Učení Zákona na Mezinárodní konferenci Zákona v metropolitním New Yorku 2009

(Li Hongzhi, 7. června 2009)

Dobré ráno! (Učedníci: Dobré ráno, Mistře!)

Pracovali jste tvrdě! (Učedníci: Mistr pracoval tvrdě!)

Mám radost, že vás všechny vidím, protože jsme se neviděli už víc než rok. (Nadšený potlesk) Úmyslně jsem se vyhýbal tomu, abych učil příliš často, protože jsem si vědom toho, že čím důkladněji o něčem mluvím, tím větší obtíže to přinese vaší kultivaci a tím víc těžkostí prvky starých sil způsobí. Učil jsem Zákon a Mistr vám řekl, že když budete vytrvale kultivovat podle tohoto Zákona, všechno bude vaše. Určitě to tak je, a tak když ho opravdově studujete, je to stejné, jako bych vás učil přímo já. Když jsem o téhle věci přemýšlel, rozhodl jsem se, že bude lepší, když budu mluvit méně často, nechám vám více příležitostí k tomu, abyste se mohli zlepšit, abyste došli ke svému vlastnímu porozumění a šli svou vlastní cestou. Když ale učím Zákon jen občas, co mi dělá největší starosti, nejsou ty těžkosti a zkoušky, se kterými se musíte vyrovnat, které, jak víte, jsou dost tvrdé. Ty nejsou to nejtěžší; nakonec, ať už je ta těžkost jakkoliv vyčerpávající, skončí poté, co ji překonáte, a v tom okamžiku je vám všechno jasné. To nejtěžší je vlastně tiše se kultivovat v bezútěšné samotě a nebýt schopen vidět žádnou naději. Jakákoliv forma kultivování znamená procházet zkouškami, jako je tahle, a cestou, která má takovéhle rysy. Jen když člověk dokáže vytrvat a neustále jít kupředu, pak je to opravdová píle. Lehce se o tom mluví, ale je hrozně těžké to uskutečnit. Proto se říká, že když neustále kultivujete tak, jako byste právě začínali, zaručeně to povede k tomu, že dosáhnete své nejvyšší pozice.

Všichni jste viděli, že dnešní společnost je plná negativních věcí, které podněcují lidská připoutání a působí na mysl a duši lidí, čímž neustále táhnou lidi ve světě dolů. Je to děsivé. Učedníci Dafa jsou kultivující lidé, nejsou to bohové, kteří se kultivují, a tak jako do lidí, kteří se kultivují, to do nich bude do určité míry zasahovat. Když se nedokážou dobře chovat, potom jsou právě jako obyčejní lidé; a když to do nich zasahuje, budou se chovat skoro jako obyčejní lidé. Někteří studenti nenarazili na tolik těžkých zkoušek a postupně začali být nedbalí. To znamená, že si vytvořili připoutání k různým pokušením obyčejné společnosti a její lákadla je stáhla dolů. Samozřejmě, jak různí lidé kultivují, mají různé lidské myšlenky a mají různé vrozené vlastnosti, a zrovna tak samozřejmě mají různé postoje ke kultivaci. Nejcennější je dokázat se neustále zlepšovat, když je člověk v tomto zničujícím prostředí, pod tlakem a nevidí žádnou naději. To je ta nejcennější, a nejúžasnější, věc.

Objevil jsem, že mnozí studenti v tomto období, kdy mě nemohou vidět, začali být poněkud nedbalí a nejsou na sebe až tak přísní. Kultivace je opravdu něco vážného. Od stvoření světa už existovaly dvě zeměkoule a celá tato věky stará minulost se udála v očekávání tohoto konečného okamžiku, který je dnes. Tato doba je, jak to vidí bohové, ve skutečnosti pouhé mrknutí oka či mávnutí ruky. Ale v této dimenzi lidí to vyžaduje proces, který zabere určitou dobu. Ať už něco v lidské dimenzi trvá jakkoli dlouho, pro bohy je to stejně pouhý okamžik. Na tomto místě, kde jsou lidé, je třeba, aby uplynulo mnoho let, a jak se ten čas vleče, někteří studenti snadno budou méně pilní a trochu poleví. Na tento problém si musíte dávat dobrý pozor. Myslím, že to bude v pořádku, když si na to od této chvíle dáte pozor. Když se na to podíváme v jiném světle, cesta, kterou jste šli, a všechno, s čím jste se vypořádali a čím jste prošli, pokud jde o rozsáhlé šíření Dafa a činy našich kultivujících – nic z toho rozhodně není náhoda. Obyčejní lidé by nikdy neměli příležitost zažít vše, čím jste prošli vy. To, že se v lidském světě odehrává tak úžasná událost, jako je tohle, nemůže být v žádném případě náhodné. Trochu se nad tím zamyslete a uvidíte, že to opravdu není obyčejná věc. Prošli jste úspěšně tolika lety, tak proč to nedokážete udělat dobře v posledním kroku cesty? Když člověk nedokáže vytrvale kultivovat, ve skutečnosti to není žádná maličkost. V tom okamžiku, kdy polevíte, necháte se svést z pravé cesty lidským myšlením a dáte se zpětnou cestou či oklikou, a když potvrzujete Zákon a objasňujete skutečnost, budete navzájem slabě spolupracovat.

Každý projekt našich učedníků Dafa, který objasňuje pravdu a zachraňuje lidi, organizují dobrovolně samotní učedníci Dafa, aby potvrzovali Zákon, a sami jste viděli, čeho jste dosáhli. Média a rozhlasové a televizní společnosti, které učedníci Dafa vybudovali, a všechno, čeho jste dosáhli, těm složkám zla nahání hrůzu. Ničemná ČKS zmobilizovala celou státní správu Číny – nejen orgány propagandy – a výsledkem toho je, že všechny její zahraniční iniciativy v cizině se zastavily. Všechno to existuje jen kvůli pronásledování Falun Gongu. Když učedníci Dafa objasňují skutečnost, opravdu se do toho pouští jeden člověk proti stu, nebo dokonce jeden proti tisíci, a účinně odhalili tuto tvrdou zkoušku, kterou zlo vytvořilo a namířilo na učedníky Dafa. V posledních několika desetiletích si ničemná ČKS vždycky nasazovala líbivou tvář a předstírala mír a rozkvět, aby svět uznal legitimitu vlády té ničemné strany. Právě teď bylo zlo v jiných dimenzích vážně podlomeno a jeho schopnost ovládat lidi zeslábla. A tak pro učedníky Dafa je situace čím dál uvolněnější a příjemnější. Ale jakmile věci začnou být pohodlnější, ten tlak se zmenší; a když se tlak zmenší, snadno to vede k touze po pohodlí, k touze po trošce klidu, trošku si odpočinout a trochu si vydechnout. Ale skutečnost je taková, že život každého učedníka Dafa je pevně spjat, tak jako články v řetězu, s jeho kultivací. A tak když zvolníte, znamená to, že zvolníte v kultivaci.

Někteří učedníci Dafa pracují na projektech určených ke spáse lidí, a jsou zaneprázdněni a tvrdě pracují. O tom všem vím. Vím také, že někteří učedníci Dafa mají velmi málo času na odpočinek a vypořádávají se s mnoha těžkostmi. Ale ať už je to jakkoli, není dnešek tím, na co jsme čekali? Ať už jste v minulosti učinili slib, nebo jste přišli konkrétně kvůli této záležitosti, to, co je před námi v tomto okamžiku, dnes, je to, co mají učedníci Dafa dělat a co dlouho očekávali. I když to, co děláte, je zachraňování lidí, přece se také kultivujete, a tak to, co se projevuje v tomto lidském prostředí, nebude úplně božské. Kdyby lidé ve světě mohli vidět vaši božskou podobu a zázraky spojené s tím, co děláte, prolomilo by to vliv té iluze, která zde utváří toto obyčejné lidské místo. V tom případě by neexistovalo nic takového jako učedníci Dafa, kteří se kultivují a zachraňují lidi, a ta utrpení by zmizela. A bez těchto věcí by vaše kultivace byla méně posvátná. Právě z tohoto důvodu tedy vypadáte jako obyčejní lidé. A je v tom ještě víc, než jen tohle. Jak jsem právě řekl, tento druh kultivačního prostředí, ve kterém člověk nemůže vidět, co leží před ním, a je ponořen do dlouhotrvající osamělosti, je nejtěžší vydržet a má největší tendenci vést člověka k tomu, že zpomalí. Tohle je v kultivaci ta největší zkouška.

Samozřejmě, složky zla v pevninské Číně jsou na některých místech stále docela divoké. Přestože byla většina složek zla odstraněna, v některých místech a v určitých situacích stále ještě dokážou ovládat špatné lidi a předvádět své zlověstné jednání. A tak část našich studentů bude opravdu cítit ohromný tlak, když se vydají něco dělat. Totéž platí mimo Čínu; tedy ti, kteří jsou skutečně v předních liniích, budou tento tlak cítit. Ale ať se stane cokoli a bez ohledu na to, v jakém prostředí jsou, je třeba, aby se všichni učedníci Dafa činili dobře.

Včera jsem s našimi učedníky Dafa z NTDTV probíral několik situací, které se právě teď dějí. Další věc v současné době, o které všichni víte, je, že studenti, kteří nebyli pilní – lidé, kteří po dlouhou dobu nevykročili vpřed a zůstali hodně pozadu –, začali, s tím, jak se změnilo ovzduší, jít stálým proudem kupředu. V pevninské Číně docela dost učedníků Dafa z nejkrutěji pronásledovaných oblastí a oblastí, které jsou pod ohromným tlakem, vykročilo kupředu poté, co to po dlouhou dobu nedokázali. Jsou také lidé, kteří sem přišli z Číny, a když se pokoušeli pracovat společně se zahraničními učedníky Dafa, vyvstaly spory. Učedníci Dafa po celém světě potom cítili, že se věci víc zkomplikovaly. Hlavním důvodem toho je ale něco jiného než jejich kultivační stav.

Názory lidí z pevninské Číny se vytvořily pod vlivem kultury té ničemné ČKS. Jejich představy, způsob myšlení, způsob života a každodenní chování se všechny utvořily za takovýchto okolností. Lidé v západní společnosti nebo v těch společnostech, které neovládá ta ničemná komunistická strana, žijí přirozeným lidským způsobem, ve kterém jsou mezi lidmi jen kulturní rozdíly. V takové přirozené společnosti lidé sdílejí společný způsob života, který si váží toho, když je člověk klidný, přístupný každému názoru, je laskavý a nemusí se mít na pozoru před ostatními. To je normální a předtím, než se objevila ta ničemná strana, čínští lidé bývali také takoví. Ale v dnešní čínské společnosti ta ničemná ČKS neustále používá lži, nenávist a „boj“, aby od narození do dospělosti lidi vychovávala. K výchově lidí systematicky používá falešné principy a vždy to dělá podle svých potřeb, což vede k tomu, že jak chování lidí každým dnem upadá, víc a víc se přizpůsobuje tomu, co ona chce. Ale přesto někteří lidé v pevninské Číně pořád mluví o prastarých tradicích a pár jich stále ještě věří v tradiční hodnoty. Přítomnost takových lidí byla tím, co vedlo ke kulturní revoluci, a proto vznikla všechna možná politická hnutí, aby neustále rozbíjela a ničila tradice čínských lidí. Dnešní mládež vyrostla výhradně v kultuře strany a jejích lžích, a způsob myšlení, který si vytvořili uprostřed těch lží, stejně jako jejich chování a to, jak věci dělají, jsou v ostrém protikladu k tomu, jak se chovají lidé jiných národů. V jiných společnostech, když se dva lidé osobně setkají, dokážou se otevřeně o čemkoli bavit, a i když se předtím neznali, jsou schopni mluvit upřímně a otevřeně. To je pro lidi v pevninské Číně prostě nemožné. A tak studenti, kteří přišli z pevninské Číny, dělají věci a jednají s ostatními jinak, než jak to dělají lidé mimo Čínu. Studenti mimo Čínu nerozumějí studentům odtamtud a nemohou pochopit, co říkají a dělají, a diví se: „Jak to jen můžou dělat takhle? Proč je ten člověk tak divný?“ Ve skutečnosti byli čínští lidé nuceni spolu „bojovat“ a odsuzovat jeden druhého v řadě politických kampaní té ničemné strany, a poté, co prožili takové pronásledování, se silou zvyku uzavřeli, a zvláště tomu tak bylo během pronásledování učedníků Dafa. Ale učedníci Dafa musejí mít jeden pro druhého pochopení. A naopak, protože lidé z pevninské Číny si v Číně vytvořili takovýhle způsob myšlení, nemohou porozumět lidem v cizině a diví se: „Jak můžou být ti cizinci tak hloupí?“ Nedokážou pochopit ani Číňany, kteří byli dlouhou dobu mimo Čínu, a sami sebe se ptají: „Jak to, že dělají věci takhle?“ Samozřejmě, jako lidské bytosti by se všichni měli prostě chovat normálně. Tohle je věc, ve které musíte mít jeden pro druhého pochopení a dobře spolupracovat.

Kvůli tomu odlišnému myšlení studentů z pevninské Číny, neúspěšné spolupráci, nenormálnímu způsobu, jakým se na věci dívají, kvůli tomu, že se stále s lidmi hádají, a kvůli tomu, že se uzavírají, někteří učedníci Dafa mimo Čínu přemýšlejí, jestli ti studenti z pevninské Číny nejsou špioni. V mnoha oblastech to vyvolalo rozruch a způsobilo docela velké narušení. Myslím, že víte, co jsem řekl dříve, totiž, že já spasím i ty špiony. Možná je špionem v tomto životě, ale ve svých předchozích životech byl třeba výjimečný. A oni všichni přišli pro tento Zákon. Proč bychom jej tedy soudili jen podle tohoto života? To bychom ho v tom případě neměli spasit? Má jen jiné povolání, to je všechno. Samozřejmě, co dělá ve své práci, může opravdu způsobit škodu a znamená to, že se dopustil hříchů proti Dafa. Já si ale myslím, že Zákon je obrovský a že tohle je nakonec Velký Zákon vesmíru, takže může rozřešit cokoli. Pokud dokážete otevřít své srdce a být tolerantní, myslím, že všechno se může změnit. Když jsem tenkrát šířil Zákon v Číně, bylo tam velmi mnoho studentů, kteří byli členy té ničemné strany a zkušenými kádry Rudé armády, mnozí byli stranickými tajemníky, mnozí studenti byli z úřadů státní a veřejné bezpečnosti a mnozí studenti byli z armády – dokonce členové třetího nebo druhého ředitelství rozvědky generálního štábu armády. Není to tak, že během pronásledování opravdu přešli na opačnou stranu, spíše měli strach a pod nátlakem se nechali zmást. Ten člověk je nakonec lidskou bytostí a pod tlakem je schopen udělat cokoli. Jakmile se mu vše vyjasní, určitě se vrátí. Je to jen otázka času.

