Zpráva

Osobám zodpovědným za Evropskou konferenci Dafa a všem zúčastněným:

Zdravím Vás!

Ať jsou staré síly, které využily zlo a sestavily tuto krutou takzvanou zkoušku, jakkoliv zlé, nakonec budou vyhlazeny v nápravě Zákona. Všechno, co učedníci Velkého Zákona nyní dělají, odporuje pronásledování Velkého Zákona a Jeho učedníků. Objasňování pravdy, současně s odhalováním zla, krotí zlo a zmenšuje pronásledování; a odhalování zla současně vyčišťuje z lidských myslí jed lží a podvodů zla – je to zachraňování lidí. Toto je nejušlechtilejší milosrdenství, protože v budoucnosti má několik miliard lidí získat Zákon, a když lidské mysli budou obsahovat myšlenky, které odporují Velkému Zákonu, jen co bude toto zlé drama skončeno, začne rozsáhlé odstraňování lidstva a ti lidé, kteří mají předurčený vztah k tomu, aby získali Zákon, nebo dokonce i větší množství nevinných lidí by mohlo být odstraněno. Proto všechno, co nyní děláme, je nádherné, je milosrdné a dovršuje to konec naší cesty. Potvrzování Velkého Zákona a odhalování zla v běžné lidské společnosti se zdá být podobné práci v běžné lidské společnosti. Ale není. Světští lidé dělají všechno pro osobní zájem, zatímco to, co děláme my, je kvůli ochraňování Velkého Zákona. Toto je to, co by učedník Velkého Zákona měl dělat, a je to bez jakýchkoliv sobeckých prvků. Je to svaté, je to nádherné a ustanovuje to nádhernou mocnou ctnost osvícené bytosti tváří v tvář skutečnému zlu – starým silám.

Abyste jako učedníci Velkého Zákona dělali věci napravující Zákon dobře a abyste dobře dovršili všechno, co je vaše, potřebujete hodně studovat Zákon. Ať jste jakkoliv zaneprázdněni, nemůžete vynechat studování Zákona. To je to, co může nejlépe zaručit vaše dosažení Dovršení. Navzdory tomu, že máte málo času a jste uprostřed mnohých těžkostí, stále děláte to, co byste měli dělat. To je pozoruhodné a ustanovuje to vaši vlastní mocnou ctnost, protože se vynořujete z těžkostí, z nátlaku a z komplikací.

Ještě jednou přeji konferenci Dafa úplný úspěch.


Li Hongzhi
19. března 2001