Velkolepost učedníků

Učedníci Velkého Zákona jsou skutečně velkolepí, protože to, co kultivujete, je nejvyšší Velký Zákon vesmíru, protože jste potvrdili Velký Zákon se spravedlivými myšlenkami a protože jste nespadli uprostřed mohutného trápení. Vykonávání nápravy Zákona učedníky Velkého Zákona nemá v dějinách obdoby. Při velkolepých, skvělých činech potvrzování Zákona s rozumem, objasňování pravdy s moudrostí a šíření Zákona a nabízení spásy lidem se shovívavostí se cesta Dovršení každého učedníka Velkého Zákona zdokonaluje. V tomto významném okamžiku dějin je každý pevný krok slavným dějinným svědectvím a je neporovnatelně velkolepou mocnou ctností. Všechno toto bude zaznamenané v dějinách vesmíru. Velký Zákon a velká epocha ukovává největší osvícené bytosti.


Li Hongzhi
13. května 2001