Falun nebo-li Kolo Zákona

Krátký úvod do Falun Dafa

Falun Dafa (nazývaný také Falun Gong či Fa-lun-kung) je pokročilou metodou sebe-zušlechťování, patřící do buddhovské školy. Falun Dafa byl založen panem Li Hongzhi, který je mistrem této metody. Je to disciplína, jejímž základem je „přizpůsobení se nejvyšším kvalitám vesmíru – Zhen, Shan, Ren (Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti). Praxe je vedena těmito nejvyššími kvalitami a je založena na samotných zákonech, které tvoří základ vývoje vesmíru“. Učení Mistra Li jsou vyložena v mnoha textech, mezi něž se řadí např. Falun Gong, Zhuan Falun, Velká cesta k dovršení Falun Dafa, Základy pro další pokrok a Hong Yin (Veliké verše). Tato a další díla byla přeložena do osmatřiceti jazyků a jsou publikována a šířena po celém světě.

Ústředním bodem metody Falun Dafa je mysl, a kultivace mysli a myšlenek neboli „Xinxingu“ je zvolena jako klíč ke zvýšení energie Gongu. Výška Gongu člověka je přímo úměrná vyspělosti jeho Xinxingu. Pojetí „Xinxingu“ zahrnuje přeměnu ctnosti (bílé látky) a karmy (černé látky). Zahrnuje také snášenlivost, schopnost rozlišovat a zřeknout se – to znamená opustit obyčejné lidské touhy a připoutání a dokázat vydržet ty nejtěžší zkoušky. V tomto pojetí je zahrnuto mnoho věcí.

Falun Dafa také zahrnuje kultivaci těla, čehož je dosaženo vykonáváním určitých cvičení. Jedním cílem cvičení je zesílit nadpřirozené schopnosti a energetické mechanismy praktikujícího prostřednictvím jeho mocné síly Gongu. Dalším cílem je vyvinout mnoho živoucích bytostí v těle kultivujícího. V pokročilé praxi se zrodí Nesmrtelné dítě a rozvine se mnoho schopností. Cvičení Falun Dafa je nezbytné pro přeměnu a kultivaci těchto věcí. Úplný systém kultivace mysli a těla, jako je tento, vyžaduje jak sebe-zušlechťování, tak fyzická cvičení, přičemž kultivace má přednost před cvičeními. Gong člověka se jednoduše nepozvedne, jestliže pouze vykonává cvičení, a nekultivuje svůj Xinxing. Cvičení jsou proto doplňkovým prostředkem pro dosažení duchovní dokonalosti.

Falun Dafa je kultivací Falunu, neboli „kola zákona“. Falun je inteligentní otáčející se bytost složená z látky vysoké energie z jiných dimenzí. Falun, který Mistr Li Hongzhi vkládá do spodní části břicha praktikujícího, se neustále otáčí, čtyřiadvacet hodin denně. (Opravdoví praktikující mohou získat Falun tím, že čtou knihy Mistra Li, sledují jeho 9 přednášek na videu, poslouchají jeho 9 přednášek na audiokazetě nebo tím, že studují společně se studenty Falun Dafa.) Falun pomáhá praktikujícím praktikovat automaticky. To znamená, že Falun zušlechťuje praktikujícího neustále, i když praktikující nevykonává cvičení stále. Ze všech metod, jež byly v dnešním světě zveřejněny, pouze Falun Dafa dokázal dosáhnout stavu, ve kterém „Fa zušlechťuje praktikujícího“.

Otáčející se Falun má stejné vlastnosti jako vesmír a je zmenšeninou vesmíru. Buddhistický Falun, taoistický Yin-Yang a vše ve Světě o deseti směrech se ve Falunu odráží. Falun poskytuje spásu praktikujícímu, když se otáčí dovnitř (ve směru hodinových ručiček), protože pohlcuje obrovské množství energie z vesmíru a přeměňuje ji v energii Gongu. Falun poskytuje spásu druhým, když se otáčí směrem ven (proti směru hodinových ručiček), protože uvolňuje energii, která může spasit jakoukoliv bytost a napravit jakýkoliv odchýlený stav. Osobě, která se nachází v přítomnosti kultivujícího, to prospívá.

Falun Dafa „přivádí člověka do stavu moudrosti a harmonické existence. Pohyby praxe jsou jednoduché, protože velká cesta je mimořádně jednoduchá a snadná“. Falun Dafa je jedinečný v těchto osmi ohledech:

1. Kultivován je Falun, nikoliv energie elixíru.

2. Falun člověka zušlechťuje, dokonce i když nevykonává cvičení.

3. Kultivuje se hlavní vědomí, a tak tím, kdo získá energii Gongu, je člověk samotný.

4. Kultivuje se mysl i tělo.

5. Praxe sestává z pěti cvičení, která jsou jednoduchá a snadno naučitelná.

6. Mysl není používána k řízení žádných věcí, neexistují žádná přidružená rizika a energie Gongu roste rychle.

7. Místo, čas, směr ani způsob, jakým praktikující ukončuje cvičení, nejsou při cvičení podstatné.

8. Ochranu zajišťuje mistrův Fashen, a tak se člověk nemusí obávat toho, že by mu ublížily zlovolné bytosti.

Učení Falun Dafa se tak naprosto liší od těch konvenčních metod praktikování nebo těch, které jsou založeny na vývoji vnitřního elixíru čili Danu.

Praxe Falun Dafa začíná na vysoké úrovni hned od začátku, a tak je nejvýhodnější, nejrychlejší, nejideálnější a nejvzácnější kultivační cestou pro ty s předurčeným spojením nebo pro ty, kdo praktikovali léta jinými způsoby, ale nedokázali si vyvinout Gong.

Jakmile Xinxing a síla Gongu praktikujícího dosáhnou určité úrovně, může získat nezničitelné, diamantově pevné tělo, zatímco je stále ve světském světě. Člověk také může dosáhnout „odemčení Gongu“, osvícení a pozvednutí celé bytosti k vyšším úrovním. Ti s velkým odhodláním by měli studovat toto spravedlivé učení, snažit se dosáhnout své nejvyšší pozice, pozvednout si Xinxing a vzdát se připoutání. Pouze tehdy je duchovní dokonalost možná.

Ceňte si toho – Buddhův Fa je přímo před vámi.