Krátký úvod do Falun Dafa

Falun Dafa (nazývaný také Falun Gong) je pokročilou metodou sebe-zušlechťování patřící do buddhovské školy. Falun Dafa byl založen panem Li Hongzhi, který je mistrem této metody. Je to disciplína, jejímž základem je „přizpůsobení se nejvyšším kvalitám vesmíru – Zhen, Shan, Ren (Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti). Praxe je vedena těmito nejvyššími kvalitami a je založena na samotných zákonech, které tvoří základ vývoje vesmíru“. Čtěte více zde ...