Spasit lidi znamená prostě spasit lidi a příliš si vybírat by nebylo milosrdné. Zvláště je to pravda teď, když lidská společnost došla do tohoto bodu a všechno se rozpadá. Jediným měřítkem je teď to, co člověk sám chce. Právě včera jsem o tom mluvil. Řekl jsem, že nikdy v dějinách nebyla doba, ve které se lidé stali tak špatnými, jako jsou dnes. A zvláště to platí pro lidi v pevninské Číně, jejichž naprostý morální úpadek došel k nejnižší úrovni vůbec. Když jdete po ulici a pozorujete myšlenky lidí, velmi málo z nich má v mysli dobré věci, mnozí v každém okamžiku přemýšlejí o špatných věcech a to, co dělají, je většinou špatné. Společnost jako celek tyhle věci prosazuje a ta ničemná strana celou svou vahou táhne lidi dolů. A tak pokud jde o učedníky Dafa, tohle pronásledování, ať už je to jakkoli – bez ohledu na to, jak mnoho fyzického utrpení či psychického trápení jim způsobí, a bez ohledu na to, jak tvrdé to pronásledování je, jim umožní odstranit karmu a jít k dokonalosti. Co učedníky Dafa očekává, jsou všechno ty nejlepší věci. Není tohle cíl vaší kultivace? Bohužel, podle zlověstného uspořádání starých sil, tvrdost tohoto pronásledování světa – a zvláště čínských lidí – touto ničemnou stranou, na kterém staré síly pracovaly, aby údajně „pomohly učedníkům Dafa dosáhnout dokonalosti“, nelze s ničím srovnat. Tím, že kazí lidi a nechává je hřešit proti Dafa, nežene čínské lidi do záhuby? I když to byly staré síly, které tohle ohavné pronásledování připravily, stejně je to kvůli učedníkům Dafa, že čínští lidé zakusili takovou ostudu a utrpení. Takže z této perspektivy, neměli byste je jít spasit? Neměli by učedníci Dafa otevřít svá srdce dokořán? Není pronásledování, s výjimkou té hlavy zla, zaměřeno dokonce i na ty, kteří to pronásledování provádějí?

Chtěl jsem tedy poukázat na to, že právě teď, když mnoho vašich různých projektů nemá dost pracovníků, někteří z těch učedníků Dafa, kteří přišli z Číny, stále ještě nemají v projektu místo. Řekl bych, že byste si neměli dělat starosti s tím, zda prošli či neprošli „převýchovou“. Pokud ten člověk z toho špatného prostředí odešel, znovu se mu to vyjasní a bude toho litovat. I když to byla ostuda, musíme mu dát příležitost, aby se napravil. Koneckonců, kultivující musejí mít lidské myšlenky, aby se mohli kultivovat. Bolavá místa toho člověka budou citlivá, když se jich dotknete, a někdy se ten člověk bude dokonce hájit nějakým důvodem ze strachu z posměchu. A tak bez ohledu na to, jak se odtamtud dostal, stále by měl být schopen vstoupit do tohoto prostředí učedníků Dafa. Nemůžete tyhle lidi odstrčit. Místo toho byste se jim měli přiblížit a být k nim laskaví. Bez ohledu na to, co si myslí či co dělají, a bez ohledu na to, jak odlišně možná myslí, postupně porozumějí a budou si vážit toho, jak žijí lidé v jiných zemích. Mějte trochu velkorysejší srdce a mysl, jsou to vaši spolu-učedníci, Mistrovi učedníci Dafa. Je třeba, abyste jim ukázali snášenlivost. Pokud je vám opravdu nepříjemné přidělit někoho takového do určitého projektu nebo ho požádat, aby dělal určité věci, potom se můžete zeptat učedníků Dafa v jeho oblasti v Číně na jeho konkrétní situaci. Pokud byl původně učedníkem Dafa, pak si nemyslím, že bude problém ho zapojit. Dafa dokáže dát sílu i diamantu, bylo by tedy možné, že bychom nedokázali pomoci jednomu takovému člověku, aby se zlepšil? Žádné prostředí se nevyrovná prostředí učedníků Dafa. Pokud vaše spravedlivé myšlenky, jako učedníků Dafa, trošku zesílí a budete spolupracovat trošku lépe a budete mít méně sporů, vaše snaha spasit lidi bude mít větší sílu.

Právě teď některé z vašich projektů potřebují hodně tvrdé práce. Zvláště důležité jsou ty mediální projekty, které potřebují poměrně mnoho lidí. Aby mediální společnost měla skutečně účinek zachraňování vnímajících bytostí a opravdu využila síly mediálního zdroje, musíte mít pevnou pozici v obyčejné společnosti. Mít pevnou pozici v obyčejné společnosti není jen něco, co pouze podpoříte slovy. Vlastně je to něco, podle čeho se opravdu musíte chovat. Když chcete mít pevnou pozici v obyčejné společnosti, musíte tu společnost dobře vést. Konečným cílem a výchozím bodem pro jakoukoli obchodní společnost v obyčejné společnosti je obchodovat a vydělávat peníze. I když je vaším výchozím bodem spása lidí, stejně je třeba, abyste se ve společnosti dobře zavedli, finančně se dostali do pozitivního cyklu a co nejvíce se drželi metod správy podniku, které ve společnosti jsou. Pokud by něco pro obyčejnou společnost nebylo úplně dobré, určitě by to nebylo široce přijato. Když tedy každý používá určité metody řízení podniku, znamená to, že vyhovují potřebám lidí a že bohové takovou formu ve společnosti povolují. V posledním jednom či dvou staletích se prokázalo, že způsob, jakým obchodní společnosti pracují, je vhodný a lze říci, že je to výsledek toho, co se obyčejní lidé naučili ze zkušenosti. Proč se tedy nemůžeme řídit těmito zvyklostmi, když vedeme ty naše?

Všichni učedníci Dafa mají v hlavě tuhle myšlenku: „Vyrazíme do přední linie, bez ohledu na to, jak těžké nebo vyčerpávající to může být nebo jestli to znamená dlouhé noci bez spánku – dokážeme to udělat a uděláme, cokoli je třeba.“ Když ale přijde na vedení podniku, začnou váhat. Neřekli jste, že dokážete udělat, cokoli je třeba? (Posluchači se smějí) Nešli jste všichni od toho, že jste nevěděli, jak něco udělat, k tomu, že víte jak? Čím to tedy je, že nemůžete tuhle část udělat dobře? Pouze tím, že budeme mediální společnost dobře vést, může zesílit a mít větší účinek, který si přejeme. Kolik se právě teď vyplýtvá času vymýšlením, jak ji udržet v chodu, a sháněním peněz, aby se udržela – jak těžké to je! Když se nad tím opravdu zamyslíte a opřete se do toho, pak si myslím, že výsledek bude skvělý. Ať už je to hledání sponzorství nebo získávání reklam, všechna tahle práce v pozadí, aby se získal kapitál pro mediální společnosti, je stejná jako práce těch, kteří působí jako veřejná tvář té společnosti – ta mocná ctnost je úplně stejná. Není vůbec možné, aby někdo měl větší mocnou ctnost jen proto, že píše články, nebo pracuje jako redaktor, jako překladatel, často se objevuje v tom nebo na tom médiu, nebo protože má nějaký exkluzivní úkol. Vy všichni, kdo se podílíte na té mediální společnosti, jste jako učedníci Dafa stejní, bez ohledu na to, jaké máte povinnosti.

A přece, když se vypořádáváte s touto věcí, která vás dlouho mátla, když vidíte před sebou ty zkoušky a jste si jich plně vědomi, couvnete, místo abyste se do toho opřeli, a nechcete to dělat. Chci vám tady říci, jako Mistr, že podporuji dobré řízení těch mediálních společností. Řekl jsem lidem zodpovědným za mediální společnosti, že by se do tohohle měli dát. Je ale více lidí, kterým to není moc jasné, a vy se na to díváte krátkodobě, a sice: „Když náprava Zákona něco vyžaduje, uděláme to. Když to skončí, máme to za sebou.“ Věci ale takhle nefungují. Když učedníci Dafa něco dělají, nikdy to není jen pro tu jedinou věc. Ať děláte cokoli, musíte brát v úvahu současnost a také budoucnost, a musíte brát v úvahu tu úlohu samotnou a také vše, co s ní souvisí. Právě teď se tato forma kultury používá ke spáse lidí a potvrzování Zákona, nebude ale tato forma zanechána pro budoucnost? Nebude dána lidem budoucnosti, aby se jí řídili?

Potom je zde další záležitost vedení podniku, která souvisí s tím, jak spravujete mediální společnost. Všichni máte tenhle postoj: „Když chci něco udělat, udělám to. Ale když mi někdo řekne, co mám dělat, nechci to dělat.“ Jak by to mohlo fungovat? Jste učedníci Dafa. Když pracujete v obyčejné společnosti, děláte cokoliv, o co vás váš nadřízený požádá. Takže jak to, že v projektu Dafa, když děláte něco pro Dafa, neposlechnete, když někdo něco nařídí, požádá vás, abyste něco udělali, nebo vám uloží něco, co máte udělat? Jen o tom přemýšlejte: je tohle správné? Pokud chceme získat pevnou pozici ve společnosti a chceme, aby ta mediální společnost hrála svoji úlohu efektivněji, potom ji musíte spravovat obyčejným způsobem. To jsem řekl televizní stanici, rádiu, novinám Velká Epocha a dalším mediálním společnostem. Tohle jsem jim já řekl. Pokud chcete použít tyhle [mediální] formy k objasňování skutečnosti a zachraňování lidí, potom musíte použít takovýhle přístup. Cokoliv dělají obyčejní lidé, či jakkoliv vedou podnik, takhle to potřebujete dělat i vy. Vaší pohnutkou je pouze spasit lidi. V tom je ten rozdíl.

Praktická životní zkušenost ukázala, že lidský způsob řízení podniku je docela efektivní, tak proč ho nepoužíváte? Možná má být tahle forma, jak věci dělat, zanechána pro budoucnost. Ale pokud mi říkáte, že ve vašem procesu řízení nikdo nikoho neposlouchá, mohla by se pak takováhle forma přenechat budoucnosti? Ne, to by nešlo. Jestliže lidé nechtějí poslouchat, kdykoli jim něco přidělíte, a chtějí dělat jen to, co vyhovuje jejich zálibám, a každý si dělá věci po svém, mohlo by to vůbec fungovat? Je to jako když vyletí tahle pěst – je silná, když se všichni spolu dohodli (Mistr svírá ruku v pěst). Ale jestli říkáte, že tenhle chce udělat tohle a tamhleten chce dělat tamto, a ten další něco jiného (rozevírá pět prstů a ukazuje na každý prst), to je potom slabé, a hned jak vyletí, bude odražena, není to tak? Musíte mít plán a věci organizovat, dobře se koordinovat a vzájemně spolupracovat.

Někteří lidé si možná myslí: „Proč bych měl poslouchat toho a toho? Myslím, že jsem se kultivoval lépe než on.“ Tohle nesmíte říkat. Jen ten, kdo kultivoval dobře, bude ochoten následovat vše, co je mu přiděleno, a [že si tohle myslíte,] jen ukazuje, že jste se nekultivovali dobře. Řekl jsem, že mediální společnosti, které řídíte, nejsou vlastně částí Dafa a že úkoly, které souvisejí s vaší přidělenou úlohou, nepředstavují vaši kultivační úroveň. Jste učedníci Dafa a sešli jste se z vlastní vůle, abyste spasili vnímající bytosti a potvrzovali Zákon. Postupně jste vybudovali tento projekt, abyste spasili lidi a potvrzovali Zákon. Takhle bychom se měli na tyto věci dívat. Jelikož ten podnik není částí Dafa, měl by získat pevnou pozici ve společnosti a být jako obyčejná firma. Proč by něco obyčejného nemělo být vedeno obyčejnými metodami? Zaměstnání obyčejného člověka nevyjadřuje, jaká bývala jeho úroveň v nebi, ani neznázorňuje, jak vysoko je současná sféra kultivujícího nebo jak dobře se kultivoval. Když tomuto principu rozumíte a víte, že to, že vás někdo řídí, ještě neznamená, že se kultivoval na vyšší místo, měly by zde stále ještě být problémy s nespokojeností či závistí? Je v pořádku, že vás někdo řídí, protože to je pro Dafa. Nemají být učedníci Dafa schopni se přizpůsobit různým okolnostem? Když jste se ve vězení setkali s tvrdým pronásledováním, když vás ničemní lidé bili, nadávali vám a sekýrovali vás, podlehli jste tenkrát nespokojenosti? Proč to tedy nedokážete v téhle situaci, když se účastníte něčeho tak svatého??

Dnes je tu přede mnou velmi mnoho učedníků Dafa, a tak jsem chtěl věci jasně vysvětlit. S těmi médii jste se činili velmi dobře a už mají obrovský účinek při zachraňování vnímajících bytostí. Tohle je tedy třeba dělat dobře. Mistrovo přání je, abyste jim dali pevnou pozici ve společnosti a udělali z nich stabilní podniky s pozitivním cyklem, což jim umožní, aby měly ještě větší dopad a udělaly ještě víc pro spásu vnímajících bytostí. Tohle jsem chtěl říci. Pokud jde o organizaci řízení, měli byste mít oddělení, řídicí úroveň a lidi, kteří budou plnit konkrétní úkoly. Role jsou odlišné, ale všechny mají společný jediný cíl potvrzování Zákona. Ti, kteří věci řídí, i ti, kteří plní úkoly, si zaslouží stejnou mocnou ctnost. Podporujete formu této mediální společnosti a používáte ji ke spáse vnímajících bytostí, takže máte stejný dopad.

Mám toho hodně co říci, ale o čemkoli bych mluvil, by tu věc příliš zdůraznilo. Neřeknu toho už o moc víc. Chtěl jsem jen všeobecně mluvit o tom, jak se věci mají teď. Pokud máte otázky, u kterých opravdu cítíte, že je třeba se ptát, nebo je naléhavě třeba je rozřešit, můžete je za okamžik poslat na papírcích a já vám je zodpovím. (Potlesk)

Když se díváme na jádro současné situace, vidíme, že složky zla jsou mrtvé a že zlý duch ničemné ČKS byl zničen. Jen ještě existují některé jeho vzkazy – například v některých jeho knihách či obrazech z minulosti – společně s jeho složkami zla, i když většina těch složek zla byla zničena. Zlo, které se děje učedníkům Dafa, pochází ze skupiny těch úplně nejhanebnějších nízkých duchů a prohnilých démonů, kteří jsou v nízkých úrovních zasažených nápravou Zákona. Tyhle věci jsou přímo řízeny složkami zla a staré složky zla na ještě vyšších úrovních působí úroveň po úrovni. Ale v Číně je s tím zlým duchem ČKS už dávno konec. Jak víte, za tou ničemnou stranou jsou složky toho zlého ducha. Kdo by se dříve odvážil říci, že je ta ničemná strana špatná? Lidé se neodvážili říci vůbec nic dokonce ani za zavřenými dveřmi svého vlastního domu. Lidé se dokonce báli o tom i jen přemýšlet a měli pocit, jako by je někdo sledoval. Ale teď se ji každý – od správních orgánů té ničemné strany až k obyčejným lidem – odváží proklínat veřejně. Kdykoli se sejdou, proklínají tu ničemnou ČKS. To ukazuje, že ty složky zla, které ovládaly lidi, už neexistují, že už jsou mrtvé. Proč se to tedy stále ještě nedotklo její politické moci? Je to jenom banda gangsterů, kteří chtějí utiskovat a vykořisťovat lidi a zůstat u moci – je to zvlášť zvrácená banda, která se drží u moci. To hraje do ruky těm složkám zla starého vesmíru, které využívají jejich špatné myšlenky a používají je k tomu, aby vytvořily nátlak a udržovaly to hrozivé ovzduší pro učedníky Dafa, kteří ještě nevykročili vpřed či se nekultivovali dobře. Ta společnost je teď v jádru shnilá.

