Co jsou nadpřirozené schopnosti

Nadpřirozené schopnosti jsou také nazývané božské síly. Současní lidé je nazývají mimořádné schopnosti. Nadpřirozené schopnosti jsou ve skutečnosti vrozené schopnosti bytostí. Čím vyšší úroveň bytosti, tím plněji mohou její vrozené schopnosti účinkovat; naproti tomu, čím nižší úroveň bytosti, tím těžší je pro její vrozené schopnosti, aby účinkovaly nebo naplno účinkovaly. Základní příčinou je, že – od nejvyšší úrovně vesmíru k nejnižší úrovni vesmíru – čím níže, tím vyšší je podíl hmoty, kterou bytosti a všechno v jejich určité sféře má, tím větší jsou zrna částic, a tím větší váhou jsou bytosti zatížené – čím níže, tím více jsou vrozené schopnosti (nadpřirozené schopnosti) bytostí omezované hmotou samotnou, a čím těžší je to omezení, tím jsou schopnosti méně účinné. Proto je to tak, že čím nižší úroveň, tím menší schopnosti. Když to přijde k lidské dimenzi, všechny vrozené schopnosti bytostí jsou už zakryté, jejich vrozené schopnosti (nadpřirozené schopnosti) nemohou pracovat. Takže jestli lidé něco dělají nebo chtějí něco získat, musejí se spoléhat výlučně na práci svého těla složeného z hmoty, aby získali to, co chtějí. Protože lidstvo je úplně zahrabáno ve hmotě, nemůže vidět pravdu vesmíru. Proto je řečeno, že lidská dimenze je dimenzí zmatku.

Co se týká kultivujícího, čím vyšší úroveň, kterou dosáhne kultivací, tím větší jsou jeho schopnosti. Je to proto, že přes čím více úrovní vesmíru prorazí, tím menší a lehčí je váha hmoty, která zatěžuje jeho bytost, tím silnější jsou jeho vrozené schopnosti (nadpřirozené schopnosti) a tím větší je jejich počet a tím úplnější jsou jeho schopnosti, které se uvolní. Vyučoval jsem v Zákonu, že v kultivaci Velkého Zákona jsou jedincovy nadpřirozené schopnosti vyvíjené nejúplněji, protože učedníci Velkého Zákona se budou kultivovat na vyšší úrovně – čím vyšší úroveň, přes kterou člověk prorazí, tím více je osvobozený od hmoty, a bude tedy naplno projevovat své vrozené schopnosti (nadpřirozené schopnosti). Učedníci Velkého Zákona už naplno rozehráli své nadpřirozené schopnosti v nápravě Zákona. Například, zatímco dělají nápravu Zákona, když jsou spravedlivé myšlenky velmi čisté, jejich nadpřirozené schopnosti pracují naplno. Navíc se spravedlivými myšlenkami ve své mysli jsou mnozí učedníci schopní používat je podle vlastní vůle – cokoliv chtějí použít, téměř vždy to mají. Například, aby přimrazili ty zlé lotry, kteří pronásledují učedníky Velkého Zákona, stačí jim pouze říci „zamrzni“ (ding) nebo „stůj tam a nehýbej se“ nebo ukázat na skupinu lotrů a oni se potom určitě nemohou hýbat; potom jim stačí si pouze pomyslet „uvolnit“ a bude to zrušeno. Ve skutečnosti můžete použít svoji vůli, abyste rozkazovali těm zlým, kteří nemají žádnou lidskou povahu – takovým, jako jsou ti lotři, kteří jsou horší než bestie, kteří bijí lidi k smrti nebo znásilňují žačky Velkého Zákona – stejně jako těm vůdcům zla. Zlí lotři budou dělat cokoliv, co jim zadáte udělat.

Úroveň bytosti je určená jejím charakterem. To jest, když používáte nadpřirozené schopnosti, vaše spravedlivé myšlenky musejí být silné. Nesprávné myšlenky – takové jako jsou strach ze zla, znejistění vašich myšlenek, když používáte nadpřirozené schopnosti, nebo pochybování, zda budou fungovat – může ovlivnit nebo zasahovat do výsledku nadpřirozených schopností.

Dovršení je závěrem kultivace učedníka Velkého Zákona, zatímco náprava Zákona je posláním učedníka Velkého Zákona. Pro učedníka Velkého Zákona je Dovršení pouze záležitostí doby jeho návratu, zatímco náprava Zákona je zanechána pro budoucnost. Budoucnost vesmíru, kterou bytosti na různých úrovních viděly, ve skutečnosti neexistuje a je iluzí. V současnosti je každý den lidstva uspořádaný podle potřeb Velkého Zákona; vystupování učedníků Velkého Zákona v lidském světě bude zanechané pro historii. V různých historických dobách budoucnosti, jestli se ve vesmíru vyskytne poškozování Velkého Zákona nebo když bytosti budou různě vystupovat, jak Velký Zákon napraví Zákon a udělá všechno dokonalým a nezničitelným, je mimořádně důležité. Všechno, co učedníci Velkého Zákona v současnosti dělají, vytváří budoucnost a právě nyní všechno ve Třech říších existuje pro Velký Zákon. Když Velký Zákon všechno dovrší uprostřed soužení, všechno zlo, které pronásleduje Velký Zákon, bude ukončeno.


Li Hongzhi
14. června 2001