Žádná politika

„Politika“ je pojem moderní, zdeformované společnosti. Pravé lidské společnosti v minulosti neměly tento pojem nebo to, co politika zahrnuje. Když se politika objevila v lidské společnosti, lidská společnost se už začala deformovat a ve stejné době byly její morální hodnoty napadeny. Navíc hlavním důvodem, proč se lidé zapojují do politiky, je touha zviditelnit se a vlastní prospěch. Jen z toho důvodu, že v minulosti byly morální hodnoty lidstva stále poměrně vysoké, lidé a politici, kteří žili v takovém prostředí, se nezdáli být tak bezzásadoví, jako jsou lidé v politice dnes. Takže politika byla špinavá od svého vzniku. Avšak je pravda, že v politických kruzích jsou nějací čestní lidé, kterým záleží na zemi a lidech, i když jsou pouze kapkou v oceánu.

Avšak co se týká těch čestných odpůrců, co jsou proti zlým politickým silám rozvracejících zemi a ničících lidi, lidé je také berou tak, že jsou v politice, protože mají jasná politická stanoviska. I když se lidé domnívají, že stanoviska těch lidí jsou čestná, politická činnost je přece jen výtvorem deformované lidské společnosti. Kdyby nebylo dnešní zdeformované lidské společnosti, politika by se nebyla objevila.

Kultivace učedníků Velkého Zákona převyšuje to, co je lidské; jsou to kultivující, kteří pochopili pravdy ve vyšších sférách, a to, čemu rozumí, překračuje říši světských lidí. Jakékoliv chápání pod říší vyšších principů Zákona už není více pravdou vesmíru. Každý učedník Velkého Zákona má ve své kultivaci o tomto jasno, takže ještě méně by měl míchat politiku světských lidí do nápravy Zákona. Trápení, které učedníci Velkého Zákona snášejí, jsou věcmi uprostřed nápravy Zákona a v kultivaci. Odhalování zla a objasňování pravdy lidem v tomto světě je pouze na to, aby se jim ukázalo pronásledování, které Velký Zákon a učedníci přetrpěli, a jeho konečným účelem je spasit lidi v tomto světě, odstranit jed v myslích vnímajících bytostí, kterým je zlo zaplavilo, a zachránit je z nebezpečí, že budou v budoucnosti vyhlazeni kvůli jejich nevraživosti k Velkému Zákonu. Toto je odraz velkého milosrdenství učedníků Velkého Zákona při zachraňování vnímajících bytostí dokonce během snášení pronásledování. Z jiného úhlu: jak by se mohli bohové a buddhové zaplétat do lidské politiky? Ještě méně by bohové a buddhové potvrdili politiku, která se objevila ve zdeformované lidské společnosti.

Lidská společnost je dobrým místem na kultivaci, protože všechno tu může vzbuzovat připoutání. Přesně kvůli tomu člověk, který je schopný z ní vykročit a zbavit se všech svých připoutání k lidské společnosti, je velkolepý a je schopný dosáhnout Dovršení.


Li Hongzhi
4. června 2001