou potřebné k objasňování pravdy, a můžete mít podmínky, které jsou potřebné ke spáse lidí.

Učedník: Někteří dlouhodobí praktikující se příliš nezapojují do našich aktivit kvůli připoutáním několika členů Asociace Dafa. Tihle praktikující vyhledávají věci, které chtějí dělat sami, nebo spolupracují jen s několika málo praktikujícími. Od místního skupinového prostředí se trochu distancovali. Měl by způsob, jakým Asociace Dafa řídí jiné praktikující či projekty, být jako v médiích, kde se uplatňují způsoby řízení běžných lidí?

Mistr: Jako v kterých médiích? Jako způsoby řízení běžných lidí? Způsoby řízení běžných lidí nejsou kultivace. Učedník Dafa by neměl vždy upínat svou pozornost na koordinátora. Když je dobrý, pak jste dobrý i vy; když vás má rád, pak se kultivujete, ale když vás rád nemá, pak se nekultivujete. To se kultivujete kvůli němu?

No a ty jako koordinátor, podívej, jak velký jsi měl vliv. Před věky podepsali s Mistrem smlouvu, ale kvůli tobě teď ve skutečnosti přestávají kultivovat. Víš, jestli budeš v budoucnu schopen tu zodpovědnost unést? Jestli je to skutečně kvůli tobě, že už se nechtějí kultivovat, jak za to v budoucnu poneseš zodpovědnost? Co budeš v tom konečném okamžiku Dovršení dělat?

No a vy všichni, kdo jste se nečinili dobře, Mistr by se vás rád zeptal na jednu otázku. Poslouchejte mě dobře: V tom konečném okamžiku Dovršení, jak jen budete schopni ospravedlnit ta připoutání, kterých jste se nedokázali vzdát, nebo ty věci, které jste udělali špatně? Všichni byste se nad tím měli zamyslet. Jsem nadmíru znepokojen!

Učedník: Je jeden koordinátor projektu, který často křivě obviňuje lidi za jejich zády, ale většina lidí se toho praktikujícího nemůže dotknout. Když je to tak, měli bychom prostě jen kultivovat svou výdrž (Ren), nebo bychom se měli co nejvíce snažit ho odhalit a kritizovat?

Mistr: „Odhalování a kritizování“ také není správné a je to termín ze stranické kultury. (Všichni se smějí) Je to taktika používaná ke kritizování lidí z politických důvodů. Musíte se na tu věc podívat ze dvou stran. Jestliže je to skutečně míněno k tomu, aby ses kultivoval, a jestliže jeho postoj k tobě neovlivní ten projekt – jestliže tvoje práce není příliš ovlivněna – potom bych navrhoval, abys to vydržel a kultivoval se. (Mistr se směje) (Všichni tleskají)

A proč to říkám? Víte, u kultivujících se často říká tohle: jen pokud máš připoutání, budeš uvnitř ovlivněn; pokud připoutání nemáš, bude to, jako kdyby kolem tebe zašuměl větřík – vůbec nic neucítíš. Když zaslechneš, jak někdo říká, že chceš spáchat nějaký strašný zločin, přijde ti to jenom zábavné. (Mistr se směje) Pomyslíš si: „Jak by tohle mohlo být možné?“ a zasměješ se tomu. Vůbec to nebudeš brát vážně. Protože ty ani nemáš tu myšlenku, ta slova se tě nemohou dotknout. Jestliže takovouto myšlenku nemáš, nemohou se tě dotknout. Když tím uvnitř zasažen jsi, pak to znamená, že [připoutání] máš! A když opravdu silně cítíš, že s tebou bylo zacházeno nespravedlivě, potom je to [tvé připoutání] dosti značné. (Potlesk) Takže neměl bys kultivovat sebe?