Kdybych měl tuto záležitost ukončit právě teď, bylo by zničeno příliš mnoho budoucích životů. Ti lidé, kteří sestoupili, aby získali Zákon, tito lidé, kteří přišli, aby získali Zákon, by přišli zbytečně. Bez ohledu na to, co ty životy dělají teď, na začátku to byli bohové. Viděli, jak děsivé to tady je, a přece se sem odvážili střemhlav skočit – odvážili se přijít. Proč to tak bylo? Protože doufali v nápravu Zákona a Dafa a vycházeli z hluboké víry. Ať už se teď chovají jakkoli, musíme se dívat na to, jak byly věci původně, a dívat se na jejich minulost – na to, jaký ten život býval kdysi – a udělat všechno, co je v našich silách, abychom je spasili. Nakonec tohle je Velký Zákon vesmíru a pro nesčetné vnímající bytosti je to příležitost, která se těžko najde. Je tady jen tentokrát, a když dokážou zůstat, zůstanou; když ne, pak zmizí navždy. A tak cítím, že to musíme dělat dál a dále je zachraňovat. Kdybyste těmi, kdo dnes získali Zákon, nebyli vy, ale jiní a vy jste byli v té situaci a patřili byste mezi obyčejné lidi, přemýšlejte o tom: nezasluhovali byste soucit? A pokud jde o čínské lidi, kteří snášejí to nejkrutější pronásledování, jsou pronásledováni do takové míry jen proto, že se staré síly snaží do vás zasahovat. A tak máte ještě větší důvod je spasit. V současné době je určeno, že musíte dobře dělat ty tři věci a dobře se kultivovat. Mějte silné spravedlivé myšlenky. Když se dobře kultivujete, vaše spravedlivé myšlenky budou samozřejmě silné. Takže pro vás všechny je spása vnímajících bytostí vaší zodpovědností a vaším historickým posláním, a je to něco velkolepého a zároveň velmi namáhavého.

Víte, že pro nás není těžké člověka spasit; obtíž je v tom, že zlo zasahuje a vytváří tlak. Když člověk dokáže pochopit pravdu a být spasen, znamená to, když o tom mluvíme na základní úrovni, že současně s ním jsou spaseny všechny životy ve vesmírném systému, který je za ním, a které on zastupuje. To znamená, že nesmírné množství vnímajících bytostí a ohromné systémy – tolik životů – je spaseno. Je to tento hlavní činitel, který člověku ztěžuje příležitost slyšet pravdu a pochopit, co má před sebou. Přebírá to formu rozličných složek zla, které zasahují do našeho objasňování pravdy, ale v podstatě je to proto, že za tím vším je ten hlavní činitel. Právě jsem řekl, že učedníci Dafa mají obrovskou zodpovědnost a že toto historické poslání není něco, čeho by se mohl zhostit jen tak někdo – jen učedníci Dafa jsou toho hodni. Je to velkolepé, opravdu velkolepé.

Chci se mimochodem o něčem zmínit. Je to něco, o čem jsem vám dříve neřekl. Mluvil jsem o něčem včera na schůzi a je třeba, abych to dnes zopakoval. Jinak to bude kolovat nepřesně. V minulosti, jako část nápravy Zákona, se bohové na každé úrovni zabývali otázkou, jak se rozhodne o tom, co se stane s lidstvem po nápravě Zákona, a bohové na určité úrovni uspořádali, že bude velký poslední soud. Najdete to v západní tradici, která mluví o tom, že lidstvo bude stát před velkým soudem. Ale nebude to omezeno jen na lidstvo: budou před ním stát všechny bytosti ve Třech říších. Dokonce i mrtví budou vzkříšeni a stát před soudem. Tento soud bude konečným závěrem všeho, co se odehrálo od stvoření světa, a zahrne začátek a šíření Dafa a současně označí konec zachraňování vnímajících bytostí, a zvláště zahrne všechno, co bytosti dělaly v závěrečném období nápravy Zákona – všechno se plně ukáže. Když jsem mluvil o „vnímajících bytostech“, použil jsem ten pojem v širokém, souhrnném smyslu, který zahrnuje všechno ve vesmíru. Ať už lidská věda něco nazývá organické nebo neorganické, pravda je, že všechno je živé. Životy nesčetných dimenzí, všechny vnímající bytosti, přišly pro tento Velký Zákon; a životní prostředí, které bylo všem těm vnímajícím bytostem poskytnuto, bylo samotné stvořeno pro tento Velký Zákon. Řekl bych tedy, že nakonec všechny budou muset stát před tímto soudem. Dříve jsem se o tom při učení Zákona nezmínil, protože ta uspořádání, připravená na té určité úrovni, se už nepočítají; nakonec to budu já, kdo rozhodne, co se bude dít. Poslední soud, který připravili, nebyl omezen na souzení těch, kteří budou hrát opačnou či zápornou úlohu, nebo těch, kteří udělali špatné věci. Vlastně ti, kteří hráli kladnou úlohu, také budou muset stát před tímto soudem. Před čím budou stát? Tady je příklad. I když jste možná hráli během nápravy Zákona kladnou úlohu, zůstala by zde otázka: splnili jste svoji zodpovědnost do nejvyšší míry? Dále například, ti, kteří sem přišli, aby byli učedníky Velkého Zákona: jaký byl ten slib, který jste dali? dodrželi jste ten slib? co od vás Pán Stvořitel žádal? udělali jste to, co Pán Stvořitel žádal? Jestli jste nesplnili svůj původní slib nebo neudělali, co Pán Stvořitel žádal, potom jste nedokončili, co jste měli udělat, a vlastně jste Pána podvedli. Protože jste tím tenkrát způsobili ztráty situaci ve své místní oblasti, v postupu nápravy Zákona a těm vnímajícím bytostem, které proto nebyly spaseny, a vy jste tak způsobili škodu různým úrovním vesmíru či jejich zkázu, budete voláni k zodpovědnosti. Mluvil jsem o tom včera a potřeboval jsem vám to dnes zopakovat, aby to nekolovalo nepřesně. Dříve jsem o tom nemluvil a nechtěl jsem se do toho pouštět, protože vím, že toho všichni máte za sebou hodně. Ale nakonec, ať budete postaveni před nápravu Zákona a sebe samotné jakkoli, jestli jste se nedokázali činit dobře, budete opravdu považováni za zodpovědné.

Teď můžete posílat své papírky a já odpovím na vaše otázky. (Potlesk)

(Naposledy upraveno 8. srpna 2009)

Učeník: Chcel by som poprosiť Majstra, aby pohovoril o účinku a dôležitosti predstavení Shen Yun v tomto bode histórie nápravy Fa.

Majster: Teraz ste všetci videli, že na každom z predstavení súboru Shen Yun sú v publiku minimálne stovky ľudí a väčšinou ich je viac ako tisíc, či dokonca dve alebo tritisíc, a ich počet niekedy stúpa až nad päťtisíc, v závislosti od veľkosti divadla. Nech je ich koľkokoľvek, po zhliadnutí predstavenia viac ako deväťdesiat percent z nich zmení svoj postoj k Dafa a vyjasní sa im, čo je zač tá zlá strana; ľudia sa stanú úplne pozitívnymi k Dafa. Spôsobiť takúto zmenu toľkých ľudí naraz by bolo naozaj ťažké pomocou objasňovania pravdy. Koľko učeníkov Dafa by muselo naraz objasňovať pravdu, aby sa dosiahol tento účinok? Neznamená to samozrejme, že naše médiá nemajú veľký dopad. Avšak v súčasnosti možno takýto veľký a okamžitý dopad vidieť len pri predstaveniach Shen Yun.

Skúsenosť každého, kto sa zúčastnil predstavenia Shen Yun, je odlišná. Číňania ho chápu na racionálnej úrovni. Čistá dobrota a krása, ktorá sa odhaľuje na javisku, je jednoducho úžasná čo sa týka vizuálneho efektu ako aj pocitov, ktoré vzbudzuje, najmä preto, že je úplne postavená na čínskom kultúrnom dedičstve, ktoré odovzdali ľuďom bohovia a nemá ani náznak straníckej kultúry –  je opravdivo ľudská a je časťou ľudského dedičstva. Keď predstavenie ukáže veľký súcit a statočnosť učeníkov Dafa, a potom obnaží klamstvá skazenej ČKS, je to pre čínske publikum naozaj dojemné. Západniari a ľudia iných národností majú z toho takisto mocný zážitok, niektorí z nich dokonca při predstavení vidia na javisku nebeské bytosti a sú z toho fascinovaní. Okrem predstavení Shen Yun nemožno nikde vidieť umelcov takého vysokého kalibru a s takým pozitívnym účinkom na javisku. Po zhliadnutí predstavenia mnohí hovoria veci ako: „Bolo to božské“, „Bol s nimi Boh“, „Toto nám dáva nádej do budúcnosti“,  alebo „Shen Yun je renesanciou umenia.“ Mnohí, čo robia takéto vyhlásenia, sú prominentnými osobnosťami, ktoré nerozprávajú ľahkovážne. Niektorí z nich sú takí dojatí, že im tečú slzy, keď to hovoria. Toto všetko naznačuje, že predstavenia naozaj dosiahli to, čo som popisoval. Takže vieme, že predstavenia Shen Yun naozaj môžu mať účinok spásy ľudí. Potom ako učeníci Dafa, keď vezmeme do úvahy, že jediné turné Shen Yun môže spasiť stovky tisíc ľudí, je tam niečo, prečo by sme ho nemali mať radi?

To je všetko k tejto otázke.

Učeník: Učeníci zo všetkých krajín, ktorí prišli na Fa konferenciu v New Yorku, pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým! (Srdečný potlesk)

Učeník: Mohol by Shen Yun prísť vystupovať do Indie? V Indii sú mnohí ľudia, najmä žiaci v školách, ktorí práve získavajú Fa a začínajú cvičiť. Avšak kvôli nedostatku Dafa materiálov nevieme zaručiť, že budú usilovne cvičiť a chápať Fa, potom čo ho získali. Ako by sme mali pomôcť týmto novým praktizujúcim? Ďalšom vecou je, či môžeme v súčasnosti začať vydávať v Indii anglickú verziu Veľkej Epochy?

Majster: Je v poriadku, aby tam vystúpil Shen Yun. Môžete spustiť anglickú verziu Veľkej Epochy, ak to dovolia okolnosti. Toto médium nemá žiadne obmedzenia čo sa týka miesta. Keď na to budú podmienky, jedného dňa bude aj v Číne.

Novší študenti musia viac študovať Fa; to sa nedá nijako obísť. Keď sa pozrieme na kultivačný stav učeníkov Dafa ako celku, skúsenosti z cesty, ktorou sme zatiaľ prešli, hovoria, aké dôležité je štúdium Fa. Ľudská bytosť je jako nádoba. Keď je naplnená Fa – a tu ide o Fa vesmíru – bude mať prirodzene spravodlivé myšlienky a bude hrať pozitívnu úlohu. To je isté. Takže je iba jedna cesta a tou je viac študovať Fa. Neostaňte len pri forme praktizovania cvičení, mali by ste každého viesť k tomu, aby viac študoval Fa. Najmä v Indii teraz prichádza veľký počet školákov, takže najlepšie je zorganizovať študentov, aby spoločne študovali Fa v rôznych prostrediach.

Učeník: Keď propagujeme Shen Yun a jeden alebo dva dni pred predstavením ostane ešte veľa lístkov, praktizujúci majú často dva názory. Jeden je, že by sme mali znížiť ceny, keďže by sme nemali mať prázdne sedadlá. Druhý je, že by sme nemali znížiť ceny, keďže musíme ustanoviť značku Shen Yun.

Majster: Keď o tom hovoríme, rád by som k tomu povedal toto. Viete, že vo svete je veľký počet slávnych značiek, ktoré sú medzinárodne známe a tieto známe značky nie sú príliš zasiahnuté ekonomickou recesiou. Všeobecne povedané, neovplyvní ich to príliš, aj keď sa ekonomike nedarí. Dôvodom je, že zlá ekonomická situácia väčšinou ovplyvní nižšie vrstvy spoločnosti; vyššie vrstvy majú úspory, takže ich to tak tvrdo nezasiahne. Keď sa na to pozrieme z inej perspektívy, určite platí, že v ľudskej spoločnosti je vyššia vrstva šťastnejšia a vrodené vlastnosti týchto ľudí sú lepšie. Hoci to nie je pevné a nemenné pravidlo, platí to pre veľkú väčšinu ľudí, keďže ak by nemali to šťastie, nemali by to, čo majú – bez ohľadu na to, čo hovorí pokrútená logika skazenej ČKS.  My nerozlišujeme medzi bohatými a chudobnými, pretože my zachraňujeme všetky vnímajúce bytosti pred nami, bez ohľadu na to, z ktorej sú spoločenskej vrstvy. Takže nie je akceptovateľné, ak sa nepostaráme o vyššiu spoločenskú triedu.

Druhou záležitosťou je lístok. Účinok predstavenia Shen Yun z neho robí prvú a najlepšiu show na svete. (potlesk) Nemyslím tým iba súčasnosť. Skúmal som kvalitu rozličných predstavení počas rozličných historických období a naše predstavenie je aj tak najlepšie. Myslím tým divadelný účinok predstavenia a to zahŕňa umeleckú formu ako aj predvedenú umeleckú techniku. Predstavenia bežných ľudí sa s ním v skutočnosti nedajú porovnať. Máme tu skupinu kultivujúcich, ich východiskový bod je túžba spasiť vnímajúce bytosti a na javisku im pomáhajú nebeské bytosti. Mohli by niečo také dosiahnuť predstavenia bežných ľudí? Nemohli.

Čo sa týka ceny lístka, vieme, že ľudia v západnej spoločnosti majú spoločenské triedy; akokoľvek nešťastní by z toho mohli byť niektorí ľudia, ostáva faktom, že spoločenské triedy naozaj existujú. Ľudia z odlišných spoločenských tried chodia do rôznych obchodov a nákupných miest. To je nespochybniteľné. Číňania, ktorí žili v prostredí zlej strany, to vôbec nemôžu pochopiť. Ak požiadate niekoho z vyššej spoločenskej triedy, aby sa zúčastnil niečoho z nižšej triedy, takmer určite sa nezúčastní. Každý dbá o svoju povesť a keďže každý chce vyzerať dobre, je mnoho ľudí, ktorí sa chcú prepracovať do vyššej spoločenskej vrstvy. Takže keď pre naše predstavenia nájdete dobré divadlo, radi tam prídu ľudia z vyšších aj z nižších tried. Avšak na druhej strane, ak je to miesto v chudobnejšej štvrti alebo je to divadlo, kde bežia predstavenia nižšej úrovne, nepôjde tam vyššia ani stredná trieda ľudí. Nech si o tom myslí každý čo chce, taká je realita spoločnosti. Ak chceme spasiť ľudí, musíme pri ich spáse brať do úvahy ich situáciu a nerobiť to podľa našich vlastných predstáv.

Ja sa pozerám na predaj Shen Yun lístkov takto. Všetci sa pýtate, čo robiť, keď nám ešte ostali lístky deň pred predstavením. Dovoľte mi najskôr o tom pohovoriť z hľadiska kultivácie. V skutočnosti je stav predaja v určitej oblasti pravdivým a hmatateľným prejavom toho, ako dobre sa praktizujúci kultivovali a spolupracovali. (potlesk) Majster to nehovorí preto, že si myslí, že Shen Yun je veľmi dôležitý. Je to naozaj odrazom vašej kultivácie. Pomocníci v niektorých oblastiach sú úzkoprsí. Spoja sa iba s ľuďmi, ktorým „veria“, a ak niektorých ľudí nedokážu vystáť, nedovolia im zúčastniť sa alebo ich dokonca odháňajú. V niektorých oblastiach sú študenti, ktorí majú silné ľudské pripútanosti a ktorí nedávajú spoluprácu na prvé miesto. Neustále medzi sebou bojujú, čo ovplyvňuje naše potvrdzovanie Fa ako aj náš predaj lístkov. Na niektorých miestach jeden ťahá praktizujúcich, aby sa pridali na jeho stranu a druhý ťahá iných, aby sa pridali na jeho stranu, on to robí tak a ona inak, vôbec nespolupracujú. V niektorých oblastiach sú naozaj ľudia so zlými úmyslami a vyvolávajú problémy. Ešte v ďalších oblastiach sa ľudia báli, že by špióni mohli odhaliť ich plány, a tak všetko čo robia skrývajú a maskujú až do bodu, že praktizujúci nemajú ani poňatia o tom, čo sa deje – ako by potom mohli spolupracovať? (potlesk) Robia veci kradmo, akoby robili niečo, čo neznesie denné svetlo. Avšak v skutočnosti je to všetko čestné a otvorené. Znova a znova som hovoril, aby ste si nenechali zaslepiť oči vonkajšou formou a zlými faktormi, pretože toto obdobie histórie je dané učeníkom Dafa na potvrdzovanie Fa. Ak kráčate po tejto ceste čestne a správne, nič vás nezastaví, pretože je to len záležitosť toho, či kráčate čestne a správne. Ak máte len taký úzky uhol pohľadu, ako dosiahnete to, čo treba? Nebudete toho schopný. Samozrejme, praktizujúci v každej oblasti organizujú predstavenia Shen Yun dobrovoľne. Robíte to preto, že chcete. Ak nechcete, nie je to tak, že by Majster na tom trval. Je to niečo, čo učeníci Dafa robia sami od seba výlučne kvôli potvrdzovaniu Fa. Avšak videl som jednu skutočnosť,  menovite obrovskú zmenu, ktorú tej oblasti prinesie predstavenie Shen Yun. Toľko ľudí naraz pochopilo Dafa a zmenilo sa k lepšiemu. To by bolo za normálnych okolností nesmierne ťažké dosiahnuť. Navyše niektorí miestni ľudia sa pomocou predstavenia Shen Yun dostali do kontaktu s Dafa a začali sa kultivovať. Toto je dokonca niečo, čo sme videli často.

