Návrh

Někteří z lidí, kteří získali Zákon a na tomto lidském povrchu přišli k pochopení významu Zákona, měli své životy prodloužené skrze Zákon; někteří z nich získali všechny druhy přínosů - jako například dobré zdraví, harmonii v rodině, nepřímé přínosy jejich příbuzným a přátelům, zmenšení jejich karmy, a dokonce Mistr za ně snášel věci. V jiných dimenzích se jejich fyzická těla přeměňují na těla bohů. I přes to, když se vás Velký Zákon chystá dovršit, nejste schopni vykročit vpřed z lidskosti, a když zlo pronásleduje Velký Zákon, nejste schopni postavit se za potvrzení Velkého Zákona. Ti lidé, kteří chtějí pouze brát z Velkého Zákona, ale nic neposkytnout pro Velký Zákon, jsou v očích bohů nejhoršími bytostmi. Navíc tento Zákon je to, co je ve vesmíru nejzákladnější, takže ti lidé, kteří ještě stále nejsou schopni vykročit dnes vpřed, budou poté, co toto trápení skončí, vypleněni. Mnozí z nich jsou lidé, kteří mají silný předurčený vztah. A proto Mistr čeká a čeká. Jsou v tom zahrnutí i ti, kteří během tohoto období dobrovolně pomáhali zlu v pronásledování Zákona potom, co byli takzvaně „napravení“. Tito lidé mají poměrně velké množství karmy a mají základní připoutání k lidským věcem, takže uprostřed absurdních lží během takzvaného „napravování“, kvůli svým připoutáním a aby omluvili svoje chování, následovali lži a ochotně přijali ďábelské „osvícení“, zatímco předstírali, že to nechtěli. Jestli takováto osoba potom jde a podvádí další žáky, dopouští se hříchu poškozování Zákona. Všichni, kteří byli údajně „napraveni“, jsou lidé, kteří nedokázali opustit svá připoutání k lidským věcem a kteří vykročili vpřed s myšlenkou, že by mohli mít štěstí.

Věděli jste, že já vůbec neuznávám tuto zlou zkoušku, kterou staré síly sestavily? Důvodem, proč si zlé bytosti v dimenzích nízké úrovně troufají být takové zuřivé, je to, že bytosti na poslední, nejvyšší úrovni vesmíru, se kterými se ještě bude třeba zaobírat, vytvořily druh stěny. Pokud tato stěna nebude úplně zničena v nápravě Zákona, bytosti v dimenzích nízké úrovně a zlé bytosti ve světě nebudou schopny vidět pravdu, a proto si troufají dělat zlověstné činy z nevědomosti. Uprostřed nápravy Zákona jsou ty bytosti vysokých úrovní v poslední etapě pročišťování. Jen co bude rozbitá, všechny zlé bytosti ve světě budou sraženy do pekla, když Zákon napraví lidský svět, a po celou věčnost budou platit za hříchy, kterých se dopustily pronásledováním Velkého Zákona. Jsou i nějací lidé, kteří tvrdí, že dosáhli Dovršení, tvrdíce nesmysly jako: „Už není potřebné dále praktikovat,“ nebo „Už není potřebné dále studovat.“ Jestli jste dosáhli Dovršení, vyleťte do nebe a ukažte nám okázalou podobu buddhy. Jestli už nepotřebujete praktikovat, jste ještě mým učedníkem? Kultivující se nemůže přestat kultivovat dokonce ani v posledním okamžiku předtím, než dosáhne Dovršení. Ti lidé nejsou démony, ale dělají to, co dělají démoni. Není to tak, že Mistr není milosrdný – v nápravě Zákona si všechny bytosti volí svoji cestu. Ti z vás, kteří tvrdí, že dosáhli Dovršení, máte všechnu tu velkolepou moc Zákona boha nebo buddhy?