A naopak, pro toho člověka, který má vždy špatný postoj k druhým: učedníci Dafa mají kultivovat laskavost (Shan). Je to tak, že si myslíš, že tento tvůj spolupraktikující kultivoval lépe než ty, takže k němu nemusíš být laskavý? Nepřemýšlíš o něm příliš vysoce? Nemusíš být k němu laskavý? Nebo je jedním z těch, kdo pronásledují učedníky Dafa, takže k němu nemusíš být laskavý? I kdyby byl jedním z těch, kdo se podíleli na pronásledování, jedním z těch, kdo byli oklamáni, ošáleni a skončili v kriminálním gangu, stejně bys na něho měl být laskavý. Tak proč potom nedokážeš být laskavý na své spolupraktikující? Jsou to Mistrovi učedníci – uvědomuješ si to? (Potlesk) Když si nedáváš pozor na to, co říkáš, nepřišlo ti na mysl, že tehdy jsi jako démon? Nejsi démon – mluvím jen o tom stavu, ve kterém v tu chvíli jsi. Když jsi pořád takový, pořád ve stavu démona, kultivuješ potom démonství? Když tě lidé nikdy nevidí s příjemným výrazem na tváři a vždycky jednáš tak prohnaně, v jakém stavu bys potom řekl, že jsi? Bohové tě sledují.

Mohu vám říci, že jsem původně nečekal, že učedníky Dafa bude pozorně sledovat tak mnoho bohů! Jak se to, co dělám, stává větším a větším, zjišťuji, že těch bytostí je teď už prostě nesčetné množství. V minulosti jsem viděl jen to, že ty pohledy, které vrhali, se dívaly na vás, ale teď jsem zjistil, že jejich oči jsou všechny namačkány na sebe, protože už tam není místo. Nesčetné, nespočitatelné bytosti vás bedlivě sledují a nespustí z vás oči ani na okamžik! Má to dopad na celý vesmír. Dokonce i v prostoru, který je velký jako špička jehly, jsou nesčetné stovky milionů bytostí, které vás sledují. Bytosti se netřídí podle velikosti, protože moudrost a schopnosti nejsou určeny velikostí. „Vrabec je malý, ale nic mu nechybí,“ jak se říká. Mohu vám říci, že někteří bohové na nesmírně vysokých úrovních jsou menší než špička jehly, ale jsou neporovnatelně mocní! V okamžiku se mohou proměnit v ohromné bohy.

Už dávno jsem říkal, že lidská říše je velké jeviště a vy tady hrajete. Obecenstvo tvoří myriády bohů a početní nebeští lidé celého vesmíru – je to, jako když sledují hru v divadle. Kdyby lidé měli sedět mimo jeviště a sledovat jiné lidi, jak hrají, nebyli by schopni vidět, co se odehrává v mysli účinkujících. Ale ti bohové sledují vaše myšlenky a vaše skutky. Tak jak máte hlavu na svém těle, sledují, jak se pohybují buňky ve vašem mozku, a mohou vidět i to, jak se mění vaše srdce a mysl. Když děláte směšné věci, nemohou se ubránit smíchu. Když děláte věci, které by učedník Dafa dělat neměl, neobyčejně zpřísní, jak se na vás dívají.

Učedník: Zdá se, že mediální společnosti založené učedníky Dafa se příliš zaměřují na vnitřní spory, což přivodilo hněv nebe a země. Nedávají dostatečný důraz na obsah o učednících Dafa potvrzujících Fa. To platí zvláště o Dongtaiwang.com.

Mistr: To, co říkáš, se mi nezdá přesné. „Přivodilo hněv nebe a země“? Vnitřní spory? Pokud to říkáš proto, že mluvíš z pohledu ničemné ČKS, pak máš problém. Říkáš, že my Číňané máme mezi sebou spory, je to tak? My nejsme součástí toho gangu ničemné ČKS. Je to monstrum a škodí čínskému lidu, i když na povrchu je to čínská vláda. My prostě jen odhalujeme, proč pronásleduje učedníky Dafa, a zároveň říkáme lidem světa, co to je.