Potom, čo sa týka otázky hodnoty lístka, vezmite do úvahy, že toto je najlepšie umenie, aké kedy bolo na svetových javiskách, vystupujú tam nebeské bytosti a keď ľudia to predstavenie sledujú, ich zdravotné problémy sú rozriešené. Zvážte, že keď niekto sleduje tú show, stres v jeho živote z dnešnej ekonomickej krízy, nech je akokoľvek veľký, sa úplne rozpustí a uvoľní; ťažkosti toho človeka môžu naozaj zmiznúť, a on bude cítiť, akoby videl svetlo na konci tunela (smiech) Zdá sa, že sa zmenil ako človek a aj jeho finančná situácia sa zmenila. (potlesk) Toto sa stane preto, že keď ľudia na predstavení spravia správne rozhodnutie, rozpustí sa pre nich karma a bude premenená na požehnanie. Mnohým ľuďom po zhliadnutí predstavenia zmizli ich zdravotné problémy. Čo by ste potom povedali: akú má hodnotu? Mnohí členovia publika povedali, že keď hovoríme iba o kvalite predstavenia na najpovrchnejšej úrovni, jeden lístok ma hodnotu 500 – 500 amerických dolárov. (potlesk) Či je to v Európe, v Amerike alebo na iných miestach, mnohí členovia publika povedali, že má hodnotu 500 dolárov.

Samozrejme, ak vám ostali lístky, je v tom zahrnutá aj ďalšia príčina; nie je to iba kvôli slabej spolupráci zo strany učeníkov Dafa. Menovite, na mnohých miestach ľudia nepoznajú Shen Yun. Nech je predstavenie Shen Yun akokoľvek dobré, tých niekoľko stotisíc ľudí, ktorí videli predstavenie, je iba drobná časť spomedzi 7 miliárd ľudí na zemi. V západnej spoločnosti majú predstavenia a baletné súbory aj storočnú históriu a rodičia už od mladosti berú svoje deti, aby si ich išli pozrieť. Pozerajú to isté predstavenie znova a znova až do vysokého veku. Ľudia poznajú dokonca aj detaily o tom baletnom súbore, napríklad akú má kvalitu, kto tam vystupuje a ako sa darí tomu a tomu umelcovi, a tak ďalej. Takže keď baletný súbor príde do mesta, ako reklamu stačí napísať, aký je to súbor a v ktorých dátumoch bude predstavenie, a to je všetko. Môžu to spraviť takto jednoducho a funguje to, obecenstvo príde. Avšak v našom prípade, bez ohľadu na to, ako dobre spravíme naše reklamy, stále máte dojem, že to nestačí a dokonca si myslíte, že to bude fungovať iba ak do reklamy dáte všetko o tom predstavení. Avšak to nie je možné. Okrem toho, aj keď sa tá reklama spraví mimoriadne dobre, nemusí to nutne znamenať, že prídu ľudia. Predminulý rok videl v metropolitnej oblasti New York takmer každý z viac ako 10 miliónov ľudí päťkrát reklamu na Shen Yun. Aj keď to bolo spravené do takéhoto rozsahu, tí ľudia aj tak neprišli. Prečo? Ľudia premýšľali: „Viem, že ste prišli, avšak neviem, či sa mi bude páčiť vaše predstavenie a neviem, aká je jeho kvalita.“ Diváci to nevedeli, čo naznačuje, že nám stále chýba úroveň uznávanej značky. Takže to nie je otázka našich reklám a nie je to iba v tom, že by sme do toho nedali dosť úsilia. Je tam aj ten faktor, že ľudia nepoznajú Shen Yun.

Potom je tu ďalší dôvod. Uvažujte, akým veciam sú vystavení ľudia v USA, alebo v akejkoľvek krajine, keď prídu hudobné alebo tanečné predstavenia z Číny. Je to jeden veľký mišmaš. Napríklad, v ich tanečných pohyboch sú techniky z baletu, klasického čínskeho tanca a „moderného“ či súčasného tanca, k čomu je ešte primiešaný chaos náhodných a neusporiadaných vecí. Myslíte si potom, že to prijmú v západnej spoločnosti, kde sú ľudia zvyknutí na formálne, jasne definované umelecké formy? Pevninskí Číňania si to neuvedomujú. Čínski ľudia, ktorí sú naplnení skazenou kultúrou ČKS a uväznení v jej obmedzeniach – vrátane choreografov, režisérov a účinkujúcich – nemajú najmenšie poňatie o týchto veciach ani o psychológii normálnych ľudí. Avšak skazený duch zlej strany má v tom všetkom jasno a stále sa snaží škodiť čínskym ľuďom a zničiť ich kultúru. Takže viedol čínskych ľudí k tomu, aby robili takéto veci. Preto sú veci, ktoré hrajú, takouto zmesou a chýba im kreativita. Takže mimo Číny nenájdete nikoho, kto by to chválil, a toto vytvorilo určitú prekážku pre predstavenia Shen Yun. V momente ako ľudia počujú „Čínska show“, majú z toho nedobrý dojem.

Ale aj tak som videl, že kvalita absolútnej krásy, ktorá vyžaruje z predstavenia Shen Yun, môže naozaj mať účinok spasenia vnímajúcich bytostí a pohnúť dušu. Tento dopad bude už len rásť ako bude Shen Yun v nastávajúcom čase pokračovať v predstaveniach. Pravdu povediac, rozsah, v akom predstavenia Shen Yun pohli a ovplyvnili spoločnosť je už teraz niečo, s čím sa žiadne iné predstavenie nemôže rovnať. Je to naozaj značné a dosiahlo sa to spoločným účinkom silných stránok samotného Shen Yunu a miestnych učeníkov Dafa, ktorí organizujú tú akciu. Ľudia, čo videli to predstavenie, o ňom zo srdca verejne rozprávajú, šíri sa to od človeka k človeku, od ucha k uchu. Z toho rýchlo vznikne dominový efekt a vystúpi nová situácia. Potom už bude stačiť iba napísať zopár slov – „Prichádza Shen Yun“, a je to. Nebudete musieť robiť veľa propagácie. (potlesk)

Takže čo máte robiť, keď vám zostali lístky? Nečinili ste sa dobre, a tak zostali lístky. Môj postoj je taký, že by ste nemali znižovať cenu. (nadšený potlesk) Niektorí ľudia môžu premýšľať: „Keďže my zachraňujeme ľudí, nebolo by pekné priviesť aspoň o jedného človeka viac? Nie je to tak, že čím viac, tým lepšie?“ Tak to nie je. Nie je to tak, ako si to predstavujete. Niektorí Číňania stále nerozumejú tomu, ako veci fungujú mimo Číny. Ak naozaj znížite ceny, ak naozaj zvolíte taký prístup, dlhodobý efekt je mimoriadne zlý. Aby som to ilustroval, bol raz človek, ktorý si kúpil jedno z najdrahších miest. Potom začul, ako človek vedľa neho povedal, že si kúpil lístok so zľavou a to ho nahnevalo – až tak, že si vyhľadal manažéra divadla a pohádal sa s ním. V ďalšej príhode naši praktizujúci pozvali divákov z tretieho medziposchodia, aby si sadli dole na prízemí. Vôbec im nedošlo, že tí, čo tam sedeli na tých najlepších miestach, to nestrpia. Tí ľudia vstali, vyhľadali si riaditeľa, žiadali náhradu peňazí, a hovorili veci ako: „Ako si to predstavujete, privediete sem ľudí, ktorí si kúpili lacné lístky?“ Naozaj ich to nahnevalo a cítili sa ponížení. Otázka teraz nie je, či ich zmýšľanie bolo správne alebo nie, nebudeme ich kritizovať. Ak chceme spasiť ľudí, bude to mať účinok len ak to robíme takým spôsobom, ktorý berie do úvahy realitu situácie v spoločnosti. Ďalšou vecou je, že keď sa zakladá nová značka, musí prejsť cez ťažké časové obdobie a potvrdiť, že cena odráža kvalitu produktu, čo sa v západnej spoločnosti nazýva prestíž. Naproti tomu v dnešných dňoch v Číne, keď ľudia podnikajú, chcú obchodovať rýchlo a len čo tovar príde, chcú ho predať. Málo či veľa, najdôležitejšie je zarábať peniaze. Nevenujú pozornosť prestíži, dôveryhodnosti alebo kvalite. A aký je výsledok? Skončia s ničím. My to nemôžeme robiť takto. My musíme zaručiť kvalitu a povesť, ktorú v spoločnosti máme, a to bude výhoda pri spáse všetkých bytostí v budúcnosti. Takže si nemyslím, že by tu bola otázka, či znížiť cenu alebo nie. Ide skôr o to, aby sme zamerali svoju pozornosť na dobrú spoluprácu, a tak predali oveľa viac lístkov.

Učeník: Nedávno som objavil, že odstrániť pripútanosti je v skutočnosti ťažké preto, že moje predsavzatie kultivovať sa je nedostatočné a nemám pevnú vôľu, a tak keď sa blížime ku koncu, tento problém je obzvlášť očividný.

Majster: Ak si to uvedomuješ, je to pre teba dobrý začiatok a práve si sa začal zlepšovať. Keď si dokážeme uvedomiť naše nedostatky, potom to môžeme rýchlo dobehnúť. V súčasnosti si ich niektorí ľudia stále neuvedomujú a nie sú ochotní čeliť svojej kultivačnej situácii alebo vidieť svoje nedostatky. Mohli by ste to potom nazývať kultiváciou?

Učeník: Niektorí koordinátori v Japonsku riešia veci silou a nepočúvajú názory druhých ľudí. Toto viedlo k tomu, že jedna skupina učeníkov sa im postavila na odpor a mnohí učeníci sú z toho deprimovaní. Myslím si, že čo sa týka Asociácie,  nemali by sme sa vzdať nádeje a nemali by sme sa zaseknúť v hádaní sa o to, kto má na povrchu pravdu a kto nemá. Spoločnou diskusiou založenou na princípoch Fa by sme nakoniec mali byť schopní vyriešiť akýkoľvek problém. Mali by sme sa pokúsiť byť tolerantní k chybám druhých a začať s čistým a správnym zámerom v našom vnútri.

Majster: V kultivácii sa človek nesmie pozerať von. Ak ľudia nepočúvajú tvoj názor, vytvoríš si potom negatívny postoj? Pre koho sa kultivuješ? Viete ako skazení policajti v Číne podnecovaní zlými faktormi prenasledujú učeníkov Dafa? Avšak napriek takémuto prenasledovaniu sa nikto z nich nestal pasívnym ani sa nevzdal. Avšak vy sa kvôli takej malej veci stanete pasívnymi? (potlesk) Mali by ste aktívne objasňovať pravdu a kráčať svojou vlastnou cestou. Nezameriavajte svoju pozornosť na koordinátorov.

Je pravdou, že niektorí novší študenti, čo neštudovali Fa do hĺbky, boli ovplyvnení, takže musím naproti tomu povedať niekoľko slov koordinátorom. Keď robíte veci, premýšľajte o tom, ako ich rieši Majster, a trošku sa z toho poučte. Iba ak dokážete mať veľkú šírku mysle kultivujúceho, budete schopní riadiť viac ľudí a zachrániť ľudí. U niektorých vecí musí každý počúvať nariadenia Dafa Asociácie a konať jednotne. U iných vecí by Asociácia mala popustiť kontrolu a umožniť každému, aby konal sám od seba. Avšak keď ľudia nedokážu dosiahnuť zhodu, Asociácia musí rozhodnúť, akým smerom sa všetci vydajú; keď sa spraví rozhodnutie, bude sa to robiť tak, a musíte spolupracovať. (potlesk) Nemôžeme dovoliť, aby názorové rozdiely ovplyvnili to, čo treba spraviť. Samozrejme, ak sa dokážete naozaj dopracovať k pochopeniu a spoločne sa zlepšiť, je to vynikajúce a tak by to malo byť. Avšak keď čas tlačí, čo je dosť často, nemôžeme si dovoliť čakať, kým sa všetci zhodnú a až potom sa pustiť do práce, a vtedy je nutné, aby každý jednoducho nasledoval riadiace rozhodnutie Asociácie. Rozumiete tomu? (nadšený potlesk)

Učeník: Môj otec je dlhoročný praktizujúci a žije mimo Číny, avšak nemá odvahu vykročiť vpred. Neviem, čo by som mal robiť.

Majster: To ho nectí. (smiech) Jedna vec je, že by bolo najlepšie, keby si dokázal sám uvedomiť, čo treba robiť, keďže toto je napokon kultivácia. Druhá vec je, že aj vonkajšie faktory môžu mať účinok – pomôž mu. Zlo mu len tak jedného dňa nepovie: „Už ťa nebudeme prenasledovať.“ Ak sa chceš kultivovať, kultivuj sa. V skutočnosti tam účinkuje strach. Každý hovorí o „odložení všetkých myšlienok na život a smrť,“ avšak keď sa tlak trochu zvýši, nedokážu cez to prejsť. Nebuďte „priemerným človekom, ktorý počul Tao.“

Učeník: Sadnite si, prosím.

Majster: Na mnohých papierikoch ma žiadate, aby som sa posadil, ale ja radšej postojím. (každý sa smeje, tlieska) Prešiel dlhý čas odvtedy, čo sme sa videli naposledy, a chcem mať na vás dobrý výhľad, rovnako ako aj vy chcete mať dobrý výhľad na mňa. (srdečný potlesk)

Učeník: Mám dieťa, ktoré videlo minulý rok predstavenie Shen Yun a bolo veľmi dojaté. Dokonca mu tiekli slzy. Tento rok videl Shen Yun opäť a od prvého tónu, ešte predtým než sa zdvihla opona, začal plakať. Povedal, že tú scénu už predtým videl  a že takto vyzerajú nebesia. To dieťa má predurčený vzťah k Dafa a veľmi verí v Dafa a v Majstra. Avšak niekedy má pochybnosti. Je to zasahovanie?

