Dešifrování posledních tří oktáv z Básně o švestkovém květu

   Osmá
Světové záležitosti jsou jako šachová hra, jejíž poslední etapa přijde co nevidět
Pracují společně na společných cílech, avšak velké pohromy sestoupí
Leopard zhynul, ale jeho kůže stále zůstala
Nejlepší podzimní scenérie je v Chang’an-e1

   Devátá
Ohnivý drak se probouzí ze zimního spánku a v Bráně Yan2 nastává zármutek
Původní vzácný kámen se setkává s utrpením a Zhao ustupuje
S nádvořím nádherných květů, jaro má svého mistra
Vichřice pokračuje celou noc, avšak netřeba se obávat

   Desátá
Tečky švestkových květů ohlašují příchod jara na Nebesích a na Zemi
Jestliže chceš vědět, co se stane, zeptej se Bo a Fu na příčiny
Klidné dny přirozeně přijdou do tohoto světa
Jeho domov je všude, kde se nachází, kdo je hostitel a kdo je host


„Světové záležitosti jsou jako šachová hra, jejíž poslední etapa přijde co nevidět“

Vysvětlení: Věci ve světě byly vždy jako šachová hra, s mezinárodním společenstvím komunistických zemí na jedné straně a svobodnými společnostmi na druhé straně. Před deseti roky už došla hra do bodu porážky pro stranu komunistických zemí.


„Pracují společně na společných cílech, avšak velké pohromy sestoupí“

Vysvětlení: Mezinárodní společenství komunistických zemí se úplně rozpadlo. Devadesát procent jeho zemí se zřeklo komunismu. A to skutečně znamenalo bezprostřední pohromu pro Komunistickou stranu.


„Leopard zhynul, ale jeho kůže stále zůstala“

Vysvětlení: Sovětský svaz byl jako leopard. Komunistický systém se rozpadl, ale na povrchu zůstala jeho kůže, a čínská vláda ji převzala. [Dá se to tak říci proto], že dnešní čínští lidé také už nevěří na komunismus, a je to jednoduše tak, že ti, kteří jsou v Číně u moci, chtějí použít formu komunismu na udržení svého režimu.


„Nejlepší podzimní scenérie je v Chang’an-e“

Vysvětlení: Ani samotní současní čínští vůdcové nevěří na komunismus. Jejich konkrétním cílem je použít povrchní formu Komunistické strany na udržení si moci. Takže dělají všechno možné, aby zamaskovali falešnou, takzvanou „důležitou situaci“. Bez ohledu na to, jak nádherná je „nejlepší podzimní scenérie“ (což je také závěrečný okamžik strany), podzimní scenérie přirozeně netrvá dlouho. Chang’an se také vztahuje na čínské hlavní město, a zde se odkazuje na Čínu ve všeobecném smyslu.


„Ohnivý drak se probouzí ze zimního spánku a v Bráně Yan nastává zármutek“

Vysvětlení: V nejnižší dimenzi nebes3 se Čínská komunistická strana manifestuje jako zlý červený drak. Tento řádek naráží na incident ze 4. června4, kdy byli studenti a mnozí další zmasakrovaní na Náměstí Tiananmen poté, co apelovali na vládu.


„Původní vzácný kámen se setkává s utrpením a Zhao ustupuje“

Vysvětlení: „Původní vzácný kámen“ je všeobecný odkaz na Čínu, která má pětitisíciletou historii. Setkala se s tímto trápením. Zhao Ziyang5 byl v důsledku toho napaden a vyhnán.


„S nádvořím nádherných květů, jaro má svého mistra“

Vysvětlení: Před 20. červencem 1999 byli učedníci Velkého Zákona po celé Číně, rozšířeni po celé zemi měli na sobě odznaky Falun Gong a plakáty Falun Dafa bylo vidět všude – vypadali jako nádherné květy. „Jaro má svého mistra“ znamená, že na jaře určitého roku se pronásledovaní učedníci Velkého Zákona setkají se svým Mistrem otevřeným a důstojným způsobem.


„Vichřice pokračuje celou noc, avšak není třeba se obávat“

Vysvětlení: Ve světle historie je pronásledování učedníků Velkého Zákona, bez ohledu na to jak je zlo divoké, něčím, čím se není třeba znepokojovat, je jako celonoční vichřice – den nastoupí hned, jakmile vichřice skončí.


„Tečky švestkových květů ohlašují příchod jara na Nebesích a na Zemi“

Vysvětlení: Učedníci Velkého Zákona, kteří prošli zkouškou drsné zimy, jsou všude ve světě a všude po Číně jako květy švestky, které čelily mrazu a sněhu, ohlašujíce příchod jara. To je okamžik, kdy Zákon napraví lidský svět.


„Jestli chceš vědět, co se stane, zeptej se Bo a Fu na příčiny“

Vysvětlení: „Bo“ a „Fu“ jsou dva prorocké pojmy. Když „Bo“ dosáhne vrchol, určitě nastane „Fu“; také to znamená to, že věci se po dosažení extrému obrátí. Historie je jako otáčející se (zhuan) kolo (lun) a určitě se projeví důsledky toho, co se stalo předtím. Celá lidská historie byla připravena pro tuto nápravu Zákona.


„Klidné dny přirozeně přijdou do tohoto světa“

Vysvětlení: Tím, že prošli všemi druhy zkoušek od zla, se učedníci Velkého Zákona pohnuli k nádherné budoucnosti, když zlo odumře.


„Jeho domov je všude, kde se nachází, kdo je hostitel a kdo je host“

Vysvětlení: Když Mistr vyšel na veřejnost, aby poskytl Zákon, strávil mnoho svého času na cestování, aby poskytl Zákon, a jeho domov je všude, kde se nachází. Druhá polovina řádku, „kdo je hostitel a kdo je host“, naráží na otázku toho, kdo je [skutečně] hostitel a kdo je [skutečně] host – kdo hraje v historii podporující úlohu a kdo hraje hlavní úlohu? Dokonce i tato lidská civilizace je udělaná pro Velký Zákon, stvořená pro Velký Zákon.

--Mistrova promluva z 3. července 2001. Nahráno studenty a zveřejněno se souhlasem Mistra.


↑1 Chang’an – předcházející hlavní město Číny.
↑2 Yan – starobylý pojem, který někdy odkazuje na Peking.
↑3 V čínském myšlení se „nebesa“ vztahují na jakoukoliv dimenzi/úroveň nad lidmi.
↑4 Vztahuje se na demokratické povstání studentů v roce 1989 v Pekingu.
↑5 Zhao Ziyang – předseda Generálního sekretariátu Čínské komunistické strany, který byl vyhnaný po incidentu ze 4. června.