Účinek spravedlivých myšlenek

Nový vesmír je neporovnatelně nádherný a nekonečně masivní uprostřed nápravy Zákona, protože celá kolosální nebeská klenba je vytvořená z desítek miliónů neporovnatelně masivních kosmických systémů a velká většina obrovských kosmických systémů, které byly napraveny pomocí Zákona, už vstoupila do nové historie. Ale v současnosti, místa, kde je zlo schopné dělat nedobré věci, jsou místy, které nebyly dostiženy masivní proměňovací silou nápravy Zákona. Toto jsou přesně ta místa, ve kterých spravedlivé myšlenky učedníků Velkého Zákona účinkují, i když stav věcí v těchto místech je také mimořádně složitý a zdegenerovaný.

Před nápravou Zákona staré síly vtlačily sekci nejnižší úrovně každého z těch desítek miliónů dalekých kosmických systémů do Třech říší centrálního kosmického systému, ve kterém jsme my. Zdánlivě to mělo zabránit tomu, aby byly vynechané z nápravy Zákona, a také to mělo ukázat, že se zúčastnily nápravy Zákona. Ve skutečnosti použily nápravu Zákona na dosažení svých sobeckých cílů. Protože místa na vyšších úrovních kosmické kolosální nebeské klenby jsou očisťované, ničené nebo přizpůsobované mimořádně prudce ohromnou silou nápravy Zákona, každou minutu existuje bezpočet ohromných vesmírů, které jsou pročesávané silou nápravy Zákona a současně jsou rychle napravované pomocí Zákona. Avšak tyto nespočetné vesmíry vytvářejí kosmická těla, a nespočetná gigantická kosmická těla vytvářejí kosmické systémy, a tak, protože nejnižší úrovně, které jsou spojené s těmito kosmickými systémy, jsou vtlačené do našich Třech říší, i když se jejich dimenze scvrkly poté, jakmile byly vtlačeny dovnitř, čas a uspořádání uvnitř se nezměnilo. Takže když byl celý obrovský systém, který je vytvořený z nespočetných vesmírů a nespočetných kosmických těl úplně napravený pomocí Zákona, pouze jeden ze segmentů vytvořený částicemi, které byly vtlačené do našich Třech říší, může být odstraněný. Avšak rychlost nápravy Zákona je mimořádně velká, prudce proráží vrstvou po vrstvě. Protože kosmická kolosální nebeská klenba je tak gigantická, ať se to děje jakkoliv prudce nebo jakkoliv překonávající-všechny-doby-a-dimenze, stále to vyžaduje proces. Už to jde tak rychle, jak je to možné, ledaže by se věci nechaly vybuchnout a přestavět, avšak v takovém případě by nebyla potřebná náprava Zákona. Takže tyto nespočetné cizí systémy vytvořily desítky miliónů dimenzionálních segmentů ve Třech říších, které se staly různými sférami moci, a tak schovávají mnohé zlé bytosti. Některé bytosti a objekty byli dokonce rozčleněny do mnoha vrstev, téměř s částicemi každé vrstvy rozčleněnými do oddělené vrstvy. Tři říše měly bezpočet dimenzí od začátku. Nyní byly přidány desítky miliónů právě tak nespočetných dimenzí. To ztížilo nápravu Zákona a situaci zkomplikovalo. Někdy byly zlé bytosti jasně odstraněny, když učedníci Velkého Zákona vyslali spravedlivé myšlenky, avšak potom bylo objeveno, že stále ještě existovaly v některých segmentech a pokračovaly v dělání nedobrých věcí. Takže proto mohou být některé zlé bytosti odstraněny jednou ranou, když učedníci Velkého Zákona vyšlou spravedlivé myšlenky, zatímco jiné nemohou být odstraněny lehce jednou ranou, a dokonce to trvá mnohokrát, než jsou odstraněny. Toto je případ těch zlých vůdců v Číně. Avšak, ať je to jakkoliv těžké, musíte vytrvale odstraňovat zlo se spravedlivými myšlenkami, protože zatímco odstraňují zlo, ustanovují si učedníci Velkého Zákona svoji velkolepou mocnou ctnost uprostřed nápravy Zákona. Účinek, kterého jste dosáhli při odstraňování zla se spravedlivými myšlenkami, byl skutečně významný. Velký počet zlých bytostí bylo vyhlazeno a některé byli částečně vyhlazené. Toto z nich vyrazilo život, vymýtilo zlo v mnohých dimenzích ještě nedostihnutých nápravou Zákona a mělo to účinek odstranění a zastrašení zlých osob. Bez ohledu na to, jak složité jsou dimenze nebo jak zuřivé je zlo, toto jsou pouze projevy před příchodem neporovnatelně obrovské síly nápravy Zákona. Když síla nápravy Zákona přijde, všechno skončí v okamžiku.

Požádal jsem učedníky, aby vysílali spravedlivé myšlenky, protože tyto takzvané zlé bytosti jsou ve skutečnosti nic. Ale protože milosrdenství učedníků Velkého Zákona bylo zneužito starými silami, zlé bytosti, které jsou chráněné starými silami, úmyslně pronásledovaly, takže to, co učedníci Velkého Zákona snášejí, už více není jejich vlastní karma, ale něco, co by neměli snášet pod pronásledováním zlými bytostmi. Navíc ty zlé bytosti jsou mimořádně podlé a špinavé a nejsou hodny hrát jakoukoliv úlohu v nápravě Zákona. Aby se zmenšilo pronásledování Velkého Zákona a učedníků Velkého Zákona, požádal jsem učedníky, aby vysílali spravedlivé myšlenky a aby odstranili škodu, kterou tyto bytosti úmyslně udělaly nápravě Zákona, a tak se zmenšilo to, co by učedníci Velkého Zákona neměli snášet během pronásledování, a současně byly spaseny všechny bytosti a dovršili si ráje učedníků Velkého Zákona.

Li Hongzhi
16. července 2001