Majster: O tomto som hovoril pri vyučovaní Fa. Ak študujete Fa o trošku viac, budete v tom mať jasno. Ľudské bytosti prirodzene majú dobrú aj zlú stránku a všetky materiálne veci a stvorenia v Troch ríšach sú zostavené z dobrých aj zlých faktorov, a každý z nich môže mať účinok. Keď jeho činy riadi dobrota (šan), vtedy je dobrý; ak jeho činom dominuje zlo, potom nie je dobrý. Keď pri kultivácii prekypuje dobrotou, potom bude v zodpovedajúcom stave; ak dobrota chýba, ukáže sa jeho hlúpa ignorancia. Je to iba otázka toho, ktorá vlastnosť účinkuje. Celá kultivácia je o odkultivovaní vecí, čo nie sú dobré, alebo sú negatívne, a znamená to kultivovanie vašej pozitívnej stránky až po dovŕšenie. Takto sa získa dobré ovocie. Nemali by ste si myslieť: „Výborne, toto dieťa je jednoducho pozoruhodné. Mal by byť ako boh a vždy byť spravodlivý.“ Nie je to tak. Ľudia sú jednoducho ľuďmi. Ak niekto dokáže vidieť bohov, aj tak je stále ľudskou bytosťou; ibaže jeho ľudský stav je odlišný.

Učeník: Moja matka sa kultivovala viac ako desať rokov, avšak nedávno zomrela. Keď sa kultivovala, veľmi mi pomáhala v mojom živote. Avšak ja som jej nedokázal pomôcť v skúške života a smrti.

Majster: Nemal by si o tom príliš uvažovať. Ak príliš premýšľaš, stane sa z toho pripútanosť. Dobre sa kultivuj. Iba keď sa dobre kultivuješ, budeš schopný pomôcť vnímajúcim bytostiam. Všetkých učeníkov Dafa, ktorí zomreli, čakajú dobré veci. Netreba sa strachovať.

Učeník: Prečo sa zdá, že články, ktoré boli webstránke Clearwisdom zaslané z Číny, majú v sebe určité prvky straníckej kultúry?

Majster: Mnohé články, ktoré prichádzajú z Číny, naozaj hovoria štýlom kultúry strany. Ich autori to inak nevedia, boli tak vychovávaní v tom prostredí. Avšak potom čo ich skorektujete, môžete aj tak použiť tie skutočné veci v nich. Nenechajte sa tým ovplyvniť.

Učeník: Ako sa máme vyznať v myslení a správaní sa študentov, ktorí prišli z Číny?

Majster: Pokúste sa na to pozrieť z ich pohľadu a pochopiť ich trošku. Oni sú tiež kultivujúcimi a vo svojej podstate sú rovnakí ako všetci ostatní. Robia dobre tri veci a sú tiež mojimi učeníkmi. To samotné je dostatočný dôvod na to, aby ste dobre spolupracovali. Postupne si tieto otázky sami uvedomia. Musíte v tom mať jasno. Neodstrkujte ich iba kvôli tomuto.

Učeník: Mali by sme viesť našich malých učeníkov, aby sa naučili tanec, športovú gymnastiku a hudbu?

Majster: Viem, že všetci máte radi deti z akadémie Fei Tian, myslíte si, že majú šťastie a že dobre účinkujú na javisku. Chcete, aby sa vaše deti dostali do Fei Tian a neskôr sa stali časťou Shen Yunu, že je to tak? Nuž, nebude veľa ľudí, ktorí môžu vstúpiť do Shen Yunu. Na prijatie do Fei Tian sú kladené vysoké požiadavky, pretože Fei Tian pripravuje študentov na vstup do Shen Yunu. Shen Yun je súbor svetového formátu a jeho požiadavky sa budú už iba zvyšovať. Fyzické vlastnosti dieťaťa musia splniť štandard profesionálneho náboru a študenti tanca musia byť vysokí a tenkí, musia mať štíhlu kostru a dlhé nohy, byť veľmi ohybní a mať dobrý výskok. Chlapci aj dievčatá musia spĺňať tieto podmienky, takže tí, čo sú zavalitejší alebo majú príliš veľkú kostru, alebo nie sú dosť vysokí, sú nevhodní. Študenti hudby musia mať dobrý cit pre hudbu a dobrý zmysel pre rytmus, s tým rozdielom, že Shen Yun vyžaduje, aby mali určité zručnosti predtým, ako vstúpia.

Učeníci Dafa vedú mnoho projektov a ak pracujete na niečo inom, je to tiež dobré. Avšak tie deti, čo naozaj spĺňajú predpoklady, nepremeškajú svoju šancu, dokonca aj keď nič nepoviete. Ak nespĺňate predpoklady, nesnažte sa o to nasilu.

Učeník: Je veľmi málo praktizujúcich, ktorí sú schopní podieľať sa na vytváraní materiálov a robení propagačnej práce, a keď máme skupinovú aktivitu, často som na to sám a musím sa hnať, aby som to spravil. Táto situácia vytvorila obrovské množstvo problémov pre moju bežnú prácu a moju rodinu. (Majster: Naozaj.) Potom je pre mňa ťažké vyhradiť si čas na štúdium Fa a kultiváciu.

Majster: Všetci naši učeníci Dafa čelia v skutočnosti takejto skúške, keďže každý má rodinu, o ktorú sa musí postarať, a každý sa musí zároveň kultivovať a potvrdzovať Fa. Každý je na tom takto. Vyvažujte veci dobre. Samozrejme, sú určité špeciálne situácie, keď druhí nemajú požadované zručnosti a je na to iba jeden človek. V tom prípade sa snažte nájsť ďalších, ktorí by sa tie zručnosti naučili.

Učeník: Neviem, aký je môj sľub. Niektorí praktizujúci mi povedia, aby som robil toto a iní tamto, ale ja nemôžem robiť všetko. Ako môžem naisto vedieť, aká je naozaj moja cesta a môj sľub?

Majster: Ja som nikdy nikomu nepovedal, že by mal robiť toto alebo tamto. Ľudské sily sú potrebné na každom jednom fronte. Pokiaľ cítite, že máte dobré zručnosti v nejakom ohľade, alebo že je niečo, čo radi robíte, potom to robte pevne a s rozhodnosťou a čiňte sa v tej veci dobre. Spravte to, pokiaľ to môže spasiť vnímajúce bytosti a mať účinok pri spáse vnímajúcich bytostí. Potom je to dobré. Nie je to tak, že keď ste písali svoj sľub, tak ste tam uviedli, že prídete nadol ako reportér alebo umelec. (každý sa smeje)

Učeník: Mohol by som požiadať Majstra, aby povedal trochu o prostredí nápravy Fa v tomto obdobi?

Majster: Prostredia v Číne a mimo Číny sú odlišné. Problémy, ktorým čelí zvyšok sveta a jeho prostredie, sú jednoducho také. Učeníci Dafa by sa mali kultivovať podľa okolností, v ktorých sú, a podľa nich aj potvrdzovať Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti. Práve teraz je zlo v niektorých oblastiach Číny naozaj šialené a za takýchto okolností musí človek pri objasňovaní pravdy v maximálnej miere myslieť na bezpečnosť. Objasňovanie pravdy a osobná kultivácia sú spojené. Ak niekoho stav mysle nie je správny, alebo ak jeho spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, objavia sa problémy, pretože vaša vlastná kultivácia je to, čo je základné. Takisto si zapamätajte, že prehnití démoni a zlé bytosti na nízkych úrovniach, ktoré priamo prenasledujú učeníkov Dafa, nechcú aby vnímajúce bytosti boli spasené.

Učeník: Je mnoho projektov, ktoré potrebujú účasť učeníkov Dafa a je mnoho učeníkov, ktorí si ešte neuvedomili budúce možnosti rozvoja médií učeníkov Dafa.

Majster: Áno, viem. Toto platí najmä pre anglické Epoch Times a iné ne-čínske edície týchto novín alebo pre iné médiá. Naozaj máme málo rúk a toto často vedie k tomu, že mnohé veci je veľmi ťažké spraviť. Takže by som sa spýtal: naozaj dosiahla koordinácia našich projektov ako celok to, čo mala? Existujú tu stále nedostatky? Ak to opravdivo dokážete dobre vyriešiť, naozaj začnú dosahovať účinok, ktorý by mali mať a to zmení prostredie okolo nás; účinok tých médií môže byť dokonca taký, že ich bude chcieť viac ľudí v spoločnosti čítať alebo pozerať, dozvedia sa pravdu a budú hľadať Dafa. Ak to naozaj môžete dosiahnuť, potom budete mať dostatočné ľudské sily, keďže budú stále pribúdať noví ľudia a niektorí z nich budú veľmi schopní. Ak sa vám nepodarilo dosiahnuť takýto pokrok, potom by ste mali preskúmať veci a spýtať sa, či je to dôsledok nejakého nedostatku, kvôli ktorému máte takéto ťažkosti. Ak sa naozaj dokážete činiť dobre, situácia sa zmení – zmení sa k lepšiemu. Naozaj je to tak. Samozrejme, to, čo som popísal, nie je jediný dôvod vašej situácie. Sú tu napokon aj zlé faktory, ktoré vám spôsobujú problémy. Držia sa toho, že iba ak sa kultivujete v utrpení, uprostred skúšok a v tvrdom prostredí, získate mocnú cnosť. A tak zasahujú. Takáto je situácia práve teraz.

Učeník: Mali by sme pri skupinovom štúdiu čítať nahlas aj časti Majstrovho vyučovania Fa ako je podpis, dátum, alebo poznámky v zátvorke ako napríklad „potlesk“ alebo „Majster sa smeje“?

Majster: (smiech) Nie, nemusíte. Nemusíte čítať podpis, dátum, čiarky, ani poznámky v zátvorke. (smiech) (každý sa smeje) Čítajte iba Fa – obsah Fa – a bude to v poriadku. Medzi študentami v Číne vznikla situácia, že keď študujú Fa, niektorí ľudia si myslia, že by nemali nahlas čítať Majstrove celé meno a že by namiesto toho mali povedať iba „Majster“ alebo „vážený Majster“. Čítanie Fa je čítaním Fa, takže ho nemôžete meniť.

Učeník: Študenti Dafa z Číny žijúci v Kórei pozdravujú Majstra!

Majster: Ďakujem vám.

Učeník: Ako by sa mal manažment v našich médiách postaviť k vypočutiu si názorov zamestnancov? Najmä vtedy, keď sa názory študentov odchyľujú od ich vlastných? Koordinátori pobočky Epoch Times v Sydney radšej hľadajú nových ľudí v iných krajinách a zdá sa, že si nevážia študentov, ktorí vo firme pracovali po celý čas.

Majster: To je pravda. Často to tak robíme. To jest, keď ľudia dobre nespolupracujú, tak sa vyberú hľadať iných ľudí. Keď spolupráca opäť nefunguje, znova sa vyberú hľadať iných ľudí, keď opäť nefunguje, znova hľadajú a napokon sa z Epoch Times stáva jedno veľké cvičebné miesto. (každý sa smeje)

Ale keď sme už pri tom, chcem povedať zopár slov o tom, ako niektorí študenti upínajú svoju pozornosť na manažment. Ak by bolo vaše prostredie normálnym pracoviskom, odvážili by ste sa zamerať pozornosť na vašich šéfov? Mohli by ste to robiť? Nemohli. Takže ako je možné, že zatiaľ čo potvrdzujete Fa a kultivujete sa, zameriavate svoju pozornosť na vonkajšie veci? Okrem toho vám Majster povedal, že kultivácia je o kultivovaní seba; musíte kultivovať svoje vnútro, pozerať sa dovnútra. Ak to všetci tak dokážete robiť, nebude existovať problém, ktorý by sa nedal vyriešiť. Toto je najlepší spôsob, ako dobre spolupracovať, a je to čarovný nástroj, ktorý vám dal Fa. Takže prečo to nerobíte? Tí, čo manažujú veci, sú za toto zodpovední a takisto aj tí, čo s nimi spolupracujú – každý je zodpovedný. Avšak všimnite si, že stále hovoríme o tom, že druhí „nespolupracujú dobre“ a niektorí ľudia stále hovoria, že manažment nie je v poriadku. V každom prípade je to pozeranie sa von, kultivovanie sa smerom von a uvažovanie o tom, čo robia druhí. Prečo namiesto toho nehľadáme svoje vlastné chyby a naozaj sa nesnažíme činiť sa dobre? Ak naozaj dokážete robiť veci správne, ako sa na vás budú ostatní pozerať? Potom, keď si ako koordinátor nervózny z toho, aby sa niečo spravilo, prečo trochu neporozmýšľaš, čo si spravil nedostatočne a čo viedlo študentov k tomu, že nechcú robiť to, čo im hovoríš? Takže si musíte pamätať, že toto je kultivácia – to je presne kultivácia!

Učeník: Niektorí dlhoroční študenti veria tomu, že veci ako takzvaný „Úplný Fa“ a „Desiata lekcia“ sú skutočné.

Majster:  To sú všetko veci vykonštruované tajnými agentami. Nie je nič také ako „Úplný Fa“, ani neexistuje žiadna „Desiata lekcia“, ani žiadne z tých vecí od prehnitých démonov. Čo pripravia nabudúce, „Fa nôh“? (smiech) Tieto veci sú len vykonštruované zlým duchom použitím mysle tajných agentov a používajú to na popletenie tých, čo nie sú usilovní, tých, čo radi počúvajú klebety, tých, čo radi počúvajú niečo nové len preto, že je to novinka, alebo tých, čo sa radi predvádzajú. Je to na pomýlenie týchto ľudí. Avšak nemôžu popliesť ani jedného človeka, ktorý sa pevne kultivuje.

Učeník: Je pravda, že keď si človek v Číne pozrie DVD Shen Yun, môže byť spasený rovnako ako niekto mimo Číny, ktorý to predstavenie vidí v divadle?

Majster: Pokiaľ niekto dokáže uvidieť, čo je zlo zač, a bude mať jasno v tom, že Dafa je dobrý a že učeníci Dafa sú dobrí ľudia, potom to bude stačiť. Ale treba povedať, že pozeranie DVD nikdy nebude mať rovnaký účinok ako sledovanie predstavenia v divadle. Niektorí ľudia sa pýtali, či by sme mohli prehrávať záznam predstavenia na veľkej obrazovke, aby sme viacerým ľuďom umožnili vidieť ho, ako keby sledovali Shen Yun naživo. Nie, nemôžete. Mimo Číny také niečo určite nerobte, pretože to bude ničiť šance ľudí, aby boli spasení. Ak by ste to robili, tí čo majú predurčený vzťah vidieť Shen Yun na javisku naživo, ním už nebudú tak ohromení, alebo sa im dokonca môže zdať, že to predstavenie bude také isté ako na DVD, takže ani neprídu. Takže to takto nerobte. Keď vidia to predstavenie naživo, priamo na javisku sú nebeské bytosti, zatiaľ čo pri pozeraní DVD tam nie je nič také mocné, a navyše do človeka môže zasahovať prostredie, v ktorom sleduje to DVD. Čo sa týka Číny, je to odlišné, pretože tam ľudia Shen Yun nemôžu vidieť. Ak sa im podarí vidieť DVD, môže to mať určitý účinok. Avšak mimo Číny nebudeme používať takýto prístup.

Učeník: Kľúčoví ľudia z našich médií často odchádzajú pracovať do iných projektov a tým spôsobia, že je nemožné zaručiť kvalitu našej práce. Ako by sme mali čo najlepšie vyriešiť tento problém?

Majster: Je to tak, keď sa niekto dobre činil a náhle odíde kvôli nejakému inému projektu, vznikne zrazu nedostatok pracovných síl. Čo sa týka niektorých študentov, hneď ako s niečím nesúhlasia, nedbajú na to, ako ich odchod ovplyvní druhých, nevezmú do úvahy, aký to bude mať dopad na prácu pre potvrdenie Fa a jednoducho urobia, čo chcú. Pozoroval som to u niektorých študentov a ani bohovia ich neobdivujú. Iné projekty naozaj potrebujú ľudí. Ak máte voľný čas, aby ste im pomohli, nuž, mnohí učeníci Dafa nesú na svojich pleciach naraz viaceré povinnosti, takže v princípe by tam nemal byť problém. Avšak bez ohľadu na to, koľko budeme diskutovať o tejto záležitosti, všetko sa to zbieha k problému koordinácie a kultivácie.

