Donucování nemůže změnit lidské srdce

Neochvějné, spravedlivé myšlenky kultivujícího překračují veškeré lidské chápání, překračují všechno lidské myšlení a nemohou být nikdy pochopeny světskými lidmi. Ve stejné době nemohou být změněné světskými lidmi, protože lidé nejsou schopni změnit osvícené bytosti.

Zlo zužitkovalo moc v rukou nedobrých lidí, aby vytvořilo zmatek po téměř dva roky použitím nejpodlejších činů v lidských dějinách vůbec a využitím nejhorších prostředků, ať už starobylých nebo moderních, čínských nebo zahraničních, na pronásledování Velkého Zákona a jeho kultivujících. Jeho cílem je použít donucovací prostředky, aby změnily srdce kultivujících Velkého Zákona a ti aby se vzdali své kultivační praxe. Toto je marné. Nikdy v dějinách nikdo, kdo pronásledoval ty se spravedlivou vírou, neuspěl. Toto všechno je pouze k tomu, aby se použila činnost zla na upevnění Velkého Zákona a odstranění základních připoutání praktikujících, aby se kultivující osvobodili od okovů lidskosti a karmy. Všichni ti, kteří byli proseti, nejsou skuteční praktikující. I když zlo může dočasně zuřit v tomto časovém období, když je využívané, nakonec skončí v úplné potupě, protože v průběhu nápravy Zákona jsou bytosti odsouzené na prosetí. Za více než rok zlo zužitkovalo špatné lidi, kteří byli využiti jako jeho nástroje a kteří použili všechny druhy mučících zařízení a metod, aby krutě bili a mučili praktikující Velkého Zákona. I když mnozí lidé byli ubiti k smrti, bitím zmrzačeni, nebo posláni do psychiatrických léčeben, toto nezměnilo neochvějné, spravedlivé myšlenky skutečných kultivujících. [Nedobří lidé] vytvářejí falešné posvátné texty, nedovolují žákům spát, vymýšlejí obžaloby, falešně obviňují žáky, rozšiřují lži a tak dále. Tím, že jim bylo vyhrožováno, byli podváděni a mohutně tlačeni všemi těmi hanebnými prostředky, někteří žáci podepsali věci jako takzvané „záruky, že přestanou praktikovat“ nebo „prohlášení kajícnosti“, když nebyli ve své správné mysli a byli přinuceni. Nic z toho nebyla skutečná vyjádření ze srdcí žáků – byla vykonána proti jejich vůli. I když měli připoutání, byli na chvíli zneužití zlem a udělali to, co by kultivující neměl udělat, na kultivujícího je nutné se dívat jako na celek. Já neuznávám žádnou z těch věcí. Když se vrátí ke svým smyslům, okamžitě začnou znovu dělat to, co by žák Velkého Zákona měl dělat během tohoto období, a mezitím prohlásí za neplatné všechno, co řekli a napsali, když nebyli ve své správné mysli kvůli intenzivnímu pronásledování, a prohlásí, že jsou v kultivaci odhodlaní. Denně se objevuje velký počet prohlášení od žáků po celé zemi. Poslední naděje pokusit se změnit spravedlivé myšlenky učedníků Velkého Zákona donucováním a podvodem byla úplně rozvrácená. Zlo už více nemá žádný způsob, jak změnit rozhodnost, kterou si učedníci Velkého Zákona vyvinuli z jejich pravého chápání Zákona pomocí kultivace a z jejich buddhovské povahy po pozdvihnutí jejich benti1 ve skutečné kultivaci. V této situaci účinkování zla bylo úplně obráceno na ventilaci osobní nenávisti zlomyslných lidí, použitím moci v jejich rukou a využitím nejpodlejších prostředků.

Protože jediné zlo, které zůstalo v současné nápravě Zákona, vidělo nezměnitelnou, neochvějnou víru učedníků Velkého Zákona, zbláznilo se a úplně ztratilo své smysly. I když učedníci Velkého Zákona se nezapojují do politiky a necení si běžnou lidskou moc, pronásledování zlem v Číně – které ignoruje všechny své důsledky – povede lidi k úplné nedůvěře k vládnoucí straně a jejímu režimu a k neposlušnosti vládě. Lži šířící propagandistická mašinérie už nebude dále schopná používat demagogii. Je to proto, že ve stejné době, kdy zlo pronásleduje Velký Zákon, naplánovalo to také tak, že během kampaně bude současná hlava strany sama použita k tomu, aby zničila stranu a její režim zevnitř strany – toto je to, co ty bytosti, které jsou manipulované, a lidé ve světě nemohou vidět jasně. Potom se důsledky jejich osobní nenávisti stanou nevyhnutelností, kterou je nemožné odvrátit. A v tomto pronásledování lidé ve světě jasněji uvidí všechno, co zlo udělalo, učedníci Velkého Zákona se stanou rozumnějšími a jasněji uvažujícími a s rozhodností a vyzrálostí v kultivaci postoupí k nádhernému Dovršení.


Li Hongzhi
4. března 2001


↑1 benti – jedincovo fyzické tělo a těla v ostatních dimenzích; „pravá bytost“