O článku „Důstojnost Velkého Zákona“

Myšlenky v článku tohoto učedníka jsou vynikající. V tomto je kultivace nápravy Zákona odlišná od osobní kultivace. Současně prokazuje pevnou základnu, vybudovanou v osobní kultivaci. Jestliže nemáte Soucit (Shan), který má učedník Velkého Zákona, potom nemůžete být nazývaný kultivujícím. Jestliže učedník Velkého Zákona nedokáže potvrdit Zákon, není učedníkem Velkého Zákona. Zatímco odhalujeme zlo, také zachraňujeme všechny vnímající bytosti a dovršujeme si svoje vlastní ráje.

Li Hongzhi
17. července 2001

Poznámka: Toto je komentář k článku „Důstojnost Velkého Zákona“, který napsal učedník Velkého Zákona a byl uveřejněný 25.7.2001 na webstránce minghui.org .