Náprava Zákona a kultivace

Článek velmi jasně projednává otázku, jak se vypořádat s nápravou Zákona a kultivací. Učedníci Velkého Zákona uprostřed nápravy Zákona jsou v odlišné situaci od té, když se osobní kultivace dělala v minulosti. Tváří v tvář bezdůvodnému ubližování, tváří v tvář pronásledování Velkého Zákona a tváří v tvář nespravedlnosti nám vnucené, nemůžeme řešit věci nebo kategoricky přijímat věci tím způsobem, jakým se to dělalo předtím v osobní kultivaci, protože učedníci Velkého Zákona jsou nyní v období nápravy Zákona. Jestliže problém není způsobený našimi vlastními připoutáními nebo chybami, potom to musí být tak, že zlo zasahuje nebo dělá nedobré věci.

Avšak my se stále ještě kultivujeme, a stále ještě máme nějaká poslední obyčejná lidská připoutání. Když se problém objeví, musíme nejdřív sami sebe prozkoumat, abychom viděli, zda jsou věci správně, nebo nesprávně na naší straně. Když zjistíme, že to je zasahování nebo [pokus udělat] škodu, když řešíme určitý problém, měli bychom se co nejvíce snažit být klidní a laskaví k těm lidem, kteří jsou na povrchu, protože když zlo používá lidi, tito lidé si to obvykle neuvědomují (i když ti lidé, kteří jsou využíváni, jsou obvykle buď lidé, jejichž myšlenky jsou jednoduše zlé, nebo lidé, u kterých se zlé myšlenky objevily). Co se týče zasahování zla v jiných dimenzích, musíme ho opravdově vyhladit se spravedlivými myšlenkami.

Li Hongzhi,
8. července 2001

Poznámka: Tento článek je Zákon vyučovaný Mistrem na základě článku „Co je Pravá Laskavost?“, který byl uveřejněný 8. července 2001 na internetové stránce PureInsight.org.