Spravedlivé myšlenky učedníků Velkého Zákona jsou mocné

Zlé bytosti jsou hromadně ničeny ve Třech říších a v lidském světě. Už vidí, že skončí prohrou, a tak dělají svůj poslední zoufalý pokus ještě zběsileji. Nejtvrdší pronásledování postihuje právě ty žáky, kteří přechovávají připoutání. Čím bázlivější jsou v nitru, tím více zlo půjde speciálně po takovýchto žácích. A celková situace, která se objevila, ve které je Velký Zákon pronásledovaný v lidském světě, je způsobená rozsáhlými, závažnými případy těchto žáků, kteří jsou pronásledováni, protože mají připoutání. Protože se nemohli vzdát svých připoutání, byli takzvaně „napravení“, a to je přivedlo ke konání věcí, které pomáhají zlu, což situaci ztěžuje.

Jako učedník Velkého Zákona proč se bát těch zlých, když snášíte pronásledování? Podstatou věci je to, že máte připoutání. Jestli ne, nesnášejte pasivně a neustále se stavte zlým lidem se spravedlivými myšlenkami. Ať je situace jakákoliv, nespolupracujte s požadavky a příkazy zla nebo s tím, co podněcuje. Jestli to každý bude dělat, existující prostředí už nebude takové.

Ve skutečnosti někteří učedníci a vnímající bytosti v různých říších, kteří jsou schopni použít své nadpřirozené schopnosti v různých dimenzích, používali své nadpřirozené schopnosti a potenciál gongu, aby se zúčastnili vyhlazování zlých bytostí, které poškozují Velký Zákon. Když někteří učedníci Velkého Zákona uvidí zlé bytosti, vyšlou Falun a božské síly Velkého Zákona, aby odstranily zlo. Jsou i žáci, kteří stanovili určité časy, kdy vrahové a útočníci světa, kteří bijí lidi, dostanou odplatu. Účinně vyhladili zlé činitele a umírnili nedobré lidi. Ve skutečnosti každý učedník Velkého Zákona má schopnosti. Jenže se ty schopnosti neprojevují na povrchu, a tak si myslí, že nemají nadpřirozené schopnosti. Avšak bez ohledu na to, zda se mohou projevit na povrchu nebo ne, když vystoupí Pravé myšlenky, jsou velmi mocné. Protože my se kultivujeme ve spravedlivém Zákonu, měli bychom se starat a zachraňovat bytosti a lidi ve světě, kteří jsou dobří. Takže bychom měli jednat s dobrotou ve všem, co děláme. Ale odstraňování zlých bytostí, které manipulují lidmi, aby poškozovaly lidstvo, je také ochraňování lidstva a vnímajících bytostí. Velký Zákon se šíří široko daleko, zachraňujíc všechny vnímající bytosti. I když ty zlé bytosti, které jsou úplně nespasitelné, nemohou být spaseny, i tak nemohou mít dovoleno dělat zlo bez konce a takto pronásledovat Velký Zákon a jeho žáky a lidi ve světě. Odstraňování zla je tedy konáním nápravy Zákona a je to také zachraňování lidí ve světě a vnímajících bytostí.


Li Hongzhi
24. dubna 2001