NOVÉ TEXTY MISTRA LI

Přečtěte si nejnovější text „Proč chce Stvořitel spasit veškerý život“ – klikněte zde

Krátký úvod do Falun Dafa

Falun Dafa, nazývaný také Falun Gong, je duchovní praxe, jež se stala součástí života milionů lidí po celém světě. Vychází z buddhistické tradice a sestává ze dvou hlavních částí: sebezušlechťování skrze studium a dále z jemných cvičení a meditace.

Hodnoty Falun Dafa umožňují duchovní růst skrze disciplinované praktikování. Jeho učení vede studenty k tomu, aby se vzdali nezdravých připoutání, zatímco se snaží přizpůsobit svůj život základním vlastnostem vesmíru: Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

Lidé, kteří Falun Dafa praktikují, často vnímají, že se jim změnil život. Mnozí zaznamenávají dramatické zlepšení zdraví, nově nalezenou energii, duševní čistotu a úlevu od stresu. Co je ale důležitější, mnozí cítí, že ve Falun Dafa nalezli duchovní cestu s hlubokým naplněním.  ČTĚTE VÍCE...