Jsou i někteří lidé, kteří zlomyslně říkají: „Skutečný Mistr je v nebesích,“ „Potřebujeme se odtrhnout od Mistra v lidském světě,“ a „Pomozme Mistrovi rozvázat takzvané uzlíky, které jsou přivázané k jeho tělu.“ Je pouze jeden Li Hongzhi. Já nemám žádného Pomocného prapůvodního ducha, a nemám ani žádnou z těch tří duší a sedmi duchů jako světští lidé. Já jsem hlavní bytost. Těla uvnitř mého benti, od větších po menší, která jsou vytvořená z částic odlišných úrovní a která jsou v odlišných dimenzích, jsou všechna řízena mojí hlavní bytostí v lidském světě a následují myšlenky mojí hlavní bytosti v lidském světě. Moje Těla Zákona jsou specifickými projevy mé moudrosti. Moje Těla Gongu jsou složena z mé bezhraničně obrovské kultivační energie. Neuznávání Mistra v lidském světě je neuznávání sebe jako učedníka Velkého Zákona. Takovýto učedník není tedy ani kultivujícím, a tím méně by měl mluvit o Dovršení. Lidé v budoucnosti budou také potřebovat získat Zákon; je několik miliard lidí v tomto světě, kteří čekají na získání Zákona poté, co bude toto zlé drama úplně odstraněné, když Zákon napraví lidský svět, a to, co budou studovat a používat, je tento Zhuan Falun. Hříchy spáchané zlými a nedobrými lidmi, kteří ničí knihy, jsou tak obrovské, že je nikdy nebude možné úplně splatit. Ti, kteří na různých úrovních manipulují zlými a nedobrými lidmi, aby pronásledovali Velký Zákon a jeho žáky, mají pro ně v zásobě nekonečné splácení za všechno, co udělali, utrpení, jak budou vyhlazováni vrstvu po vrstvě. Ti, kteří dobrovolně podepsali „prohlášení o napravení“, nebo kteří písemně slíbili nepraktikovat pod záminkou takzvaného „vzdání se připoutání k Dovršení“ nebo „vzdání se lidských názorů“, zakrývají své skutečné připoutání. Dokonce pomlouvají a útočí na webstránku Jasná moudrost1, která informuje o Dafa pozitivně. Staré síly si myslí, že žák Velkého Zákona, který kvůli připoutáním dá během tohoto období písemný slib, že nebude více kultivovat Velký Zákon, si určil svoji budoucnost. Jestli to nepocházelo skutečně z jeho srdce a byl to výsledek donucování a jestli se znovu zapojí do nápravy Zákona, budou tam pro něho větší trápení a zkoušky, kterými musí projít. Přestože Mistr neuznává uspořádání starých sil, následky jsou hrozivé, jakmile jste přešli na druhou stranu, a vaše desítky tisíce let dlouhé čekání bude v okamžiku zruinované. Ti, kteří šíří ďábelské „osvícení“ pod maskou žáka Velkého Zákona, dělají, bez ohledu na to, zda byli žáky předtím, to, co dělají démoni, kteří poškozují Velký Zákon.

Ve skutečnosti nikdo nemůže poškodit Velký Zákon. Ti, kteří neprošli zkouškami, jsou lidé. Když už lidské bytosti nejsou více dost dobré, pak budou nově vytvořené, a to je neúprosný zánik člověka. Chci udělat všechno, co mohu, abych spasil všechny lidi ve světě a všechny bytosti. Avšak tito lidé nejsou schopni podle toho žít a sami si vybrali „osvícení“ na cestě zla, aby zakryli svá připoutání. Jestli vy nechcete budoucnost, já to s vámi vzdám. Já nejsem připoutaný k ničemu.

Jako učedníci Velkého Zákona, to, co byste měli dělat v současné situaci, je objasňování pravdy lidem ve světě a odhalování zla, a tak ochraňovat Velký Zákon. Vaše vlastní zlepšení a Dovršení je částí tohoto procesu. Ti, kteří dělají takzvanou „napravovací“ práci, jsou také lidé, kteří byli oklamáni. Proč to neobrátit a neodhalit zlo a neobjasnit jim pravdu? Navrhuji, aby všichni žáci, které se snaží násilně napravit (toto nezahrnuje ty, kteří nebyli vzati na napravování), odhalili zlo a objasnili pravdu těm lidem, kteří dělají napravovací práci, a řekli jim o vztahu mezi příčinou a následkem: „dobro a zlo mají vždy důsledky“. Je to zlo, které se obává, aby lidé poznali pravdu, nikoliv učedníci Velkého Zákona.

Li Hongzhi
10. dubna 2001


↑1 Adresa webstránky „Jasná moudrost“ je clearwisdom.net .