Učeník: Mohol by Majster prosím pohovoriť o Deviatich súťažiach?

Majster: Už dva roky televízia NTDTV usporadúva „Deväť súťaží“. Spravili ich dramaticky a príťažlivo, a stala sa z toho senzácia. Deväť súťaží stelesňuje tradičnú kultúru – kultúru odovzdanú bohmi, pravé kultúrne dedičstvo človeka. Je to niečo, čo sa stratilo. Z dlhodobého hľadiska súťaže slúžia na to, aby sa tieto veci odovzdali budúcnosti a jej ľuďom. Čo sa týka súčasnosti, táto forma zjavne pomáha zvyšovať prestíž NTDTV a zvyšuje jej sledovanosť, pričom na základnej úrovni umožňuje, aby mala ešte väčší dopad na objasňovanie pravdy a spasenie vnímajúcich bytostí. Avšak keď tie súťaže skončia, ukončime to a už ich nepropagujme. Keď budete ďalej tie show robiť a budete ich robiť po celom svete, potom propagujete veci bežných ľudí, keďže väčšina toho, čo je v tom zahrnuté, sú napokon bežné veci. „Deväť súťaží“ je určených na to, aby pomáhali propagovať televíznu stanicu, obohatili jej program a zvyšovali dobrú povesť NTDTV. Ďalšia myšlienka za „Deviatimi súťažami“ je taká, že ľudia súťažia na základe vecí z tradičnej kultúry – čo je niečo, čo je prospešné pre ľudí budúcnosti a  pomáha im to získať späť svoje tradície.

Učeník: Tohtoročná spevácka súťaž zahŕňa iba štýl bel canto („krásny spev“) a nie čínsky ľudový spev. Je to preto, že ľudový spev nie je uznaný alebo nebude ponechaný?

Majster: Už som spomínal, že v tomto svete sú mnohé spevácke štýly. Každé etnikum zodpovedá kultúre odlišného kozmického tela. Možno určitý spevácky štýl je charakteristickou vlastnosťou určitej kultúry v systéme určitého kozmického tela. Takže my neodmietame žiaden konkrétny spevácky štýl, okrem vecí, ktoré majú negatívny vplyv na spoločnosť, tie zlé veci. Tie veci neuznám. Keďže je tak veľa možností a my nemôžeme použiť všetky, musíme ich zvážiť a vybrať iba niektoré. Čo sa týka otázky, že čo tu ostane pre budúcu ľudskú spoločnosť, to je záležitosť budúcnosti. Čo je dobré, to sa zachová. Tento rok nemáme čínsky ľudový spev, je iba bel canto. Ten štýl môže použiť takmer každé etnikum.

Učeník: Chcel by som sa spýtať, či by sa organizácie ako napríklad Informačné centrum Falun Dafa mali tiež prevádzkovať ako bežné firmy.

Majster: Nemôžem hovoriť o takých konkrétnych veciach. Ak by som teraz povedal, ako by sa malo prevádzkovať Informačné centrum, povedali by ste ostatným: „Majster povedal, že Informačné centrum sa musí prevádzkovať tak a tak,“ a „keďže to povedal Majster, nikto by nemal pomyslieť na to, že by to robil inak.“ Takže nemôžem odpovedať na túto otázku konkrétne. Môžem povedať to, že ak ste to schopní tak robiť a máte na to správne podmienky, potom môžete. Ak vám však chýba tá schopnosť alebo podmienky nie sú zrelé, potom si ešte nechajte nejaký čas. Avšak myslím si, že u mediálnych firiem ako sú Veľká Epocha a NTDTV je to nevyhnutné.

Učeník: Učeník Dafa z Čchang-čchunu ma požiadal, aby som v jeho mene položil otázku Majstrovi. Povedal, že hoci mnohí kultivujúci v jeho okolí sú naozaj aktívni pri potvrdzovaní Fa, po dlhé časové obdobia nie sú schopní dobre študovať Fa alebo robiť cvičenia. Cíti, že je to vážny problém. Ja som na tom bol určitý čas rovnako. Efekt je taký, že keď robíme na našich projektoch pre potvrdzovanie Fa, veci nie sú posvätné a je ťažké dosiahnuť účinok, ktorý si želáme dosiahnuť. Konflikty medzi praktizujúcimi takisto vznikajú z toho, že nedokážeme dobre študovať Fa, a preto sa nedokážeme pozerať dovnútra, takže nefunguje ani  vzájomná spolupráca.

Majster: Áno, je to tak. Ja mám rovnaký dojem. Dúfam, že učeníci Dafa vo všetkých oblastiach Číny – nie iba tí v Čchang-čchune – dokážu dobre robiť všetky tri veci súčasne. Iba tak opravdivo dosiahnete to, čo by ste mali, a iba potom budete pevne napredovať ako učeníci Dafa.

Otázka: V Juhovýchodnej Ázii je veľa zasahovania. Je to preto, že učeníci Dafa nedostatočne objasňovali pravdu?

Majster: Táto časť histórie je síce určená pre učeníkov Dafa na potvrdzovanie Fa, ale prostredie je komplikované a účinkujú tu zlé faktory. Preto sú tu tie ťažkosti. Avšak pokiaľ sa činíte dobre, máte dostatočné spravodlivé myšlienky a dobre koordinujete veci, situácia sa zmení. Ak to nie ste schopní dosiahnuť, máte strach alebo máte príliš mnoho ľudských pripútaností, potom sa možno nebudete činiť dobre. Keď sa nečiníte dobre, zlé faktory budú pôsobiť divokejšie, negatívne faktory získajú navrch a vy budete vidieť iba zasahovanie a ťažkosti. Moji učeníci Dafa, ste rozmiestnení na veľkej ploche (s gestikuláciou) a všetci ste teraz zodpovední za svoju oblasť tohto sveta. Zmeny vo vašom myslení môžu viesť k zmenám vo vašom prostredí. Akí sú ľudia vo vašej oblasti je výsledkom toho, v akom rozsahu ste im objasnili pravdu. Prostredie je tvarované vašimi ľudskými pripútanosťami. Keď je prostredie zlé, je to preto, že ste ho takým spravili. Samozrejme, ak teraz poviete: „Budem sa teda správať ako boh,“ a začnete byť iracionálni, potom to bude ďalší prípad zasahovania, ktoré ste si sami privolali. Musíte byť racionálni, otvorení a dôstojní, a dobre vedieť, čo by ste mali robiť.

Učeník: Ruskí učeníci pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám. (potlesk)

Učeník: Usilovne sme sa pokúšali objasňovať pravdu, avšak situácia sa príliš nezlepšila. Čo môžeme spraviť, aby mohol Shen Yun účinkovať v Rusku?

Majster: Áno, sú tam politické faktory, ktoré viedli k veľkým ťažkostiam. Nebuďte znepokojení. Ak sa naši učeníci Dafa opravdivo činili dobre, ale stále to tam nie je dobré, potom tomu nechajme nejaký čas a uvidíme. Zlé faktory starých síl môžu vidieť, že skazená ČKS skončila, a ak by na jej severnej hranici bola krajina, ktorá sa k tomu stavia tak ako USA, zlo by už nemalo náladu prenasledovať učeníkov Dafa. Takže v špeciálnych prípadoch to nemusí byť tak, že by sa učeníci Dafa nečinili dobre, ale že celková situácia zahŕňa takéto veci. Takže v tom prípade počkajme a uvidíme. Nech je to akokoľvek, učeníci Dafa by aj tak mali robiť veci, ktoré sa od nich očakávajú ohľadom objasňovania pravdy a zachraňovania ľudí.

Učeník: Keď sme predávali reklamu, stretli sme sa s nasledujúcimi situáciami: niektorí z našich klientov nás počúvali, keď sme objasňovali pravdu a dozvedeli sa o Dafa. Rozhodli sa inzerovať, ale po nejakom čase inzerciu u nás zastavili, keď mali pocit, že jej účinok bol minimálny. Bolo to preto, že my, učeníci, sme sa nečinili dobre, alebo ten klient odišiel potom ako spravil pre Dafa to, čo mal spraviť?

Majster: Človek sa nemusí nutne zmeniť potom, čo mu objasníte pravdu. Keď objasňujete pravdu, musíte vyčistiť nesprávne myšlienky toho človeka a pomôcť mu uvidieť zlé zámery ČKS. Ak je vaše objasňovanie pravdy nedostatočné a účinok tej reklamy je minimálny, potom ten klient samozrejme nebude chcieť zostať. Avšak ak bola podpísaná zmluva, potom by sa mala dodržať. Pokiaľ bola zmluva porušená a viedlo to k nejakej strate, potom ten, kto tú stratu spôsobil, musí byť za to zodpovedný. Ak to nemá ekonomický dôsledok a je to iba záležitosť toho, či chcú pokračovať, potom to riešte od prípadu k prípadu. Neexistuje nič také, že nejaký klient by mal spraviť toto alebo tamto pre Dafa. Vy iba zachraňujete vnímajúce bytosti. Nie je to tak, že by vnímajúce bytosti mali pre vás robiť určité veci. Čo sa týka toho, či ste sa činili dobre alebo nie, Majster sa naozaj nemusí vyjadrovať k takýmto veciam. Sami nájdete odpoveď, keď sa budete snažiť zistiť, čo nie je v poriadku.

Učeník: Ako sa môžeme lepšie činiť pri objasňovaní pravdy dvestotisíc Číňanom v Brazílii?

Majster: Ste učeníci Dafa, takže to len spravte najlepšie ako viete. Objasňovanie pravdy je vašou zodpovednosťou. Ak sa pýtate, ako dokázať hovoriť so všetkými tými ľuďmi, ktorých chcete zachrániť, potom by som povedal, že robte to najlepšie ako viete – spravte toľko, koľko dokážete. Keď budú učeníci Dafa robiť dobre to, čo majú robiť, veci sa zmenia.

Učeník: Je veľa nových študentov, ktorí by chceli vstúpiť do určitých projektov, avšak nepovedia to nahlas, lebo sa boja, že by ich dlhoroční študenti mohli skritizovať. Sú tu aj dlhoroční študenti, ktorí považujú zúčastňovanie sa na aktivitách za kultiváciu a tlačia na nových študentov, aby sa ich všetkých zúčastňovali.

Majster: Potom je tu problém s tými dlhoročnými študentami. Noví študenti sú napokon novými študentami. Nehovoríme o spáse vnímajúcich bytostí? Noví študenti práve vstúpili a naozaj potrebujú pomoc. Najdôležitejšie je viesť ich k tomu, aby veľa študovali Fa.

Ďalšou vecou je, prestaňme sa zúčastňovať spoločenských udalostí, ktoré vyžadujú veľké množstvo ľudí a kde sa nedá priamo objasňovať pravda (napríklad sprievody a aktivity v oblastiach, kde nie je mnoho Číňanov). Nemajú taký veľký dopad a nie sú až také efektívne.

Učeník: Ak si bežní ľudia objednajú lístok na Shen Yun, a nie sú v tom učeníci Dafa, ktorí by hrali vedúcu úlohu a  predávali lístky, bude to publikum rovnako zachránené?

Majster: Áno, bude. Každý, kto pozerá to predstavenie, bude zachránený, a je to rovnaké bez ohľadu na to, kto robí tú prácu.

Učeník: Niektorí študenti sa vracajú do Číny takmer každý rok. Môžu niesť zodpovednosť za dôležité projekty?

Majster: Myslím si, že je najlepšie, ak za ne nezodpovedajú. Jedného dňa by ich mohla uniesť skazená polícia zlej strany, a len čo dostanú strach, mohli by povedať čokoľvek. (smiech) Ach.

Učeník: Kedy bude môcť Shen Yun vystupovať v Číne?

Majster: To je presne to, o čom premýšľam! (potlesk) Ale dovoľte mi ubezpečiť vás, že tam prídu, naisto! (nadšený potlesk)

Učeník: Mnohí učeníci vedia, že robenie práce nie je kultivácia, avšak stále si veľmi cenia úspechy, ktoré dosiahli naše médiá. Ako by sme si mali ohľadom osobnej kultivácie udržovať čistý stav mysle a zároveň byť efektívni v tom, čo majú robiť učeníci Dafa?

Majster: Udržujte si silné spravodlivé myšlienky a uvedomujte si, že tú prácu robíte, aby ste spasili ľudí. Pre kultivujúceho je východiskový bod toho, čo robíte, posvätný. Ak váš prístup pri robení vecí nie je správny, prinesie to zasahovanie a bude to vrhať tieň na to, čo robíte, aj na vašu kultiváciu.

Učeník: Je súčasná ekonomická kríza spôsobená vážnym úpadkom morálky ľudstva, a najmä tých, čo sú pri moci?

Majster: Netrápme sa situáciou svetovej ekonomiky. Kto je pri moci alebo to, čo sa kde stane, nemá nič spoločné s našou kultiváciou. My sa sústreďujeme jedine a len na spásu ľudí. Bežné usporiadania pre ľudskú spoločnosť sú určite založené na tom, koľko cnosti a karmy ľudia majú.

Učeník: Učeníci Dafa z mesta Tung-kang, provincia Liao-ning; z provincie Sin-ťiang; mesta Kao-mi, provincia Šan-tung; mesta Lan-čou, provincia Kan-su; mesta Čching-tao; z parku Jü-jüan-tchan v Pekingu; z provincie Šan-si; z mestskej štvrti Jang-pchu v Šanghaji; zo Šanghaja; z mestskej štvrti Čchang-pching v Pekingu; z mesta Wej-fang, provincia Šan-tung; z mesta Čchung-čching; mesta Šen-čen; ostrova Chu-lu v provincii Liao-ning; z mesta Šen-jang; mesta Čcheng-te, provincia Che-pej; mesta Kchun-ming, provincia Jün-nan; mesta Š'-ťia-čuang, provincia Che-pej; mesta Jen-tchaj, provincia Šan-tung; mesta Ťi-nan; provincia Chej-lung-ťiang; mesta Lien-jün-kang, provincia Ťiang-su; z univerzity v Če-ťiangu; z okresu Kuan, provincia Šan-tung; mesta Che-fej, provincia An-chuej; mesta Ťiang-men; mesta Kuej-jang, provincia Kuej-čou; mesta Si-an; zo zdravotníckeho úradu samosprávy v Kuang-čou; z mesta Čchao-jang, provincia Liao-ning; mesta Wu-süe; mesta Chuang-kang, provincia Chu-pej; okresu Si-šuej; mesta Ma-čcheng; mesta Fu-šun; mesta Ta-tchung, provincia Šan-si; mesta Che-pi, provincia Che-nan; mesta Wej-chaj, provincia Šan-tung; mesta Čchi-čchi-cha-er; mesta Fu-jang; mesta Tchien-ťin; mesta Ťin-čchang, provincia Kan-su; mesta Čchang-čchun; mesta Chan-tan, provincia Che-pej; mesta Čchao-šan; mesta Sü-čou a mesta Tchaj-an pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (srdečný potlesk)

Učeník: Zdravím nášho súcitného, skvelého a ctihodného Majstra v mene učeníkov Dafa zo škôl Minghui.  Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA poskytuje dotácie na vyučovanie čínskeho jazyka organizáciám mimo Číny, ktoré boli infiltrované ČKS. Naproti tomu organizácie ako napríklad tá naša, ktorá poskytuje normálnu výučbu čínštiny, nedostávajú takého dotácie. Niektorí študenti si myslia, že by sme mali využiť túto príležitosť na objasnenie pravdy vláde a odhalenie zla. Avšak niektorí si myslia, že keďže toto nie je priame prenasledovanie, nemali by sme sa v tom angažovať.

