Všem žákům na Severské konferenci Dafa

Všem žákům na Severské konferenci Dafa:

Pro učedníky Velkého Zákona je Dovršení závěrem kultivace a náprava Zákona je velká zodpovědnost, kterou vám historie udělila během období nápravy Zákona. Takže během současného procesu objasňování pravdy a odhalování zla všechno, co děláme, ztělesňuje Velký Zákon. Zda objasňujeme pravdu, odhalujeme zlo nebo se zúčastňujeme jiných akcí Dafa včetně našich Dafa konferencí, měli bychom projevovat soucit učedníků Velkého Zákona, jakož i dobrotu, kterou kultivace nápravy Zákona vyvolává. Chtěl bych popřát konferenci Dafa úplný úspěch.

Mezitím doufám, že žáci v Evropě mohou být více podobní žákům v Severní Americe – každý žák by měl, kromě zúčastňování se skupinových akcí, ve svém každodenním životě plně převzít iniciativu učedníka Velkého Zákona, ustanovit si svoji vlastní mocnou ctnost v procesu objasňování pravdy a dobře se činit na své vlastní cestě učedníka Velkého Zákona. Takže v objasňovaní pravdy nečekejte, nespoléhejte se na druhé a nedoufejte pouze v změny vnějších činitelů. Každý z nás vytváří historii pro budoucnost, a proto se každý nejen zúčastňuje skupinových akcí, ale také přebírá iniciativu, aby hledal, co by mohl udělat. Pokud je něco dobré pro Velký Zákon, měli byste převzít iniciativu, abyste to udělali, převzít iniciativu, abyste na tom pracovali. Každá osoba, se kterou se potkáte ve společnosti, je někdo, komu je třeba objasnit pravdu, a to, co se projevuje při objasňování pravdy, je milosrdenství učedníků Velkého Zákona a spása lidí ve světě. Doufám, že každý učedník Velkého Zákona plně převezme iniciativu a bude plně hrát svoji úlohu jako učedník Velkého Zákona. Ještě jednou bych chtěl popřát konferenci Dafa úplný úspěch.

Věnujte pozornost: Ať jste jakkoliv zaneprázdnění, nemůžete zanedbat studium Zákona. Toto je to, co od základu zaručí váš postup k Dovršení a vykonávání práce Velkého Zákona dobře.


Li Hongzhi
17. června 2001