NOVÉ TEXTY MISTRA LI

Přečtěte si nejnovější texty Mistra Li:
Jak vzniklo lidstvo
Proč chce Stvořitel spasit veškerý život

Krátký úvod do Falun Dafa

Falun Dafa, nazývaný také Falun Gong, je duchovní praxe, jež se stala součástí života milionů lidí po celém světě. Vychází z buddhistické tradice a sestává ze dvou hlavních částí: sebezušlechťování skrze studium a dále z jemných cvičení a meditace.

Hodnoty Falun Dafa umožňují duchovní růst skrze disciplinované praktikování. Jeho učení vede studenty k tomu, aby se vzdali nezdravých připoutání, zatímco se snaží přizpůsobit svůj život základním vlastnostem vesmíru: Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

Lidé, kteří Falun Dafa praktikují, často vnímají, že se jim změnil život. Mnozí zaznamenávají dramatické zlepšení zdraví, nově nalezenou energii, duševní čistotu a úlevu od stresu. Co je ale důležitější, mnozí cítí, že ve Falun Dafa nalezli duchovní cestu s hlubokým naplněním.  ČTĚTE VÍCE...