Učedníci Velkého Zákona období nápravy Zákona

Pro učedníka Velkého Zákona, který selže v dosažení účinku ochrany Velkého Zákona, není způsobu dosažení Dovršení, protože vaše kultivace je odlišná od té v minulosti a v budoucnosti. V tom spočívá velkolepost učedníka Velkého Zákona. Protože Mistr za vás nesl břemeno téměř všeho v dějinách, během období nápravy Zákona nesmí učedníci odejít, pokud náprava Zákona není ukončená. Takže vaše splnění standardu pro vaše vlastní Dovršení během průběhu vaší kultivace se stává důležitým procesem. Jestli by břemeno všeho v dějinách nebylo pro vás neseno, bylo by pro vás od základu nemožné dělat kultivační praxi; jestli by nebylo břemeno všeho neseno pro vnímající bytosti ve vesmíru, rozpadly by se v průběhu dějin; jestli by nebylo břemeno všeho neseno pro lidi ve světě, neměli by příležitost stále ještě žít dnes v tomto světě. V průběhu prehistorie, po celou dobu pro vás bylo všechno tvořeno podle toho, jak velkolepí budou učedníci v období nápravy Zákona. Takže to bylo sestaveno tak, že když dosáhnete standard pro běžné Dovršení, stále ještě máte v lidském světě všechny druhy běžných lidských myšlenek a karmy. Účelem je to, že zatímco děláte věci pro nápravu Zákona, objasňujete pravdu, čímž vy všichni přivádíte pro dovršení vašich rájů bytosti, které mohou být spasené. Jak dovršujete své vlastní ráje, ve stejné době odstraňujete svoji poslední karmu, postupně se vzdáváte svých lidských myšlenek a skutečně vykračujete vpřed z lidskosti. Co je nejpodstatnější, vy všichni si stále ještě potřebujete ustanovit vaši velkou mocnou ctnost v procesu ničení pronásledování zlými silami a vrátit se na vaše nejvyšší pozice. Takže toto není záležitost dosažení Dovršení v běžných říších, ani to není dosažitelné v běžném Dovršení. Může to vypadat tak, že jste udělali to, co byste měli udělat pro Velký Zákon, přičemž ve skutečnosti to děláte pro vaše úplné Dovršení a návrat. Jestli během tohoto období nedokážete dobře dělat to, co byste měli dělat, tato etapa Dovršení může být pouze kultivačním procesem a nemůže to být od základu pravé a konečné Dovršení učedníka nápravy Zákona. Jestli během pronásledování zlem se učedník Velkého Zákona nečiní dobře nebo poleví, je dost možné, že veškeré jeho předcházející úsilí přijde vniveč.

Ve skutečnosti je několik praktikujících, kteří se vždy zdráhali dělat věci, které jsou na zničení zla a objasňování pravdy – jakoby to bylo dělání něčeho pro Mistra nebo jakoby to bylo dávání něčeho navíc pro Velký Zákon. Hned jak jste mě slyšeli říci, že jste dosáhli standard pro Dovršení, cítili jste, jakoby bylo z vás zdvihnuto velké břemeno, polevili jste a nechtěli jste už nic více dělat, namísto toho, abyste vzali to, co vám Mistr řekl – něco tak posvátné – jako motivaci, abyste se stali usilovnějšími. Jestli vám stále ještě není jasné, co jsou učedníci nápravy Zákona, nebudete schopni vykročit vpřed v současném soužení a budete vedení touhou lidského světa po pohodlí k „osvícení“ na cestě zla. Mistrovo srdce bylo vždy ztrápené těmi, kteří padli, a většina byla zruinovaná touto touhou. Věděli jste, že učedníkům nápravy Zákona, kteří nejsou schopní projít přes období nápravy Zákona, nebude daná další šance na kultivování se, protože od začátku historie až dodnes vám už byly dány všechny nejlepší věci? Dnes jste měli sotva nějaké těžkosti ve vaší sebekultivaci a nebylo od vás žádáno, abyste vy sami nesli břemeno obrovských hříchů, kterých jste se dopustili během vašich mnohých životů. Mezitím jsem vám umožnil zvýšit si své úrovně nejrychlejšími způsoby, uchoval jsem všechno dobré z vaší minulosti, doplnil jsem věci tím, co je pro vás na každé úrovni lepší, vždy jsem vám dával v kultivaci nejvelkolepější věci každé říše a umožním vám vrátit se po Dovršení na nejvyšší pozici vaší říše. Toto jsou věci, které vám mohou být prozrazeny. Je toho více, o čem nemůžete vědět v této době. Učedníci Velkého Zákona jsou velkolepí, protože jste tu ve stejné době jako je období Mistrovy nápravy Zákona a jste schopni ochraňovat Velký Zákon. Jestli to, co děláte, není více hodno učedníka Velkého Zákona, přemýšlejte o tom všichni, jestli pod největším milosrdenstvím od začátku nebes a země a pod nekonečnou milostí Buddhy se stále ještě nedokážete dobře činit, jak by mohla existovat další šance? Kultivace a náprava Zákona je vážná. Zda jste schopni cenit si toto časové období je ve skutečnosti záležitostí toho, zda dokážete být zodpovědní k sobě. Toto časové období nebude trvat dlouho, avšak může ukovat mocnou ctnost velkolepých osvícených bytostí, buddhů, taů a bohů odlišných úrovní, a dokonce Pánů odlišných úrovní. Může taktéž zničit ze dne na den kultivujícího, který dosáhl skutečně vysoké úrovně, ale který se stal na sebe méně přísným. Učedníci, buďte vytrvalí! Všechno, co je nejvelkolepější a nejúžasnější, je vyvinuté v průběhu vašeho potvrzování Velkého Zákona. Vaše přísahy se stanou odkazy vaší budoucnosti.

Li Hongzhi,
15. srpna 2001