Také několika slovy

Článek „Dobří lidé“ nepoužívá mnoho slov, avšak objasňuje základní princip. Nezničitelné spravedlivé myšlenky k vesmírné Pravdě vytvářejí shovívavá, skálopevná Těla Vadžry učedníků Velkého Zákona; zastrašují všechno zlo a světlo Pravdy, které vysílají, rozkládá nespravedlivé elementy v myšlenkách všech bytostí. Jak silné jsou spravedlivé myšlenky, tak velká je moc. Učedníci Velkého Zákona skutečně vykračují vpřed z běžné lidskosti.

Li Hongzhi
8. září 2001

Poznámka: Toto je komentář k článku „Několika slovy: Dobří lidé“, který napsal učeník Velkého Zákona a byl uveřejněný 8. září 2001 na webstránce PureInsight.org.