Předpovídání nápravy Zákona lidského světa

Náprava Zákona prochází světem, velkolepý projev bohů a buddhů se odhaluje a všechny nesprávnosti a karmické vztahy chaotického světa se urovnávají shovívavými řešeními. Ti, kteří působí zlo proti Velkému Zákonu, jdou dolů do brány ne-života. Co se týká všech ostatních, lidská srdce se navracejí ke spravedlivosti a váží si ctnosti a dělají dobro, všechny věci jsou obnovené a úplně každá vnímající bytost si váží spásné milosti Velkého Zákona. Všechna nebesa a zem oslavují spolu, radují se spolu a velebí spolu. Nejslavnější období Velkého Zákona v lidském světě začíná v tomto okamžiku.

Li Hongzhi
9. prosince 2001