Majster: Keď sme prenasledovaní, môžete povedať svetu o veciach, ktoré tá skazená ČKS spravila v zahraničí, avšak nebuďte na to príliš upnutí. Spasenie vnímajúcich bytostí je prvoradé a najhlavnejšie. Jednoducho sa snažte spasiť čo najviac ľudí. Môžete odhaliť tie zlé elementy, keď to dovolia okolnosti. V skutočnosti som niekedy premýšľal: teraz, keď je zlá ČKS takmer pred koncom, komu by sa mali zanechať všetky tie veci, ktoré získala pomocou podvodov a klamstiev? Ešte nebolo rozhodnuté, kde tie veci skončia.

Učeník: Majster, mohli by ste povedať pár slov učeníkom Dafa, ktorí sú uväznení v Číne? Ako by sa mali správať a posilniť svoje spravodlivé myšlienky, zatiaľ čo sú uväznení?

Majster: To sú temné brlohy, v ktorých sa usadilo zlo počas svojich posledných dní. Okolnosti každého učeníka Dafa sú odlišné, avšak za žiadnych okolností by ste nemali stratiť svoje spravodlivé myšlienky a nesmiete ani na chvíľku zabudnúť, že ste učeníci Dafa. Ak položíte Fa na prvé miesto, dokážete si udržať spravodlivé myšlienky a budete schopní odolať zlu. Budete vedieť, čo robiť, keď čelíte zlu. Veci sú však komplikované a kultivačné stavy ľudí sú odlišné. Niektorí môžu naozaj stratiť svoj život a niektorí budú tvrdo prenasledovaní. Situácia každého človeka je odlišná; minulosť každého človeka, spolu s tým, čo staré sily zostavili pre učeníka Dafa, keď bol oklamaný, všetko to veci hrozne skomplikovalo. Avšak nech je to akokoľvek, ak si dokážete udržať Dafa vo svojom srdci, dostanete sa cez to. Dokonca aj keď človek stratí svoj život, určite sa vráti na svoju pozíciu. Hoci niektorí ľudia boli dočasne popletení, napokon sa cez to dostanú.

Učeník: V našej oblasti je cvičebné miesto a väčšinou sú tam Afroameričania. Niektorí z nich tam chodia už viac ako osem rokov, avšak robia iba cvičenia a knihu prečítali iba raz alebo dvakrát. Rovnaké je to aj s novými. Ako by sme im mali pomôcť?

Majster: Jednoducho im pomôžte študovať Fa a dobre im vysvetlite, aké dôležité je štúdium Fa.

Učeník: Mal by Európsky zbor pokračovať v objasňovaní pravdy a zachraňovaní ľudí použitím formy zboru?

Majster: Občas sa zamýšľam, či váš spev môže naozaj mať podobný účinok ako Shen Yun, či naozaj dokáže spasiť ľudí. Je to ťažké dosiahnuť. Ak zbor nedokáže dosiahnuť reálny účinok čo sa týka spásy vnímajúcich bytostí, potom nemá veľmi zmysel. Hovorím to preto, že keď máte skúšky alebo spolu spievate, spotrebováva to ľudské zdroje. Avšak ak naozaj dokážete mať veľký účinok pri spáse vnímajúcich bytostí, aj keď ich neviete zaručiť veľa a spasí to len nejakých ľudí, potom to robte. Avšak v žiadnom prípade nebuďte pripútaní k samotnému zboru.

Učeník: Pobočka kníhkupectva Tianti Books v Toronte je už otvorená takmer rok a postupne sa zvyšuje počet ľudí, ktorí prichádzajú do obchodu, aby sa dozvedeli pravdu a študovali Fa. Avšak komerčné fungovanie obchodu stále nie je celkom ideálne. Mali by sme ten obchod viesť tak ako mediálne firmy a pracovať na marketingu a reklame?

Majster: Aj na toto sa ma pýtate? (ľudia sa smejú) Jednoducho riaďte svoj obchod; na tom nie je nič nesprávne. Ak to nerobíte dobre, zlo bude zasahovať a budú tam ťažkosti. Takto sa majú veci práve teraz. Ak niečo chcete spraviť, potom to robte dobre.

Učeník: Minulý týždeň sa nejakí zlí ľudia snažili ukradnúť videokameru z rúk nášho študenta priamo pred federálnym vyšetrovateľom z Amerického ministerstva spravodlivosti. Plánujeme tých zlých ľudí zažalovať. Americká polícia ich obvinila iba z „pokusu o krádež“.

Majster: Nuž, bol to pokus o krádež, keďže sa im nepodarilo nič vziať. (smiech) Je len prirodzené, že to polícia povedala. Nemohli povedať, že tie veci boli ukradnuté, keď neboli. Ak tí ľudia naozaj niečo vzali, potom ich môžete zažalovať.

Učeník: Chceli by sme federálnej vláde povedať, že už dlhý čas sa tí násilní gangstri na nás zameriavajú, pokúšajú sa nás vyprovokovať a vyhrážajú sa nám kvôli našej viere.

Majster: Nie je to iba otázka viery. Ide tam o to, že je za tým skazená ČKS. V skutočnosti to už ľudia vedia, ani im to nemusíte hovoriť – dokonca aj polícia to vie. O niečom som však rozmýšľal. Naši študenti, ktorí sú vo Flushingu, tí v prvých líniách, majú dobrý východiskový bod – postaviť sa zlu. To je naozaj dobré a ja to potvrdzujem. Avšak možno sa do niektorých vecí príliš hrniete? V pokoji si veci premyslite a  rozšírte trošku svoju myseľ. Ak naozaj dokážete každého považovať za vnímajúcu bytosť, ktorú chceme spasiť a potom sa ich pokúsite spasiť, uvidíte, či sa veci zmenia. Určite nie je náhoda, že vo Flushingu sa objavilo zlo a spôsobilo, že ľudia robili zlé veci. Určite prišlo, aby sa zameralo na opomenutia našich študentov. Nechoďte slepo zápasiť s ich ľudskou stránkou. Vašim cieľom nie je poraziť ich, ale spasiť ich. Robte veci s milosrdenstvom a s pokojnou mysľou a potom uvidíte, aký bude účinok.

Učeník: Keď reportéri, ktorí sú zodpovední za pokrývanie Shen Yunu, pracujú pri krátkych termínoch a s veľkým pracovným vyťažením, je ťažké zdieľať zdroje medzi našimi médiami a reportérmi. Je to ťažké. Spôsobilo to početné problémy, keď reportéri medzi sebou bojovali o vstupy pre novinárov, ktorých bolo obmedzené množstvo.

Majster: Skutočne. Nie je to ani tak problém boja o novinársky vstup. Boli prípady, že v hľadisku nebolo až tak veľa ľudí, avšak všade boli reportéri a ľudí to dosť zastrašilo. Oni prišli na predstavenie. Zamysleli ste sa nad tým, ako sa na vás pozerajú návštevníci divadla? Niektorí študenti sa radi predvádzajú. Prechádzajú sa s fotoaparátom a „cvak, cvak, cvak“, neustále robia fotky, vľavo i vpravo. To obťažuje ľudí. Nie je to iba otázka vášho charakteru a správania sa, je to aj záležitosť kultivácie. Nebrali ste zachraňovanie vnímajúcich bytostí ako prvé a najdôležitejšie. Spravodajstvo z predstavenia je dobrá vec, vaším zámerom je pomôcť spropagovať tú akciu. Avšak ak je tam príliš mnoho reportérov, naozaj to môže mať opačný efekt. Ani vedenie divadla to nebude schopné tolerovať. Takže naozaj nie je možné, aby sme nemali žiadne obmedzenia čo sa týka počtu novinárskych vstupov.

Učeník: Všetci učeníci Dafa z Pekinského leteckého priemyslu a všetci učeníci Dafa z Kan-ťia-kchou, ulice Čan-lan a vonkajšej brány Fu-čcheng v Pekingu; z cvičebného miesta v Šuang-siou v mestskej štvrti Chaj-tien, Peking; mesta Čchang-ša, Chu-nan; mesta Kuang-čou; z Vyhliadkovej oblasti východného jazera v meste Wu-chan; z mestskej štvrti Chung-šan; z Čínskej akadémie vied; z Čínskej akadémie spoločenských vied; mesta Ču-chaj; z parku Chung-tu v meste Nan-čchang; z Lej-jangu, provincia Chu-nan; mesta Čchen-čou; okresu Cheng-nan; mesta Si-ning; mesta Liou-čou, provincia Kuang-si; mesta Cha-er-pin; okresu Tung-kuang, provincia Che-pej; okresu Fu-čcheng; mesta Čcheng-tu; mesta Pen-si, provincia Liao-ning; z mestskej časti 204 mesta Šen-jang; mestskej časti Čchang-čching; mesta Ning-po, provincia Če-ťiang; mesta Tung-fang, provincia Chaj-nan; mesta Sin-jang, provincia Che-nan; mesta Ťiang-men, provincia Kuang-tung; z  Tung-pej Ekonomickej Univerzity v meste Ta-lien a z provincie Ťiang-su pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (potlesk)

Učeník: Keď sme propagovali predaj lístkov na Shen Yun (Majster: Ach jaj, toto nie je konferencia o Shen Yune. Prečo sa na to každý pýta?), uvedomil som si, že cieľom predstavení Shen Yun je spasiť ľudí a keďže na tom pracujú učeníci Dafa,  sú v tom zahrnuté faktory našej kultivácie. Takže objasňovanie pravdy by malo byť hlavnou vecou, ktorú robíme. Ale niektorí praktizujúci si myslia, že hlavnou úlohou je inzerovanie v médiách hlavného prúdu spoločnosti.

Majster: Predaj lístkov je jednoducho predajom lístkov a objasňovať pravdu musíte len vtedy, keď sa objavia problémy. Ľudia budú spasení na tom predstavení. Nie je nič nesprávne na inzerovaní v normálnym médiách, veľkých či malých. Čo sa týka toho, ako robiť tú reklamu, spravte to na základe konkrétnej situácie vo vašej oblasti. Niektorí hovoria, že stačí iba rozdávať letáky; niektorí hovoria, že sa treba zamerať na predaj lístkov na určitých miestach; niektorí veria, že je nutná reklama. Akokoľvek to spravíte, je to v poriadku. V niektorých oblastiach ani veľmi nerobili reklamu, avšak študenti dobre spolupracovali a predali všetky lístky iba v niekoľkých obchodoch. Chcem povedať, aby ste to robili na základe špecifickej situácie vo vašej oblasti.

Učeník: My, čo robíme mediálnu prácu, musíme spoločne študovať Fa, avšak sme roztrúsení po celom svete. Je vhodné, ak študujeme Fa spoločne cez internet?

Majster: Môžete to skúsiť. Avšak ja si myslím, že kdekoľvek sú učeníci Dafa – nech robia mediálnu prácu v akomkoľvek vzdialenom kúte sveta – nemali by prerušiť styky s miestnou asociáciou Dafa. Najlepšie je neoddeľovať sa ani od miestnej cvičebnej skupiny. Všetci by ste mali študovať Fa s učeníkmi Dafa vo vašej oblasti.

Učeník: Keď sa režim zlej strany zrúti, budú mať ľudia v Číne stále ešte príležitosť, za tých priaznivých okolností, pochopiť Dafa a byť spasení? Čo musíme spraviť, aby sme to dosiahli?

Majster: Keď sa zlo naozaj zrúti, a to bude čas, keď bude Fa napravovať ľudský svet, bude tu odlišný stav vecí špecifický pre Fa nápravu ľudského sveta, ktorý bude odlišný od toho súčasného – úplne iný. Nemyslite na tie záležitosti, pretože práve teraz musíme robiť veci na základe súčasnej situácie a podľa nej zachraňovať ľudí.

Učeník: Ako máme rozlíšiť náznaky od Majstra a zasahovanie starých síl?

Majster: Majster a určití spravodliví bohovia vám budú dávať náznaky, to je isté. Často prídu kvôli vám, aby sa odstránili vaše pripútanosti alebo aby ste sa vyhli nebezpečiu,  budú pre vašu kultiváciu. V protiklade s tým má zasahovanie od starých síl často formu falošných náznakov, ktoré idú v súlade s vašimi pripútanosťami, prílišným nadšením, obľúbenosťou nejakých vecí, alebo hocijakými inými pripútanosťami. Potom sa budete cítiť veľmi šťastní a budete ešte viac pripútaní, takže zídete na scestie a popritom si budete stále myslieť, že to vás vedie Majster. Toto sa zvyčajne stane. Ako potom tieto dva prípady rozlíšite? Niektorí ľudia hovoria, že sa kultivujú podľa duchovných odkazov v snoch. Ja by som povedal, že to je nezmysel. (smiech) Pripútanosť k náznakom zo snov nie je kultivácia, ale vstup na cestu zla. Učeníci Dafa sa kultivujú nasledovaním knihy Dafa a berú Fa ako svoje meradlo. Či ste niekde vo sne alebo v akomkoľvek prostredí, musíte použiť Fa na zmeranie správneho a nesprávneho a iba potom sa nestanete obeťou zasahovania. Nikdy som vám nedal takú kultivačnú metódu, kde by ste sa nemuseli kultivovať, a namiesto toho by ste iba robili to, čo by vám povedali moje Telá zákona. To neuznávam za kultiváciu. Nie je možné, aby každý jeden študent bol pri mne, preto som vás učil „brať Fa za Majstra.“ Tým, že máte knihu Fa, viete ako sa kultivovať.

Učeník: Potom čo Majster vyučoval Fa austrálskym študentom, ich situácia sa v niektorých ohľadoch zlepšila. Avšak zakrátko sa veci vrátili do podobného stavu ako predtým. Sú tu komunikačné problémy medzi čínskymi a západnými študentami, a keď vystúpia problémy, mnohí študenti povedia: „Mali by sme viac študovať Fa,“ alebo „Odložme nabok naše pripútanosti,“ ale ľudia sa opravdivo nepozerajú dovnútra.

Majster: Ľudské pripútanosti tu budú prítomné vždy. Ak by to bolo také jednoduché, že Majster by im jedenkrát vyučoval Fa a potom by všetky tie pripútanosti odišli, potom by som im s radosťou vyučoval Fa každý deň. Avšak v skutočnosti je Fa už tu – ide len o to riadiť sa ním. Kultivácia je proces a odstránenie pripútaností zaberie určitý čas. Ale aj tak by ste ten čas mali sledovať. Musíte dobre využiť čas – naozaj musíte. Hovoríte, že asociácia Dafa sa vracia k starým spôsobom a zase sa uzatvára, ale je to naozaj tak? Pozriem sa na to. Avšak nech je situácia akákoľvek, ako učeníci Dafa, ktorí kultivujú seba, by ste sa mali dobre činiť bez ohľadu na to, či sa asociácia činí dobre alebo nie. Majster nikdy nevložil všetky svoje nádeje, alebo všetky nádeje Austrálie, do jedinej osoby alebo do asociácie. Ja som ich vložil do každého jedného učeníka Dafa a do vašej schopnosti dobre sa kultivovať. Vy ste nádejou na spásu pre bytosti vo vašej oblasti, ste učeníci Dafa, ktorí potvrdzujú Fa a pomáhate Majstrovi robiť nápravu Fa. Nie je to iba asociácia, alebo iba asistenti, kto pomáha Majstrovi robiť nápravu Fa. Ak vás pripútanosti vedú k tomu, že upínate svoj zrak na asociáciu, nie je to správne. Ak asociácia naozaj má problémy, dám to do poriadku, avšak nebudem to robiť ako odozvu na vašu pripútanosť.

Učeník: Budeme svedkami veľkého Posledného súdu?

Majster: Nemali by ste sa pripútať k ničomu, o čom hovoril Majster. (publikum sa smeje) Nevenujte tomu pozornosť. Robte dobre to, čo máte robiť.

Učeník: Niektorí študenti sú veľmi aktívni pri práci na Dafa projektoch a kultivujú aj svoj sin-sing. Avšak nechcú robiť cvičenia a neberú vážne vysielanie spravodlivých myšlienok. Môžu takíto študenti dosiahnuť dovŕšenie?