Předtím, než to pronásledování začalo, jsem řekl tohle: ničemná ČKS se sama svrhne tím, že bude Falun Gong pronásledovat. (Potlesk) Nebylo to jen nějaké prorokování. Skutečně jsem to předvídal, protože takhle ty staré síly věci naplánovaly: nechají ji hrát jako šaška, a jakmile ji použijí a dohrají si s ní, zničí ji. Jejich cílem je krutě zkoušet učedníky Dafa a během tohoto pronásledování odstranit jejich lidská připoutání. Proto byla tahle věc stvořena. Mohlo by tomu být dovoleno existovat dlouho?

Učedník: Dorazili sem učedníci z Gongzhulingu a Changchunu. Měli by tady zůstat?

Mistr: To jsou osobní záležitosti. Jestli si myslíte, že byste měli zůstat, potom zůstaňte. Jestli si myslíte, že vaše schopnosti by tady mohly být dobře využity, pak zůstaňte; jestli si nemyslíte, že by vaše schopnosti tady mohly být dobře využity, potom nezůstávejte. V každém případě, v současné době je poměrně snadné pro učedníky Dafa přijít do Spojených států nebo navštívit různé země po celém světě, a bude to čím dál snadnější. Jak se zlo toho pronásledování odhaluje, lidé ve světě postupně vidí učedníky Dafa v novém světle. Až bude pravda úplně odhalena, celý svět si bude učedníků Dafa hluboce vážit. (Potlesk)

V každém případě, to, co by Mistr ve skutečnosti řekl nejraději, je, že celková situace se mění, ale že učedníci Dafa nemohou dopustit, aby se jejich kultivace měnila spolu se změnami v situaci. Zcela určitě se nenechte vychýlit, ať je situace jakákoliv! Jednejte jako učedníci Dafa a vždy se kultivujte, ať už narazíte na jakékoliv problémy. (Nadšený potlesk)

Pro dnešek je to všechno, co řeknu. Konferenční výbor možná dostal další lístečky s otázkami. (Nadšený potlesk) Ale vím, že kdybych tady měl sedět a odpovídat na otázky všech lidí, ani tehdy byste nezbytně nepoložili všechny své otázky a stále byste měli více otázek. A tak tady skončím. Mistr může mluvit o věcech pouze z hlediska principů Fa. Kultivace je na vás samotných. Jestli si dokážete uchovat ten stav mysli, který máte právě v tomto okamžiku na této konferenci Fa, určitě uspějete! (Nadšený potlesk)

Nenechte si svou mysl ovlivnit skutečností obyčejného světa nebo názory, a jak se vrátíte do té skutečnosti, nevracejte se k tomu, jak jste se dříve dívali na druhé praktikující. Nedopusťte, aby tahle konference Fa vyšla nadarmo. Konference Fa Velkého Zákona se konají pouze proto, abyste se zlepšili, upevnili své spravedlivé myšlenky a aby vám pomohly ve vaší kultivaci. A tak doufám, že si vy všichni dokážete udržet ten stav mysli, který máte právě v tomto okamžiku, a dokážete jednat tak, jak by měl jednat učedník Dafa. Situace je naléhavá a tak mnoho životů na vás čeká, abyste je spasili. Jsem nesmírně zneklidněn!

Ty bytosti, které přišly do tohoto světa, včetně těch, které se nemohly stát lidskými bytostmi a staly se zvířaty či rostlinami – všechny čekají na učedníky Dafa, aby je spasili. Jestliže se nečiníte dobře, není to jen záležitost toho, že se nečiníte dobře vy sami – ty bytosti, o kterých jste přísahali, že je spasíte, ztratí svou příležitost. Vaše zodpovědnost je velká. Budoucnost na vás čeká a velký počet bytostí ve vesmíru na vás čeká.

Kultivujte tak jako na začátku, a zaručeně uspějete! (Učedníci předávají Mistrovi květiny a všichni učedníci dlouze tleskají.)dokument v PDF