Majster: Ak je to tak, možno sa nekultivovali dosť dobre, avšak keď tomu budú venovať trochu viac pozornosti, vyrieši sa to. Ale keď o tom hovoríme, naozaj sú nejakí ľudia, ktorí neštudujú Fa a iba robia tú prácu. Musíte robiť všetky tri veci. Ak robíte iba prácu a neštudujete, potom je to ako keď bežný človek robí Dafa prácu. Bežný človek, ktorý robí Dafa prácu, nemôže dosiahnuť dovŕšenie; môže si iba nazbierať cnosť. Zbieranie cnosti alebo šťastia znamená, že ten človek bude mať v ďalšom živote šťastie, avšak to je všetko. Nedosiahne dovŕšenie. Nepovedali by ste, že všetko jeho úsilie bolo nanič? Je to prijateľné, keď sa kultivujúci nekultivuje? Keď idete objasňovať pravdu, iba ak v srdci nesiete Fa, budete schopní spasiť ľudí a vaše slová budú mať silu, aby nimi pohli.

Učeník: Keď som objasňoval pravdu, stretol som sa s bežnými ľuďmi, ktorí povedali, že poznajú toho a toho učeníka Dafa a že nie je ani tak dobrý ako priemerný nepraktizujúci a že hoci jeho slová sú pekné, jeho správanie je skutočne biedne.

Majster: Aj ja som také veci počul. Ak sa nesprávate ako učeník Dafa, potom hráte rolu, ktorú staré sily rady vidia, a to je nebezpečné. Takisto dúfam, že tí z vás, ktorí počuli ľudí hovoriť takéto slová, budú rozmýšľať, ako by sa to mohlo týkať ich samých. Rozumiete, čo som práve povedal?

Učeník: Som dvanásťročný mladý učeník. Premeškal som šancu zapísať sa na umeleckú akadémiu Fei Tian, pretože môj otec bol proti. Budem mať ďalšiu šancu?

Majster: Keďže ešte nie si dospelý, zákon stanovuje, že tvoji rodičia nesú za teba zodpovednosť. Ak to tvoji rodičia neodsúhlasia, potom to nepôjde. Ak máš prirodzený talent a požadované fyzické vlastnosti, určite ešte bude príležitosť. Ak nemáš, nebuď k tomu pripútaný.

Učeník: Keď sa západní praktizujúci učia čínštinu, mali by študovať zjednodušené alebo tradičné znaky?

Majster: Nezáleží na tom veľmi, či sú to zjednodušené alebo tradičné znaky. Je v poriadku študovať zjednodušené a rovnako je v poriadku študovať tradičné – ani jedno nie je problém. Hovorím to preto, že tí, čo študujú zjednodušené znaky, budú aj tak môcť čítať tie tradičné, a naopak. Ľudské záležitosti sa budú riešiť v budúcnosti. V súčasnosti sa zaoberáme záležitosťou spasenia vnímajúcich bytostí. Treba však povedať, že mnoho zjednodušených znakov vyrobila ČKS a ich vnútorný obsah nie je dobrý. Ale keďže tak mnoho ľudí – viac ako miliarda – používa tie zjednodušené, toto je niečo, čo sa bude riešiť neskôr.

Učeník: Keď sa povie že „zlo skončilo“, znamená to, že skazená strana sa ide rozpadnúť?

Majster: Faktory skazenej strany už neexistujú. Je to ako som povedal, tí ľudia, čo podporujú ten systém, sa v skutočnosti len snažia udržať si svoju moc.

Učeník: Do našej oblasti prišli mnohí tajní agenti. Ako by sme sa s nimi mali vysporiadať?

Majster: Zamestnanci americkej bezpečnosti alebo výzvedných služieb, alebo tajnej polície, sledujú každého jedného tajného agenta a nespúšťajú ho z očí. Tajný agent, ktorého vytvorila kultúra ČKS, bol sám oklamaný kultúrou ČKS a z toho dôvodu je v nebezpečenstve. Keď zachraňujeme vnímajúce bytosti, dávame šancu každému. Sú však nejakí ľudia, ktorí stále medzi nami vyvolávajú spory a problémy, a vy si môžete myslieť, že sú to tajní agenti, pričom v skutočnosti nie sú; avšak to, čo robia, je v skutočnosti horšie ako to, čo robia naozajstní tajní agenti. Avšak ten človek si myslí, že robí niečo dobré, a nerozmýšľa o tom, čo v ňom samom spôsobuje, že ho naši študenti neakceptujú.

Učeník: Mnohí čínski občania cez telefónnu linku na vystúpenie z ČKS zaželali Majstrovi všetko najlepšie. Ich slová vďaky Majstrovi sú veľmi dojemné. Rád by som ich týmto odovzdal Majstrovi.

Majster: Odovzdajte im prosím moje poďakovanie, keď budete mať príležitosť. (potlesk)

Učeník: Postoj západných vlád voči skazenej ČKS sa postupne zmäkčil. Učeníci to cítia tak, že ich sila spasiť ich je nedostatočná a že je v tom zapojených príliš málo študentov.

Majster: Nevenujte pozornosť týmto veciam, keďže to sa len staré sily hrajú na rovnováhu. Nedovolia, aby už teraz jedna strana premohla tú druhú. Myslia si, že zlo už nestačí na skúšanie učeníkov Dafa, a tak sa snažia dať veci do rovnováhy. Tak či tak, celkovo sa to otáča, situácia ako celok sa mení – mení sa k lepšiemu.

Učeník: Počas uplynulých dvoch dní som pred budovou OSN videl dvojicu žiadateľov o azyl a jeden z nich mal oblečené žlté tričko Dafa. Keď som sa ho na to spýtal, povedal, že jeden z našich študentov mu ho požičal.

Majster: Ktorý študent mu ho požičal? Šaty, čo máte oblečené, reprezentujú učeníkov Dafa. Ak ich nedbanlivo požičiate bežnému človeku a ten človek bude robiť veci, ktoré nie sú v súlade s Fa alebo niečo, čo by sa nemalo robiť, zachraňujete potom vnímajúce bytosti alebo ich ničíte? Stále máme nejakých ľudí, ktorí nespĺňajú očakávania. (smiech) Ak by sa každý dokázal dobre činiť, ťažkosti, ktorým dnes čelíte, by neboli také, aké sú.

Učeník: Učeníci Dafa pozmenili texty niektorých piesní skazenej ČKS a spievajú ich. Samozrejme, tie texty sú teraz proti zlej ČKS, avšak melódie sú tie isté a ja mám zlý pocit, keď to počujem.

Majster: Môj pohľad je, že učeníci Dafa by tie veci nemali spievať. Je v poriadku, keď ich spieva bežná verejnosť.

Učeník: Keď objasňujeme pravdu v Číne, stretávame sa s dvoma postojmi: jedni súhlasia s myšlienkou „troch vystúpení“, avšak nestotožňujú sa s Dafa; druhí sa stotožňujú s Dafa, avšak nie sú ochotní spraviť tri vystúpenia. Aký bude ich osud, keď nastane čistenie?

Majster: To znamená, že sa nezmenili na základnej úrovni; pravda im ešte nebola dostatočne dobre objasnená. Čo sa týka toho, aký bude ich osud, čiara je nakreslená práve tu, cez tento bod. Na ktorej strane stojí, k tej strane patrí, a nie je tam žiadna nejednoznačnosť. Je možné, že ten človek povie, že súhlasí s týmto alebo s tamtým, pričom v skutočnosti sa vo svojom srdci ani trochu nezmenil. Možno len hovorí príjemné veci, aby bol ku vám zdvorilý, ale v skutočnosti sa nezmenil a je to iba zdvorilosť.

Učeník: V New Yorku začali mnohí ľudia nadväzovať kontakt s Dafa, lebo majú záujem získať politický azyl. Mnohí praktizujúci sú znechutení ich správaním a chcú ich odmietnuť.

Majster: Myslím, že hoci žiadatelia o azyl nenadviazali kontakt s učeníkmi Dafa s dobrým úmyslom, my sa napokon snažíme zachrániť ľudí. Ak s nimi dokážete jednať s milosrdenstvom, možno si navždy zapamätajú vaše slová a činy. Tie môžu mať na človeka účinok a možno je to ako zasadenie semienka pre ich príležitosť byť spasený. Ale ak sa k nim nesprávame dobre, možno sa tá príležitosť stratí. Avšak nech je to akokoľvek, mali by sme vedieť, že zachraňujeme ľudí.

Učeník: Keď sa počas mojej bežnej práce stretnem s degenerovaným umením, je pre mňa možné, ak si zachovávam spravodlivé myšlienky, že napravím tie pokrivené faktory, podobne ako to robí Shen Yun?

Majster: Ak sa pokúsite napraviť moderné umenie bežných ľudí, myslíte si, že vás budú počúvať? Okrem toho nemáme čas púšťať sa do takých vecí. Čo máte robiť je zachraňovanie ľudí, takže nateraz nemusíte venovať pozornosť tým veciam. V súčasnosti môžete všetky tie veci jednoducho ignorovať. Keď bude Fa napravovať ľudský svet, Fa bude prirodzene mať svoje prostriedky na napravenie vecí tu.

Učeník: V oblasti delty Perlovej rieky pri Kuang-tungu je veľký počet priemyselných a obchodných podnikov a veľká komunita prisťahovalcov, a niektoré pobrežné mestá sú dosť veľké a majú hustú populáciu. Ale učeníci tam toho nespravili dosť.

Majster: Špecifické podmienky každej oblasti v Číne sú odlišné a vy nemáte inú možnosť, ako robiť veci v súlade s miestnymi podmienkami. Zároveň je dôležité dbať na bezpečnosť. Nech ide o ktorúkoľvek časť Číny, učeníci Dafa poznajú svoju zodpovednosť, menovite, dobre sa kultivovať a spasiť vnímajúce bytosti. To je to, čo by sa malo spraviť. Čím viac ľudí možno spasiť, tým lepšie, pretože to je zodpovednosť, ktorú nesiete na svojich pleciach.

Učeník: Čo sa týka práce pre televíziu, niektoré technické zručnosti ešte nedosiahli profesionálnu úroveň. Môžeme v tom prípade spolupracovať s bežnými ľuďmi?

Majster: Ak si chcete na určitý projekt najať bežných ľudí, to by nemal byť problém. Avšak najlepšie je, aby ste spolu nezakladali firmu a nespolupracovali na nejakom projekte. Ak ten človek bude mať zasahovanie, spôsobí to problémy. Takýchto prípadov bolo veľmi veľa. Vy ste učeníci Dafa a to, čo robíte, je posvätné, zatiaľ čo to, čo robí on, je ľudské; tie dve veci sa pramálo dajú spojiť. Ak prevádzkujete svoju vlastnú firmu a chcete zamestnať človeka, ktorý bude iba vašim zamestnancom, to je v poriadku, keďže bude robiť to, čo mu poviete. Avšak ak s ním namiesto toho spolupracujete, často to prináša problémy. Ten človek sa ľahko môže dostať do zasahovania.

Učeník: Niektorí dlhoroční študenti, ktorí získali Fa už pred mnohými rokmi, opustili Dafa potom čo uviazli na nejakej predstave vo svojej mysli a v pripútanostiach. Nedarí sa nám rozviazať tie uzly, je nám ich ľúto a sme z nich znepokojení. Ako im môžeme pomôcť?

Majster: Riešte to pozorne. Pokúste sa uvidieť, čo je naozaj základným problémom toho človeka. Ak je to naozaj tak, že ten človek sa drží skazenej ČKS a nechce sa jej pustiť, alebo sa na základnej úrovni nechce kultivovať a vstúpil ku nám vtedy len pre zábavu, potom to nechajte tak. Avšak v každom prípade, ako učeníci Dafa sa musíte snažiť zachrániť vnímajúce bytosti bez ohľadu na to, aká je ich situácia, a to je to, čo by ste mali ísť robiť, keď to vidíte, choďte to spraviť. Ak sa to naozaj nedá spraviť, potom to nie je vaša chyba.

Učeník: Je veľa projektov, do ktorých by som sa mohol zapojiť. Ako rozoznám, ktoré okrem Shen Yunu súvisia s mojím pôvodným sľubom?

Majster: To nie je niečo, čo by ste dokázali rozoznať, a ak o tom príliš premýšľate, je to pripútanosť. Jednoducho robte to, čo by učeníci Dafa mali robiť a to bude správne.

Myslím si, že vám už radšej nevezmem viac vášho času. Nebolo pre vás ľahké prísť sem a mali by ste pokračovať v konferencii výmeny skúseností. Dúfam, že pomocou tejto konferencie sa všetci zlepšíte, tým, že uvidíte, ako sa druhí dobre činili a aké prístupy použili a tie dobré veci si vezmete so sebou domov. Ak môžete naozaj niečo získať z tejto konferencie, prinesie to prospech pre vašu kultiváciu a potom ste sem neprišli zbytočne. Výdavky spojené s každou konferenciou nie sú malé. Keď všetko zrátame, náklady na letenky tu prítomných ľudí mohli ísť do miliónov. Náklady sú naozaj značné. Takže nedovoľte, aby sa z toho stala formalita a nepríďte sem iba aby ste sa pripojili k davu. Nemali by ste sem prísť ani zo zvedavosti, že chcete počuť, čo povie Majster. Majster vám hovorí, aby ste dobre kráčali na poslednom úseku vašej cesty a naplnili svoju misiu. To vám budem hovoriť zakaždým.

Záverom by som povedal, že dúfam, že nepoľavíte. Nevideli ste už záblesky svitania? Zlo skončilo a čím viac sa to blíži ku koncu, tým by ste mali byť vitálnejší. Naplňte to, čo by ste mali naplniť ako učeníci Dafa a zachráňte viac vnímajúcich bytostí. V tom leží mocná cnosť. Za každou bytosťou je obrovská skupina bytostí. Veľkolepé!

Mnohí z vás poslali papieriky, ktoré ešte nevyzdvihol personál konferencie, a mnohí sa ešte chcú spýtať na viac vecí. Avšak či sa to spýtate alebo nie, v našej knihe Fa môžete nájsť odpoveď. Čítajte ju viac. Kultivujete sa v stave ilúzie a nemôžete vidieť, aká je naozaj kniha Fa. Ak to skutočne dokážete vidieť, nebude sa to dať popísať slovami, nedá sa to popísať. Povedal som vám už predtým, že za každým slovom sú Budhovia, Taovia a Bohovia, jedna vrstva za druhou. Nedokážete ani porozumieť, čo myslel Majster tým, keď povedal, že všetko bolo stlačené do knihy Fa, pretože teraz so svojimi ľudskými myšlienkami nemôžete pochopiť tú vetu. Môžete získať všetko, závisí to len od toho, koľko usilovnosti do toho dáte a aký je váš stav mysle. Pomocou tej knihy Fa možno získať všetko. Avšak kultivácia je vážnou záležitosťou a nestrpí ani trošku nedbalosti. Ak s množstvom nečistých myšlienok študujete Fa, knihu, neuvidíte nič a nezískate nič. Mnohí učeníci Dafa poznamenali, že keď boli po dlhý čas prenasledovaní, aj keď čítali Fa, akoby sa vôbec nezlepšovali. Problém je v skutočnosti, že v tom čase je váš mozog plný vecí prenasledovania a nedokážete upokojiť svoju myseľ. Kultivácia je vážna. Musíte si udržiavať čistý a úprimný stav, mimoriadne úprimne ho čítať a kultivovať sa, a iba vtedy dosiahnete zlepšenie a získate výsledky.

Nakoniec opäť poviem to isté. Dúfam, že všetci dobre pôjdete po záverečnom úseku vašej cesty a budete hodní titulu „učeník Dafa“. Ďakujem vám všetkým. (dlhý nadšený potlesk)